2014
04
17

Ma van a megváltás napja!

„Biztosítlak, hogy ma velem leszel a paradicsomban!” (Lukács 23,43 NLT fordítás)

conceptual-picture-about-salvation.jpg

Amikor a kereszten függő lator azt mondta Jézusnak, hogy emlékezzen meg róla, Jézus így válaszolt: „Biztosítlak, hogy ma velem leszel a paradicsomban!” (Lukács 23,43 NLT fordítás). Ezzel a válasszal Jézus a megváltás négy fontos jellemzőjét is elmondta, amelyekben megbízhatunk és elhihetjük.

Először azt mondta, hogy „ma”. Ez azt jelenti, hogy a megváltás azonnali. Abban a percben, amikor kéred Jézus Krisztus megváltását, meg is kapod. Halál után vagy egyenesen Isten jelenlétébe kerülsz, vagy egyenesen Istentől elválasztva.

Másodszor, a megváltás biztos. Jézus azt mondta, hogy „ma leszel”.

Nem azt mondta, hogy talán, vagy remélem, hogy ott leszel, még azt se, hogy még meggondolom. Amikor Isten azt mondja, hogy ott leszel, akkor ott leszel! Amikor elfogadod Krisztust, biztos lehetsz a megváltásodban.

Harmadszor, a megváltás egy kapcsolat is. Jézus azt mondta, hogy „velem leszel”.

A megváltás nem egy vallás, nem szabályok és törvények vagy szertartások összessége. A megváltás kapcsolat. Ez a kapcsolat nem akkor kezdődik, amikor a Mennybe kerülsz, hanem már itt a Földön. Jézus Krisztus a legjobb barátod akar lenni, azt szeretné, hogy szüntelenül beszélgess vele. Isten a vele való kapcsolatra teremetett!

Negyedszerre, Jézus azt mondta, hogy „ma velem leszel a paradicsomban!” A Mennyország egy valóságos hely és örökké tart.

Két lator függött a kereszten Jézus mellett. Jézus mindkettőnek megadta a megváltás lehetőségét, ugyan úgy, ahogy neked is megadja. Nem fogja ráderőszakolni, hogy szeresd Őt. Nem fogja ráderőszakolni, hogy bízz Benne és azt sem, hogy elfogadd a Mennyországot. Csak kétféle válasz létezik. Egyik lator visszautasította Jézust, a másik pedig hittel fordult Hozzá. Számodra is ez a két választási lehetőség van.

A Róma 10:13-ban ez áll: „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül” (NLT fordítás). Ha kész vagy a döntésre, hogy segítségül hívd az Úr nevét és megértetted ezt a négy igazságot a megváltásról, akkor itt az idő, hogy végre letisztázd az örökéletedet.

„Ez az az idő, hogy elfogadd Isten ajánlatát, ma van a megváltás napja!” (2Kor 6:2 TEV fordítás).

Beszéljünk róla:

  • Milyen bizonyítékok vannak az életedben az örökéleted felől?
  • Hogyan kellene megváltoztassa az evangélium hírdetését az a tény, hogy a Mennyország és a Pokol valóságos helyek?
  • Kérd Istent, hogy vezessen olyan emberek felé, akik segítségül hívják az Úr nevét, hogy segíts nekik a megváltás vagy a tanítványság útján! Kit juttat eszedbe Isten?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.04.10)

2014
04
16

Honnan tudhatom, hogy üdvözülök?

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efézus 2:8-9)


rolling_hills_and_rainbow.jpg


A Lukács 23:42-ben, az egyik bűnöző, aki Jézus mellett függött a kereszten így imádkozott: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.”

Figyeljük meg, hogy nem kérte Jézust, hogy vessen véget a fájdalmának, pedig elviselhetetlen fájdalmai lehettek a kereszten. Jézus ekkor már rég híres volt arról, hogy csodákat tesz, mégis a mellette lévő ember nem kérte, hogy mentse meg a haláltól.

