Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hogyan tanúsíts kegyelmet a bosszantó ember iránt?

2016. november 21. 03:00 - csmsdvd

„Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket." (Péld 19:11)

Amikor goromba és bosszantó emberekkel kerülsz kapcsolatba, akkor jó, ha a sértettségen túl is tudsz látni. Azért is, mert minden cselekedetünket motiválja valami. Amikor valaki megbánt valakit, az azért van, mert ő is megbántott. A megbántott bánt másokat.

Minél jobban megérted a dolgok mögötti szándékot, indítékot, annál nagyobb kegyelmet tudsz gyakorolni. Gondolj olyan emberre, akivel egyáltalán nem jössz ki, aki a legjobban zavar, bosszant, valószínűleg alig tudsz róla valamit, alig ismered az indítékát. Nem is veszed emberszámba. Nem tudhatod, lehet, hogy erőszakoskodtak vele, molesztálták. Nem tudhatod, lehet, hogy árván nőtt fel. Nem tudhatod, háromszor házasodott, és a férjek mind elhagyták. Nem ismered a történetét, ezért nem is tanúsítasz kegyelmet iránta.

A Bibliában A példabeszédek könyve 19. fejezetének 11. versében ezt olvassuk. „Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket." Az értelmes, bölcs ember nem támadható, nem sértődik meg. Miért? Mivel a bölcsesség türelmet ad. Amikor megérted, meglátod valakinek a szándékát, meglátod, milyen nyomás alatt él, könnyebb kegyelmet tanúsítanod iránta. Ettől leszel türelmes, és túl tudod tenni magadat a sértettségen.

Amiről itt most beszélek, az a valódi szeretet. Tulajdonképpen, amire ebben az esetben a Biblia utal, az az, hogy a szeretetnek egyfajta érettségét mutatod, amikor nem sértődsz meg mások miatt. Azt mutatod ilyenkor, hogy milyen nagy szeretet van a szívedben. Minél nagyobb szeretet van a szívedben, annál nehezebb téged személyesen megsérteni.

Minél kisebb szeretet van a szívedben, annál bizonytalanabb vagy, és annál jobban megsérthetnek téged. A példabeszédek könyve 10. fejezetének 12. versében így olvashatjuk. „Minden vétket pedig elfedez a szeretet." Minél jobban elárasztódom szeretettel, annál kevésbé leszek elkeseredett, amikor terhelsz, amikor lealacsonyítasz, amikor kifogásolsz engem.

Az egyik lényeges dolog, amit tehetsz, amikor kellemetlen emberekkel beszélsz, utasítsd el magadban, hogy megsértődsz, és személyesen magadra veszed a bántást.

 Segítő kérdések az elmélkedéshez, beszélgetéshez:  

 • Kik azok az emberek, akikkel leginkább nem jössz ki, akik leginkább bosszantanak? Hogyan tudnál nagyobb kegyelmet tanúsítani irántuk?
 • Hogyan lehetnél bölcsebb?
 • Ahelyett, hogy megsértődnél, mit tehetsz azért, hogy a másik ember indokát jobban megismerd?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.  11. 14.)

 

Szólj hozzá!

Hogyan bocsátasz meg?

2016. november 10. 03:00 - Anika Enikő

Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2Kor 5:18-20)

1956-ban öt amerikai misszionárius másodjára is elment Ecuadorban a Amazoni esőerdő keleti részére, hogy meglátogassák a Huaorani törzset, amikről az antropológusok azt mondják, hogy a leggonoszabb, legerőszakosabb társadalom a föld színén. Kúltúrájukhoz tartozik az öldöklés és tanulmányok azt mutatják, hogy a törzsnek a 60%-a gyilkosság áldozata lett.

Amint a misszionáriusok kiszálltak a gépből a törzs tagjai lándzsáikkal megölték őket. A brutális gyilkosságok körbejárták a világot és a hír a Life, Time és Newsweek magazin címlapján díszelegtek. Számos más napilap is beszámolt ennek az öt embereknek a haláláról, köztük Nate Saint és Jim Elliot haláláról.

