Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten igazságát a parancsolatain keresztül ismerhetjük meg

2017. április 09. 03:00 - Benjoe70

„Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre.” (1Tim 3:16, SZIT)

hammer_of_justice.jpg

Ha igazságot fedezek fel a Bibliában, honnan tudhatom, hogy maga a Biblia igaz? Ott vannak pl. a világ kézzelfogható egyértelműségei, külső és belső bizonyítékok egyaránt, amik igazolják a Biblia eredetiségét és igazságát.

Ha pusztán a tényeket nézzük, a Biblia egy történelmi könyv, amiben bátran bízhatunk. 5366 másolat készült belőle a megírásától számított 70 év alatt. Ez a tény lerombolja azt a városi legendát, miszerint a Biblia a nemzedékek során és a nyelvezet változása miatt jelentős változáson ment át.

A külső bizonyítékok között található több régészeti felfedezés. Például a történészek régebben azt mondták, hogy Salamonnak nem lehettek lovai, ahogy azt a Biblia mondja, mivel abban az időben nem voltak lovak. Később aztán ezernyi lóistállót fedeztek fel ásatások során.

Belső bizonyíték maga a Biblia. Egy bíróságon az ügyész két vagy három tanúval jó eséllyel megnyeri a pert. A Biblia tele van szemtanúk beszámolóival. Mózes ott volt, amikor a Vörös Tenger kettévált, Józsue ott volt, hogy végignézze Jerikó bukását; a tanítványok pedig látták a feltámadt Jézust.

A Biblia igazságára belső bizonyíték az a tény is, hogy következetesen mond el egy történetet – habár több mint 1500 éve írták, három különböző földrészen, negyven különböző író tollából, akik különféle társadalmi helyzetben éltek. Erre senki sem tud magyarázattal szolgálni. Csodálatos példa Isten képességeire.

A Biblia azt mondja: „Gyerekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre. Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen.” (2Tim 3:15-17, SZIT).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Milyen egyéb külső bizonyíték létezik még, ami a Biblia igazságát mutatja?
 • Szerinted miért akarja sok ember bebizonyítani, hogy a Biblia nem igaz?
 • Milyen módon hasznosíthatod életedben a Bibliát? Felhasználod az összes útmutatást és gyakorlatot, amit a Biblia ajánl neked?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.04.02.)

Szólj hozzá!

Ismerjük meg Isten igazságát a teremtésen keresztül

2017. április 05. 03:00 - nagynikoletta

„Isten alapvető valósága elég nyilvánvaló. Nyisd ki a szemed, és ott van!”(Róma 1:19 MSG fordítás)

Körülbelül 35 évvel ezelőtt, egy táborban voltam a hegyekben. Egy szobában egyedül, így imádkoztam „Isten, ha van Isten, én nyitott vagyok. Ha igazi vagy, akarok tudni róla. Továbbá, Jézus Krisztus, ha meg tudod változtatni az életemet, ha van célja az életemnek, tudni akarom.”

Tudod mi történt ekkor? Nem lettem libabőrös. Nem sírtam. Ragyogó fények sem csillantak fel – semmi ilyesmi.

Ez mégis egy fordulópont volt az életemben, mivel többé nem voltam előítéletes Istennel szemben. Meg akartam ismerni az igazságot, még akkor is, ha ez kellemetlen volt.

Az igazság felfedezhető, de először kellő nyitottsággal kell rendelkezünk, hogy azt mondjuk „Szeretném megismerni az igazságot jobban, mint bármi mást.” Amint elhatározod magad emellett a hozzáállás mellett, felfedezheted az igazságot. Hogyan?

Elsősorban, a teremtésen keresztül.

Sokat tanulhatunk Istenről és az igazságról, ha csak egyszerűen a természetet szemléljük. Ezért olyan fontos a tudomány – segít megértenünk Istent és a világmindenségét.

Például, tudva azt, hogy 60.000 bogárféle létezik, megtanulhatjuk, hogy Isten szereti a változatosságot. Vulkánt, szökőárt vagy földrengést látva, megtanulhatjuk, hogy Isten erőteljes. A finoman kiegyensúlyozott ökoszisztéma alapján megfigyelhetjük, hogy Isten hihetetlenül szervezett.

A Biblia azt mondja, hogy „Isten alapvető valósága elég nyilvánvaló. Nyisd ki a szemed, és ott van! Hosszú és elmélkedő pillantást vetve mindarra, amit Isten teremtett, az emberek mindig megláthatják azt, ami emberi szemmel  egyébként nem látható: Isten örök hatalmát és az isteni természetét. Így tehát nincs mentsége senkinek” (Róma 1:19-20, MSG fordítás)

Isten elvezet minket az igazsághoz a lelkiismereten, az alapos megfontoláson, az Isten parancsolatain és Jézus Krisztuson keresztül. A következő pár napban, még bővebben kifejtjük ezeket.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Isten igazsága miért tűnik gyakran kellemetlennek?
 • Miért van szükség a hozzáállásod megváltoztatására ahhoz, hogy komolyan elkezd keresni az igazságot?
 • Hogyan fedezted fel Isten jellemének a teremtésben kinyilatkoztatott szempontjait?


