Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Róm 5:5 Káldi ford.)

Bibliai próféciák: nem csak véletlen egybeesés

2014. szeptember 29. 03:00 - FodorImi

„Sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.” (2Péter 1:21)

véletlen.jpg


A Biblia a történelem legtöbbet olvasott könyve. Ugyancsak a legnagyobb példányszámban eladott és a legtöbb nyelvre lefordított könyv a történelem során.

Igen, és még több: Isten szava, Isten lehelete. A 2Timóteus 3:16 ezt mondja: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.”

Ez azt jelenti, hogy a Biblia nem csupán egy jó gondolat. Isten szava a számunkra. Az egyik ok, amiért tudhatjuk, hogy a Biblia igaz és bizalomra méltó, hogy ezer és ezer próféciája vált valóra a történelem során és fog még később valóra válni. A Biblia minden egyes próféciája pontosan úgy, ahogyan Isten előre megmondta, teljesedett be vagy fog beteljesedni valamikor a jövőben.

Egyedül Jézusról több mint 300 próféciát tartalmaz a Biblia, amelyek mind legalább ezer évvel a születése előtt keletkezett. A Biblia előre kijelentette, hogy mikor, hol és hogyan fog megszületni. Nem volt lehetősége befolyásolnia a születését, hogy betöltse ezeket a próféciákat.

A Biblia azt is előre kijelentette, hogy Jézus hogyan fog meghalni. Ezer évvel Jézus halála előtt Dávid már leírta Jézus halálát a kereszten az egyik zsoltárában; bár a „keresztre feszítés” kifejezést nem használta, mert ezt senki sem ismerte akkor, de már jóval azelőtt, hogy a rómaiak kigondolták volna ezt a kivégzési módszert, Dávid már gyakorlatilag leírta azt.

Ezt egyedül csak Isten tudhatta előre.

Mekkora a valószínűsége, hogy előre teszek rólad 300 kijelentést, és később mindegyik igaznak bizonyul? Végtelenül kicsi, le sem tudnád írni ezt a számot. Sokkal nagyobb hit kell ahhoz, hogy elhiggyük a bibliai próféciák véletlen egybeesését, mint azt, hogy Isten tervezte és rendezte így.

A Biblia azt mondja: „Sohasem származott prófécia embertől, hanem a Szentlélek adta emberi beszédként, amely Isten irányítása alatt állt.” (2Péter 1:21 – GW fordítás)

A bibliai időkben senki sem akart próféta lenni. Izraelben ugyanis az volt a törvény, hogy Isten prófétája jövendöléseinek 100 %-ban igaznak kellett bizonyulnia. Ha csak egyszer is hamisat jövendölt, akkor hamis prófétának tekintették és halál volt a büntetése. Bizony, neki nem volt mindegy, hogy valóra válik-e, amit kjövendölt!

A Biblia próféciái pedig igaznak bizonyultak – kivétel nélkül minden esetben. Megbízhatsz a Bibliában, mert minden, amit megjövendölt, beteljesült!


Beszéljetek róla:

 • Úgy tűnhet, hogy a bibliai próféciáknak nincs jelentőségük vagy nem fontosak az életedben. Mit gondolsz, mégis miért akarja Isten, hogy tanulmányozd, megértsd azokat és törődj velük?
 • Elhiszed és bízol abban, hogy a Biblia igaz? Hogyan akadályoznak meg abban a kétségeid, hogy meghalld, mit akar Isten mondani neked?
 • Milyen módon hasznos a Biblia számoda? Csak bátorításként használod, vagy „a tanítás, a feddés, a megjobbítás, az igazságban való nevelés” eszköze is az életedben?


(Daily Hope by Rick Warren – 2014.09.22)

Szólj hozzá!
Címkék: prófécia Biblia

A Biblia mindig egy lépéssel a tudomány előtt jár

2014. szeptember 28. 03:00 - hofgartekesnoemi

 „Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fenn az égben! Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, mindörökre a helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el.” (Zsolt. 148:4-6.)

Bizonyára hallottad már valakitől, hogy a Biblia nem tartalmaz a tudománnyal összeegyeztethető tényeket. Ez a valaki tévedett, vagy soha nem tanulmányozta sem a Bibliát, sem semmilyen tudományágat.

