Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Mi is a megbocsátás

2016. április 30. 03:00 - Lilla:)

"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23:34a)

A megbocsátás talán az, amit legkevésbé használunk és leginkább félreértünk a kultúránkban. Azt hisszük, hogy tudjuk miről szól a megbocsátás, valójában azonban ez nem így van. Mielőtt tovább olvasol, szánj egy percet arra, hogy kitöltsd ezt a rövid kis kérdőívet; döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az egyes állítások.

 1. Addig nem kellene megbocsátani valakinek, amíg bocsánatot nem kér.
 2. A megbocsátás magában foglalja a bűn és az okozott fájdalom minimalizálását.
 3. A megbocsátás magában foglalja az igazság helyreállítását és a kapcsolat újraélesztését.
 4. Addig nem bocsátottál meg igazán, amíg nem felejted el a sértést.
 5. Amikor látod, hogy valaki megbántódik, a te kötelességed megbocsátani annak aki megsértett.

Amikor olvasod a Bibliát és látod mit mond Isten a megbocsátásról, akkor rájössz, hogy mind az öt állítás hamis. Eltaláltad?

A következő pár napot azzal fogjuk tölteni, hogy megtudjuk, mi is igazán a megbocsátás, hiszen a legtöbb ember nincs ezzel tisztában.

Először is, az igazi megbocsátás feltétel nélküli. Nincs semmiféle melléklet hozzá. Nem veheted meg. Nem érdemelheted ki. Nem alkudozhatsz rá. A megbocsátás nem azon az ígéreten alapszik, hogy többet nem csinálom. A megbocsátást felajánlod attól függetlenül, hogy kérik vagy sem.

Amikor Jézus a keresztre feszítve azt mondta, "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23:34a), senki nem kérte ezt. Senki nem mondta, hogy "Kérlek, bocsásd meg nekem Jézus, amit veled teszünk." Ő csak felajánlotta. Ő kezdeményezett.

Másodszor, a megbocsátás nem minimalizálja a bűn súlyosságát. Amikor valaki bocsánatot kér tőled és azt mondod: "Nem nagy ügy. Nem is igazán fájt," az igazából lekicsinyli a megbocsátást. Ha tényleg nem volt nagy dolog, akkor nem lenne szükség a bocsánatra és nem kellene felajánlanod.

Megbocsátani csak a nagy dolgokat kell. Nem használod csekélységekre, amik csak apró ügyek. Ha valami igazán megbocsátást igényel, akkor nem szabad lekicsinyleni azt, amikor bocsánatot kérnek tőled. Nem mondhatod, hogy nem volt nagy ügy. Ez nagy ügy volt! Ha nem volt nagy ügy, akkor csak mond: "Nem szükséges bocsánatot kérned." Azonban ha nagy dolog volt, akkor el kell fogadnod.

Nagyon sok nagy ügy van az életünkben. Észrevetted már? Viszont két külön dolog megsebzettnek lenni és sértettnek lenni. A megsebzett embernek türelemre és elfogadásra van szüksége, nem bocsánatra, hiszen nem szándékosan cselekszik. Aki megsért mást, az igényel megbocsátást.

Beszéljetek róla:

 • Mik azok a sérelmek, amik miatt még mindig azt várod, hogy valaki bocsánatot kérjen, pedig csak el kellene fogadnod?
 • Miért olyan nehéz, hogy felajánld a megbocsátásodat valakinek, aki nem kérte? Hogyan tudsz ezen túllépni?
 • Hogyan változtatja meg a megbocsátáshoz való hozzáállásodat az, hogy Krisztus megbocsátott neked?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.23.)

Szólj hozzá!
Címkék: megbocsátás

Szükséged van egy tervre...

2016. április 29. 03:00 - mintyovanviki

„Az eszes emberek mindig gondolkodnak mielőtt cselekszenek, az esztelen emberek tudatlanságot terjesztenek.” (Példabeszédek 13:16 TEV fordítás)

nature.jpg

Ha egy általad kitűzött célt akarsz érni, tervre lesz szükséged, amely tartalmazza azt, hogy hol vagy most és hova szeretnél eljutni. Tervre lesz szükséged, hogy le tudd győzni az esetleges akadályokat, amelyek út közben jöhetnek szembe veled. Terv nélkül minden célod köddé válik.

