Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Azért vagy életben, mert Isten szeretni akar téged

2017. március 29. 03:00 - Benjoe70

„Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk.” (Ef 1:4-5, SZIT)

388204_627085899_big.jpg

Nemrég egy férfi jött be az irodámba és azt mondta; „Keresztény vagyok, de úgy érzem, nem jutok sehova, mintha megragadtam volna és egy helyben járnék.”

Azt kérdeztem: „Ön szerint mi lehet a probléma?”

Ő így válaszolt: „Szerintem a probléma az, hogy nem szeretem Istent eléggé.”

Mire én: „Ez nem az ön problémája. Az ön problémája nem az, hogy nem szereti eléggé Istent. Az ön problémája az, hogy nem érti meg, hogy Ő mennyire szereti önt.”

A szeretet mindig a szeretetre válaszol. A Biblia szerint: „Azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.”(1Ján. 4:19) Amikor azt mondod: „Nem szeretem Istent, az azért van, mert nem érted, hogy Ő valójában mennyire szeret téged.”

Hogy megértsd életed célját és hívását, Isten természetét kell megértened. Isten maga a szeretet. A szeretet az Ő természetének a lényege. Isten az egyetlen oka annak, hogy a szeretet létezik az univerzumban. A hangyák és a csigák nem tudnak szeretni, de te Isten képmására lettél teremtve, így szeretni is tudsz.

Az az oka, hogy létezel, hogy Isten szeretni akart téged. Életed elsődleges célja, hogy Isten szeressen! Igen, fontos a szolgálat, az engedelmesség és az Isten felé való bizalom, de a legfontosabb, hogy szeresd Őt.

Akkor hát még egyszer: Az elsődleges feladatod nem az, hogy tégy valamit, hanem csak annyi, hogy Isten szeressen.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit felelsz arra az igazságra, hogy az elsődleges feladatod az, hogy élvezd a kapcsolatodat Istennel?
 • Gondolj jelenlegi kapcsolatodra Istennel. Több lett ez a kapcsolat szabályok és rituálék által, mint szeretet által?
 • Milyen hatással van az engedelmességedre és az Istennek tett szolgálatodra az, hogy megmártózol az Ő szeretetében?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017.03.22.)

Szólj hozzá!

Másokat szolgálunk, mert megváltottak vagyunk

2015. október 09. 03:00 - mintyovanviki

„Mert Ő szabadított meg minket, és Ő választott ki minket az Ő szent munkájára; nem azért, mert kiérdemeltük, hanem mert ez volt a terve.” (2Timóteus 1:9, TLB)

Isten azért mentett meg, hogy Őt szolgáld. A Biblia azt mondja, hogy „Ő szabadított meg minket, és Ő választott ki minket az Ő szent munkájára; nem azért, mert kiérdemeltük, hanem mert ez volt a terve.” (2Tim. 1:9)

Isten azért váltott meg téged, hogy az Ő „szent munkájában” részt vehess. Azzal a céllal mentett meg, hogy szolgáld Őt. Isten országában betöltendő helyed, célod, szereped és feladatod van. Ez teszi az életedet jelentőségteljessé és értékessé.

Jézusnak az életébe került, hogy megvásárolja az üdvösséget számodra. A Biblia emlékeztet minket: „ Isten nagy árat fizetett értetek. Ezért arra használjátok a testeteket, hogy tiszteljétek és imádjátok Istent.” (1Korinthus 6:20, TEV ford.)

Nem bűntudatból, félelemből vagy kötelességből szolgáljuk Istent, hanem örömmel és őszinte hálával azért, amit értünk tett. Az életünket köszönhetjük neki. A megváltás azt jelenti, hogy Isten a múltunkat lezárta és megbocsátotta, a jelenünknek értelmet ad, és a jövőnk felől is bizonyosak lehetünk. Ezek elképesztően nagy dolgok! Ezért mondta Pál, hogy "Isten nagy irgalma miatt ... áldozzátok fel magatokat élő áldozatul Istennek, odaszánva magatokat az Ő szolgálatára." (Róma 12:1, TEV ford.)

János apostol azt mondja, hogy a mások iránti, szeretetből  fakadó szolgálatunk mutatja meg, hogy valóban megváltott minket Isten. Azt mondja: „Az egymás iránt való szeretetünk a bizonyíték arra, hogy átmentünk a halálból az életbe.” (1János 3:14, CEV ford.)

Ha nincs benned szeretet mások iránt, ha nem vágysz arra, hogy mások felé szolgálj, és csak a saját szükségleteid kielégítése fontos számodra, akkor vizsgáld meg magad és gondolkozz el azon, hogy vajon Krisztus valóban ott van-e az életedben. Ha Krisztushoz tartozol, akkor a szívedben vágyat érzel arra, hogy másokat szolgálj.

Beszéljetek róla:

• Mások szolgálata vajon miért olyan meghatározó egy Jézusban hívő ember életében?