Pár évvel később Elisabeth és Valeria Elliot, a felesége és a lánya Jimnek, valamint Rachel Saint, Nate testvére odaköltöztek a Huaorani faluba hogy szeretetet és megbocsátást közvetítsenek és hogy szolgáljanak azon emberek felé, akik megölték a családjaikat. Történetesen, Mincaye, a törzs vezére és még 5 ember, akik részt vettek a misszionáriusok megölésében mindannyian megtértek és kereszténnyé lettek.

Az a fajta megbocsátás, amit Elisabeth Elliot és Rachel Saint közvetített, nem hordoz sok értelmet addig, amíg Isten személyesen nem bocsát meg neked. Ha már megtapasztaltad ezt, akkor hogyan bocsátasz meg? Azt a négy dolgot kell megtenned, amit ez a négy nő vitt véghez:

Lemondasz a bosszú jogáról. A Rómabeliekhez írott levél 12:19. Verse ezt mondja: “Ne álljatok bosszút, Istené a bosszúállás.” Hagyd Istenre; Ő majd gondot visel erre és Ő sokkal jobb munkát végez majd mint amit te valaha is tehetnél ez ügyben.

Győzd le a gonoszt jóval. Honnan tudod megmondani, hogy mikor bocsátottál meg teljesen valakinek? Úgy, hogy imádkozol és kéred Istent, hogy áldja meg azt az embert, aki megbántott. A Biblia ezt mondja: “Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.” (Lukács evangéliuma 6:27b-28)

Ismételd meg ezeket a dolgokat mindaddig amíg szükséges. Péter azt kérdezte Jézustól a Máté 18:21-ben: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: "Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.” Néha a megbocsátásnak folyamatosnak kell lennie.

Ments meg másokat Isten megbocsátásának az örömhírével. A Biblia ezt mondja a 2Korintusi levél 5:18-20. versében "Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz miért olyan nehéz lemondanunk a bosszúról vagy arról, hogy a miénk legyen az utolsó szó?
 • Hogyan példázhatod a megbocsátást az életedben?
 • Az életedben kinek van szüksége arra, hogy hallja Isten üzenetét a békéről és a megváltásról?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.11.03)

Save

Szólj hozzá!

Megbocsátás és a bizalom helyreállítása közti különbség

2016. június 28. 03:00 - csmsdvd

"Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr." Róm 12:19

Ki tud nagyobb tüzet viszonozni, te, vagy Isten? Ki dönti el a végeredményt, te, vagy Isten? Azt gondolom Isten. Ha választanom kell, hogy nekem kell viszonoznom, vagy Isten legyen a döntőbíró, akkor inkább Istenre hagynám a döntést. Istenre hagyatkoznék.

El szeretném mondani, mi az, ami nem megbocsátás. A megbocsátás nem jelenti azt, hogy a bizalom rögtön helyre is áll. A megbocsátás az azonnali. A bizalmat viszont csak idővel lehet helyreállítani. A megbocsátás a kegyességre alapul. A bizalomért meg kell dolgozni. A bizalmat kiérdemled. A megbocsátást nem érdemled ki.

Nagyon sok ember nem akar megbocsátani, mert azt gondolja, ha megbocsát, akkor újra meg kell bíznia. Nem. Ez egy teljesen más történet. Hadd erősítsem meg újra: valakinek megbocsátani, nem jelenti azt, hogy bízol is benne. Azt jelenti, hogy annak az embernek újra ki kell érdemelnie a bizalmat.

Ha két ember kapcsolatban van és az egyik kábítózik vagy részeges vagy erőszakos, vagy bármi, kérdezheti: “Meg tudsz bocsátani?” Igen, meg fogsz bocsátani. “Élhetünk úgy, ahogy korábban?" Nem. Nem csak ennyiből áll.

A megbocsátás és a bizalom helyreállítása két különböző dolog. A megbocsátás a te dolgod, akár válaszolnak rá akár nem, akár kérik, akár nem, akár felismerik a szükségét, akár nem. A magad érdekében bocsátasz meg. A kapcsolat helyreállítása sokkal több, mint csak a megbocsátás. Bűnbánatra van szükség. Legtöbbször ez sokkal több időt igényel.

A legtöbb ember úgy gondolja, nem bocsáthat meg, mert akkor azt jelenti, hogy vissza kell térnie a régi dolgokhoz. Egyáltalán nem. Viszont Istenre kell hagyatkozni.