Mózes 1.könyvének 24.fejezete leírja Eliazar leleményes tervét, amelyben feleséget akart találni mestere fiának, Izsáknak. Eliazarnak két nagy akadállyal kellett megküzdenie, hogy célt érjen. Hol találhat feleséget Izsáknak mestere szülőföldjéről? És hogyan fog megfelelő jellemű nőt találni hosszú ideig tartó megfigyelés nélkül? Eliazar kidolgozott egy előre meghatározott tervet, hogy mindkét problémát megoldja.

Először Eliazar elment arra a helyre, ahol a leányok rendszerint össze szoktak gyűlni. Sokkal nagyobb esélye volt feleséget találni itt, mint egyéb más helyen, ahova mehetett volna.

És Eliazar pontosan tudta, hogy milyen típusú nőt keres feleségként Izsáknak. Egy együttérző leányt akart találni, ezért olyan valakit keresett, aki felajánlja, hogy felhúz akár 15 gallon vizet a 10 tevének. Micsoda vízmennyiség!

Eliazar nem bízta a véletlenre, hogy célt érjen. Ehelyett imára alapozta a tervét és végül sikerrel járt. Tettével igazolta, amit a Biblia mond a Példabeszédek 13:16-ban: „Az eszes emberek mindig gondolkodnak mielőtt cselekszenek, az esztelen emberek tudatlanságot terjesztenek.” (TEV fordítás)

A jó tervezésnek – legyen ez akár a családoddal, akár a munkáddal, akár a szolgálatoddal vagy életed bármely területével kapcsolatos – három területe van:

 • Lépések: Meg kell állapítanod hogyan szeretnél eljutni a mostani helyzetedből a célig. Írd le ezeket a lépéseket.
 • Határidők: Dátumozd be az egyes lépéseket. A cél annak a hitnek az alapja, amelyben megállapítod, hogy hiszel abban, hogy Isten célhoz akar juttatni téged egy bizonyos időpontig.
 • Ütemterv: Írd be ezeket a dátumokat a naptáradba. Ne rejtsd el egy iratszekrényben vagy a polcon. Mutasd meg a naptáradat és én megmondom mik a fontos dolgok számodra.

Tanulmányok bizonyítják, hogy az amerikaiak mindössze 5%-a írja le az életével kapcsolatos céljait.

Ugyanez a tanulmány megmutatja, hogy ez az 5%, a legjobban kereső emberek között van Amerikában. A sikeres emberek kitűzik a célt és haladnak felé. A sikertelen emberek sodródnak. Az élet csak zajlik körülöttük. Nincsenek céljaik. Nem tudják merre haladnak az életben. 2016 vége egy újabb sikertelen év vége számukra.

Ne hagyd, hogy ez történjen. Készíts tervet, hogy elérd a céljaidat ebben az évben.

Beszéljetek róla:

 • Végigtekintve néhány célt, amelyet magadnak terveztél, mik voltak azok a részletes tervek, amelyek elvezettek a célig?
 • A tervezésnek mely részével vagy részeivel vagy a legnagyobb bajban: a lépések leírásával, az ütemterv készítéssel, vagy a határidők betartásával? Mit gondolsz miért?
 • Mit gondolsz Isten miért értékeli a jó tervezést?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.22.)

 

Szólj hozzá!

Az isteni célok Isten ígéreteiből származnak

2016. április 28. 03:00 - magyarosijulia

„Az ÚR, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! – Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget." (1Móz 24:7 NLT fordítás, második kiadás)

tumblr_static_tumblr_static_b4c9lik60zwog4o4w00kccwsg_640.jpg

Sok ember új céllal kezdi el a naptári új évet. Elhatározzák, hogy fogyni fognak, több időt töltenek a gyerekeikkel, többet olvasnak, valami egyénit alkotnak a munkahelyükön, vagy bármilyen nemes (vagy kevésbé nemes) célt.

