Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Meríts a feltámadás erejéből

2016. április 01. 03:00 - Lilla:)

„Felhagytunk azzal, hogy saját magunkban bízzunk és megtanultunk bízni Istenben, aki felemelkedett a holtak közül." (2Korinthus 1,9b NLT fordítás)

Az élet kemény. Gondolom ez nem ér váratlanul. Ezzel az igazsággal élsz nap mint nap. Néhányan érzelmi bonyodalmakkal kerülünk szembe. Néhányan fizikai gondokkal szembesülünk. Néhányunknak kapcsolati problémái vannak.

Mindannyian keresztül megyünk valamin.

Még a Biblia egyik legnagyobb hőse, Pál apostol is keresztül ment nehéz időkön. A Biblia azt mondja, hogy egyszer annyira maga alatt volt, hogy azt mondta Istennek, kész meghalni. Sőt, kérte Istent, hogy ölje meg!

Hogyan sikerült túljutnia Pálnak ezen a nehéz időszakon?

Jézus Feltámadási erejéből merített.

Pál azt írja: "Felhagytunk azzal, hogy saját magunkban bízzunk és megtanultunk bízni Istenben, aki felemelkedett a holtak közül." (2Korinthus 1,9b, NLT fordítás).

A Biblia azt mondja, hogy Pál a tűrőképességen túl összetörtnek és megsemmisültnek érezte magát. El kellett érnie saját határait.

És ez pontosan az, ahova el kellett jutnia.

Egyetlen feltétele van annak, hogy Isten ereje az életed része legyen: alázatosság. El kell fogadnod, hogy szükséged van rá. Isten nem adja öntelt embereknek az erejét. Az alázatosság azt mondja az Úrnak: „Te vagy az Isten, én pedig nem. Neked igazad van, nekem nincs. Nálad van az erő, nálam nincs. Te bölcs vagy, én nem. Nekem nincs erőm változtatni ezen a helyzeten, úgy hogy ezt a kezedbe teszem."

Abban a pillanatban, amikor ezt megteszed, Isten Jézus feltámadásának erejét árasztja a helyzetedre.

Isten arra szakosodott, hogy visszahozza a holtakat az életbe. Isten szereti feltámadássá változtatni a keresztre feszítéseket.

Mi halt meg az életedben? Ha Isten fel tud támasztani egy halott embert, akkor fel tud támasztani egy halott házasságot, egy halott karriert vagy egy halott álmot is. Isten bármit meg tud tenni.

Ez a feltámadás ereje.

Beszéljetek róla:

 • Milyen látszólag halott, reménytelen dolog van az életedben, amit szükséges, hogy Isten feltámasszon?
 • Mi tart vissza attól, hogy elhidd, hogy Isten, aki embereket támasztott fel a halálból, képes kezelni a legnehezebb helyzeteidet is?
 • Hogy tudsz alázatossá válni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.25.)

Szólj hozzá!

Miért hiheted, hogy Jézus az, akinek mondta magát?

2016. március 31. 03:00 - FodorImi

„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad.” (Máté 20,18-19)

Jézus sok botrányos, felháborító kijelentést tett a Földön. Többségük valószínűleg ismerős számodra:

 • „Isten vagyok.”
 • „Imádnotok kell engem.”
 • „Isten vagyok, aki emberként jött a mennyből.”
 • „Én vagyok az egyetlen út a mennybe.”

Jézus nem csak egyszer mondta ezeket a dolgokat, hanem több alkalommal is. Állításai azonban semmi újat nem tartalmaztak. Valójában 2000 évvel később sem egyedülállóak. Sok ember állította magáról, hogy ő Isten. Miben különbözik Jézus állítása minden más emberétől?

Jézus azt mondta, hogy kijelentéseit a halálból való feltámadásával be is bizonyítja. És pontosan ezt tette.

Jövendöléseit újra és újra megismételte, így mindenki tudhatott róluk. Először még ugyan homályosak voltak, mivel metaforákat használt, amiket nehezen értettek az emberek, mert nem tudták, hogy mire gondol.

Azonban amint közeledett a halála, Jézus jövendölése határozottabbá, kristálytisztává vált: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad.” (Máté 20,18-19).

Megtartotta Jézus a szavát? Teljes mértékben! Ez az, amiért a földkerekség kétharmad részén ünneplik a Húsvétot. Ez az, amiért a születésnapodat Jézus feltámadásához viszonyítják.

