Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ki lesz a Mennyben általad?

2017. szeptember 16. 03:00 - csmsdvd

„Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!" (Lk 9:60)

Amikor Krisztus követőjévé vállsz, Isten eláraszt az Ő Szentlelkével. A Szentlélek megléte benned nem csak egy egyszerű érzelmi tapasztalat. A bizonyítéka, hogy Isten Szentlelke lakozik benned, ha mész. Mész-e és hirdeted-e az embereknek az Örömhírt?

Jézus azt mondja a Lukács 6:90-ben: „Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!"

Elsőre nehezen érthető, mit is akart ezzel a kijelentéssel mondani. Nem egy szeretetteljes mondat. Amit itt mond az az, hogy pótolhatatlannak, nélkülözhetetlennek kell lenned. Az életben vannak olyan munkák, amit bárki el tud látni, de vannak olyanok is, amit csak egy hívő ember tud elvégezni. Csak egy keresztyén tud Krisztusról beszélni másoknak. Csak egy keresztyén tud szólni arról, hogy miként lehet a Mennyországba jutni. Egyedül egy keresztyén tudja megmutatni Krisztus könyörületességét úgy, ahogy azt Krisztus akarja, hogy megtudja a világ.

Isten azt szeretné, hogy nélkülözhetetlen légy. Hagyd azokat a munkákat, amiket bárki meg tud tenni, hagyd ezeket a lelkileg halott emberekre! Tölts több időt azzal, amit csak te tudsz megtenni!

Nagyon sok olyan dolgot tudsz tenni, amelyek semmit sem számítanak majd az Örökkévalóságban.

De van valami, amit te tudsz tenni és örökre számítani fog. Vajon lesz-e bárki, aki általad jut a Mennybe? Milyen örökséget fogsz hátrahagyni? A legnagyobb örökség, amit hagyhatsz, ha valaki azt mondja a Mennyországban: „Én miattad vagyok itt." Így tudod értelmesen felhasználni az életedet!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mint Krisztus követő, mit jelent nélkülözhetetlennek lenni?
 • Milyen cselekedeteket tudsz akár mától tenni, amelyek számítanak az örökkévalóságban, és mit tudsz elhagyni, ami nem számít?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.09.09.)

Szólj hozzá!

Isten a jellemedet veszi célba, nem a jólétedet

2017. január 20. 03:00 - Szíj Melinda

„Öltsetek magatokra egy teljesen új életszemléletet – egy Isten-központú, belülről megújult és a magatartásotokba is beépülő életszemléletet, amint Isten tökéletesen újrateremti bennetek az Ő jellemét.” (Efezus 4:22-24, MSG-fordítás)

spiritual-growth-articles.jpg

Megannyi vallás és New Age filozófia áll ki a régi hazugság mellett, miszerint isteni természetünk van, ill. istenekké válhatunk. Hadd szögezzem le egyértelműen: soha nem lesz belőled Isten, de még csak istenség sem.

Ez a gőggel átitatott hazugság a Sátán legrégebbi kísértése. Sátán azt ígérte Ádámnak és Évának, hogy ha követik tanácsát, olyanok lesznek, „mint az istenek” (Teremtés könyve 3:5 KJV-fordítás).

Az istenné válás eme vágya mutatkozik meg, valahányszor megpróbáljuk irányításunk alá vonni körülményeinket, a jövőnket és a körülöttünk lévő embereket. Ám teremtményekként soha nem lesz belőlünk Teremtő. Isten nem akarja, hogy istenné válj; a szándéka sokkal inkább az, hogy hasonlóvá válj Őhozzá azáltal, hogy magadra öltöd az Ő értékrendjét, magatartását, hozzáállását és jellemét. Isten velünk kapcsolatos akarata a következő: „Öltsetek magatokra egy teljesen új életszemléletet – egy Isten-központú, belülről megújult és a magatartásotokba is beépülő életszemléletet, amint Isten tökéletesen újrateremti bennetek az Ő jellemét.” (Efezus 4:22-24, MSG-fordítás)

Istennek a földi életedre vonatkozó elsődleges célja nem a kényelmed és a jóléted növelése, hanem a jellemed fejlesztése. Az Ő akarata az, hogy szellemileg, lelkileg növekedj, és válj  Krisztushoz hasonlóvá. A Krisztushoz hasonlóvá válás nem jelenti a személyiséged elvesztését vagy azt, hogy egy ész nélküli klón leszel.

Isten téged teljesen egyedinek és különlegesnek teremtett, és semmi esetre sem akarná ezt lerombolni. A Krisztushoz hasonlóvá válás nem a személyiséged, hanem a jellemed átformálásáról szól.

Isten azt akarja, hogy olyan legyen a jellemed, mint ami Jézus boldogmondásaiban, a Szentírásnak a Lélek gyümölcséről szóló hivatkozásaiban, Pálnak a szeretetről szóló nagy értekezésében, és Péternek a hatékony és termékeny élet jellemzőiről szóló leírásaiban szerepel (Máté 5:1-12; Galata 5:22-23; 1Korintus 13; 2Péter 1:5-8).

Valahányszor megfeledkezel arról, hogy Isten egyik legfontosabb célja az életedben a jellemed fejlesztése, mindig elszomorodsz majd a körülményeid miatt. Így fogsz tűnődni: „Miért történik ez velem? Miért kell keresztülmennem ilyen nehéz időszakon?” Erre az egyik válasz az, hogy az élet eredendően nehéz. De ez teszi számunkra lehetővé, hogy növekedjünk. Ne felejtsd el, hogy a Föld nem a mennyország.

Sok keresztyén félreértelmezi Jézusnak „a bővölködő életről” szóló ígéretét (János 10:10), és azt gondolja, hogy hit és imádság által tökéletes egészség, kényelmes élet, állandó boldogság, álmai tökéletes beteljesülése és problémáinak azonnali megoldása lesz az osztályrésze.

Egyszóval elvárják, hogy a keresztyén élet könnyű legyen. Azt várják, hogy mennyország legyen a Földön.

Sokan kizárólag önmagukat helyezik a gondolkodásuk középpontjába, és úgy kezelik Istent, mint valami dzsinnt, aki egyszerűen csak azért létezik, hogy szolgáljon minket a személyes önmegvalósításunkra irányuló önző törekvéseinkben. Isten azonban nem a cseléded, és ha abban az illúzióban ringatod magad, hogy az életnek igazából könnyűnek kellene lennie, akkor vagy óriási kiábrándultság vár rád, vagy állandóan a valóság tagadásában fogsz élni.

Soha ne felejtsd el, hogy az élet nem rólad szól!  Azért létezel, hogy Isten tudjon használni az Ő céljaira, és nem fordítva. Miért biztosítana Isten mennyországot itt a Földön, ha az igazi mennyországban majd az örök életed során fogsz élni? Isten azért biztosít valamennyi időt számunkra itt a földön, hogy építsük és erősítsük jellemünket a mennyben töltött örök életünkre.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Olykor nehéz átlátnunk, miként dolgozik Isten jellemünkön a nehéz körülmények közepette. Mit gondolsz, mit vár el tőled Isten, amikor nem érted, hogyan munkálkodik az életedben?
 • Ha az örökkévalóság távlatát – a mennyben ránk váró jutalmat  – tartod szem előtt, akkor mennyiben közelítesz másképp az itteni életed nehézségeihez?
 • Hogyan vagy miképpen lehetnek hatékonyabbak az ajándékaid és a képességeid akkor, ha azok összhangban állnak Isten céljaival?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.13.)

 

Szólj hozzá!

Fektesd pénzedet az emberek mennybe juttatásába

2016. október 09. 03:00 - Szíj Melinda

„Mondd meg nekik, hogy használják pénzüket jócselekedetekre. Bővelkedjenek a jótéteményekben és örömmel adakozzanak a szükségben lévőknek; legyenek mindig készek megosztani másokkal mindazt, amit Isten adományozott számukra. Ha így tesznek, valódi kincset gyűjtenek majd maguknak a mennyben.” (1 Timóteus 6:18-19a, TLB fordítás)

kereszteny_ekszer.jpg


A legvégső teendőd, hogy felkészülten várd, hogy Isten használni tudjon, a kincsedet az örökkévalóság fényében hasznosítani. 

Tételezzük fel, hogy az amerikai törvényhozás elfogadott egy törvényt, mely szerint valamikor az elkövetkezendő 12 hónap folyamán a japán yen lesz a hivatalos amerikai fizetőeszköz. Többé nem létezne dollár, hanem mindenkinek yent kellene használnia, hogy vételezzen vagy eladjon dolgokat. A tisztességes eljárás érdekében – minthogy a dollár értéktelenné válna a pénznemváltást követően  – senki nem tudná az átállás pontos időpontját. 

Ha tudnád, hogy a következő 12 hónap folyamán ilyen nagy változás fog bekövetkezni, de nem tudnád, hogy pontosan mikor, mi volna a stratégiád? 

Ha megfontolt lennél, akkor fognád az amerikai pénzed javát, és tüstént átváltanád japán yenre, így „a nagy kapcsolás” után nem érintene kellemetlenül, hogy nyakadon maradt az értéktelen dollár. Csupán annyi amerikai dollárt tartanál meg, ami napi szükségleteidet fedezi, mivel az átállás időpontjában megmaradt dollárod többé már semmit sem érne. 

Egy nap a te életedben is elérkezik egy ilyen átállás: az a nap, amikor véget ér életed itt, a Földön. Tudjuk, hogy ez be fog következni, és csak a bolond menne végig úgy az életen, hogy nem készül fel arra, amiről tudja, hogy elkerülhetetlen. A halál mindannyiunk számára 100%-ig bizonyos, egyszer mindegyikünk számára eljön a fordulónap. 

Az örökkévalóság fényében a vagyon, amit itt hagysz a Földön, értéktelenné válik. Ám amivel most rendelkezel, számíthat az örökkévalóságban, ha elkezded átváltani az örökkévaló megtakarításba. Ezt értjük az alatt, hogy kincseket gyűjtesz a mennyben. 

Hogyan teheted ezt meg? Hogyan gyűjthetsz kincseket a mennyben? A Biblia az 1 Timóteus 6:18-19-ben ad választ erre: „Mondd meg nekik, hogy használják pénzüket jócselekedetekre. Bővelkedjenek a jótéteményekben és örömmel adakozzanak a szükségben lévőknek; legyenek mindig készek megosztani másokkal mindazt, amit Isten adományozott számukra. Ha így tesznek, valódi kincset gyűjtenek majd maguknak a mennyben – ez az egyedüli biztonságos befektetés az örökkévalóságba! Ráadásként áldott keresztény életet fognak élni itt a Földön is.” (TLB fordítás). 

Neked melyik bankban van betéted? A földi pénzintézetben vagy az örökkévalóság bankfiókjában? Nem viheted magaddal, viszont előre küldheted azáltal, hogy vagyonodat olyan emberekre áldozod, akik a mennybe igyekeznek. 

A befektetés legnagyszerűbb formája, ha fogod a pénzed és arra fordítod, hogy az emberek mennybe jutását segítsd elő vele. Így amikor magad is oda érkezel, ők mind ott fognak köszönteni téged, és azt mondják majd: „Köszönöm, hogy segítettél ide kerülnöm!” 

Valahányszor adakozol, hogy segíts egy misszionáriusnak megnyerni valakit Krisztus számára, akkor kincset ruházol be és gyűjtesz a mennyben. Valahányszor támogatsz egy egyházkerületet a programtervezésben, egy épület megépítésében, vagy adakozol egy lelkészi szolgálatnak, akkor ezzel hozzásegíted az embereket a mennybe jutásukhoz. Ez a legjobb rendeltetési hely a pénzed számára, és végeredményben ez az, ami valódi beteljesülést tartogat neked itt, a Földön. 

Téged fog valaki üdvözölni a Mennyországban? Így lesz, ha pénzedet az örökkévalóság távlatába fekteted. 

Beszéljetek róla: 

 • Mit gondolsz, mit vár el tőled Isten, amikor úgy érzed, hogy nincs megtakarítanivaló pénzed, amit másokra költhetnél?
 • Milyen lehetőségeket adott neked Isten, melyeket még nem aknáztál ki, hogy a Jó Hír továbbadásával pénzt fektess az emberekbe?
 • Ha valaki belelátna a bankszámlakivonatodba, mit mondana, hol gyűjtöd a kincsedet?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.10.02.)

Szólj hozzá!

Ne csak reméld, hogy a Mennybe mész!

2016. április 03. 03:00 - mintyovanviki

„És ez a bizonyságtétel: Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (1János 5:11-12, NIV fordítás)

Ha elmennél ma egy bevásárlóközpontba és az embereket megkérdeznéd, mit gondolnak, vajon a Mennybe vagy a Pokolba kerülnek majd, valószínűleg ezt mondanák: „Remélem, a Mennybe megyek.”

De ebben nem elég reménykedni! És az az imám, hogy te ne így válaszolj. Az örök életünk rendkívül fontos, ezért lényeges, hogy biztosak legyünk azzal kapcsolatban.

Csak egy bolond nem készül fel az elkerülhetetlenre, a halálra. A legújabb statisztikák is azt mutatják, hogy a halálozási arány ma a világon 100 %!

Nincs garantálva még a következő perced sem ezen a bolygón, még kevésbé a következő órád. Ne halaszd el a legfontosabb döntést, amit valaha is hoznod kell.

A Biblia az 1János 5:11-12-ben azt mondja: „És ez a bizonyságtétel: Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (1János 5:11-12 NIV fordítás)

Ez olyan világos, hogy ennél világosabb már nem is lehetne: ha Jézussal jársz, van életed. Ha nem jársz Jézussal, nincs életed. A döntés nálad van.

Nem juthatsz a Mennybe valaki más hite árán. És nem juthatsz a Pokolba valaki más döntése miatt.

A te döntéseden múlik. Te döntöd el, hol fogod tölteni az örökkévalóságot.

Ezért olyan fontos a karácsony és a húsvét. Ha Jézus nem jött volna el a Földre karácsonykor és ha nem hal meg és nem támad fel húsvétkor, akkor teljesen reményvesztettek lennénk. Bármit tehetnénk, semmi sem számítana. Nem lenne választási lehetőségünk.