Azt kérte, hogy "Jézus, emlékezz meg rólam". Miért? Mert tudta, hogy a elsősorban a bűnből való megszabadulásra volt szüksége - nem arra, hogy a megszabadulásán keresztül a mennybe kerüljön. Hitt Jézusban.

A Biblia azt mondja az Apostolok cselekedetei 16:31-ben, hogy "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz".

Tehát honnan tudhatod biztosan, hogy üdvözülsz? Honnan tudod, hogy a mennybe fogsz kerülni, amikor meghalsz? Hogyan lehetsz bizonyos? Hogyan tudod a kétségeidet megszüntetni?

Az üdvösségedben való megbizonyosulás, nem a saját erőfeszítésed eredménye lesz, mert a megváltásért nem lehet megdolgozni. Az üdvösségedben való megbizonyosulás nem is az érzelmeiden alapul, mert az érzelmek jönnek és mennek.

Akkor mi adja az üdvbizonyosságot? Isten igéjének ígérete. Ha Isten ezt mondja, akkor az úgy is van, mert Isten nem hazudik. Isten ígéretében megbízhatsz. Megnyugodhatsz abban.

Jézus azt mondta a kereszten mellette függő bűnözőnek: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban” (Lukács 23:43). A te megváltásod is így van biztosítva: Isten ígérete által, ha hiszel Őbenne, egy nap a mennyben vele leszel.

Beszéljetek róla:

  • Honnan tudod, hogy megbízhatsz a Bibliában és Isten ígéreteiben?
  • Mik azok a dolgok, amiket az emberek megpróbálnak a megváltáshoz hozzáadni, ahelyett hogy elfogadnák Isten egyszerű ígéretét?
  • Milyen változásban mutatkozhat meg az életedben az, hogy Krisztuson keresztül üdvbizonyosságod van?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.04.09)

2014
04
15

Még Norman Borlaug-nak is szüksége van megváltóra

 

“Isten, a bűntelen Jézusban magára vette bűneinket, hogy mi Krisztus által elfogadhatóvá váljunk Isten számára.” (2 Korinthus 5:21 - szabad fordítás)

 

Ha rákeresnél a Google-ben erre a kérdésre: “Ki mentette meg a legtöbb emberi életet a történelem folyamán?”, egy olyan nevet olvasnál válaszként, akiről még valószínűleg soha nem hallottál. Amikor 2009-ben 95 évesen elhunyt Norman Borlaug, a világ nem nagyon figyelt fel, habár azon hét ember egyike volt, aki megnyerte a Nobel Békedíjat, a Kongresszusi Arany Medált, és az Elnöki Szabadság Medált is.

Ki volt Norman Borlaug? Egy mezőgazdasági kutató volt, aki feltalálta a magas hozamú, aszály- és betegségtűrő gabonát, amivel a 20. században több mint 1 milliárd embert mentett meg az éhhaláltól. Norman Borlaug előtt sok országban például Kínában, Indiában és Pakisztánban minden egyes évben éhínség tombolt. Ma ezek az országok élelmiszert exportálnak a Borlaug által kifejlesztett gabona miatt.

Borlaug keresztyén volt, valamint egy evangéliumi protestáns gyülekezet élethosszig tartó tagja is. Valójában hite volt a mozgatórugója az összes tudományos erőfeszítésének. Amikor megkapta a Nobel Díjat, Ézsaiás könyvéből idézett, mely kifejezte motivációjának forrását.

Borlaug egy igazán nagy ember volt, egy igazi hős. Azonban ha megkérdezted volna: “Te vagy a világ megváltója?” akkor “nem”-et válaszolt volna.

Még egy olyan embernek, mint Norman Borlaug is szüksége van egy Megváltóra.

Éppen ezért “Isten, a bűntelen Jézusban magára vette bűneinket, hogy mi Krisztus által elfogadhatóvá váljunk Isten számára.” (2 Korinthus 5:21 - szabad fordítás)

Ez az igazi nagy csere, barátaim. Isten elveszi az összes szemetet az életedből, minden kicsinyességedet, egódat, minden haragodat, az összes irigységedet és pletykádat, az összes gondolatot, tetteket és szavakat, melyeket valaha kimondtál és gonoszak voltak, majd ezeket mind magára veszi, hogy neked már ne kelljen fizetned a bűneidért. Jézus tökéletessége téged is betakar, így beléphetsz Isten tökéletes helyére, a Mennybe.