*(Daily Hope by Rick Warren 2017.03.29.)

Szólj hozzá!

Kiben bízhatsz?

2017. március 19. 03:00 - Szíj Melinda

„Mert az Úr igéje igazságot hordoz, és mindenben bízhatunk, amit Ő cselekszik” (Zsoltárok 33:4 NLT fordítás, második kiadás).

merleghinta.jpg

Az élet nagy kérdéseinek egyike: „Kibe veted a bizodalmad?” Erre a kérdésre adott válaszod fogja meghatározni, hogy boldog vagy nyomorult leszel-e, sikeres, vagy kudarcot vallasz, kezdesz-e valamit az életeddel vagy elfecséreled azt.  

Vegyük sorra a lehetőségeket. A Kongresszusra rábíznád magad? Minden bizonnyal nem. Az ő szavahihetőségük nem csekély kívánnivalót hagy maga után mostanság. Esetleg a médiába veted a bizalmad? Miért tennéd, amikor sohasem tudhatod, hogy az igazat mondják-e? Netán egy népszerű vélemény az, ami élvezi a bizalmad? Nem túl bölcs megfontolás, ha csakhamar felülírhatja egy másik vélemény.  

Magadra hagyatkozva önmagadban bízol? Ez valójában megint csak nagy szamárság, mert az érzelmek hazudnak. Ha az érzéseid vezérelnek, akkor egész hátralévő életedben más emberek és saját hangulatváltozásaid függésének leszel kitéve.

Ha életed és jövőd valakire vagy valamire is bízni szeretnéd, jobban teszed, ha olyas valakit választasz, aki szíve mélyén a te legjobb érdekeidet tartja szem előtt, mindent tud, tökéletes és sohasem fog hazudni neked. Ezek a kitételek egyvalakire korlátozzák lehetőségeidet – Istenre.

Soha nem lesz senki, aki mindig az igazat mondaná neked, mert az emberek árnyalják, megszűrik az igazságot, és úgy fordítják a szót, hogy az kellemesen hangozzék. Nem fogják azt mondani, amit hallanod kéne. Pedig amit hallanod kellene, az az igazság, mert ez az az igazság, ami felszabadít. A hazugságok rólad, másokról, a világról és arról, hogy milyen is az élet valójában, csak fogságban tartanak.

Hogy kiszabadulhass, mindenképpen szükséged van az igazságra. Mint már számtalanszor elmondtam, az igazság fel fog szabadítani, ám először nyomorulttá tesz. Nem szeretünk az igazsággal szembesülni. Nem akarjuk hallani, hogy életünk folyamán a legtöbb bajt rossz döntéseinkkel mi magunk hoztuk a fejünkre. Nem akarjuk hallani, hogy saját önfejűségünk, önzésünk és megbízhatatlanságunk az okozója sok feszültségnek az életünkben, pedig ez az igazság.

A Zsoltárok 33:4 így fogalmaz: „Mert az Úr igéje igazságot hordoz, és mindenben bízhatunk, amit Ő cselekszik” (NLT fordítás, második kiadás).

Isten kimondta, és ezzel eldőlt – akár hiszed, akár nem. Isten nem vár az állásfoglalásodra, míg kigondolod, mi a jó és mi a rossz. Ha Isten mondja, akkor színigaz.

Bízhatsz Istenben.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit bízol Isten gondjaira a mai napon?
 • Miért könnyebb elhinni gyakran a többi embertől vagy médiától hallott hazugságokat, mint bízni Isten igazságában?
 • Elfogadod Isten Igéjének egészét mint alapigazságot? Miért vagy miért nem?

*Daily Hope by Rick Warren (2017.03.12.) 

Szólj hozzá!

Építsd életed biztos alapra: Isten Szavára

2017. március 06. 03:00 - magyarosijulia

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát." (Máté 7:24)

Egy ház alapja meghatározza, hogy mekkorára lehet a házat építeni. Nem építhetsz egy nagy házat kicsi vagy hibás alapra. Minden helyzetben össze fog dőlni!

Ugyan ez igaz az életükre nézve is. Nem válhatsz azzá, akivé Isten akar, egy hibás alapra építve. Sokféle különböző lehetőség van, amire az életünket építhetjük:

 • Tömegkultúra. Némelyek úgy gondolják, hogy egyszerűen csak azt teszik, amit mindenki más. Ha népszerű, ugyanezt fogják ők is tenni. Mégis, ami ma népszerű, nem lesz az holnap is. Ha a tömegkultúrára építed az életed, az olyan mint egy szüntelenül mozgó alapra építeni a házat. Nem fog működni!
 • Hagyomány. Mások arra építik az életüket, amit mindig is tettek az emberek, vagy ahogyan a szüleik tették. Ennek egy kicsit van értelme, hiszen a hagyomány azért válik hagyománnyá, mert működőképes. De egyetlen hagyomány sem tart örökké, előbb-utóbb elkopik, elavulttá válik és érvénytelen lesz. Márk 7:8-ban Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy soha ne helyezzék a hagyományt az igazság elé. Ez számunkra is egy jó emlékeztető!
 • Értelem. Isten józan eszet adott nekünk; használnunk kell! Az értelmünk viszont nem hibátlan vagy tévedhetetlen. A Példabeszédek 16:25 ezt mondja: „Van út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet." A legokosabbak és legbiztosabbak is megakadnak időközönként; így is várható. Egyedül Isten megbízható minden időben.
 • Érzelmek. Egyesek az érzelmekre építik az életüket. Ha valamit helyesnek éreznek, megteszik. Az érzelmek viszont hazudnak – szüntelenül hazudnak! Többet hazudsz magadnak, mint bárki másnak. Ha az érzelmeid szerint élsz, egész életedben a hangulatod fog manipulálni.