Hogyan tudod elengedni a sértést, bántást? Úgy, hogy Istenre hagyod!

 Beszéljetek róla:

 • Kinek kell megbocsátanod ?
 • Kivel kell a kapcsolatodat helyreállítani ?
 • Milyen módon tudja valaki helyreállítani a bizalmat veled ?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.06.21.)

Szólj hozzá!

Te hogyan bocsátasz meg?

2016. május 04. 03:00 - Szíj Melinda

„Isten mindent elrendezett! Elküldte Krisztust, hogy kibékítsen minket önmagával, és azt a feladatot tűzte ki számunkra, hogy másokkal is kibékítsük őt. Ez annyit jelent, hogy Isten maga öltött testet Krisztusban, békét és megbocsátást ajánlva minden embernek a világon. Minket pedig azzal bízott meg, hogy hirdessük békeüzenetét. Krisztus követeiként küldettünk, és Isten könyörög hozzátok, hallgassátok meg jó hírünket. Krisztus nevében szólunk, és szívből kérjük, béküljetek meg Istennel” (2Korintus 5:18-20 CEV-fordítás).

break-chain-freedom.jpg

 

Mintegy 60 esztendővel ezelőtt öt amerikai misszionárius az Ecuador területén lévő kelet-amazóniai esőerdőbe indult, hogy másodszori látogatást tegyen a Huaorani törzsnél, amely antropológusok elmondása szerint a legelvetemültebb, legerőszakosabb emberi közösség volt a föld színén. Kultúrának számított náluk a gyilkolás, és tanulmányok kimutatták, hogy a néptörzs 60 %-a emberölés áldozata lett. 

Amint a misszionáriusok kiszálltak a repülőgépből, a törzs tagjai lándzsákkal halálra sebezték őket. A brutális gyilkosok hírül adták tettüket a világnak, és címlapon hozta a Life magazin, a Time és a Newsweek is. Számos újság beszámolt ezeknek az embereknek a haláláról, akik közt ott volt Nate Saint és Jim Elliot. 

Pár évvel később Jim felesége és lánya, Elisabeth és Valerie Elliot, továbbá Nate húga, Rachel Saint szeretetük és megbocsátásuk jeléül elköltöztek a Huaorani kis faluba, hogy lelki szolgálatot nyújtsanak azoknak az embereknek, akik meggyilkolták a családjukat. Történetesen Mincaye, a törzs elöljárója valamint a misszionáriusok meggyilkolásában részt vett öt férfi valamennyien keresztyénekké váltak. 

A megbocsátásnak az a formája, amit Elisabeth Elliot és Rachel Saint példázott, mindaddig értelmetlen, amíg magad is bocsánatot nem nyertél Isten által. Ha egyszer ezt megtapasztaltad, hogyan bocsátasz meg? Megteszed azt a négy dolgot, amit ezek az asszonyok megtettek: 

Leteszel a bosszúállás jogáról. A Rómaiak 12:19 azt mondja: „Ne próbáljatok bosszút állni. Hagyjátok Istenre, hogy elégtételt vegyen (CEV-fordítás). Bízd rá Istenre. Ő majd gondot visel rá, és sokkal hatékonyabb megoldást talál, mint amilyet te valaha is képes lennél kitalálni.  

A rosszra jóval válaszolsz. Hogyan juttathatod kifejezésre, ha teljesen megbocsátottál valakinek? Ténylegesen fohászkodhatsz Istenhez, hogy áldja meg azt az embert, aki bántott téged. A Biblia így ír erről: „Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket (Lukács 6:27b-28 NIV-fordítás). 

Ismétled ezeket a lépéseket mindaddig, amíg szükséges. Péter így kérdezte Jézust a Máté 18:21-22-ben: „Hányszor kell megbocsátanom annak, aki valami rosszat cselekszik ellenem? Hétszer elég? Jézus ezt válaszolta: „Nemcsak hétszer, de még hetvenhétszer is!” (CEV-fordítás) A megbocsátásnak olykor folytonosnak kell lennie. 

