Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Róm 5:5 Káldi ford.)

A "nem" szó fontos a lelki utazásodhoz

2014. október 25. 03:00 - Habakuk

,,Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.'' (Zsidók 12:1)

A legfontosabb szó, melyre lelki utazásod során emlékezned kell meglepő módon a "nem".

A hited fejlődéséért tett utazás nagyon hosszú. Nagyon sokan jól indulnak el az úton, de mielőtt a végére érnének, megbotlanak. Isten azt akarja, hogy járd végig a neked szánt utat.

Egy hosszú maraton áll előtted, nem futhatsz nehéz súllyal a kezedben. Gyakran előfordul, hogy az emberek korán megtorpannak a lelki utazásukban, mert elfáradnak a terhektől, amiket hordanak.

Meg kell szabadulnunk ezektől.

Egy luxus hajó nagyon hamar beér a víz közepére. Ha viszont száz mentőcsónakot rácsatolnak, ez meglehetősen lelassítja. Csatlakoztass egy akkumulátort egy villanykörtéhez és az sokáig fog világítani. Ha viszont 15 izzóhoz csatolod, nagyon hamar le fog merülni. Ha 100 izzó használja ugyanazt az akkumulátort, akkor még hamarabb lemerül. 

Ez történik velünk is, amikor túl sok mindent akarunk csinálni egyszerre. Időnként a jótétel visszatart minket attól, hogy még jobbat tegyük.

Zsidók 12:1-ben azt olvassuk, hogy ,,...tegyünk le minden ránk nehezedő terhet..."

A teher nem feltétlenül rossz vagy bűnös. Egyszerűen csak felesleges. Teher lehet egy munka, egy kapcsolat vagy akár egy hobbi is. Olyan valami, ami lelassít minket azon az úton, melyet Isten nekünk szánt. És ez nem éri meg.


Beszéljetek róla

  • Mik azok a terhek amelyek lelassítanak? Mi a szándékod velük?
  • Mik azok a jótételek, melyek távol tartanak attól a legjobbtól, melyet Isten neked szánt?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.10.18)

Szólj hozzá!

A te mennyei szurkolótáborod

2014. október 24. 03:00 - torokaron

„A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket! Az ő életük mutatja meg igazán, mit jelent a hit. Ezért mi is dobjunk le magunkról minden terhet, amely akadályoz bennünket a futásban, s még azokat a bűnöket is, amelyek olyan szívósan tapadnak ránk és elgáncsolnak! Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát!” (Zsidókhoz írt levél 12:1)

A hazai pálya előnye rengeteget számít a sportban. Az otthon játszó csapatok sokszor lényegesen jobb eredményre képesek, mint azok, akik idegenben játszanak. Amikor egy csapatnak van szurkolótábora, akkor gyakran a képességeiket meghaladó teljesítményre képesek.

A Biblia azt mondja, hogy neked is van egy ilyen táborod, amelyik neked szurkol. A Zsidókhoz írt levél 12:1-ben azt olvassuk, hogy „A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket! Az ő életük mutatja meg igazán, mit jelent a hit. Ezért mi is dobjunk le magunkról minden terhet, amely akadályoz bennünket a futásban, s még azokat a bűnöket is, amelyek olyan szívósan tapadnak ránk és elgáncsolnak! Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát!”.

Semmit sem tehetsz úgy, hogy valaki ne lássa, neked is vannak nézőid. A Menny figyel. De ami még fontosabb, van egy saját szurkolótáborod. A Biblia azt tanítja, hogy mindenki, aki a Mennyben van, szurkol neked.

Arra talán már rájöttél, hogy Isten mindenről tud. A Biblia szerint „Az Úr szemei forognak az egész földön...” (2 Krónika 16:9). Az Úr semmiről sem marad le, tud minden dolgodról, tudja, hogy mikor vagy jó, vagy rossz állapotban. Ismeri minden gondolatodat.

Mindezeken túl azonban körbevesz téged „a hit embereinek nagy serege” is. Mózes figyel téged. Ábrahám nyomon követi a veled történő eseményeket. Minden hívő, aki valaha élt, áll és figyeli, hogy hogyan éled meg a hitedet.

Szurkolnak neked. Amikor félsz, akkor azért szorítanak, hogy legyen elég bátorságod. Amikor fel akarnád adni, akkor arra bíztatnak, hogy folytasd. Amikor jelentéktelennek, elfeledettnek érzed magad, akkor is ott vannak veled.