Isten hozta létre a tudományok törvényeit, és Isten biztosra ment: az Ő szava soha nem ütközik ezekkel a szabályokkal.

Johannes Kepler, a híres matematikus és csillagász ezt mondta egyszer: „A tudomány Isten gondolatainak újragondolása.” Más szavakkal: Isten létrehozta a fizika törvényeit, és mi felfedezhetjük őket.

A Biblia nem egy tudományos ténytár. Nem azért tanulmányozod, hogy rakétát építs, nem is használ tudományos nyelvezetet. Ugyanakkor soha nem téved! Soha, egyszer sem az 1600 év alatt, mely a keletkezéséhez kellett. Valójában mindig egy lépéssel a tudományok előtt járt.

Vegyük sorra:

 • Évezredekkel ezelőtt az emberek azt gondolták, hogy a Föld lapos. Isten 2600 évvel ezelőtt jelentett ki az Ézsaiás 40:22-ben, hogy ő az egész földgolyó ura.
 • Szintén évezredekkel ezelőtt az emberek úgy vélték, a Földet valaki vagy valami tartja. A görögök szerint Atlasz, az egyiptomiak szerint öt oszlop, míg a hinduk szerint óriási elefántok. A Biblia soha nem állított ilyesmit.
 • Az emberek abban is hittek, hogy a csillagok száma véges, de a Biblia a Jeremiás 33:22-ben leírja, hogy lehetetlen összeszámolni őket.

1861-ben megjelent egy nagyon híres könyv: „51 megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy a Biblia tudományosan pontatlan”. Ma már nem találunk olyan tudóst, aki ezek a közül a megdönthetetlen bizonyítékok közül akár csak eggyel is egyetértene. Mindet megcáfolták.

A Bibliában ez áll: „Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fenn az égben! Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, mindörökre a helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el.” (Zsolt. 148:4-6.)

A termodinamika második törvénye nem ma, és nem holnap – mindig működőképes. Azért, mert Isten hozta létre.

Az igazság nem változik.

Beszéljétek meg!

 • Milyen igazságokat olvashatunk a Bibliában, amelyeket a körülötted lévő világ támaszt alá? Szánj időt ezek felismerésére!
 • Hogyan válaszolsz, amikor valaki a tudományokkal állítja szembe a Bibliát? Hogyan válaszolna Isten?
 • Miért fontos, hogy érveljünk a Biblia tudományos pontossága mellett?

 

Szólj hozzá!

Ez egy csoda: A Bibliának egyetlen témája van

2014. szeptember 27. 03:00 - BenedekDávid

“És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve [Jézus] elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” Lukács 24,27

britannica.jpg

A Bibliát csak Isten képes volt úgy összerakni, hogy a 40 szerző által, 1600 éven keresztül írt 66 könyvnek csupán egyetlen témája legyen.

Azáltal, hogy a Bibliának egy ilyen egységes témája van, tudhatjuk, hogy valóban Isten szava található benne. Mózes első könyvétől egészen a Jelenésekig arról beszél, hogy Isten Fiában, az Úr Jézusban megváltást hozott az emberek számára.

Viszont az a tény, hogy a Bibliának egyetlen témája van, már magában egy csoda. Ha egyetlen ember írta volna, mint a Mohamed által írt Koránt, vagy Konfuciusz és Buddha írásait, akkor elvárható is lenne, hogy egységes legyen.

Viszont a Bibliát 40 különböző korú ember írta, különböző korszakokból, három kontinensről, viszont mindegyik ugyanazt: Jézus történetét. Próféták és költők, hercegek és királyok, tengerészek és katonák, mind ugyanúgy ismerték a történetet, attól függetlenül, hogy otthonaikban írták le, vagy hajón, vagy épp börtönben. Ha akarnánk sem tudnánk ettől változatosabb szerzők csoportját összeállítani.

A történet pedig még mindig ugyanaz.

Tegyük fel, hogy adok 50 embernek egy-egy papírfecnit és arra kérem őket, hogy mindenki szakítsa el a sajátját valamilyen formájúra, viszont azt nem mondom el nekik, hogy mire fogom felhasználni ezeket a papírdarabokat. Mennyi a valószínűsége annak, hogy ezekből a papírfecnikből ki lehet később rakni az Egyesült Államok térképét? Az esélyeink rendkívül alacsonyak, és ha még sikerülne is, a legtöbb ember azt mondaná, hogy trükköztem.

