Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ezen a húsvéton gyere, ahogy vagy!

2016. március 29. 03:00 - Á. Bözse

"A mennyből segítséget fog nekem küldeni, hogy megmentsen, mert ilyen a szeretete." (Zsoltárok 57,3a TLB)

Van egy mítosz, ami azt mondja, hogy meg kell tisztítanod a cselekedeteidet ahhoz, hogy Istenhez gyere: „Rendbe kell szednem mindent. Van néhány dolog, amit előbb helyre kell igazítanom, majd utána jöhetek Istenhez."

Ez olyan, mintha megtisztítanád a fogaidat, mielőtt elmész a fogorvoshoz fogtisztításra, vagy mintha elmosogatnád a mosatlant, mielőtt beteszed a mosogatógépbe, vagy mintha kitakarítanád a házat, mielőtt a takarítónő odaér! Miért csináljuk ezt?

Az az igazság, hogy Isten nem várja el tőlünk, hogy megtisztítsuk a cselekedeteinket, mielőtt hozzá lépünk. Jézus halála és feltámadása Isten bizonyítéka erre. Jézus kitárta a karjait és azt mondta: „Ennyire szeretlek. Most csak gyere, ahogy vagy".

A Zsoltárok 57,3-ban a Biblia azt mondja: „A mennyből segítséget fog nekem küldeni, hogy megmentsen, mert ilyen a szeretete" (TLB). Ezt tette Jézus húsvétkor. És ez az, amiért Istenhez hozhatjuk életünk rendetlenségét és bukásait.

Vannak olyan ismerőseid, akik azt gondolják, hogy Isten soha nem fogja szeretni őket, mert akkora összevisszaságot csináltak az életükből. De tudod, hogy Isten azt akarja, hogy úgy jöjjenek hozzá, ahogy vannak. Segíts nekik meghallani a jó hírt Jézusról. Hívd meg őket a gyülekezetbe ezen a húsvéton. Ez egy annyira egyszerű dolog, mégis egy örökké tartó változást tud hozni.

Beszéljetek róla:
  • A múltad mely helytelen cselekedeteiről nehéz elhinned, hogy Isten meg tudja azokat bocsátani?
  • Kit kellene meghívnod a húsvéti istentiszteletre, hogy meghallja a jó hírt Isten szeretetéről és kegyelméről?
  • Mit gondolsz, az emberek miért érzik úgy, hogy előbb rendezniük kell az életüket, vagy a megjelenésüket, mielőtt átlépnék a gyülekezet küszöbét?

*(Daily Hope by Rick Warren 2016.03.02.)

Szólj hozzá!

A Húsvét ünnepe arról szól, hogy Jézus ma is él

2016. március 27. 03:00 - Anika Enikő

"Az Ő Fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk." (Róma 1:3-4)


Habár Jézus szenvedéstörténetét és kereszthalálát tanulmányozzuk, Húsvét mégis a Feltámadás Ünnepe. Isten visszahozta Jézust a halálból, ezzel bizonyítva azt, hogy megtörte a bűn és a halál hatalmát.

Miután Jézus meghalt, elhelyezték a testét a sírboltba, és egy óriási malomkövet görgettek elé. A vallási vezetők aggódván, hogy Jézus testét ellopják kérték, hogy római katonák őrizzék a sírt. Nem akarták, hogy kijöjjön!

De természetesen, Jézus kijött.

Ismeritek a történetet. Azonban fontos emlékeznünk, hogy a Húsvét nem egy 2000 évvel ezelőtti kedves, jó vallási tanító haláláról szóló feljegyzés; hanem annak a ténynek a megünneplése, hogy Jézus ma is él.

Élő bizonyíték vagyok – és a közel 1 billió keresztény is, aki ünnepeli a Húsvétot. Jézus "a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk." (Róma 1:4)

A Húsvét, Isten Fiának, Jézus Krisztusnak örömhíréről szól, a mi Urunkról, aki csecsemőként Dávid király, fenséges családjába született. Négy történelmi feljegyzés is állítja, hogy feltámadása után egy összejövetelen 500 embernek mutatta meg magát.

El tudod képzelni magadról, hogy szemtanúja vagy halálának, és három nappal később pedig látod, amint Jeruzsálem környékén jár-kel? Micsoda fantasztikus dolog!