• Hogyan használod a testedet arra, hogy dicsőítsd Istent? (1Korinthus 6:20)

• Sok ember gondolja úgy, hogy túl elfoglalt és túl sok felelősség van a vállán ahhoz, hogy mások felé szolgáljon. Ha Te is így érzel, imában kérd Istent, hogy mutassa meg, mit kell változtatni az életeden, hogy engedelmeskedni tudj neki.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.10. 02.)

 

Szólj hozzá!

Hited felszabadítja Isten erejét

2015. szeptember 21. 03:00 - FodorImi

 

Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: „Embereknek ez lehetetlen, de Istennel minden lehetséges” (Máté 19:26 NIV – fordítás)

Istennel minden lehetséges.

Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: „Embernek ez lehetetlen, de Istennel minden lehetséges” (Máté 19:26 NIV – fordítás)

Miért indítottuk útjára a BÉKE Tervet (PEACE Plan ld. lábjegyzetben) gyülekezetünkben? Mi adta a gondolatot, hogy más gyülekezetek ezreit vonjunk be a bolygónk öt legnagyobb problémájának megoldásába? A válasz az, hogy van egy hatalmas Istenünk. Az emberek azt kérdezik, „Mit gondolsz magadról, ki vagy?” Rossz kérdés. A kérdés az, „Kinek gondolod Istent?” Az én Istenem meg tud tenni bármit.

Jézus azt mondta: „Legyen a ti hitetek szerint!” (Máté 9:29)

Isten használni akar téged. Meg akar áldani. Csodálatos dolgokat akar tenni az életedben. Azt akarja, hogy változtasd meg a világot. De azt is várja, hogy bízz benne. Ne mondd többé, hogy „Én nem vagyok képes rá.” „Nem tudok tenni a házasságomért.” „Nem tudom megtenni, amit Isten akar, hogy megtegyek.” Ez hazugság! Istennel minden lehetséges!

Efézus 3:20 azt mondja: „Most pedig dicsőség Istennek, aki a bennünk munkálkodó hatalmas ereje által képes megtenni sokkal többet, mint amit valaha is kérni mernénk, vagy álmodnánk róla – végtelenül messze túl a legnagyobb imádságainkon, vágyainkon, gondolatainkon vagy reményeinken.” (TLB fordítás) Ezért viszlek keresztül ezeken az áhítatokon, mert tudom, hogy rendkívül nagy lehetőségeid vannak – messze nagyobbak, mint amit valaha is elgondoltál. Isten használni akar téged, és ez a hited által történik meg veled.

Tudod mi áll szemben a hiteddel? Nem más emberek. Nem a kritika. Még csak nem is az ördög. A saját hitetlenséged. Te magad vagy a legnagyobb probléma az életedben. Miért nem hiszel jobban Istenben? Miért nem bízol benne jobban? Ez a te választásod. Van egy csomó dolog, ami felett nincs ellenőrzésed, de hogy hiszel-e Istenben, azt te döntheted el.

Akarod, hogy Isten nagy dolgokat vigyen végbe az életedben? Akkor kezdj el hinni!

Beszéljetek róla

 • Mi az, ami látszólag lehetetlen, hogy Isten megtegyen az életedben?
  Őszintén hiszed, hogy meg tudja tenni?
 • Hogyan mutatod meg a háládban a hitedet Isten felé?
 • Mi az a „nem vagyok rá képes” amit át kell fordítanod arra, hogy „Isten képes rá”?

* (Daily Hope by Rick Warren – 2015.09.14.)

 

PEACE Plan

"A PEACE Plan a mi válaszunk a bolygónkat negatívan érintő öt óriás ellen: Szellemi üresség, Önző vezetés, Szegénység, Betegség, Írástudatlanság. Ezen óriások mindegyikét gyülekezetek plántálásával győzzük le, melyek

 •    P - promote reconciliation – elősegítik a megszentelődést,
 •    E - equip servant leaders – szolgáló vezetőket képeznek,
 •    A - assist the poor – segítik a szegényeket,
 •    C - care for the sick – törődnek a betegekkel,
 •    E - educate the next generation – tanítják a következő generációt.

Nincs elég orvos, tanár, misszionárius, megoldani ezeket a világméretű problémákat. Van azonban egy sereg egyszerű, közönséges ember a gyülekezetekben, akik várják, hogy mozgósítsuk őket, hogy megtegyék, amit csak a Gyülekezet tud megtenni, szétterjeszteni Jézus Krisztus reménységét.

A PEACE Plan Isten ereje által megerősített egyszerű emberek, akik együtt változást hoznak, ahol csak vannak."

Saddleback Gyülekezet, Forest Lake, California Cél Nyilatkozata

http://saddleback.com/connect/ministry/the-peace-plan/lake-forest

 

Szólj hozzá!