Beszéljetek róla

  • Mit változtat meg benned azt a tudat, hogy Isten tudja, hogy mikor vagy jó vagy rossz hangulatban?
  • Mit gondolsz, kik vannak a te szurkolótáborodban? Vannak barátaid, vagy családtagjaid, akik már eltávoztak előtted?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.10.17.)

Szólj hozzá!

Amikor úgy érzed, hogy fel akarod adni

2014. október 23. 03:00 - Habakuk

És ezek mind tanúságot tettek hitükkel, de még nem kapták meg, amit Isten ígért nekik. Mert Isten számukra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. (Zsidókhoz írt levél 11:39-40)

Nehéz hívő életet élni. Egy megtört világban élünk. Az időjárás nem normális. A testünk sem működik rendesen. A kapcsolataink sincsenek mindig rendben. 

Amikor Isten kiűzte Ádámot a Paradicsomból, azt mondta neki, hogy nehéz élet vár rá. Ez így is lett. Van egy kozmikus harc, ami az életedben és azon kívül is zajlik. A harc a bűnös természeted ellen. Emellett harcolsz a Sátánnal is, aki csak ''lopni, ölni és rombolni'' akar.

Ezek néha letörnek és lehet, hogy a harcot fel akarnád adni.

A Zsidókhoz írt levél 11. részében, Isten arra ösztönöz minket, hogy tartsunk ki, mert Ő nem feledkezett meg rólunk és egy nap beteljesíti az ígéreteit. Jövőt és reménységet ígér nekünk (Jeremiás 29:11). Megígérte, hogy könnyeinket elveszi (Jelenések 7). Ezen kívül számtalan más ígéretet is kapunk tőle igéjén keresztül. 

A Zsidókhoz írt levél 11-ik része több bibliai hőst is megemlít, akik hitükkel szemléltették Isten ígéreteit - Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, Dávid, Gedeon, Sámson és még sokan mások. Sok nehézségen mentek keresztül, mégis folytatták lelki utazásukat. 

A Zsidókhoz írt levél 11:39-40-ben azt olvassuk, hogy „És ezek mind tanúságot tettek hitükkel, de még nem kapták meg, amit Isten ígért nekik. Mert Isten számukra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk  jussanak el a teljességre.”

Beszéljetek róla

  • A hitbéli élet fájdalmakkal jár. Ha feladod, amikor nehéz időkön mész keresztül, sosem fogsz megtanulni Istenben bízni. Mit gondolsz, miért van ez így?
  • Egyszerű Istent szeretni és szolgálni, amikor minden rendben van az életünkben. Bízol majd benne akkor is, amikor nem ez a helyzet?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.10.16) 

Szólj hozzá!

Az áldás Isten Igéjének való engedelmességből jön

2014. október 22. 03:00 - sema22

"Mindenki, aki hallja az én beszédemet és gyakorlatban is alkalmazza azt, hasonló a bölcs emberhez, aki a sziklára építette a házát." (Máté 7:24, NIV fordítás)

Átvenni, olvasni, kutatni, memorizálni, és reagálni Isten szavára semmit sem ér, ha azt nem építjük be a gyakorlatba. Isten Igéjének cselekvőivé kell válnunk. (Jakab 1:22)

Tudom, hogy ez nehéz dolog, mert a Sátán közben intenzíven támad. Nem bánja, ha eljársz bibliatanulmányozásra, amíg nem teszel semmit azzal, amit tanultál.

Magunkat csapjuk be ha azt hisszük, hogy csak azért, mert hallottuk, olvastuk vagy tanulmányoztuk az igazságot, magunkévá is tettük.

Lehet, hogy annyira lefoglalod magad a következő Bibliaórával, szemináriummal vagy Konferenciával, hogy nincs is időd az életedbe beépíteni, amit tanultál. El is felejted az üzenetet úton a következő Bibliaóra felé. Alkalmazás nélkül minden bibliatanulmányozás haszontalan. Jézus azt mondta, hogy "Mindenki, aki hallja az én beszédemet és gyakorlatban is alkalmazza azt, hasonló a bölcs emberhez, aki a sziklára építette a házát.". (Máté 7:24, NIV fordítás)

Jézus azt is kiemelte, hogy az áldások abból fakadnak, ha valaki engedelmeskedik Isten szavának, nem csak ismeri azokat. Jézus azt mondta, hogy "Most, hogy már tudjátok ezeket, akkor lesztek áldottak, ha meg is cselekszitek". (János 13:17, szabad fordítás)

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos egy bibliatanulmányozó kis csoporthoz tartozni. Mindig tanulhatsz másoktól olyan igazságokról, melyeket magadtól nem fedeznél fel. Segít abban is, hogy jobb rálátásod legyen és, hogy az igazságot gyakorlati úton megélhesd.

