Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Kísértés - jelen és jövő harca

2017. június 04. 03:00 - Molyhoslepke

Nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis, ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, az örökké megmarad.” (2 Kor 4:18, egyszerű fordítás)

Amíg nem kerülünk válságba, nem igazán értékeljük azt, amink van, nem gondoljuk át felfogásunkat. Amikor pedig fájdalom ér minket, rendre megvizsgáljuk, min is alapszik az életünk. Lehet, hogy életünk alapját az anyagiak adják, talán az, hogy jól szeretnénk kinézni vagy éppenséggel jól érezni magunkat. De mind ösztönösen tudjuk, hogy ennél többről kell szóljon lényegünk.

Fontos, hogy olyankor is megkérdezzük magunktól, mi fontos és maradandó, amikor éppen nem szenvedünk.

Napjaink kultúrája pont ennek ellenkezőjére bíztat minket. Az ittet és a mostot értékeli fel. A holnap nem számít, a jövő év nem számít. Nem számít az sem, mi lesz ezer év múlva. Nem fontos a Mennyország és az Öröklét. Élj a mának!

A Biblia ezzel szemben így szól hozzánk: “Ez a mostani világ elmúlik, és vele együtt az is, amit a hitetlen emberek kívánnak. De aki Isten akaratát és terveit viszi véghez, az örökké él.” (1 Ján 2:17, egyszerű fordítás)

Gondold át, mi történik velünk, amikor kísértés ér! A csábítás nem csupán a jó és a rossz, a legjobb és a kevésbé jó harca.

A kísértés valójában a most és a később küzelme. Azt tegyem, amit Isten megkíván, és később számomra is jó, vagy azt, ami a jelen pillanatban jó nekem?

A Biblia erre tanít minket: “Nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis, ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, az örökké megmarad.” (2 Kor 4:18, egyszerű fordítás)

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért nehéz kísértés idején az Örökkévalóra összpontosítanunk?
 • Milyen döntéseket tartasz ebből a szempontból a legnehezebben?
 • Hogyan segíthetsz másokat, hogy döntéseik hosszú távú következményeit is átgondolják?

 

 

Szólj hozzá!

A Biblia szerint a szeretet választás kérdése

2017. március 31. 03:00 - Szíj Melinda

Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak” (5 Mózes 30:20 NIV-fordítás).

love_is_a_choice.jpg

Manapság sokunk él abban a tévhitben, hogy a szeretet befolyásolhatatlan, és olyasvalami, ami „csak úgy” megtörténik velünk. Ráadásul még a nyelv is, amit használunk (értsd: Rick Warren anyanyelve / a ford. ), a szerelem irányíthatatlan voltát sugallja. Az angol úgy fejezi ki: „I fell in love” („szerelembe estem”), mintha a szerelem valamiféle gödör volna. Ezzel a felfogással akár úgy is mondhatnám, hogy „egy nap jártamban-keltemben egyszerre csak – hopp! – szerelmes lettem”. Nem tehettem róla.

Ám az igazat megvallva: ez nem szerelem/szeretet (az angol ugyanazt a szót használja - a szerk). A szeretet nem történik meg veled „csak úgy”. A szeretet választás, és nyílt elköteleződés.  

El kell határoznod magad, hogy szeretni fogod Istent. Ő nem fogja ezt kikényszeríteni tőled (5 Mózes 30:20). Azt is megteheted, hogy fittyet hánysz Istenre, és homlokegyenest más irányba mész. Tönkre is teheted az életed, ha éppenséggel ezt választod. Isten akkor sem fog kényszeríteni, hogy szeresd, mivel ő tudja, hogy a szeretetet nem lehet kierőszakolni.

Ugyanez az elv érvényes a kapcsolataidra is: választhatsz úgy, hogy szeretsz másokat, ám Isten nem fog rákényszeríteni, hogy bárkit is szeress.

Még ha azt választod is, hogy szeretsz valakit, ez nem jelenti azt, hogy minden tökéletes lesz. Még csak annyit sem jelent, hogy az a személy el fogja fogadni a szereteted. Azonban te magad vagy az egyedüli személy, aki rábírhat arra, hogy ne szeress (tovább) egy másik embert – mert a szeretet olyan választás, amelyről te döntesz.  

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Van valaki, akihez fűződő szeretetkapcsolatodban nehézségeid támadtak? Ki ez a valaki: egy családtag, egy barát vagy egy szomszéd?
 • Kérd Istent, hogy segítsen szeretned ezt a személyt, ha emellett döntesz.  
 • Mit gondolsz, Isten miért adja meg nekünk a választás lehetőségét olyan sarkalatos kérdésekben, mint szeretni vagy nem szeretni másokat?

* (Daily Hope by Rick Warren 2017.03.24.)

Szólj hozzá!