Jézus keresztre feszítésekor a kételkedők és bírálói gúnyolták őt kiáltozván: "Ha te vagy az Isten Fia, szállj le a keresztről. Miért nem jössz le onnan, és mutatod meg, hogy igazán Isten vagy?"

Jézus valami látványosabbat tervezett. Ezt mondta: "Hagyom, hogy eltemessetek három napra, és aztán visszajövök, és bebizonyítom, hogy az vagyok, aki mondtam, hogy vagyok."

Beszéljetek róla:

  • Miért fontos megemlékezni Húsvétkor Jézus haláláról és feltámadásáról?
  • Mit végzett el Jézus a halálával; és az Ő feltámadása, mit eredményezett?
  • Mit gondolsz, hogy érezték magukat azok az emberek, akik tudták, hogy Jézus meghalt, és pár nap múlva látták őt testben megjelenni?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.20.)

Szólj hozzá!

Jézus úgy halt meg, hogy megszakadt a szíve

2016. március 26. 03:00 - Bolbásné Viola

"Ez az, amit Krisztus végérvényesen tett: mások bűnei miatt szenvedett, az Igaz a nem igazakért. Mindenen keresztülment - megölték és aztán feltámadt - azért, hogy minket Istenhez vigyen." (1 Péter 3:18, MSG fordítás)

uob_1.jpg


Húsvétkor egy olyan eseményt ünneplünk, ami bizonyítja, hogy Jézus az volt, akinek mondta magát. Ő volt a testben megjelent Isten, aki azért jött a Földre, hogy megmentsen minket. Ez azt jelentette, hogy meg kellett halnia értünk.

Egy verésekkel és gúnyolódásokkal teli éjszaka után, miután fájdalmas töviskoronát húztak a fejére, Jézust keresztre feszítették. A keresztre feszítés volt valószínűleg a legbrutálisabb és legkínzóbb halálbüntetés, amit ember valaha kitalált. Karjait szélesre feszítették a kereszten és mindkét csuklóját átszegezték a két csont között. Amint a szegek átfúródtak a testének ezen pontjain, eltalálták a karon végigfutó ideget, amivel borzasztó fájdalmat okoztak.

Ha valaki ilyen testhelyzetben függ bármennyi időre is, a mellkas körüli izmok lebénulnak. Levegőt venni még tud, de kilélegezni már nem képes. A kereszthalál tulajdonképpen egyenlő a fulladással, kivéve, hogy a rómaiak nem akarták ilyen könnyűvé tenni. A személy térdeit kissé behajlítva fogták, és lábfejeit odaszegezték a kereszthez.

Így a kereszten függő ember valóságos haláltusát vívott egészen addig, amíg a mellkasában lévő fájdalom már szinte robbanásig feszült. Ilyenkor az odaszegezett lábain felemelte magát, hogy levegőhöz jusson. Amikor a fájdalom elviselhetetlenné vált lábaiban, újra visszaengedte magát addig, amíg a tüdejében lévő fájdalom kibírhatatlan nem lett. Ez egy elképesztően kínzó folyamat volt.

Végül, a katonák úgy gyorsították fel a fulladás beálltát, hogy eltörték a bűnöző lábait.

Jézus esetében, nem kellett eltörniük lábait, mert addigra már meghalt. Azért, hogy biztosra menjenek, az oldalába döftek egy dárdát. Víz és vér jött ki mellkasából, amiről az orvosok azt állítják, hogy kizárólag akkor történik, ha a szív meghasad. Nevezd úgy, ahogy akarod, de Jézus úgy halt meg, hogy megszakadt a szíve.

Miért kellett Jézusnak meghalnia? Mert egyedül Ő volt képes arra, hogy fizessen a bűneidért. Te érdemelted volna a büntetést, de Jézus fizette ki helyetted: "Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket." (1 Péter 3:18a, NIV fordítás)

Beszéljetek róla

  • Mit gondolsz, hogyan érezhette Isten apaként magát, amikor látta Fiát így megkínozva a kereszten?
  • Miért fontos, hogy megértsük azt, amit Jézus elszenvedett értünk a kereszten?
  • Milyen hatással van az Istennel való kapcsolatodra, ha arra az áldozatra gondolsz, amit Ő vállalt?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.03.19.)

1 komment

Jézus kitárt karokkal vált meg

2011. április 28. 00:01 - szateri

"És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: 'E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.'" (Lukács 22:19-20.)