Az egyetlen ok, amiért az emberek elutasítják Jézus istenségét, mert nem akarnak hinni benne. Jézus bőséges bizonyítékát adta, hogy ő az, akinek mondta magát.

Mivel ő az, akinek mondta magát, két részre osztotta a történelmet, és a korszakokon át milliók életét, köztük az enyémet is, megváltoztatta.

Remélem, hogy a tiédet is.

Beszéljetek róla:

 • Miért gondolod, hogy a feltámadás meggyőző bizonyítéka Jézus istenségének?
 • A feltámadás ellenére egyes emberek miért utasítják el mégis a Jézusról szóló igazságot?
 • Barátaid és családtagjaid nyitottabbak Jézus feltámadásáról beszélgetni Húsvéthoz közeledve, mint bármikor máskor az esztendő során. Kivel oszthatod meg ezt a történetet ezen a héten?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.24.)

Szólj hozzá!
Címkék: feltámadás

A Húsvét ünnepe arról szól, hogy Jézus ma is él

2016. március 27. 03:00 - Anika Enikő

"Az Ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk." (Róma 1:3-4)


Habár Jézus szenvedéstörténetét és kereszthalálát tanulmányozzuk, Húsvét mégis a Feltámadás Ünnepe. Isten visszahozta Jézust a halálból, ezzel bizonyítva azt, hogy megtörte a bűn és a halál hatalmát.

Miután Jézus meghalt, elhelyezték a testét a sírboltba, és egy óriási malomkövet görgettek elé. A vallási vezetők aggódván, hogy Jézus testét ellopják kérték, hogy római katonák őrizzék a sírt. Nem akarták, hogy kijöjjön!

De természetesen, Jézus kijött.

Ismeritek a történetet. Azonban fontos emlékeznünk, hogy a Húsvét nem egy 2000 évvel ezelőtti kedves, jó vallási tanító haláláról szóló feljegyzés; hanem annak a ténynek a megünneplése, hogy Jézus ma is él.

Élő bizonyíték vagyok – és a közel 1 billió keresztény is, aki ünnepeli a Húsvétot. Jézus "a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk." (Róma 1:4)

A Húsvét, Isten Fiának, Jézus Krisztusnak örömhíréről szól, a mi Urunkról, aki csecsemőként Dávid király, fenséges családjába született. Négy történelmi feljegyzés is állítja, hogy feltámadása után egy összejövetelen 500 embernek mutatta meg magát.

El tudod képzelni magadról, hogy szemtanúja vagy halálának, és három nappal később pedig látod, amint Jeruzsálem környékén jár-kel? Micsoda fantasztikus dolog!

Jézus keresztre feszítésekor a kételkedők és bírálói gúnyolták őt kiáltozván: "Ha te vagy az Isten Fia, szállj le a keresztről. Miért nem jössz le onnan, és mutatod meg, hogy igazán Isten vagy?"

Jézus valami látványosabbat tervezett. Ezt mondta: "Hagyom, hogy eltemessetek három napra, és aztán visszajövök, és bebizonyítom, hogy az vagyok, aki mondtam, hogy vagyok."

Beszéljetek róla:

 • Miért fontos megemlékezni Húsvétkor Jézus haláláról és feltámadásáról?
 • Mit végzett el Jézus a halálával; és az Ő feltámadása, mit eredményezett?
 • Mit gondolsz, hogy érezték magukat azok az emberek, akik tudták, hogy Jézus meghalt, és pár nap múlva látták őt testben megjelenni?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.20.)

Szólj hozzá!

A hitből fakadó nyereség

2016. január 13. 03:00 - Florabell

„Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, újra életet lehelve beléjük. Az, aki hisz bennem, ha meg is hal, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha el nem vész." (János 11,25-26a TLB fordítás)

Nagyon sok nyereség származik abból, ha hiszel Jézusban, és élő kapcsolatod van vele. Ha hiszel benne, örök életed van. Ha ez lenne az egyetlen nyereség, akkor is óriási dolog lenne. A megváltás miatt az örökkévalóságod biztosított.

Az, hogy Jézus feltámadt a halálból, mindent megváltoztatott. Szó szerint Krisztus előttre és utánra osztotta a történelmet. Ez a legfontosabb esemény. És három dolgot bizonyít.