Az Istennek való engedelmesség kockázatvállalással jár

2017. február 05. 03:00 - Abidzsil

,,Miután Heródes meghalt, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert azok, akik a gyermek életére törtek, meghaltak." (Máté 2:19-20, NIV fordítás) 

Biztosan nem volt könnyű Józsefnek Egyiptomba menni a családjával, de képeld csak el, milyen félelmetes lehetett engedelmeskednie Isten parancsának, hogy térjen vissza Izraelbe. Ez olyan volt, mint visszamenni az oroszlán szájába. Elindult Máriával és Jézussal oda, ahol fia élete veszélyben volt. De mivel József bízott Istenben és abban, amit mondott, vállalta a kockázatot és elment, mert tudta, az a legjobb hely számukra.

A Biblia ezt mondja: ,,Még akkor is, amikor félek, benned bízom!” (Zsolt. 56,3 CEV ford.) Figyeljük meg, hogy az igeversben az áll, hogy ,,még akkor is, amikor félek’’, és nem az, hogy ,,még akkor is, ha félek”. Talán félelem nélküli életet szeretnénk ezen a világon, de ez csak a Mennyben valósul majd meg. Ebben az életben mindannyian szembenézünk különböző félelmekkel.

Vannak nagyobb és vannak kisebb félelmeink. Félünk a jövőtől, hogy mi fog történni a munkánkkal vagy a családunkkal, de kisebb dolgoktól is félünk, például hogy vajon megfelelően beszéltünk-e valakivel, hogy jól sikerült-e egy előadásunk, vagy akár egy telefonhívástól.

Minden egyes ilyen helyzetben döntést kell hoznod: engeded, hogy a félelem uraljon, vagy hiszel és vállalod kockázatot, mert tudod, van egy Istened, aki szeret téged.

A hittel vállalt kockázat jelentheti azt, hogy olyan helyre mész, ahol azelőtt sosem voltál, vagy megbocsátasz egy olyan személynek, akinek azt hitted, nem fogsz tudni megbocsátani. Jelentheti esetleg azt is, hogy felmondasz a munkahelyeden.  Hittel vállalt kockázat lehet az is, hogy imádkozol valamiért vagy valakiért, vagy hogy egy adott helyzetben úgy döntesz, bízol Istenben és Őrá bízol egy olyan kapcsolatot vagy helyzetet, amit eddig te tartottál kézben.

Milyen (Jézuséhoz hasonló) kockázattal kapcsolatban mondja neked Isten, hogy vállald hitből?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi az a kockázat most az életedben, amit halogatsz, és hitre lenne szükséged, hogy vállalni tudd? 
 • Mit szeretne Isten, hogy mivel helyettesítsd a félelmed?
 • Mit tanultál meg Istenről, amikor korábban kockázatot vállaltál? Hogyan bátorít ez most téged?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.29.)

Szólj hozzá!

Ha változni akarsz, döntsd el

2017. január 09. 03:00 - Lilla:)

"Dobjátok el régi, bűnös természeteteket és korábbi életmódotokat, mely a bűnös vágyak és a csalárdság miatt megromlott." (Efézus 4:22., NLT fordítás, második kiadás)

A változáshoz döntést kell hozni. Nem elegendő ha csak álmodsz a változásról. Kevés ha csak epekedsz a változás után. A változás érdekében döntést kell hoznod. A változást kell választanod.

A változás céllal történik: átesel majd bármilyen változáson hat hónapon belül? Jobb leszel egy év múlva? Egészségesebb, erősebb és sokkal érettebb leszel? Boldogabb leszel? Kevesebbszer vered magad adósságba? Sokkal inkább olyanná válsz, mint amilyennek Isten szeretne látni?

Most meg tudom mondani neked a választ: ez csakis akkor fog megtörténni ha a változás mellett döntesz, ugyanis ez nem a véletlen műve. Azt szeretném, ha 10 év múlva jobb lennél mint most, de nem leszel, hacsak nem döntesz úgy.

Ehhez egy döntésre van szükség.

Sokszor arra várunk, hogy Isten változtasson meg minket. De nem, nem Istenre vársz. Isten vár rád! Arra vár, hogy azt mond: "Igen Uram, meg akarok ezekben a dolgokban változni."

A növekedés érdekében konkrét döntéseket kell hoznunk. Nincs növekedés változás nélkül, nincs változás veszteség nélkül és nincs veszteség fájdalom nélkül. Ha növekedni fogsz, változnod kell. A változás pedig azt jelenti, hogy el kell engedned néhány régi dolgot azért, hogy megszerezhess néhány újat.

Ez olyan, mint a trapézon himbálózni; az artista kileng az egyik rúdon, hogy elérje és elkapja a másikat. Egy adott pillanatban viszont el kell engedje az egyiket, hogy elkaphassa a másikat, különben nem fog átjutni a túloldalra. Mi történne ha azt gondolná, hogy mindkettőt meg tudja tartani? Középen ragadna és később leesne.

Néhányan közületeket középen ragadtak és le fognak esni, mert nem engedik el a régi példákat, szokásokat és gondolkodásmódjukat. Ezért meg kell szabadulnod a régi szokásaidtól.

