Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Hogyan találjunk valódi békét ezen a karácsonyon? (Második rész)

2016. december 31. 03:00 - Szíj Melinda

„Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak.” (Jak 4:6b, ESV-fordítás)

christmas_humble.png

A tegnapi napon azt a kérdést kezdtük körbejárni, miként találhatsz igazi, tartós békére Istennel, önmagaddal és másokkal az idei karácsonyon. Három lépést szükséges megtenned ehhez. Először is, el kell jutnod a megvilágosodás pillanatához.

Másodszor, alázatos magatartást kell tanúsítanod.

Isten megáldja az alázatosságot. A Biblia így ír erről a Jakab levele 4. fejezetének 6. versében. „Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak.” (ESV-fordítás)

A kegyelem az az erő, amelyre szükséged van ahhoz, hogy békességed legyen az életben. Isten ellenszegül az önteltnek, ám kegyelmet ad az alázatosnak. A hiúságodat az Ő mértéktartására kell cserélned.

Több mint 50 esztendeje Istennel járom az utamat. Megtanultam, hogy Istent nem befolyásolja, és nem is hatja meg a siránkozásom.

Az alázatosság ellenben megindítja Isten szívét. Amikor alázattal kérem Isten segítségét, Ő a Menny csatornáit megnyitva kiárasztja a kegyelmét. Alázattal elismeri, hogy Ő Isten, a te stressztűrésednek viszont van határa.

Az Ézsaiás próféta könyve 26. fejezetének 12. ezt írja. „Atyánk, te szerzel nekünk békességet; minden, amit csak elértünk, az valójában tetőled származik!” (NLT-fordítás, második kiadás)

Mikor mondtad ezt utoljára Istennek? Az egyedüli ok, amiért a jelen pillanatban is életben vagy, az az, mert Isten azért teremtett, hogy szeressen. Ha Isten nem akart volna szeretni, akkor nem léteznél. Isten által és Isten számára lettél teremtve. Isten azt is szeretné, hogy tanuld meg Őt viszontszeretni.

Ha békességre vágysz – igazi békességre , akkor Isten elé kell járulnod a következő szavakkal. „Uram, elismerem, hogy mindent, ami vagyok, és mindenemet, amim csak van – kivétel nélkül, ténylegesen – mind te tartod egyben, nem én. Te teremtetted az életemet. Töredelmesen bevallom, szükségem van rád.”

Láthatod, mi valamennyien tökéletlenek és sérültek vagyunk. Te is, én is. Jézus kivételével minden ember, aki valaha élt, tökéletlen volt. Ezért nincs nyugalmad, ezért stresszel teli az életed. Ezért leszel beteg, és fáradsz bele a betegségbe és erőfeszítésbe. Emiatt nem tudod megoldani mindenféle problémádat.

Hogy békességre lelj, alázatosan meg kell vallanod Istennek, hogy tökéletlen, gyarló ember vagy. Ha ezt nem teszed meg, nem leszel képes nyugalmat találni, mert lehetetlen.

A Biblia gyakorlati útmutatóval szolgál az alázatosság kifejezésére A filippibeliekhez írt levél 4. fejezetének 6. versében. „Semmi felől ne aggódjatok!"

A Szentírás Ige-versei közül ez az egyik, amit a legnehezebb betartani. Ezt az életünk minden napján megszegjük. Az aggodalom magára veszi azt a felelősséget, amelyet Istennek soha nem állt szándékában rád ruházni.

De gondolkodj el! Ha Isten azt mondja, semmi felől ne aggódjunk, ez azt jelenti, hogy Ő segíteni fog elhagynunk az aggodalmaskodást, így békére lelhetünk. Isten melletted áll ebben!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ha valaki megalázza magát előtted egy nézeteltérést követően, ez hogyan változtatja meg a kapcsolatotok intenzitását?
 • Milyen aggodalmadat a legnehezebb átengedned Istennek?
 • Kivel tudod megosztani az aggodalmadat, miközben megpróbálod azt Istennek átadni?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.12.24.)

Szólj hozzá!

Hogyan találjunk valódi békét ezen a Karácsonyon? (Első rész)

2016. december 30. 03:00 - Babacson

„Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy valóban megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket. Így fogjátok megérteni, milyen gazdag és nagy az az örökség, amit Isten a népének akar adni." (Efézus 1:18, NIV fordítás)

A Karácsonyi időszak alatt gyakran hallod majd a béke szót. Ez egy erőteljes szó, mert mindenki erre vágyik. Vágyakozunk a békére – békességre Istennel, önmagunkkal és másokkal.