Megmentesz másokat az isteni megbocsátás Jó Hírével. A Biblia a 2Korintus 5:18-20-ban így fogalmaz: „Isten mindent elrendezett! Elküldte Krisztust, hogy kibékítsen minket önmagával, és azt a feladatot tűzte ki számunkra, hogy másokkal is kibékítsük őt. Ez annyit jelent, hogy Isten maga öltött testet Krisztusban, békét és megbocsátást ajánlva minden embernek a világon. Minket pedig azzal bízott meg, hogy hirdessük békeüzenetét. Krisztus követeiként küldettünk, és Isten könyörög hozzátok, hallgassátok meg jó hírünket. Krisztus nevében szólunk, és szívből kérjük, béküljetek meg Istennel”.

Beszéljünk róla: 

 • Mit gondolsz, miért olyan nehéz megálljt parancsolni bosszúvágyunknak, vagy azon igényünknek, hogy „miénk legyen az utolsó szó”?
 • Mivel tudnád példázni a megbocsátást a saját életedben?
 • A te életedben kinek van szüksége rá, hogy meghallja Istennek a békét és üdvözülést hirdető üzenetét?

Daily Hope by Rick Warren (2016.04.27.)

 

Szólj hozzá!

Isten azt mondja: igazságtalanságra szeretet legyen a válasz

2015. december 22. 03:00 - Babacson

„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket." (Mt 5,43-44)

Az igazságtalanság az emberi állapot része. Nem élhetsz sokáig úgy a földön, hogy ne érezd azt, hogy valaki igazságtalanul bánt veled. Talán egy szülő, aki nyomorúságos gyermekkort okozott neked. Talán egy munkaadó, aki másképpen kezel téged, mint a munkatársaidat. Talán úgy érzed, hogy igazságtalanul bántak veled egy jogi eljárás alatt.

Választhatod, hogy bántással válaszolsz azoknak az embereknek, akik téged is bántottak. Kétségtelen, hogy ezt a könnyebb választani.  

Isten azonban az Igéjében egy másik lehetőséget ad nekünk: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket." (Mt 5,43-44).

Amikor az emberek megbántanak, arra számítanak, hogy visszavágsz. Arra számítanak, hogy bosszút állsz. Isten viszont ennek teljesen az ellenkezőjét akarja, hogy cselekedd. Azt akarja, hogy szeretettel válaszolj.

Ha a rossz bánásmódra szeretettel válaszolsz, meggátolod az embereket attól, hogy irányíthassanak. Booker T. Washington egyszer azt mondta "Soha nem engedem meg egy másik embernek azt, hogy irányítson, azzal hogy megengedem, hogy megutáltassa magát velem." Azt nem tudod irányítani, hogy mások mikor bánnak veled igazságtalanul, viszont az igen, hogy megkeseredetté válsz-e a folyamat alatt vagy sem. Irányíthatod azt, hogy hogyan válaszolsz az igazságtalanságra. 

Csak azért, mert egy támadónak szeretettel válaszolsz nem jelenti azt, hogy továbbra is engeded az igazságtalanságot. Pont ellenkezőleg, szeretetteljesen kell az igazságra törekednünk. Az igazságért kell dolgoznunk a világban anélkül, hogy a bosszúra törekednénk. A Biblia arra utasít minket, hogy „járjatok el törvényesen és igazságosan!" (Jeremiás 22,3a, NLT fordítás, második kiadás).

Martin Luther King Jr. egy nagyszerű példa erre. Erőszak nélkül harcolt az igazságtalanság ellen. A gonosz felé emelkedett a szeretet erejével. Jézus példáját követte, aki még akkor is szerette a üldözőit, amikor megölték őt. 

Ez az elhívásunk Jézus követőiként. A rossz bánásmód és az igazságtalanság az emberi lét velejárója lehet, de mi nem dőlhetünk be neki. Isten arra hív minket, hogy szeretettel válaszoljunk. 

Beszéljetek róla:

 • Az életedben milyen személyes igazságtalanságra nehéz szeretettel reagálnod? Miért?
 • Hogyan engedjük meg másoknak, hogy irányítsanak minket, amikor utálatot érzünk irántuk, vagy keserűséget dédelgetünk velük kapcsolatban?
 • Isten szeretetével milyen kreatív módon tud a családod vagy a kis csoportod reagálni a közösségedben lévő igazságtalanságokra?

*(Daily Hope by Rick Warren 2015.12.15)

Szólj hozzá!