Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten használja az alázatot

2017. október 07. 03:00 - daniella_89

“Isten tiszteletre és szeretetre indította a főudvarmestert Dániel iránt” (Dániel 1:9 NLT fordítás)

humble.jpg

Isten használja az alázatos embereket. Amikor Dániel megmondta Nabukadneccárnak, hogy nem szeretne enni a babilóniai ételekből, a fiatal zsidó magatartása lehetett volna dacos és gúnyos.

Ehelyett Dániel a tiszteletteljes viselkedést választotta. Mikor nem tudta megtenni azt, amire a király megkérte, egyszerűen nemet mondott. Ez ellenkezik az értékrendemmel. Erkölcsileg helytelen megtennem. Tapintatos volt, miközben tekintélyt sugallt, és nagy alázatattal viseltetett.

Dániel felismerte, hogy Isten megengedte ennek a pogány vezetőnek, hogy hatalma legyen fölötte. Tisztában volt vele, hogy Nabukadneccár nem istenfélő ember, ám azt is tudta, hogy Isten felhatalmazta őt, hogy Dániel felettese legyen.

Néhányatoknak szintén rossz főnöke van. Jó, ha megértitek tehát, hogy Isten engedte meg, hogy ők jelen legyenek az életetekben. Életed folyamán előfordul majd, hogy egy rossz főnök etikátlan vagy erkölcstelen dolgot kér tőled. Ekkor tudnod kell majd, hogyan intézd hozzá tiszteletteljesen a kérésed.

Dániel nagyon jó példával szolgál.

A Biblia ezt mondja Dánielről: “Megkérte a főudvarmestert, hogy engedélyezze számára azt, hogy ne egyen ezekből az elfogadhatatlan ételekből” (Dániel 1:8b NLT fordítás)

Dániel nem követelőzött. Nem lázadt. Engedélyért folyamodott. “Kaphatok felmentést ez alól?”

A Biblia azt mondja: “Isten tiszteletre és szeretetre indította a főudvarmestert Dániel iránt” (Dániel 1:9 NLT fordítás)

A világ arra késztet, hogy dühöngjünk, ha megsértenek minket. Isten viszont arra indít, hogy mutassunk tiszteletet.

Abban pedig biztosak lehetünk, hogy Isten mindíg a lehető legjobb módon jár el az érdekünkben.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mi az első reakciód, ha igazságtalanul bántak veled? Hogyan változott ez az évek során?
 • Miért nehéz tiszteletteljesen reagálni az igazságtalanságra?
 • Mi volt a legjobb példa amit valaha láttál arra, hogy valaki tisztelettel és alázattal reagált egy igazságtalan helyzetben?

 

*  (Daily Hope by Rick Warren, 2017.09.30.)

Szólj hozzá!

Isten terve a fájdalmadra

2015. december 24. 03:00 - DóriUtazik

Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, cselekedjék tovább is a jót, és bízzák életüket Istenre, aki teremtett, és aki sosem fog cserben hagyni.” (1Pt 4,19 NLT fordítás, második kiadás)

Emlékszel, milyen volt a fényképészet, mielőtt minden digitálissá vált volna? Amikor készítettél egy képet, először egy negatívot kaptál. Ezután ezt a filmet kellett előhívnod úgy, hogy egy sötét szobában átvilágítottad a negatívot, ami egy fotópapírra vetült. Így lett tehát a negatívból egy pozitív, színes fénykép.

Épp ez az, amit Isten tenni akar az igazságtalanságokkal az életünkben. Mindannyiunkat értek már sérelmek. Az emberek rosszul bántak velünk, mellőztek bennünket, kihasználtak minket. Isten ezeket a bántalmakat kézbe szeretné venni, átvilágítani mindet Jézus fényével, és így pozitívvá tenni őket – egy színes képet létrehozva arról az életről, amit Isten nekünk szánt.

A Biblia ezt írja: „Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, cselekedjék tovább is a jót, és bízzák életüket Istenre, aki teremtett, és aki sosem fog cserben hagyni.” (1Pt 4,19 NLT fordítás, második kiadás). A legfontosabb dolog, amire emlékezhetsz, amikor igazságtalanság ér, hogy Jézus a te oldaladon áll. Nincs olyan bűn, amit Isten szigorúbban ítélne meg - talán a büszkeséget kivéve -, mint az igazságtalanságot.