Itt a karácsony jó híre: Jézus azért jött a Földre, hogy megadja mind a hármat. Hogyan kaphatjuk meg ezt a békességet?

Jézussal kezdődik. 

Hogyan találsz ilyen békét? A Biblia három lépést ad számunkra. Ezt a három lépést vizsgáljuk meg az elkövetkező néhány napban.

Először szükséged van egy tisztánlátó pillanatra.

Ez egy életet megváltoztató élmény, amely örökre megváltoztat. Soha nem leszel ugyanaz utána. Hirtelen olyannak látod majd Istent, amilyen valójában, és nem olyannak, amilyennek neveltetésedből kifolyólag láttad. Önmagadat is olyannak látod majd, amilyen valójában vagy és nem olyannak, mint amilyennek gondoltad magad. Olyannak fogsz látni másokat, amilyenek valójában és nem úgy, ahogy mások mondják őket. Tisztán látod a gondjaidat. Tisztán látod a múltad, a jelened és a jövődet.

Karácsony egy megfelelő időpont, hogy megéld ezt a tisztánlátó pillanatot. 

Minden személynek az első karácsonykor meg volt ez a tisztánlátása.

 • Józsefnek volt egy álma és hirtelen minden értelmet nyert.
 • A bölcseknek is volt egy ilyen pillanata, amikor a csillagokat bámulták.
 • Máriának is volt egy ilyen pillanata, amikor megértette Isten szavát.
 • A pásztoroknak is volt egy ilyen tiszta pillanatuk, amikor csodát éltek át és elhatározták, hogy meglátogatják a kisded Jézust.
 • Erzsébetnek is volt egy ilyen pillanata Márián keresztül.

Pál ír a tisztánlátásról az Efézus 1:18-ban: „Azt kérem Istentől, hogy nyissa meg szívetek szemét, hogy valóban megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket. Így fogjátok megérteni, milyen gazdag és nagy az az örökség, amit Isten a népének akar adni." (NIV fordítás).

Isten mindent tud rólad; te viszont szinte semmit sem tudsz Istenről. Egy tisztánlátó pillanatra van szükséged, hogy lásd milyen is Ő valójában.

Amíg ez nem történik meg, nem lesz békesség az életedben. Ez nem fog csak úgy megtörténni. 

A karácsonyi történet megmutatja, hogy Isten aktívan dolgozik, hogy legyen egy ilyen pillanatod. Keresd Istent ezen a Karácsonyon!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért beszélnek a békéről olyan sokat karácsonykor és még sem érik el azt?
 • Miért nehéz valóságosan látnod önmagad és Istent egy Istentől kapott tisztánlátó pillanat nélkül?
 • Ha te már megtapasztaltad ezt a pillanatot, kinek tudod tovább adni azt?

*(Daily Hope by Rick Warren 2016.12.23.)

Szólj hozzá!
Címkék: karácsony béke

Háromféle békesség, amit Isten ezen a karácsonyon adni szeretne neked

2016. december 29. 03:00 - csmsdvd

„Isten... elküldte Krisztust, hogy megbékéltessen minket önmagával." (2Kor 5:18 CEV fordítás)

Talán jó éved volt. Talán rossz. Viszont valószínű, ahogy közeledünk a 2016-os év vége felé, fáradtnak érzed magad. Kimerült vagy testileg, lelkileg, szellemileg.

De van remény! Isten nem szeretné, hogy még egy évet az ő békessége nélkül tölts!

Ahogy közeledünk a 2017-es év felé, az Úr háromféle békességet szeretne adni neked.

Békességet Istennel. Ez egy szellemi békesség – és ez a legfontosabb. Minden mást meghatároz. A Biblia ezt írja a 2Kor 5:18-ban: „Isten... elküldte Krisztust, hogy megbékéltessen minket önmagával." (2Kor 5:18 CEV fordítás).

Isten nem szeretné, hogy vele való kapcsolat nélkül éljünk. Az Istennel való békesség nem annak köszönhető, amit mi teszünk. Az Istennel való békesség onnan jön, amit Jézus Krisztus értünk tett a kereszten. Isten pont ezt a békességet szeretné adni nekünk karácsonykor.

Békesség bennünk. A Biblia szava szerint: lelki béke. Isten békességének is nevezik. Amikor Istennel megbékülök, akkor bennem is békesség van. A Kolossé 3:15 ezt írja: „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben". Isten azt akarja, hogy az Ő békessége uralkodjon az életünkben.

Héber nyelven a békesség szava a shalom. Biztos hallottad már ezt a szót. Többet jelent a fegyverszünetnél.