De nem minden cél származik Istentől. Az isteni célok Isten ígéreteihez kötődnek az Igéjéből. Az Ő ígéretei adják a bátorságot és hitet a folytatáshoz, amikor sokkal természetesebb félni és aggódni.

1Móz 24-ben Ábrahám egy nagyon kemény céllal bízta meg szolgáját, Eliézert: hogy feleséget keressen a fiának, Izsáknak. Először Eliézer megengedte, hogy a félelem eluralkodjon rajta, majd megkérdezte Ábrahámot: „Mit teszek majd, ha találok egy feleséget Izsáknak, de nem akar majd velem jönni?"

Ábrahám ekkor emlékeztette a szolgáját Isten ígéretére: „Az ÚR, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! – Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget." (1Móz 24:7 NLT fordítás, második kiadás).

Amikor Ábrahám Eliézer eszébe juttatta az Úr ígéretét, a félelme teljesen eltűnt. Ugyanez történik velünk is. Félelmetes mindent feltenni egy célra amid csak van, hiszen senki sem akar elbukni.

A Biblia viszont arra biztat, hogy ne a saját erőnkre figyeljünk a céljaink elérésének érdekében. Valójában, hogyha önmagunk erejéből el tudjuk érni a céljainkat, akkor nem isteni célokat teljesítünk.

Mit mond Isten Igéje a céljaidról ebben az évben? Sosem fogod ezt megtudni, csak ha tudod a Biblia tanítását. Olyan ez, mintha lenne egy biztosításod, csak épp azt nem tudod, hogy mit fedez. Szükségtelen aggodalmaskodáshoz vezet.

A Bibliában Isten azt ígéri, hogy Ő lesz a segítőnk, hogy egészségesek legyünk, hogy jobb szülőkké váljunk, hogy kilábaljunk az adósságainkból és minden másban. De ha nem ismerjük ezeket az ígéreteket és nem kérjük el őket, szükségtelenül fogunk aggodalmaskodni ezeknek a céloknak az eléréséért.

Az igazság az, hogy nem kell nagy hited legyen, hogy óriási célokat érj el – egy kevés hitre van szükséges egy hatalmas Istenben! Istenünk a világmindenség istene, Ő bármit meg tud tenni!

Kész vagy Istenben bízni a hihetetlenben is?

Beszéljetek róla:

 • Hogyan hatnak az emberek megszegett ígéretei a múltunkból az Istenben való bizalmunknak a kialakulásában?
 • Isten melyik ígéretére kell rátámaszkodnod, hogy elérd a céljaidat?
 • Hogyan ad önbizalmat a célok elérésére az a tény, hogy Isten ígéreteire támaszkodsz?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.21.)

Szólj hozzá!

Az összpontosított élet ereje

2016. április 27. 03:00 - FodorImi

„A jó tervezés és a kemény munka bővelkedéshez vezet, az elhamarkodottság pedig szegénységhez.” (Példabeszédek 21:5 – NLT, 2. kiadás fordítása)

Ha azt akarod, hogy Isten használjon ebben az esztendőben, összeszedettnek kell lenned. Minél jobban célratörő vagy 2016-ban, annál hatékonyabb leszel – és Isten annál inkább tud használni.

Az összpontosított életnek csodálatos ereje van. A szórt fény nem sok hatással van arra, amit ér. Ha azonban fókuszálod a fényt – mint a napsugarakat a nagyítólencsével – lángra lobbanthatsz egy papírdarabot vagy egy száraz fűcsomót. Ha még erősebben fókuszálod a fényt, a lézert kapod. Egy lézersugár pedig képes elvágni az acélt vagy elpusztítani a rákot.

Ugyanez igaz az életedre. Ha a 2016. éved irányvesztett, céltalan, akkor csak sodródni fogsz, anélkül, hogy nagy hatással lennél környezetedre. Ha azonban összpontosítod az évedet néhány kulcsfontosságú célra, akkor erőteljes hatással lehetsz a világra Istenért.