Hasonló csoda a Biblia összeállítása.

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Újszövetség Jézusról szól, az Ószövetség pedig Izráel népéről. Viszont ez így nem igaz. Ezt a Lukács 24,27 is alátámasztja: “És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve [Jézus] elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” Az Újszövetséget ekkor pedig még nem írták meg.

A képek, a metaforák, a hasonlóságok a Biblia elejétől a végéig mind Isten tervéről szólnak, mely által meg szeretné menteni az embereket és egy örökkévaló családot szeretne alkotni belőlük.

Minden Jézussal kezdődött. Mindegyik könyvben megtalálhatod őt.

Ez tényleg csoda.

Beszéljetek róla:

 • A Biblia iránti elismerésed hogyan tükröződik vissza csodás kohézióképességének megértéseben? 
 • Ha össze kellene foglalnod saját szavaiddal a Bibliát egyetlen mondatban, hogyan tennéd ezt? 
 • Milyen módon teheted magad számára személyesebbé tenni a Bibliát?


(Daily Hope by Rick Warren, 2014.09.20)

4 komment

Ha Jézus bízott a Bibliában, neked is kellene

2014. szeptember 26. 03:00 - Á. Bözse

"Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg minden be nem teljesedik." (Máté 15,18)

Talán már hallottad, amikor valaki azt mondta: "Bízom Jézusban, de azokban az emberekben nem, akik a Bibliát írták." Van egy probléma ezzel a logikával.

Jézus bízott a Bibliában - minden egyes szavában! Azt tanította, hogy a Biblia egy egyedi könyv, amely minden más könyv felett áll.

Jézus azt mondta a Máté 5,18-ban: "Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg minden be nem teljesedik."

Jézus azt mondta, hogy a Biblia az idők végezetésig megmarad. El fogja érni azt, amit Isten meg el akar érni ebben a világban. A János 10,35-ben Jézus azt mondta: "tudjuk, hogy az írás mindig igaz". Jézus a Biblia igazságát állította. És amikor Jézus a Biblia igazságáról beszél, oda kell figyelnünk.

Amikor Jézus emberekkel beszélgetett a Bibliáról, az érveit a Biblia igazságáról gyakran a Biblia egy egyszerű mondatára, vagy akár egyetlen szavára alapozta. Hitt az Ige minden egyes mondatában, minden egyes szavában. Szóval, hogyha bízol Jézusban, miért ne bíznál a Bibliában?

Amikor Jézus a Bibliáról beszél, nem csak úgy beszél róla, mint egy költeményről, vagy mint a történelemről. Úgy látta a Bibliát, mint valami, ami életeket változtat meg. A Lukács 11,28-ban azt mondja Jézus: "Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják!" Jézus nem csak azt szeretné, hogy olvassuk a Bibliát. Ezt csinálod a költeményekkel és a történelemmel. Jézus azt akarja, hogy engedelmeskedjünk a Bibliának. Ez az, amit tennünk kell mindennel, amit az univerzum teremtője ír.

Jézus hitt még a legvitatottabb történetekben is a Bibliában, különösen Noé, Ádám és Éva, Szodoma és Gomora és Jónás történetében. Azok az emberek, akik a Bibliára úgy tekintenek, mint többségében jó történetekre, nem éppen ezt a négy történetet választanák ki.

Ha Jézus tényleg hitt Jónásban, akkor neked is kellene. Nem tudom, hogy Isten hogyan alkotott egy halat, ami le tud nyelni egy embert, de megtette.

Bízom a Bibliában, mivel Jézus is bízott benne. Neked is kellene.

Beszéljetek róla

 • Személyes számodra a Biblia? Mi a bizonyítéka ennek az életedben?
 • Vannak olyan részei a Bibliának, amiket nehezen hiszel el? Miért?
 • Mit gondolsz, mit szeretne Isten elérni az életedben az ő Igéjén keresztül?

(Daily Hope by Rick Warren 2014. 09.19.)