A legjobb módja annak, hogy az Ige cselekvőjévé válj az, hogy mindig állíts fel egy tervet, annak az eredményeként és válaszként arra, amit Istentől Igéjéből tanultál. Váljon szokásoddá, hogy pontosan kiírod, hogy mit tervezel tenni.

Ez a terv legyen személyes (rólad szóljon), gyakorlati (tartalmazzon valamit, amit meg kell tenned) és bizonyítható (határidővel). Miden lépésnek része lesz az Istennel való kapcsolatod, másokkal való kapcsolatod vagy a természeted.


Beszéljetek róla

  • Mi az, amit Isten már megmutatott az Ő Igéjén keresztül, de te még nem tetted meg?
  • Hogyan bíztat a kiscsoportod abban, hogy cselekvő legyél?
  • Mi volt az eredménye annak, hogy elmentél egy bibliatanulmányozó órára vagy konferenciára? Alkalmaztad, amit tanultál?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014. október 15.)

Szólj hozzá!

Éhes vagy? Táplálkozz Isten szavával!

2014. október 21. 03:00 - Lilla:)

"A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek." (Kolossé 3:16/a.)

Ahogy szükséged van fizikai táplálékra ahhoz, hogy fizikailag erős legyél, ugyanúgy szükséged van lelki táplálékra is ahhoz, hogy lelkileg is erős legyél. A Biblia úgy jellemzi magát mint lelki táplálékot - a lelki életünk vize, teje, kenyere és húsa. Ez minden, amire szükséged van a létezéshez.

Ha építésvezető lennél, nem fordulna meg a fejedben kiküldeni az építkezésre azt a munkást, aki nem evett két hete semmit.
Ha a hadsereg kommandósa lennél, nem küldenél olyan harcost a csatába, aki nem evett egy hónapja. Igaz? Táplálnunk kell magunkat, hogy megbirkózzunk az elénk kerülő feladatokkal.

Nem fogsz sok sikert elérni a lelki csatákban, amikkel szembe kerülsz, ha halálra éhezteted magad. Ezért kell Isten Szavával táplálkoznunk!
Nem hasonlít a fizikai ételhez; minél többet veszek magamhoz Isten szavából, annál éhesebb leszek. Minél többet ízlelem és látom, milyen jó az Úr, annál többet akarok.

A Biblia azt mondja a Kolossé 3:16-ban: "A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek". Pál azt mondja nekünk: engedjük, hogy a Biblia gazdag, mély és életet adó módon teret hódítson az életünkben.

Tehát hogyan is kell táplálnunk magunkat Isten szavával és engedni, hogy a fent említett változások megtörténjenek?

- Hallgasd az Igét a füleddel! Biztasd magad, hogy gyülekezetbe járj és hallgasd Isten szavát a prédikációkon keresztül.
- Olvasd az Igét a szemeddel! Attól, hogy van egy Biblia a házadban, az életed még nem lesz áldott. A Bibliának a szívedben kell lennie!
- Kutasd az Igét a kezeddel és száddal! Amikor Isten Igéjét tanulmányozod, tarts egy ceruzát a kezedben. Írd le, mit tanít neked Isten! Kis csoportban beszéld meg más hívőkkel is a felfedezéseidet!
- Válaszolj az Igére az elméddel: gondolkodj és töprengj rajta!
- Emlékezz az Igére a szíveddel! Mindig nálad lehet a Biblia, amikor szükséged van rá. Vésd bele Isten szavát az elmédbe!
    
Beszéljetek róla:
- Min kell változtatnod az életedben ahhoz, hogy szellemileg jól táplált legyél?
- Leírod, amit Isten tanít neked? Mit jegyzel meg az Írásból?
- Milyen lelki harccal küzdesz ma? Táplálod magad közben Isten szavával?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014. 10. 14.)

Szólj hozzá!