A Biblia azt mondja: „A jó tervezés és a kemény munka bővelkedéshez vezet, az elhamarkodottság pedig szegénységhez.” (Példabeszédek 21:5 – NLT, 2. kiadás fordítása)

Az összpontosítás egyik nagyszerű példája az 1 Mózes 24-ben olvasható történet. Ábrahám megidősödött, és a fia még mindig nem nősült meg. Isten megígérte neki, hogy a családjából hatalmas népet formál, amit Isten meg is tett. Azonban fiának, Izsáknak, nem volt egyetlen gyereke sem, sőt még meg sem nősült. Ezért Ábrahám azt a feladatot adta szolgájának, Eliézernek, hogy találjon feleséget Izsák számára. Azt mondta a szolgájának: „Ne a körülöttünk élő kánaáni lányok közül szerezz feleséget. Menj vissza az országomba, rokonaim földjére, és onnan hozz feleséget fiamnak, Izsáknak.”

Mint minden jó cél, ez világos volt Eliézer számára. Tudta, hogy Izsák számára kell feleséget szereznie, pontosan tudta, milyen feleséget kell keresnie. Ábrahám szülőföldjéről kellett feleséget találnia. Soha nem fogsz elérni egy homályos célt, mert nem tudod, mikor teljesítetted. Eliézernek ez nem volt kérdés.

Például, ha az a célod, hogy 2016-ban jobb szülő leszel, ez nem egyértelmű. Sőt az sem, ha az a célod, hogy több időt tölts a gyerekeiddel ebben az évben, mert sosem fogod tudni, mikor teljesítetted a célod.

Ha azonban elkötelezed magad, hogy minden kedden este egy órát együtt töltesz a gyerekeiddel, az egyértelmű cél. Tudni fogod, hogy teljesítetted-e vagy sem. Az ilyen fajta célok tudják megváltoztatni az életed..

Tehát, milyen konkrét, határozott célt állítasz magad elé 2016-ban?

Beszéljetek róla

 • A pontosan meghatározott célok hogyan erősítenek abban, hogy teljesítsd azokat?
 • Milyen határozott célt állítasz magad elé?
 • Kivel tudod megosztani a céljaidat bátorításért és elszámoltathatóságért?

 

* (Daily Hope by Rick Warren – 2016.04.20.)

Szólj hozzá!

Öt győztes döntés

2016. április 26. 03:00 - hofgartekesnoemi

“Ezért ha valaki Krisztushoz csatlakozott, új teremtés az: a régi elmúlt, és új jött létre.” (2Korinthus 5:17, TEV fordítás)

 Tegnap megnéztük, hogy végső soron a személyiséged alapját a döntéseid adják. Most vegyünk sorra öt olyan győztes döntést, amelyek segíthetnek abban, hogy életed a lehető legjobb forgatókönyv szerint alakulhasson. 