Valójában, több mint 790 verset találunk a Bibliában Isten békességéről. Azoknak, akiknek szívük megszakadt, Isten békessége megnyugvást ad. Akiknek szívük csalódott, békessége irányt mutat. Azoknak, akik szégyenérzettel vannak a szívükben, megbocsájtó békességet ad. Ha aggódó szívvel vagyunk, akkor a magabiztosság békességét adja.

Ő békességet ad minden problémánkra.

Békesség másokkal. Az Úr egy kapcsolati békességet ajánl. A Biblia azt mondja az Efézus 2:16-ban: „Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában." Minél távolabb vagyunk Istentől, kapcsolataink annál inkább szétzilálódnak. Ha meg akarod erősíteni kapcsolataidat másokkal – akár házastársaddal vagy gyermekeiddel –, erősítsd meg a kapcsolatod Istennel. Összeszedettebb leszel.

Hosszan tartó békességben akkor tudsz lenni másokkal, ha Isten gyermekeiként egyek vagytok.

Ezen a karácsonyon, ahogy együtt énekelünk és beszélünk a Földön levő békességről, tapasztaljuk meg, hogy Isten valós és hosszan tartó békességet szeretne adni nekünk, mindhárom téren.

A békesség nem egy elérhetetlen álom. Ez egy ingyenes ajándék Istentől.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:  

 • Amikor a fentebb leírt három békességre gondolsz, melyik számodra most a legmegfoghatatlanabb?
 • Ahogy Istennel való kapcsolatod javult, miként tapasztaltad a másokkal való kapcsolatod javulását is?
 • Milyen lépéseket tehetsz ezen a héten egy megbomlott kapcsolat helyreállításához?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.12.22.)

Szólj hozzá!

Ints búcsút a félelemnek!

2016. december 28. 03:00 - torokaron

„Ezek közül egyesek kihagyták az élet legfontosabb részét – nem ismerik Istent.” (1Timóteus 6:21, TLB fordítás)

Vannak emberek, akik félnek a karácsonytól. Küszködnek a betlehemes játékokkal és azokkal, akik „Boldog Karácsonyt” kívánnak. Küszködnek a karácsonnyal, mert félnek tőle.

Ez történt a legelső karácsonykor is. Nézzük csak Heródest. Ő paranoiás volt, félt a karácsonytól, mert félt mindenkitől, aki veszélyt jelenthetett a királyságára. Amikor megjelentek a bölcsek és a kisded Jézus holléte felől érdeklődtek, Heródes dührohamot kapott. Meg kellett találnia Jézust, mert nem akart senkit sem, aki átvehette volna tőle a helyét. Annak érdekében, hogy minden ellenfelét kiiktassa, Heródes hozott egy olyan törvényt, melynek értelmében minden két éven belül született betlehemi fiút meg kellett ölni. Nagyon félt a közelgő karácsonytól.

Lehet, hogy nincs benned ekkora félelem, azonban én sok olyan embert ismerek, akik félnek attól, hogy megismerjék Istent. Alapvetően háromféle félelem van bennük. Sokan attól tartanak, hogy ha beengedik Jézust a szívükbe, akkor ő elveszi minden vidámságukat, elveszi az összes szabadságukat, és fanatikussá változtatja őket.

De amikor beengeded Jézust az életedbe, ő nem szeretne még vallásosabbá tenni téged. Ő még inkább emberivé tenne téged. Szent Iréneusz azt mondta, hogy „Isten dicsősége az, ha egy emberi lény teljes életet él”. Nem is igazán élsz addig, ameddig nem kapcsolódsz a Teremtőhöz, aki alkotott téged.

A lényeg a következő: Isten hozott létre téged Isten számára. Amíg ezt nem érted meg, az életednek nincs igazán értelme. Megpróbálhatod megtalálni az életedet a pénz hajhászásában, az élvezetekben vagy a hatalom iránti vágyban, de akkor is lesz egy Isten-alakú űr a szívedben. Csak Isten tudja betölteni ezt a szívedben. Amíg ezt nem érted meg, az életednek nincs értelme.

Heródes legnagyobb félelme az volt, hogy nem akarta senkinek átadni az uralmat. Engedte, hogy ez a félelem megakadályozza a Jézussal való találkozását. A hatalom gyakorlásából való kimaradás miatti félelem minket is befolyásol. Nem akarjuk, hogy bárki más uralkodjon rajtunk, csakis saját magunk.

Ints búcsút ezeknek a félelmeknek ezen a karácsonyon. Emlékezz arra, mit mondott az angyal a pásztoroknak: „Ne féljetek!” – mondta. „Örömhírt hozok nektek, ami nagy örömet hoz majd minden embernek!” (Lukács 2:10, NLT fordítás, második kiadás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen félelmet láttál embereknél, amik távol tartották őket Istentől?
 • A hatalom iránti vágy hogyan befolyásolja az Istennel való kapcsolatodat?
 • Milyen félelmeid akadályoztak meg abban, hogy jobban megismerd Istent?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.12.21.)