Micsoda ajánlat! Ezt hívjuk kegyelemnek, és ez az egyetlen út, amin valaha is bejuthatsz a Mennyországba - elfogadva Isten kegyelem-ajándékát Fiában, Jézus Krisztusban.

 

Beszéljétek át

  • Mit gondolsz, mit szeretne Isten az életedben található szeméttel kezdeni, miután bűnbánatod során azok meg lettek bocsájtva?

 

(Daily Hope by Rick Warren - 2014.04.08.)

Fordította: Robin85 |
2014
04
14

Megbocsátás: lehet jól, és rosszul kérni

"Most tehát Isten kijelenti rólunk, hogy nem vagyunk bűnösek az ellene való vétkezésben, ha hiszünk Jézus Krisztusban, aki az Ő jósága által, ingyen elveszi a bűneinket." (Róma 3:24 - szabad fordítás)

Amikor megvallod Istennek bűneidet, Ő nem veti azokat a szemedre, hanem eltörli őket.

De a bocsánatkérésnek van jó és rossz módja. Hadd beszéljek erről a rossz módról.

Először is, ne könyörögj. Isten sokkal inkább meg akar neked bocsátani, mint ahogy te akarod bocsánatát kérni.  Nem te vársz Istenre, hanem Ő vár rád.

Másodszor, ne alkudozz. Az alkudozással csak ezt mondod: "Istenem, ha megbocsátasz, soha többé nem esek ebbe a bűnbe!" Ha ez a terület egy gyengeséged, akkor vissza fogsz térni ehhez a bűnterülethez órákon, napokon belűl. Ne alkudozz Istennel, azt mondva, hogy "Soha többé nem teszem...", mert újra meg fogod tenni.

Harmadszor pedig, ne akard megvesztegetni Istent. A megvesztegetés azt mondja: "Istenem, ha csak ezért az egyért megbocsátasz, akkor én...". Mész minden vasárnap gyülekezetbe. Minden nap olvasni fogod a Bibliát. A tized helyett, 15 százalékot... 20 százalékot fogsz adakozni. Isten nem akarja, és nincs arra szüksége, hogy megvesztegesd.

Nos, akkor mit tegyél?

Ne könyörögj, alkudozz, vagy próbáld megvesztegetni. Csak higgy.

Higgy abban a sok Isten által tett ígéretben, amelyek arról szólnak, hogy ha megvallod a bűneidet, Ő megbocsátja azokat. Pont.

Egy másik nagyszerű ígéret, a Róma 3:24 így szól: "Most tehát Isten kijelenti rólunk, hogy nem vagyunk bűnösek az ellene való vétkezésben, ha hiszünk Jézus Krisztusban, aki az Ő jósága által, ingyen elveszi a bűneinket" (Róma 3:24 - Szabad fordítás).

Tudom, hogy néhányan mit gondoltok: "Rick, nem tudod, hogy mit tettem." És igazad van. Nem tudom mit tettél. Nem kell tudnom, hogy mit tettél. De azt elmondhatom neked, hogy nem számít mit tettél.

Isten feléd történő megbocsátása nem azon alapszik, hogy mennyire kicsi bűnt, vagy nagy bűnt követtél el. Nem számít, hogy mit tettél. Ami számít az az, amit Jézus tett érted. A kereszt teljes egészében erről szól. Amikor Jézus azt mondta: "Elvégeztetett", komolyan is gondolta. Elvégeztetett. Az ár kifizettetett. Megbocsátást nyerhetsz ma.

Beszéljetek róla!

  • Mit gondolsz, Isten miért akarja, hogy valld meg a bűnödet, ha már úgyis tud mindenről, amit elkövettél?

 

(Daily Hope by Rick Warren - 2014.04.07.)