 

Szólj hozzá!

Miért jó ha kívülről megtanulod a Szentírást?

2014. szeptember 25. 03:00 - gyanus

"Bárki, aki erősen betekint a tökéletes törvénybe...és abban megmarad - nem felejti el, amit hallott, hanem teszi azt - áldott lesz abban, amit tesz." (Jakab 1:25 - Angolból szabadon fordítva)

iStock_000001547067XSmall.jpg

Ha komolyan veszed azt, hogy szellemileg erős és érett legyél, a legjobb szokás amit fejleszthetsz, a Szentírás megtanulása. Valójában a Biblia azt mondja Jakab 1:25-ben, hogy ez egy azok közül a szokásaink közül, ami áldott élethez vezet: "Bárki, aki erősen betekint a tökéletes törvénybe...és abban megmarad - nem felejti el, amit hallott, hanem teszi azt - áldott lesz abban, amit tesz."

 • Olvasd a Bibliád! "Bárki, aki erősen betekint..."
 • Idézd fel a Bibliát! "...és abban megmarad..."
 • Emlékezz a Bibliára!"..nem felejti el amit hallott..."
 • Engedelmeskedj a Bibliának!"..hanem teszi azt.."

Nem akarsz többé szellemi csecsemő maradni. Itt az idő, hogy felnőlj és éld azt az áldott életet, amire elhivattál. Egy fontos módja annak, ahogy elkezdheted ezt, Isten Igéjének az elrejtése a szívedben.

Lehet, hogy nem gondolod, hogy jó a memóriád, de emlékszel arra, ami fontos a számodra. Emlékszel a telefonszámokra és dátumokra, amik fontosak neked. Hallottam, hogy emberek azt mondják, hogy nem tudnak semmit megtanulni kívülről, de fel tudnak idézni dalokat az 1960-as évekből, és el tudják hadarni a kedvenc baseball játékosaik statisztikáit.

A dolgok megjegyzése egy képesség, amit meg tudsz tanulni. Egy izom, amit erősíteni tudsz. Valójában, a Szentírás megtanulása kívülről más területeken is jobb emlékezőképességet fog okozni az agyadnak. Biztosíthatlak efelől. Rengeteg tanulmány bebizonyította már ezt.

Miért fontos megtanulni kívülről a Szentírást?

 • Mindig veled lesz Isten Igéje. Ha kísértés ér, nem lesz a Bibliád nyitva, vagy melletted. Ha tanubizonyságot teszel valakinek, aki nem ismeri Jézust, vagy stressz alatt van, vígasztalásra van szüksége, krízisben van, előfordul, hogy nincs a közelben Biblia. Szükséged van arra, hogy Isten Igéje benne legyen az agyadban, hogy emlékezhess rá, és felidézhesd épp akkor, amikor szükséges.
 • Gondolkozhatsz az Íráson bárhová is mész. Nem tudod felidézni Isten Szavát hacsak nem tudsz rá emlékezni. Ha megtanultad kívülről a Szentírást, gondolkozhatsz rajta amikor lefekszel az ágyadba este, vagy mikor egy találkozóra mész kocsival. Elmélkedhetsz a Biblián, mert megtanultad azt. Ezt jelenti a meditálás. Isten igérete a Bibliában a boldogulásra és a sikerre, az Ő Szaván való meditáláson keresztül jön létre (Józsué 1:8).

Kezd el ma megtanulni kívülről a Szentírást! Válassz egy verset a hétre. Akkor egy év alatt 52 megtanult versed lesz. Két év alatt több mint 100 vers lesz, amit megtanultál.

Beszéljünk róla!

 • Milyen változtatásokat kell tenned ahoz, hogy rendszeresen olvasd és tanulmányozd a Bibliát?
 • Már tudod a módokat, ahogyan legjobban meg tudod tanulni és jegyezni a dolgokat. Milyen eszközök, taktikák, vagy emberek tudnak neked segíteni abban, hogy megtanuld kívülről a Szentírást?
 • Hogyan válaszolsz, amikor Isten eszedbe juttatja a Szentírást adott helyzetekben? Hogyan kellene válaszolnod?

 

Rick Warren, Daily Hope, 2014.09.18.

Szólj hozzá!