Minden Istenről szól

2015. szeptember 18. 03:00 - Szíj Melinda

 

„Mert minden egyedül Istentől származik. Minden az ő hatalma által él, és minden az ő dicsőségét szolgálja.” (Róma 11:36 TLB-fordítás)

god.jpg

Nem rólad szól minden.

Nem haszonszerzésről, politikáról vagy bármi másról. Minden Istenről szól. Talán emlékszel, hogy a Céltudatos élet c. könyv első mondata így hangzik: „Nem rólad szól minden.” De lehet, hogy arra már nem emlékszel, hogy az első fejezet címe az, hogy „Minden Istenről szól.” Ezt a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Azért nem rólad szól minden, mert minden Istenről szól.

Amíg ezt nem érted, addig az élet soha nem nyer valódi értelmet számodra. Amíg erre nem jössz rá, nem fogod megérteni, amit mondok. Az én életem célja nem a szórakozás vagy az élvezetek hajszolása, nem a vagyonszerzés, nem magas pozíciók elérése, nem a politika terén való előrejutás, nem a hatalomszerzés, és nem is az, hogy népszerű legyek. Az életemnek nem célja semmi, ami a világ szemében érték. Az életem célja az, hogy Isten dicsőségére éljem azt.

A Róma 11:36 így ír: „Mert minden egyedül Istentől származik. Minden az ő hatalma által él, és minden az ő dicsőségét szolgálja”. A Föld és az univerzum minden teremtményét azért teremtette Isten, hogy az Ő dicsőségére legyen.

Mit következik ebből?

Ha minden Istenről szól, és nem rólad, vagy a pénzszerzésről, a népszerűség-hajhászásról, vagy a világ szemében értékes bármi egyébről, akkor ez azt jelenti, hogy a legfontosabb dolog az életben az, hogy szeresd Istent. Jézus ezt így fogalmazta meg: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, lelkeddel és elméddel. Ez az első és legfőbb parancsolat.” (Máté 22:37-38)

Semmi sincs, ami ennél fontosabb lenne! Ha ezt figyelmen kívül hagyod, hiábavalóság az egész életed. A legfontosabb dolog az életben az, hogy megismerd és szeresd Istent, aki alkotott téged.

Beszéljetek róla

 • Mi az életed célja?
 • Hogyan próbál napjaink tömegkultúrája meggyőzni téged arról, hogy minden rólad szól?
 • Hogyan tudod a gyakorlatban megvalósítani azt, hogy Istent teljes szíveddel, lelkeddel és elméddel szereted?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.09.11.)

 

 

Szólj hozzá!

Tudod, milyen szerepet szán neked Isten?

2015. július 20. 03:00 - Florabell

„Mindannyian kaptunk szellemi ajándékot, hogy egymást tudjuk segíteni." (1 Korinthus 12,7 NLT fordítás)

Isten teljesen egyedi szerepet szán neked az Ő családjában.

Ez egy szolgálat, amit végzel, és erre ajándékot kaptál Istentől. „Mindannyian kaptunk szellemi ajándékot, hogy egymást tudjuk segíteni." (1 Korinthus 12,7 NLT ford.)

A helyi közösséget arra tervezte Isten, hogy ott felfedezd, fejleszd és használd az ajándékodat. Lehet, hogy más szolgálatod is van, de a gyülekezeti szolgálatod az elsődleges. Jézus nem azt ígérte, hogy a szolgálatodat fogja építeni, hanem azt, hogy az egyházat.

Része vagy Krisztus küldetésének a világban. Amikor Jézus a Földön járt, Isten a fizikai testén keresztül munkálkodott, ma viszont a szellemi testén keresztül. Az egyház és a gyülekezet Isten földi eszköze.

Nemcsak azért vagyunk itt, hogy megmutassuk Isten szeretetét azáltal, hogy szeretjük egymást, hanem azért is, hogy elvigyük az ő szeretetét a világ többi részére. Ez egy hihetetlen kiváltság, és ennek mindannyian részesei vagyunk.

Krisztus testének tagjai vagyunk: az ő keze, lába, szeme és szíve. Rajtunk keresztül munkálkodik a világban. Ehhez a munkához egyen-egyenként mindannyian hozzátehetünk.

Pál apostol azt mondja, "Krisztus Jézus által arra lettünk teremtve, hogy csatlakozzunk az ő munkájához; a jó munkát ő előre elkészítette számunkra, és ezt a munkát jó, ha elvégezzük." (Efézus 2,10 MSG ford.)

Beszéljetek róla:

 • Milyen szellemi-lelki ajándékaid vannak? Hogyan szolgálod velük a gyülekezetet?
 • Hogyan nyilvánul meg Isten szeretete a szavaidon és cselekedeteiden keresztül, amikor hívők között, illetve amikor nem hívők között vagy?
 • Mit gondolsz, mit történik, ha nem szolgálsz az Istentől kapott ajándékaiddal?


*(Daily Hope by Rick Warren,  2015. 07.13.)

Szólj hozzá!