Fordította: gyanus | Címkék: hit kereszt megbocsátás megvallani
2014
04
13

Mit tegyek, ha összecsapnak fejem felett a hullámok

„Fájdalmam, hontalanságom gondolata keserű méreg. Állandóan rá gondolok, és a lelkem elcsügged. Mégis visszatér a remény, mikor erre az egy dologra gondolok: Az ÚR kifogyhatatlan szeretete és kegyelme még tart, friss, mint a reggel, és bizonyos, mint a napfelkelte. Mindenem az ÚR, reményemet belé vetem.” (Jeremiás Siralmai 3:19-24 – TEV fordítás)

Amikor nagyon öszecsapnak fejed felett a hullámok, könnyű a fájdalomra, a problémákra, a terhekre és a nehézségekre koncentrálni. Ez a természetes reakció. A biblikus reakció azonban az lenne, hogy Isten szeretetére összpontosítod a figyelmed.

Még akkor is, ha haragszol Istenre, emlékeztetned kell magad, hogy Ő mennyire szeret téged. Koncentrálj az Ő feltétel nélküli szeretetére. Jusson eszedbe, hogy nem állíthatod meg Istent a Ő szeretetében. Panaszkodhatsz, sikoltozhatsz, üvöltözhetsz vele, Ö mégis örökké szeretni fog.

Ezt a bibliai megközelítést láthatod Jeremiás életében is, a Jeremiás Siralmai 3:19-24-ben. Jeremiás saját fájdalmaira fókuszálva indul: „A fájdalmam és hontalanságom gondolata keserű méreg. Állandóan rá gondolok, és a lelkem elcsügged...” (v. 19-20 – TEV fordítás). A körülötte levő pusztítás emésztette, ez töltötte be a gondolatait, keserűvé és csüggedtté tette.

Ha életedet meg akarod változtatni, először a gondolataiddal kell kezdened. Jeremiás is ezt tette. A gondolati változást észlelhetjük a következő versben: „Mégis visszatér a remény, mikor erre az egy dologra gondolok: Az ÚR kifogyhatatlan szeretete és kegyelme még tart, friss, mint a reggel, és bizonyos, mint a napfelkelte. Mindenem az ÚR, reményemet belé vetem.”

Nem fogod igazán megérteni, hogy csakis Istenre van szükséged, addig amíg odáig el nem jutsz, hogy egyedül Ő van neked. De csakis Rá van szükséged, mert Isten gondot visel rólad.

Buta hibát követünk el, amikor kételkedni kezdünk Isten szeretetében. Elkezdünk úgy gondolkozni, hogy „Én jobban tudom, mint Isten, és a magam útját választom, ahelyett, hogy Isten útját követném.” Vagy azt gondoljuk, hogy Isten egy kozmikus „örömgyilkos”, aki csak azt keresi, hogyan okozzon szenvedést az életünkben.

Meg kell változtatnunk a gondolkozásunkat. Emlékeznünk kell: „Nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket.” (Jeremiás Siralmai 3:31-33)

Isten szeret téged. Ő nem egy szigorú szülő, aki nem akarja, hogy boldog légy. Nem is egy olyan tökéletlen szülő, gyengeségekkel, hibákkal, aki mindent elront. Ő az Isten – az örök, mindentudó, tévedhetetlen Isten, aki arra teremtett téged, hogy szerethessen, és soha sem fog elhagyni.

Amikor tehát úgy érzed, hogy mindent elvesztettél, hagyj fel azzal, hogy a veszteségeidre figyelj, fókuszálj inkább arra, amid maradt: Istenre és az Ő irántad való szeretetére.

Beszéljetek róla

  • Melyek azok az ígéretek és igazságok, melyek Isten irántad való érzéseiről dicsekednek?
  • Mit gondolsz, miért engedi meg Isten, hogy megtapasztald a veszteségeket és a fájdalmat? A mi megtapasztalásunk megváltoztat-e bármit Istennel kapcsolatban?

(Daily Hope by Rick Warren – 2014.04.06.)

Blog.hu sablonok (Népkert Kft.)