A zsidó húsvéti vacsorában a harmadik kehely a megváltás kehely. A megváltás jelentése: megvásárolni valakinek a szabadságát. Jézus a kereszten az életével fizetett a te szabadságodért. Az utolsó vacsora végén, ami egy húsvéti vacsora volt, Jézus így szólt: "Ennek a harmadik kehelynek új jelentést adok. Ez az ígéret egy új szövetségre köztetek és Isten között; egy új ígéret arra a szabadságra, amit az én vérem által kaptok."

Azt mondta: "Fel fogom venni a keresztet, és a vérem fog folyni értetek." Azt is mondta: "Azt akarom, hogy mostantól fogva, amikor a kezetekbe veszitek a megváltás kelyhét, az én értetek kiontott vérem képmásaként nézzetek rá. Azt akarom, hogy együtt, közösségben vegyétek a kezetekbe ezt a kelyhet, igyatok belőle, és emlékezzetek rám." 
 
Jézus a beteljesítője mindannak, ami a húsvéti vacsorában megjelenik. Ő az élet kenyere. Ő Isten ígérete az életünkre nézve. A vér, amit Egyiptomban a nép az ajtófélfára kent – Jézus által ez is beteljesült, hiszen az életét áldozta értünk, kiontotta a vérét, hogy megszabadítson minket a bűneinktől és a bűntudatunktól. A Biblia így mondja: "Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma 6:23.)
 
Jézus megszabadít minket saját magunktól; megszabadít a félelmeinktől, a bűneinktől és a bűntudatunktól. Ezért ünnepeljük a Húsvétot!
 
Daily Hope by Tom Holladay, 2011.04.21. 
Szólj hozzá!

Jézus megszabadít a félelmeidtől

2011. április 27. 00:01 - szateri

"…én, az ÚR. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és tirajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét." (2 Mózes 12:12-13.)
Van egy második kehely is a zsidó húsvéti vacsorában: ez a csapások kelyhe. Ez egyben egy emlékeztető Istentől, hogy meg fog szabadítani minket a félelmeink fogságából.
 
Emlékszel annak a történetére, hogy szabadult meg Izráel népe a fogságból? Mózes valahol a sivatag mélyen terelgette a juhokat, amikor Isten megjelent neki, és azt mondta: "Te fogod megmenteni a népemet."
 
De amikor a Fáraó elé járult, az azt mondta: "Szó sem lehet róla! Az izraelitáknak fontos szerepük van a gazdaságban, szükségesek ahhoz, hogy fenntartsam a hatalmam. Nem fogom felszabadítani őket." Ekkor Isten így szólt: "Ítéletet hirdetek a Fáraó fölött, és szabadon fogja engedni a népemet."
 
Isten tíz csapást bocsát Egyiptomra, úgy mint a Nílus vizének vérré változása, a békák raja, a dögvész, a hólyagos fekélyek járványa, a nappali sötétség, és végül az elsőszülöttek halála. Csupa olyan dolog, amitől mindannyian félünk. 
 
De Isten azt mondta Izráel népének: "Nem akarom, hogy az elsőszülöttek halálának csapása a ti házaitokat is sújtsa. Ha hisztek bennem, ha belém fektetitek a bizalmatokat, akkor a halál angyala el fogja kerülni a házaitokat, amikor végigmegy Egyiptomon. Öljetek le egy bárányt, és kenjétek a vérét a házatok ajtajára, az angyal pedig el fogja kerülni azt."
 
A zsidó húsvéti vacsora azt az igazságot ünnepli, hogy Isten megmentette Izráel elsőszülötteit. A keresztény húsvét pedig azt ünnepli, hogy Isten odaadta az Ő elsőszülött Fiát, hogy megváltson minket. Ahogy az angyal elkerülte azokat a házakat, Isten azt mondja, hogy te is átmehetsz a halálból az életbe.
 
A Biblia így beszél erről: "Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5:24)
 
Jézus ezt mondja: "Fizikailag ugyan meghalhatsz, de soha nem leszel elválasztva tőlem; velem fogsz élni az örökkévalóságban." Sok ember éli az életét Istentől való félelemben. Úgy érzik, Isten odafönn csak arra vár, hogy egyszer csak megkaparinthassa őket. Ha te is így érzel, íme egy igevers számodra, amit érdemes megjegyezned:  "A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben." (1 János 4:18)
 
Daily Hope by Tom Holladay, 2011.04.20.
 
Szólj hozzá!