A Szentírásban jól látható, hogy Isten mindvégig különös figyelmet szentelt azoknak az embereknek, akikkel szemben méltánytalanok voltak. Ő az igazság Istene. Ő hallja, amikor sírsz, látja a fájdalmad, és tudja, hogy megbántottak. Nem kaptad meg, amiről azt gondoltad, jár neked. Istennek azonban terve van a fájdalmaddal.

Amikor Isten szeretetével átvilágítod a körülményeidet, Ő a fájdalmadat egy gyönyörű képpé változtatja. Formálja a jellemedet, erősebbé tesz, és ami a legfontosabb, felhasználja a fájdalmad.

A megtapasztalt fájdalmak nagy részére nem kapsz magyarázatot ebben az életben. Amikor a mennybe kerülsz, talán majd jobban megérted, miért történtek rossz dolgok veled. Isten azonban nem tartozik neked magyarázattal.

Itt van azonban a jó hír is: Nincs is szükséged magyarázatra. Elég, ha tudod, hogy Isten szeret téged és terve van számodra. Isten majd kiegyenlíti a számlát azzal, aki megbántott téged.

Isten nem pazarol el egy szenvedést sem. Hívd meg az örömhír fényét a fájdalmadba, és Isten használja majd a fájdalmad – a téged ért, valódi igazságtalanságot -, hogy egy gyönyörű képet alkosson a te életeden keresztül.

Beszéljetek róla:

 • Hogyan használhatod a múltbeli fájdalmad, hogy másoknak segíts?
 • Hogyan fejlesztette Isten a jellemed egy általad megtapasztalt igazságtalanságon keresztül?
 • Megtorlás helyett, mit gondolsz, mit szeretne Isten, hogyan kezeld azt az embert, aki veled szemben igazságtalanul járt el? Milyen hatással lesz rád, ha szeretettel reagálsz?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.12.17)

Szólj hozzá!

Az igazságtalanság rámutat, hogy szükségünk van Jézusra

2015. december 23. 03:00 - Szíj Melinda

„Isten engedi, hogy a világ bűnös útján haladjon, hogy így tegye próbára az emberiséget, és az emberek saját szemükkel lássák, hogy nem jobbak az állatoknál.” (Prédikátor 3,18 TLB fordítás)

 

scales_of_justice.jpg

Sokféle helyről hallod mostanság: az emberek alapjában véve jók és önzetlenek. A környezetük az, ami az emberek szívét a gonoszság felé fordítja.

Sajnos ez az elmélet egyszerűen nem fedi az emberi természetben tapasztalható tényeket. Ha jártál már valaha kis gyermekek közt, magad is láthattad. Önző természettel jönnek a világra. Az olyan megnyilatkozásaik, mint „Etess meg!, Játssz velem!, Én vagyok a figyelem középpontja” inkább számítanak jellemzőnek, mintsem kivételnek.

A világon mindenütt és saját közösségeinkben is tetten érhető emberi igazságtalanság úgyszintén megdönti minden téves nézetünket, mely azt vallja, hogy mi emberek valamennyien alapvetően jók vagyunk. Saját eszközeinkre hagyatkozunk, letapossuk embertársainkat, felhalmozzuk az ennivalónkat, és általában sokkal többet képzelünk magunkról, mint bárki másról. Mintha csak Isten az általa teremtett emberiséget szemlélve így szólna: „Rendben, azt gondolod, alapjában véve jó vagy. Azt vallod, hogy az emberi természet alapvetően önzetlen? Akkor hátralépek, és engedem, hogy az emberi természet munkáljon a világban. Meglátjuk, mi történik, ha Isten nincs a képben.” Akarod tudni, hogy az milyen? Csak nyiss ki egy újságot!

Ami igaz a gyermekekre és a társadalomra általában, az valószerű a mai életünkben is. Örökösen igazságtalanul bánnak veled és velem. De van egy titok, ami talán még nem jutott eszedbe: időről időre te is igazságtalan vagy az emberekhez.

A bennünk rejlő hajlam, hogy rosszul viszonyulunk egymáshoz, nem meglepetés Isten számára. Tulajdonképpen Ő arra használja az igazságtalanságot, hogy valami mást szemléltessen vele.