Először is, bebizonyította, hogy Jézus pontosan az, akinek mondta magát. Többször is elmondta, hogy ő Isten Fia, aki azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. Megtette.

Jézus feltámadása egyike a történelem legjobban dokumentált eseményeinek, amely bármely bíróság előtt megállna. Évszázadok folyamán újra és újra bizonyított.

A feltámadás bizonyítja azt is, hogy Jézus megtartja az ígéreteit. Ő azt mondta a tanítványoknak, hogy hagyni fogja, hogy az emberek megöljék, de fel fog támadni. Ha ezt az ígéretét megtartotta, biztos lehetsz abban, hogy Isten Igéjének minden ígérete igaz.

A harmadik dolog, amit a feltámadás bizonyít, az, hogy van élet a halál után. Ha Jézus nem támadt volna fel, nem lenne reménységünk a jövőre nézve. 

Jézus azt mondta a János 11,25-26-ban: „Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, újra életet lehelve beléjük. Az, aki hisz bennem, ha meg is hal, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha el nem vész." (TLB fordítás).

Hol kaphatnál ennél nagyobb ígéretet? Sehol! Ki más lenne képes ilyet adni neked? Senki! Ha nem fogadod el Jézust, nem kaphatod meg ezt. Ez a csodálatos nyereség ma elérhető számodra. Hogy mi a feltétele? Csak hinned kell.

Ha szeretnél dönteni, hogy ezentúl hiszel Jézusban, és követed őt, csak mondd el ezt az imát: „Drága Jézus, te azt ígérted, hogy ha hiszek benned, minden bűnömre bocsánatot nyerek, megismerhetem életem célját, és egy napon örökkévaló otthonodba, a Mennybe fogadsz.

Beismerem a bűneimet, és hiszem, hogy te Isten vagy, az én Megmentőm. Elfogadlak téged életem Uraként. A mai naptól kezdve átadom neked életem minden részletének irányítását. Tied a döntések joga. Jézus, szeretnék megnyugodni a te szeretetedben. 

Köszönöm, hogy ezért nem kell megdolgoznom, ezt nem kell kiérdemelnem. Életem hátralévő részében téged szeretnélek szolgálni, nem saját magamat. Alázattal rád bízom az életemet, és kérlek, hogy fogadj be a családodba. Jézus, a te nevedben kértem mindezt, ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.06)

Szólj hozzá!

Isten remekműve vagy

2014. május 06. 03:00 - sema22

"Egész valómat te alkottad. Már édesanyám méhében megformáltál. Magasztallak, mert elképesztő és csodálatos módon teremtettél meg. Amit tettél csodálatos. Jól tudom ezt." (Zsoltárok 139 13-14, szabad fordítás)


Isten elképesztő és csodálatos módon teremtett meg téged. Zsoltárok 139:13-14 így írja: "Egész valómat te alkottad. Már édesanyám méhében megformáltál. Magasztallak, mert elképesztő és csodálatos módon teremtettél meg. Amit tettél csodálatos. Jól tudom ezt." (szabad fordítás)

Isten egy művészeti alkotásnak lát téged. Nem kritikusan, hanem mélységes szeretettel tekint rád. A testünk az ő mestermunkája.

Ezt tudva mi a legjobb hozzáállás a testedhez? Ne utasítsd és ne hanyagold el. 

A testedet gondozni egy lelki gyakorlat. Isten alkotta a tested, Jézus meghalt érte, a Szentlélek lakik benne, a tested kapcsolatban áll Krisztussal, és egy nap majd feltámad. Egy nap Isten számon kéri majd rajtad, hogyan bántál a testeddel. 

De ebben nem hagy egyedül. Az Erős Dániellé válásod útjának minden lépésében veled van.

Beszéljetek róla

 • Isten adta a tested, ami ahhoz kell, hogy azzal itt a földön betöltsd a küldetésed. Hogyan változtatja meg ez a testedhez való viszonyodat?

 • Amikor visszautasítod a tested, akkor lényegében ezt mondod: "Istenem, hibáztál." Milyen jobb módon tudnál Istennel beszélni a testedről?

 • Melyek azok az erősségek, amelyeket Isten neked adott? Hogyan használhatnád fel ezeket Isten dicsőségére?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.04.29)

Szólj hozzá!