 1. Dönthetsz úgy, hogy egészségesebb leszel. Ahelyett, hogy azon siránkozol, hogy a tested nem igazán olyan, mint egy olimpikoné, találd meg a módját annak, hogy tudsz energikusabb és fittebb lenni, hogy csökkentheted a stresszt az életedben és hogyan tudnál többet aludni. "Kezed alkotott és formált engem; tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat!” (Zsoltárok 119:73). Ha tudsz javítani az életedben azokon a tényezőkön, amikre befolyással lehetsz, akkor csökkented a hatását azoknak a tényezőknek, amiket nem tudsz befolyásolni.
 2. Dönthetsz úgy, hogy elmélyíted a kapcsolataidat. Az elutasítástól való félelem megakadályozhat, hogy kapcsolatokat alakítsunk ki. Az egyetlen módja annak, hogy megszabadulj a félelmedtől az, hogy szembenézel vele, és azt teszed, amitől félsz. Tanuld meg, hogyan lehet jobban kommunikálni másokkal, szállj ki a megromlott kapcsolatokból és kockáztass: ismerj meg új embereket. “A szeretet legyen a legfőbb célotok!” (1 Korinthus 14:1, NLT ford.)
 3. Dönthetsz úgy, hogy bízol az Úrban, történjék bármi is. “Mindig hálát adok az Úrnak, soha nem hagyom abba az Ő dicséretét.” (Zsolt 34:1 TEV ford.) Ha az életben eljutsz oda, hogy azt tudod mondani, "történjen bármi is, én akkor is dicsérem az Urat", azzal Istenben való rendíthetetlen bizalmadat fejezed ki, és erre sem Hollywoodban, sem a Wall Streeten nem tudnál szert tenni. Ez a bizalom ugyanis az Istennel való kapcsolaton alapszik. 
 4. Dönthetsz a gondolataidról. A XX. század tudósai úgy vélték, hogy a felnőtt agy nem képes a változásra. Amikor 2002-ben a Nobel-békedíjat elnyerő személy bebizonyította, hogy agyunk mégis képes erre, a tudomány végre beérte a Bibliát: "Hagyjátok, hogy az Úr új emberré alakíthasson benneteket azáltal, hogy megváltoztatjátok a gondolataitokat.” (Róma12:2, NLT ford.) A személyiséged az elmédben tárolt dolgokból épül fel, az elmédben tárolt dolog pedig az, amiről gondolkodsz. Tápláld az elméd és a gondolataid igazsággal: Isten Igéjével.
 5. Dönthetsz úgy, hogy Jézus lesz a megváltód. Ezen most nem csak azt értem, hogy Jézus megváltott a bűneidből, hanem azt is, hogy hagynod kell, hogy ő legyen a Megváltód minden nap. Ha ezt hagyod, abból erőt meríthetsz, hogy kitarts a döntéseid mellett, amiket hozol. A Biblia ezt mondja: " Ezért ha valaki Krisztushoz csatlakozott, új teremtés az: a régi elmúlt, és új jött létre.” (2Korinthus 5:17)

Dönthetsz arról is, hogy Isten milyen mértékben áldja meg az életedet. Ő csak arra vár, hogy vedd elő az ütőkártyádat, vagyis a döntéseidet! Soha nincs túl késő, hogy változtass. Isten győzelmet ad neked. 

Most, kérlek, mondd el ezt az imát:

"Istenem, számtalan dolog van, amit Te, mások vagy az élet hoz elém, és nem szeretek. De hálás vagyok neked azért, hogy van egy ütőkártyám. Köszönöm, hogy a saját hasonlatosságodra alkottál meg engem, és hozhatok döntéseket. Ma - a Te erőd által - úgy döntök, hogy egészségesebb leszek. Elhatározom, hogy olyan dolgokkal foglalkozom, amelyek több energiát, egy egészségesebb elmét, testet és érzéseket adnak nekem. Elhatározom azt is, hogy egészségesebb kapcsolatokat építek. Nagyon félek, de kockáztatok és belevágok: új és egészséges kapcsolataim lesznek. Azt szeretném, ha a szeretet lenne a legfőbb célom. Az a vágyam, hogy az életem szeretetre épüljön. 

Elhatározom, Uram, hogy bízom benned, tekintet nélkül arra, hogy milyenek a körülmények. Dicsérlek és dicsőítelek Téged, bármi is történik. Bízom benne, hogy az életem minden apró részletével kapcsolatban Te jót terveztél. Istenem, döntést hozok azzal kapcsolatban is, hogy mit gondolok és miről gondolkozom - nem kell több szemét. Segíts megtölteni az elmém jó dolgokkal és az igazság beszédével. És mindenekelőtt, Jézus, Téged a Megváltómnak választalak. Szükségem van a megváltásodra, és arra is, hogy megments engem saját magamtól. Segíts kérlek áthangolni a testem, a szívem, az elmém és a kapcsolataimat, hogy az életem hátralevő része a lehető legjobban telhessen. Jézus nevében. Ámen."

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 04. 19.)

Szólj hozzá!

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu