Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten Szentlelke munkálkodik benned

2017. január 21. 03:00 - magyarosijulia

„Isten munkálkodik benned, és megadja neked a vágyat és az erőt, hogy azt tedd, amiben Ő örömét leli." (Filippi 2:13, NLT fordítás, második kiadás)

A Szentlélek feladata az, hogy krisztusi jellemet alakítson ki benned.

A Biblia azt mondja, hogy „Az Úr... egyre inkább önmagához tesz hasonlóvá, amint az Ő dicsőséges képmására átváltozunk." (2Kor 3:18b, NLT fordítás, második kiadás). A változásnak ezt a folyamatát - hogy egyre inkább hasonlóvá válunk Jézushoz - megszentelődésnek hívjuk.

A saját erődből nem tud a jellemed olyan lenni, mint Jézusé. Újévi fogadalmak, akaraterő, de még a legjobb szándék se elég ehhez. Egyedül a Szentléleknek van ereje megtenni azokat a változásokat, amelyeket Isten akar az életünkben. A Biblia ezt mondja: „Isten munkálkodik benned, és megadja neked a vágyat és az erőt, hogy azt tedd, amiben Ő örömét leli." (Filippi 2:13 NLT fordítás, második kiadás).

Amikor a Szentlélek munkáját említjük, sokan csodák megnyilvánulásaira és intenzív érzelmekre gondolnak. De a legtöbb esetben a Szentlélek munkája olyan csendesen és visszafogottan megy végbe az életünkben, hogy arról tudomást sem veszünk és nem is érezzük. Legtöbbször egy „halk és szelíd hangon" szól hozzánk (1Kir 19:12b).

A Krisztushoz való hasonlóságot nem utánzással tudjuk elérni, hanem úgy, hogy hagyjuk, hogy a bennünk lakozó Krisztus éljen rajtunk keresztül. „Ez a titok: Krisztus benned él." (Kolossé 1:27, NLT fordítás, második kiadás)

Hogyan történik ez a mindennapi életünkben? A döntéseink által, amelyeket meghozunk. Úgy döntünk, hogy a helyes dolgot fogjuk tenni egy adott helyzetben, és bízunk Isten Szentlelkében, hogy megadja nekünk az Ő erejét, és mellé szeretetet, hitet és bölcsességet, hogy azt meg is tegyük. Mivel Isten Szentlelke bennünk lakik, ezeket bármikor kérhetjük tőle.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Szerinted miért engedi meg Isten, hogy mi döntsük el, hogy odafigyelünk a Szentlélek működésére és akaratára az életünkben, vagy sem?
 • Ha a Szentlélek csendes és visszafogott módon munkálkodik, mit tehetsz azért, hogy érzékenyebb legyél az életedben végzett munkájára?
 • Kérd Istent, hogy tegyen érzékennyé arra, hogy meglásd, hogyan működik a Szentlélek az életedben, és hogy a Szentlélek munkálkodjon benned és formáljon egyre inkább Jézushoz hasonlóvá. Kérd Tőle, hogy vegye el a félelmeidet és adjon bátorságot, hogy betölthesd a célodat a benned lévő Szentlélek ereje által.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.14.)

Szólj hozzá!

A változás időbe telik

2017. január 11. 03:00 - Szíj Melinda

„Öltsétek magatokra az új embert, mely Isten képmására teremtetett valóságos igazságban és szentségben” (Efézusiakhoz 4:24 ESV-fordítás).

oak-acorns.jpg

Amikor Isten száműzni akarja életedből a hibákat, akkor nem egyszerűen csak csettint egyet az ujjával, hogy ez nyomban megtörténjék, hanem Ő fokozatos ütemben munkálkodik. Ha Isten egy gombát akar teremteni, akkor hat órát vesz igénybe ehhez. Ám ha egy tölgyfát kíván alkotni, ez 60 esztendejébe telik.    

Te gomba vagy tölgyfa szeretnél inkább lenni?

A Szentlélek olyan változásokat fog véghezvinni az életedben, melyek messze felülmúlják minden képzeletedet, ám ezek nem történnek egyik napról a másikra. Imádkozom érted, hogy a Szentlélek munkája és Isten Igéje által, valamint kis gyülekezeti csoportod támogatásával válj megfontoltabbá, érettebbé, és Krisztushoz mind inkább hasonlóvá; imádkozom, hogy a mai naptól fogva egy, öt és tíz évig haladj töretlenül előre célod megvalósításában.

Imádságom szól azért is, hogy erősödj érzelmileg, testileg, lelkileg, mentálisan és pénzügyi téren - de magadnak is oda kell szánnod magad. A Biblia így fogalmaz: „Öltsétek magatokra az új embert, mely Isten képmására teremtetett valóságos igazságban és szentségben” (Efézusiakhoz 4:24 ESV-fordítás).

Így válunk egyre inkább hasonlatosakká Jézushoz. Pál apostol szavaival: „Mivel az Úr Lelke munkálkodik bennünk, egyre és egyre hasonlóbbak leszünk hozzá” (2 Korinthus 3:18b TLB-fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, Isten miért fokozatos, nem pedig azonnali változásokat akar benned véghezvinni?
 • Hogyan munkálkodik a Szentlélek a te életedben? Hogyan érheted tetten munkálkodását?
 • Milyen szerepet tölt be egy kis gyülekezeti csoport valakinek a lelki növekedésében?

 

*(Daily Hope by Rick Warren 2017.01.04)

Szólj hozzá!

Hogyan szeressük azt, aki nem szeretetre méltó?

2015. július 29. 03:00 - Szíj Melinda

Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket...” (Filippiek 1:7a)

kep_a_napi_remeny_2015_07_22-hoz.jpg

Megfigyeltem, hogy azok az emberek, akik nincsenek a szívemben, az agyamra mennek. Ha gyermekeid nem rejtőznek a szívedben, akkor az idegeidre mennek. Ha férjed nem a szíved csücske, az agyadra megy.

Azért forgácsolódik szét oly sok házasság, mert a párok sokkal inkább az agyukkal reagálnak egymásra, mintsem a szívükkel. Amikor a feleséged azt mondja, „lehangolt vagyok”, figyelj oda rá, biztos alapos oka van. Amikor a férjed így szól: „Úgy érzem, nem helyes, ha ezt tesszük, azt hiszem, ezt másképpen kell tennünk”, hallgasd meg.

A szívbéli szeretet annak megértésével kezdődik, miért érez valaki úgy, ahogy. Kérdezz és figyelj! Legyenek antennáid a fájdalom észlelésére, áss a gondok mélyére, vedd észre, mi bosszantja társad. Értened kell legközelebbi hozzátartozóid nyelvén, miért viselkednek úgy, ahogy. Ha törődsz velük, egy nyelven tudtok majd beszélni.

Hogyan szeretheted azokat az embereket, akiket még ha meg is értesz, mégsem tartasz szerethetőnek?

„Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével” (Filippiek 1:8). A görög nyelvben a „ragaszkodás” szót használják a zsigerek nevesítésére. A görög kultúrában azt tartották, hogy az érzelmek központi helye a gyomorban és a májban van.

Pál azt mondta: „A feltétel nélküli szeretet érzésével vagyok irántatok.” Ez nem holmi természet adta szeretet, hanem valami, ami túlmutat ezen. Ezért mondta Pál is, hogy nem ő, hanem a Jézus Krisztus által való szeretet a mozdító erő. Az emberi szeretet elkopik, kiszárad és elfonnyad a szőlőtőkén. Az egyetlen szeretet, mely a szívfájdalom és a mostoha körülmények közti nehézségek ellenére is megmarad, az Isteni szeretet – Jézus Krisztus szeretetereje.

Hogyan lehet hát megkapni ezt a velős szeretetet? „Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által” (Rómaiak 5:5b). Isten szeretete nem olyasvalami, amiért meg lehet dolgozni. Ez valami olyasmi, ami kiárad benned a Szentlélek által, amint engeded, hogy benned éljen napról napra.

Beszéljünk róla:

 • Tedd szokásoddá ezen a héten, hogy teljes figyelmet szentelsz az embereknek: meghallgatod, komoly kérdéseket teszel fel, őszinte érdeklődést mutatsz irántuk. Mit tapasztalsz, hogyan reagálnak az emberek?
 • Kinek irányába kell ma kimutatnod Isten természet feletti szeretetét?
 • Miben látod, hogy Isten szeretete rajtad keresztül mások felé árad, miközben egyre tudatosabban figyeled a benned munkáló Szentlelket?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.07.22.)

 

Szólj hozzá!

A Szentlélek Isten igazságát jutattja az eszedbe

2015. március 09. 03:00 - sema22

A Szentlélek fog benneteket tanítani, és eszetekbe juttatja azokat a dolgokat, amiket mondtam neked. (János 14:26, Phillips fordítás)

 

Isten a Szentlelken keresztül, gondolatok által beszél hozzád. Gondolatokat ad. Javaslatokat sugall. Benyomásokat és szándékokat ültet a gondolataidba. Amikor a Gonosz beszél hozzád, az a kísértés. Amikor Isten, akkor azt inspirációnak hívjuk.

Jézus ezt mondja a János 14:26-ban: "A Szentlélek fog benneteket tanítani, és eszetekbe juttatja azokat a dolgokat, amiket mondtam neked." (Phillips). A Szentlélek a mi tanítónk és tanácsadónk. Olyan mint egy személyes vezető. Ismerek olyanokat, akik dollártízezreket költenek életvezetőkre. Nekem 30 éve van életvezetési tanácsadóm, amióta a Sadleback Gyülekezettel növekszünk. Úgy hívják, hogy Szentlélek. Folyamatosan kérdezem Istent: "Mi a következő lépés, Istenem? Szentlélek, mit kell tennem?"

Figyeld meg, azt mondja: "eszedbe juttatom". A Szentlélek egyenesen az ésszel kommunikál. Nem beszél hallható hangon. Még sosem hallottam Istent hallható ahngon beszélni. Miért is lenne rá szüksége? Nem kell, hogy a füleimet használja. Közvetlenül az elmémen keresztül közelít meg. "Szentlelke mélyen a szívünkben beszél, és azt mondja, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk." (Róma 8:14, NLT fordítás)

Ha Isten egy igazságot juttat eszedbe, akkor az azért van, mert van ott valami, amit szeretne ha felszínre kerülne. Ezért kell elmélyedni a Bibliában. Mikor olvasod, tanulmányozod és megtöltöd az elmédet Isten munkájával, akkor elraktározod az igazságot magadban, amit a megfelelő időben a Szentlélek elő tud hozni. 

Lehet, hogy olvasod a Bibliát,  és néha azt gondolod, hogy: "Ma nem kaptam semmit, ami nekem szól." Nem kell kapnod mindig valamit, amikor olvasod a Bibliát. Raktározd el az igazságot az elmédben. Az elméd tele van mindennel, amit látsz - minden hirdetéssel, reklámmal, rossz viccel, minden filmmel. Mind ott van egyszerre. Ezt kell egyensúlyba hozni az igazsággal.  Isten Szentlelke elő tudja hozni Isten igazságát és meg tudja mutatni, hogy merre kell menned. 

Beszéljetek róla: 

- Milyen módokon keresztül szólhat hozzád a Szentlélek? Volt már olyan, hogy álmon, vagy látomáson keresztül mutatta meg az utat Isten?

- A mostani csendességi szokásod segíti azt, hogy elraktározd Isten igazságát, vagy távol tart tőle?

- Szerinted miért félnek az emberek a Szentlélektől? Szeretnéd így hallani Istent? Miért, vagy miért nem?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2015. 03.02.)

 

Szólj hozzá!

Ne csapd be a környezetedet!

2015. január 24. 03:00 - mintyovanviki

„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.” (1 Korinthus 12:4-6 GW fordítás)

Amikor tudod mivé kellene fejlődnöd, akkor azt is tudod mit kellene érte tenned és máris képes vagy összpontosítani arra, hogy jobban kihasználd életed minden pillanatát.

Ez az a pillanat, amikor hitből megteszed azt a lépést, hogy kimondod: „Isten útján fogok járni, nem a saját utamon”. Megengedem, hogy irányítsa az életemet. Isten céljait akarom követni és nem a sajátjaimat. Azt fogom tenni, amire elvezet Isten és amire képessé tesz engem.

Abban a pillanatban, amikor megteszed ezt a lépést és a hitedet Jézus Krisztusba veted, Isten négy fontos ajándékkal fog megajándékozni.

Megbocsátás. A Rómaiakhoz írt levél 5:15 azt mondja: „Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárad az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra.” Az első dolog, amit Jézus tett az volt, hogy mindent eltörölt, amit valaha rosszul tettél. Megbocsátott. Nincs kárhoztató ítélet ellened.

Örök élet. Istennek hosszú távú tervei vannak veled. A Biblia a Rómaiakhoz írt levél 6:23-ban azt mondja: „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” Soha nem fogod tudni munkával vagy pénzzel megkeresni a Mennyországba vezető utat. Az egyetlen út, amellyel a Mennyországba mehetsz az Isten egyetlen ingyenes ajándékának hitből való elfogadása.

A Szentlélek. A Rómaiakhoz írt levél 5:5 azt mondja: „…mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.” Honnan tudod, hogy Isten irányítja-e teljesen az életedet? Onnan, hogy ha nyilvánvalóvá válnak életedben a Lélek gyümölcsei: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.

Speciális képességek. A Bibliában megjelennek bizonyos speciális képességek, amelyeket a Lélek ajándékainak nevezünk, amelyek nagyban különböznek az anyagi vagy a fizikai ajándékoktól. Ezek olyan képességek, amelyekre azért van szükséged, hogy el tudd végezni azokat a munkákat, amelyeket Isten bíz rád. Sok hívő nem is sejti, hogy rendelkeznek ezekkel az ajándékokkal, még kevesebben tudják, hogy milyen képességekkel rendelkeznek. Pedig minden hívő rendelkezik ajándékokkal!

A Biblia az 1 Korinthus 12:4-6-ban azt mondja: A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.”

Mi a lelki ajándék? Istennek célja van a Te életeddel is és a Lelki ajándékok, amelyeket tőle kapsz olyan felszerelések, amelyekre akkor lesz szükséged, amikor Ő megkér téged egy feladat elvégzésére. Isten soha nem kér olyan dolgot, amelyhez nem adott neked képességet. Ezeket az ajándékokat abban a pillanatban megkapod, amint elfogadod Jézus Krisztust. Nem neked kell kiválasztanod az ajándékodat. Nem kell keresned ezt az jándékot.

Nem a Te saját céljaid elérésére kapod az ajándékokat. A lelki ajándékaidat azért kapod, hogy más embereket segíts vele. A gyülekezeti családod többi tagja pedig a saját ajándékaival szolgál feléd.

Amikor én a tanítói ajándékomat használom, áldást nyersz. Amikor Te használod a saját lelki ajándékaidat, a gyülekezet tagjai nyernek áldást. Mint egy puzzle. Ha egyetlen darabja hiányzik a kirakónak, mi az első dolog, amit észreveszel a kirakón? Az egyetlen hiányzó darabot. Ha nem fejleszted és használod a lelki ajándékaidat, mindannyiunkat becsapsz.

Beszéljetek róla

 • Hogyan tudod teljesíteni azt a szerepedet, amelyet Isten szánt neked a saját gyülekezetedben?
 • Ha keresztény vagy, megkaptad mind a négy ajándékot? Hogyan változtatta meg ez az életedet?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2015.01.17.)

Szólj hozzá!