Szólj hozzá!

Ne engedd, hogy a megszokás ellopja a karácsonyodat!

2016. december 27. 03:00 - Lilla:)

„Az elméjük tele van sötétséggel; eltávolodtak attól az élettől, amit Isten adott nekik, mert lezárták az elméjüket, és megkeményítették a szívüket vele szemben." (Eféz 4:18, NLT-fordítás)

Valószínű, hogy az életed nagy részében ünnepelted már a karácsonyt. Több mint valószínű, hogy korábban már hallottad a karácsonyi történetet. Mindent tudsz Máriáról, Józsefről és a kis Jézusról. Hallottál már a pásztorokról és a bölcsekről. Énekeltél róluk dalokat. Láttad őket karácsonyi darabokban.

Ez ismerős.

Lehet, hogy többé ezek már nem inspirálnak, és nem nyűgöznek le.

Ezzel viszont nem vagy egyedül. A legelső karácsony idején volt egy csoport, amelynek tagjai lemaradtak Jézus születéséről a szokás miatt... Jeruzsálem vallási vezetői.

Észre fogod venni a karácsonyi történetben, hogy amikor Isten Fia megszületett, egyetlen vallási személyt sem hívtak meg oda. Akiknek a legtöbbet kellett volna tudniuk Jézus születéséről, Izráel lelki és vallási vezetőinek, fogalmuk sem volt az egészről.

A bölcsek, akik tanulmányozták a zsidó Írásokat, eljöttek keletről (nem Izráelből), mert látták a csillagot. Tudták, hogy a világ Megmentője megszületett. Csak azt nem tudták, hogy hol.

Amikor megkérdezték Izráel királyát, Heródest, fogalma sem volt semmiről. Ő megkérdezte a vallási tanítókat, akik pontosan tudták, hogy miről beszél. Évszázadok óta vártak erre. Megtárgyalták, megvitatták, részletezték, és kielemezték.

A Biblia azt mondja, hogy Heródes király „összehívta a főpapokat és vallási tanítókat, aztán megkérdezte őket, »Hol kell a Messiásnak megszületnie?« A júdeai Betlehemben – felelték –, ezt írja a prófécia." (Máté 2:4-5., NLT-fordítás, második kiadás)

A három bölcsmind külföldi nagyúr – nagy utat tett meg, talán olyan messziről is, mint Kína, hogy tanúi legyenek Jézus születésének. A királyt annyira nyugtalanította ez, hogy összehívott egy rendkívüli gyűlést. Mégis, a vallási tanácsadói, akik eleve Izráelben tartózkodtak, még csak le sem akarták ellenőrizni a hallottakat. Izráel vallási vezetői századok óta várták Jézus eljövetelét. Idővel azonban elkezdtek egyre nagyobb figyelmet fordítani a hagyományra, mint a Messiás várására.

Ismerősen hangzik, nem igaz? Olyan sokféle keresztény hagyományunk van, ráadásul csak egyre több lesz, Mikulás, Rudolf, hóember, manók. Sorban jön az újabb és újabb hagyomány, de senki sem beszél ennek az időszaknak az igazi okáról.

A hagyomány közül egyik sem ad igazi, maradandó változást az életednek. Viszont az Istennel való kapcsolat igen!

A Jézus korabeli vallási tanítók fejből tudták az összes hagyományt, de nem voltak képesek öt mérföldet megtenni Jeruzsálemtől Betlehemig, hogy tanúi legyenek Isten Fia születésének. Az emberek manapság fényforrásokat raknak fel, partit rendeznek, ajándékoznak, és képeslapokat küldenek. Részesei minden karácsonyi hagyománynak, amit csak be lehet préselni decemberbe.

Ne legyél olyan, mint a vallási vezetők, akiket jobban érdekelt a hagyomány. Kövesd a bölcsek példáját, és keresd Istent ezen a karácsonyon. Ezért ünnepeljük a karácsonyt... Isten kapcsolatba akar lépni veled!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen karácsonyi hagyomány tartja távol az embereket attól, hogy megtapasztalják a karácsony igazi jelentését?
 • Te hogyan tapasztalhatod meg valamilyen új módon a karácsonyi történetet?
 • Hogyan tudnál kiszabadulni a szokásos ünnepi rutinodból, hogy még jobban megtapasztalhasd Jézust mindenben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.12.20.)

Szólj hozzá!