A kereszt a válasz az ember legnagyobb problémájára, arra, hogy elszakadt Istentől.

A Biblia ezt mondja: „amikor halottak voltatok bűneitek és körülmetéletlenségetek miatt, Isten életre keltett benneteket Krisztussal. Ő megbocsátotta minden bűnünket, eltörölve a törvény alapján minket terhelő vádat, ami ellenünk szólt és vádolt, hogy adósok vagyunk; ő ezt elvette és odaszegezte a keresztre.” (Kolossé 2:13-14)

Isten odaszegezett mindent a keresztfára, ami elválasztott téged őtőle. De Isten nem fog kényszeríteni, hogy hozd meg életed legfontosabb döntését. A döntés a te kezedben van.

Itt az ideje, hogy válassz!

Beszéljetek róla

• Ha arra gondolsz, hogy nem biztos, hogy a következő percben még itt leszünk a földön, mennyire érzed sürgető és fontos dolognak, hogy te, egy barátod vagy egy családtagod meghozza azt a döntést, hogy követi Jézust?

• Ki az a környezetedben, akinek fontos volna elolvasnia ezt az üzenetet? Hogyan tudnád olyan irányba terelni a vele való kapcsolatodat, hogy meg tudd osztani vele ezt az üzenetet?

• Ha annyira világos és nyilvánvaló, hogy Jézus mellett dönteni az élet elfogadásást, Jézust elutasítani az élet elutasítását jelenti, akkor mit gondolsz, miért olyan nehéz mégis sok embernek a döntéshozatal?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.27.)

Szólj hozzá!

A Karácsony a Te örökkévalóságodról szól

2015. december 30. 03:00 - mintyovanviki

„Akik hittek benne és elfogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek.” (János 1:12 NLT fordítás, 2.kiadás)

Kapcsold ki a televíziódat és ne szörfözz az interneten ezen a Karácsonyon és egy sor karácsonyi üzenetet fogsz észrevenni. De az egyetlen, aki kitalálta a Karácsonyt – Isten – már csak egy valódi, fontos üzenetet fog eléd tárni.

Isten szeretné megosztani az örökkévalóságot veled.

Erről szól mindössze a Karácsony. Nem csak azért lettél teremtve, hogy 80-90 évet élj a Földön, majd meghalj. Sokkal értékesebb vagy ennél Isten számára. Istennek hosszú távú tervei vannak veled. Azért teremtett, hogy örökké élj.

Egy napon a szíved meg fog állni. Ez lesz a szíved végének napja, de ez nem jelenti azt, hogy neked is véged van. Az örökkévalóságra lettél teremtve – évmilliárdokra. És Isten azt szeretné, ha a családjának a része lennél.

Elküldte Jézust a Földre csecsemőként, hogy egy napon meghaljon a bűneidért és ezután örökké vele lehess.

Ez a Karácsony nagy üzenete. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes. A Biblia azt mondja Jézusról: „Akik hittek benne és elfogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek.” (János 1:12 NLT fordítás, 2.kiadás)

Isten szeretné az örökkévalóságot veled tölteni, ezért egyszerű utat készített hozzá: Te hiszel és Te elfogadod. Elhiszed, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért és befogadod őt az életedbe. Isten elküldte a Fiát a Földre 2015 évvel ezelőtt, hogy meghaljon érted. Ez volt Isten első karácsonyi ajándéka, amelyet neked küldött évezredekkel ezelőtt, mielőtt megszülettél volna.

Őszintén szólva, ünnepelni a Karácsonyt és nem elfogadni Isten neked szánt ajándékát – butaság. Csinálhatod ezt, de akkor nem érted a lényeget. Az Apostolok cselekedetei 10:35 azt mondja: „ Mindegy, hogy ki vagy vagy honnan jöttél – ha vágysz Istenre és kész vagy megcselekedni, amit Ő mond, az ajtó nyitva áll számodra is.” (MSG fordítás)

Nem számít, hogy mit tettél eddigi életedben, hol voltál eddig – neked helyed van Isten örök családjában. A meghívás nyitott. Csak higgy és fogadd el.

Kész vagy? Mire vársz?

Beszéljetek róla:

 • Elfogadtad már Isten első számodra készített ajándékát ezen a Karácsonyon? Kész vagy? Mire vársz még?
 • Ha Isten elküldte Jézust a Földre, hogy meghaljon érted, mit mond ez ennek az értékéről számodra?
 • Gondold végig a karácsonyi terveidet. Mit tehetsz, hogy hangsúlyos legyen a családod és a barátaid számára Isten ajándéka, amelyben elküldte Fiát, hogy meghaljon értük?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.12.23.)

Szólj hozzá!