Ha nem működik a tömegkultúrára, a hagyományokra, az értelemre vagy az érzelemre épített élet, akkor mire építs? Isten Szavára.

Jézus azt mondja a Máté 7:24-ben: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát."

A tömegkultúra megváltozik, a hagyományok elévülnek, az értelem tévedhet és az érzelmek hazudnak. Isten Szava viszont sosem változik!

Lehet, hogy nem mindig érted meg az Ő Szavát. Nem mindig fogod szeretni, nem mindig fog tetszeni. Nem lesz mindig politikailag korrekt.

De az Isten Szava az egyetlen biztos, amire az életünket építhetjük.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mire építetted az életed alapját? Mennyire tartós?
 • Milyen dolgok vonják el a figyelmedet attól, hogy teljesen Isten Szavára építsd az életed alapját?
 • Miért nehéz néha a hagyományok elé helyzeni Isten igazságát?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.02.27.)

Szólj hozzá!

A tudomány visszavezet minket Istenhez

2017. február 10. 03:00 - Lilla:)

"Dicsérjétek őt, ti magas mennyek és vizek az ég felett. Dícsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára jöttek létre. Ő általa kerültek a helyükre mindörökre. Olyan törvényt adott, melyet senki sem törhet meg." (Zsoltárok 148:4-6, GW fordítás)

universe-1044107_1280.jpg

Talán neked is mondták már, hogy a Biblia tudományosan nem igazán pontos. Aki ezt mondja, téved. Sosem tanulmányozta a Bibliát és tudományt sem tanult.

Isten alkotta meg a tudomány törvényeit; bebiztosította, hogy a világ ne törhesse meg ezeket a szabályokat.

Johannes Kepler, a híres matematikus és csillagász egyszer azt mondta: "Az tudományok művelése: olvasás Isten gondolataiban." Más szóval, Isten fektette le a fizika alapjait, mi pedig utána felfedeztük.

A Bibliát nem tudományos tankönyvnek szánták. Ne a Bibliát tanulmányozd, ha rakétát kell építened. A Biblia nem használ tudományos nyelvezetet sem, viszont sosem téved a tudománnyal kapcsolatban. Egyszer sem az elmúlt 1600 év alatt, mióta megírták a Bibliát. Sőt, mindig a tudomány előtt halad.

Például:

 • Évezredeken át az emberek azt hitték, hogy a Föld lapos. Isten azonban 2600 évvel ezelőtt azt mondta az Ézsaiás 40:22-ben, hogy Isten a földgolyó felett lakozik.
 • Évezredeken át az emberek azt hitték, hogy valami tartja a földet. A hinduk úgy hitték egy óriási elefánt. A görögök azt hitték Atlasz. Az egyiptomiak azt tartották, hogy öt oszlop. A Biblia sosem említette, hogy bármi is tartaná a földet.
 • Évezredeken át az emberek azt hitték, hogy a csillagok száma véges. A Jeremiás 33:22. viszont azt mondja, hogy a csillagokat nem lehet megszámolni.

1861-ben megjelent egy nagyon híres könyv "51 vitathatatlan bizonyíték, hogy a Biblia tudományosan pontatlan" címmel. Ma már egyetlen tudóst sem találnál, aki egyetértene ezekkel a "megdönthetetlen bizonyítékokkal". Azóta mindegyiket tudományosan megcáfolták.

A Biblia azt mondja: "Dicsérjétek őt, ti magas mennyek és vizek az ég felett. Dícsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára jöttek létre. Ő általa kerültek a helyükre mindörökre. Olyan törvényt adott, melyet senki sem törhet meg." (Zsoltárok 148:4-6, GW fordítás)

Nem mondhatod, hogy a termodinamika második törvénye ma működik, de holnap már nem fog. Mindig is működni fog, mert Isten alkotta.

Az igazság nem változik.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • A Biblia mely igazsága erősíti meg azt, amit magad körül látsz a természetben? Szánj ma rá időt, hogy megkeresd ezeket az igazságokat!
 • Hogyan reagálsz arra, ha valaki kétségbe vonja a Biblia tudományos pontosságát? Mit gondolsz Isten milyen reakciót vár el tőled?
 • Mit gondolsz miért fontos, hogy érvelni tudj a Biblia tudományos pontossága mellett?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017. 02.03.)

Szólj hozzá!