A Biblia ezt írja: „Isten engedi, hogy a világ bűnös útján haladjon, hogy így tegye próbára az emberiséget, és az emberek saját szemükkel lássák, hogy nem jobbak az állatoknál.” (Prédikátor 3,18 TLB fordítás).

A valóság az, hogy Isten jelenléte nélkül az emberek igen kegyetlenek egymáshoz. Ez a kiindulópontja minden igazságtalanságnak és méltánytalanságnak a Földön – a zsarnokoskodó diktátoroktól kezdve, a mély szegénységen át, a saját bőrünkön tapasztalt apróbb igazságtalanságokig.

Egy napon Isten a Földön valaha élt minden ember fölött ítélkezni fog az általuk másokkal szemben elkövetett igazságtalanságokért. Mivel Isten igaz, egészen biztosan lesznek következményei annak, miként bánunk másokkal.

Mindez azt jelenti, hogy könyörületre van szükségünk. Nap nap után mindenki közülünk igaztalan a másikhoz. Nem csupán áldozatai vagyunk az igazságtalanságnak, de elkövetői is egyben.

Ez az igazságtalanság rámutat, hogy szükségünk van Jézusra. Istennek nem lett volna szükséges Fiát kereszthalálra küldenie, ha az emberek alapjában véve jók lennének. A világunkban állandósuló mérhetetlen igazságtalanságok világossá teszik, hogy földi halandók saját erejükből képtelenek morális életet élni.    

Ha legközelebb igazságtalanul bánnak veled, emlékezz rá: ezen a Földön minden embernek szüksége van Jézusra, téged is beleértve.

Beszéljünk róla:

 • Általában hogyan kezeled, amikor igazságtalanul bánnak veled?
 • Mi a véleményed erről az állításról: Legközelebb, amikor igazságtalan leszel valakivel szemben, azt tükrözi, hogy mennyire szükséged van Jézusra.”?
 • Miként segít ez az áhítat megválaszolnod a kérdést: „Miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek a jó emberekkel?”                          

*Daily Hope by Rick Warren (2015.12.16)

Szólj hozzá!

Isten azt mondja: igazságtalanságra szeretet legyen a válasz

2015. december 22. 03:00 - Babacson

„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket." (Mt 5,43-44)

Az igazságtalanság az emberi állapot része. Nem élhetsz sokáig úgy a földön, hogy ne érezd azt, hogy valaki igazságtalanul bánt veled. Talán egy szülő, aki nyomorúságos gyermekkort okozott neked. Talán egy munkaadó, aki másképpen kezel téged, mint a munkatársaidat. Talán úgy érzed, hogy igazságtalanul bántak veled egy jogi eljárás alatt.

Választhatod, hogy bántással válaszolsz azoknak az embereknek, akik téged is bántottak. Kétségtelen, hogy ezt a könnyebb választani.  

Isten azonban az Igéjében egy másik lehetőséget ad nekünk: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket." (Mt 5,43-44).

Amikor az emberek megbántanak, arra számítanak, hogy visszavágsz. Arra számítanak, hogy bosszút állsz. Isten viszont ennek teljesen az ellenkezőjét akarja, hogy cselekedd. Azt akarja, hogy szeretettel válaszolj.

Ha a rossz bánásmódra szeretettel válaszolsz, meggátolod az embereket attól, hogy irányíthassanak. Booker T. Washington egyszer azt mondta "Soha nem engedem meg egy másik embernek azt, hogy irányítson, azzal hogy megengedem, hogy megutáltassa magát velem." Azt nem tudod irányítani, hogy mások mikor bánnak veled igazságtalanul, viszont az igen, hogy megkeseredetté válsz-e a folyamat alatt vagy sem. Irányíthatod azt, hogy hogyan válaszolsz az igazságtalanságra. 

Csak azért, mert egy támadónak szeretettel válaszolsz nem jelenti azt, hogy továbbra is engeded az igazságtalanságot. Pont ellenkezőleg, szeretetteljesen kell az igazságra törekednünk. Az igazságért kell dolgoznunk a világban anélkül, hogy a bosszúra törekednénk. A Biblia arra utasít minket, hogy „járjatok el törvényesen és igazságosan!" (Jeremiás 22,3a, NLT fordítás, második kiadás).