A Biblia azt mondja: "Dobjátok el régi, bűnös természeteteket és korábbi életmódotokat, mely a bűnös vágyak és a csalárdság miatt megromlott." (Efézus 4:22., NLT fordítás, második kiadás) Más szavakkal: engedd el! Azokat a régi szokásokat, azokat a régi sérelmeket, azokat a régi példákat, azokat a régi bűnöket az életedben - engedd el őket! A Biblia azt mondja, hogy dobjuk el őket és bízzunk abban, hogy Isten formálja bennünk "mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően." (Filippi 2:13/b.)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen változás bekövetkezésére várakozol az életedre vonatkozóan, amivel kapcsolatban viszont arra vársz, hogy Isten tegye meg?
 • Mit gondolsz, Isten mit szeretne, hogy haladj tovább e változással kapcsolatban? Milyen gyakorlati lépéseket kell megtenned?
 • Mit szeretnél, miben különbözzön az életed egy év múlva a mostani helyzetedtől? Mi szükséges ahhoz, hogy elérd ezt a célt?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.02.)

Szólj hozzá!

Két lépés, hogy megtudd Isten akaratát

2016. november 30. 03:00 - Lilla:)

Ha tudni akarjátok, hogy mit vár el tőletek Isten, kérdezzétek meg tőle, Ő pedig örömmel válaszol nektek, hiszen Ő mindig kész arra, hogy megossza a bölcsességének tárházát azokkal, akik kérik tőle." (Jak 1:5/a, TLB-fordítás)

Ha tudni akarod Isten akaratát, meg kell tenned néhány dolgot!

 1. Fogadd el, hogy útmutatásra van szükséged! Ezt nem nagyon akarjuk elfogadni, amikor össze vagyunk zavarodva. Főleg a férfiak! Nem vall rám, hogy azt mondjam, Hé! Elvesztem!" Azután megálljak, és irányítást kérjek. Ezért amikor eljön az idő, hogy megtudjuk Isten akaratát, igazán bátornak kell lennünk elfogadni azt, miszerint összezavarodtunk, és iránymutatásra van szükségünk. A 25. zsoltár 9. verse ezt mondja. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az Ő útjára tanítja az alázatosakat." Ha arrogáns vagy, és azt gondolod, hogy te majd mindent megoldasz, Isten azt mondja, Legyél a vendégem. Küzdj meg ezért!" Voltak, akik azt mondták nekem, Húsz éve keresztény vagyok, és sosem éreztem Isten útmutatását." Mi a válaszom erre? Talán sosem fogadtad el, hogy szükséged van arra. Elmész dolgozni, azt feltételezve, nem kell imádkoznod azért, hogy tudd, mit csinálj. Pénzügyi döntést hozol, anélkül, hogy imádkoznál azért. Tervezgeted a nyaralásodat, anélkül, hogy imádkoznál azért. Döntést hozol a karriereddel kapcsolatban, anélkül, hogy imádkoznál azért. Ha egyedülálló vagy, randira hívsz embereket, anélkül, hogy imádkoznál azért. Lehet, egyedül is boldogulsz, de meg kell állnod, és el kell fogadnod, útmutatásra van szükséged, mert ez az első lépés afelé, hogy meg tudd Isten akaratát az életedre vonatkozóan.
 2. Hittel kérj Istentől útmutatást! A Biblia ezt mondja Jakab apostol levele 1. fejezetének 5-6. versében. Ha tudni akarjátok, hogy mit vár el tőletek Isten, kérdezzétek meg tőle, Ő pedig örömmel válaszol nektek, hiszen Ő mindig kész arra, hogy megossza a bölcsességének tárházát azokkal, akik kérik tőle; nem tagadja meg. Amikor azonban kéritek tőle, legyetek biztosak abban, hogy valóban elhiszitek, elmondja nektek. A kétség közt vergődő elme olyan, mint a nyugtalan, hullámzó tenger, amit a szél irányít és dobál." (TLB-fordítás) Jegyezd meg, két kulcsa van annak, hogy megismerd Isten bölcsességét. Először is, a megfelelő személyt kell kérdezned, Istent. Nem szabad a manikűrösödet, a csapost vagy más megbízható" szakértőt (mint például egy rádiós talkshow vendégét) kérdezned. A megfelelő személyt kell kérdezned! Aztán pedig a megfelelő hozzáállással kell feltenned a kérdést; azt várva, hogy Isten válaszol. Kérted valaha Isten vezetését úgy, hogy igazából nem is számítottál arra? Biztosan. Ezért nem kapsz semmit. Válaszra várva kell feltenned a kérdést. Isten megbecsüli a hitet, és bölcsességet ígér az életed következő lépéséhez.

Segítő kérdések az elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen fontos döntést hoztál mostanában az életeddel kapcsolatban? Honnan tudtad, hogy az volt Isten akarata? Milyen hatással volt az ima a döntésedre?
 • Kihez fordulsz, amikor segítségre van szükséged Isten akaratának megértésében? Hogyan mutatott vissza ez a személy Isten szavára és az imára?
 • Miért gondolod, hogy Isten reményteljes imát vár tőled?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.11.23.)

Szólj hozzá!