Martin Luther King Jr. egy nagyszerű példa erre. Erőszak nélkül harcolt az igazságtalanság ellen. A gonosz felé emelkedett a szeretet erejével. Jézus példáját követte, aki még akkor is szerette a üldözőit, amikor megölték őt. 

Ez az elhívásunk Jézus követőiként. A rossz bánásmód és az igazságtalanság az emberi lét velejárója lehet, de mi nem dőlhetünk be neki. Isten arra hív minket, hogy szeretettel válaszoljunk. 

Beszéljetek róla:

 • Az életedben milyen személyes igazságtalanságra nehéz szeretettel reagálnod? Miért?
 • Hogyan engedjük meg másoknak, hogy irányítsanak minket, amikor utálatot érzünk irántuk, vagy keserűséget dédelgetünk velük kapcsolatban?
 • Isten szeretetével milyen kreatív módon tud a családod vagy a kis csoportod reagálni a közösségedben lévő igazságtalanságokra?

*(Daily Hope by Rick Warren 2015.12.15)

Szólj hozzá!

Ne felejtsd el minden nap elmondani: Isten jó, és kézben tartja a dolgokat

2011. július 24. 01:00 - mirjam07

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." (Róma 8:28)

"Miért olyan nehéz az élet?" Feltetted már magadnak ezt a kérdést amikor az életkörülményeid miatt csalódott voltál? 

A frusztráció annak az eredménye, hogy a bűn által összetört világban élünk. Nem kerülheted el a szenvedést. Lesznek fájdalmak, és ha nem vagy óvatos, ez a fájdalom megkeseredéshez vezethet.

A keserűség pedig olyan méreg, amely élve felfal téged. Olyan, mint a rák a szívednek. Amikor megkeseredsz valaki miatt, nem azt az adott embert bántod; csupán magadat.

Olyan könnyű irigynek és féltékenynek lenni másokra, amikor az életünk nem úgy megy, ahogy mi szeretnénk. Elkezdünk így gondolkodni: "Ez nem igazság. Annak az embernek miért olyan könnyű, amikor nekem meg ilyen nehéz az életem?"

Nagyon könnyű sértődöttnek lenni egy széttört világban. Az irigység és a féltékenység azonban gyorsan keserűséggé tud válni, és a keserűség elemészt.

Hogyan tudsz távol maradni a keserűségtől? Te döntesz. Fájdalmak mindig lesznek az életedben. A kérdés az, hogy mit engedsz meg a fájdalomnak, hogy jobb, vagy rosszabb emberré tegyen? Sóhajtozhatsz, siránkozhatsz, és végül megkeseredsz, vagy kedves maradhatsz egy szenvedő világban, emlékezve erre a négy dologra:

1. A Szent Szellem imádkozik érted. "Hasonlóképpen, a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben gyengék vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal." (Róma 8:26, egyszerű fordítás)

2. Isten mindent felhasznál a javadra. "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál" (Róma 8:28) Isten nagyobb az ellenségeidnél. Ő nagyobb a kritizálóidnál. Ő nagyobb a problémáidnál. És Ő azon dolgozik, hogy mindent jóra fordítson az életedben.

3. Isten azt akarja, hogy sikeres legyél. "Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róma 8:31) Isten azt akarja, hogy sikereket érj el az összes olyan területen, ahol gyenge vagy. Ő drukkol neked.

4. Isten megadja neked, amire szükséged van. "Hiszen még a saját Fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért! Hogyne adna akkor minden egyebet is a Fiával együtt nekünk?!" (Róma 8:32, egyszerű fordítás) Isten megoldotta a legnagyobb problémádat, amikor kifizette az árat az összes bűnödért, azokért is, amelyeket még nem követtél el. Ha Isten eléggé foglalkozott veled ahhoz, hogy megmentsen, és neked adja az örök élet ajándékát, akkor nem gondolod, hogy törődik az életed napi problémáival is? Ha a probléma elég nagy ahhoz, hogy aggódj miatta, akkor ahhoz is elég nagy, hogy imádkozz érte. És ha imádkozol érte, akkor már nem kell aggódnod miatta.

Mindezek a dolgok emlékeztessenek téged arra, hogy Isten jó, és kézben tartja a dolgokat.

(Rick Warren, Daily Hope, 2011.07.18)

Szólj hozzá!