Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A Biblia szerint a szeretet választás kérdése

2017. március 31. 03:00 - Szíj Melinda

Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak” (5 Mózes 30:20 NIV-fordítás).

love_is_a_choice.jpg

Manapság sokunk él abban a tévhitben, hogy a szeretet befolyásolhatatlan, és olyasvalami, ami „csak úgy” megtörténik velünk. Ráadásul még a nyelv is, amit használunk (értsd: Rick Warren anyanyelve / a ford. ), a szerelem irányíthatatlan voltát sugallja. Az angol úgy fejezi ki: „I fell in love” („szerelembe estem”), mintha a szerelem valamiféle gödör volna. Ezzel a felfogással akár úgy is mondhatnám, hogy „egy nap jártamban-keltemben egyszerre csak – hopp! – szerelmes lettem”. Nem tehettem róla.

Ám az igazat megvallva: ez nem szerelem/szeretet (az angol ugyanazt a szót használja - a szerk). A szeretet nem történik meg veled „csak úgy”. A szeretet választás, és nyílt elköteleződés.  

El kell határoznod magad, hogy szeretni fogod Istent. Ő nem fogja ezt kikényszeríteni tőled (5 Mózes 30:20). Azt is megteheted, hogy fittyet hánysz Istenre, és homlokegyenest más irányba mész. Tönkre is teheted az életed, ha éppenséggel ezt választod. Isten akkor sem fog kényszeríteni, hogy szeresd, mivel ő tudja, hogy a szeretetet nem lehet kierőszakolni.

Ugyanez az elv érvényes a kapcsolataidra is: választhatsz úgy, hogy szeretsz másokat, ám Isten nem fog rákényszeríteni, hogy bárkit is szeress.

Még ha azt választod is, hogy szeretsz valakit, ez nem jelenti azt, hogy minden tökéletes lesz. Még csak annyit sem jelent, hogy az a személy el fogja fogadni a szereteted. Azonban te magad vagy az egyedüli személy, aki rábírhat arra, hogy ne szeress (tovább) egy másik embert – mert a szeretet olyan választás, amelyről te döntesz.  

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Van valaki, akihez fűződő szeretetkapcsolatodban nehézségeid támadtak? Ki ez a valaki: egy családtag, egy barát vagy egy szomszéd?
 • Kérd Istent, hogy segítsen szeretned ezt a személyt, ha emellett döntesz.  
 • Mit gondolsz, Isten miért adja meg nekünk a választás lehetőségét olyan sarkalatos kérdésekben, mint szeretni vagy nem szeretni másokat?

* (Daily Hope by Rick Warren 2017.03.24.)

Szólj hozzá!

Háromféle békesség, amit Isten ezen a karácsonyon adni szeretne neked

2016. december 29. 03:00 - csmsdvd

„Isten... elküldte Krisztust, hogy megbékéltessen minket önmagával." (2Kor 5:18 CEV fordítás)

Talán jó éved volt. Talán rossz. Viszont valószínű, ahogy közeledünk a 2016-os év vége felé, fáradtnak érzed magad. Kimerült vagy testileg, lelkileg, szellemileg.

De van remény! Isten nem szeretné, hogy még egy évet az ő békessége nélkül tölts!

Ahogy közeledünk a 2017-es év felé, az Úr háromféle békességet szeretne adni neked.

Békességet Istennel. Ez egy szellemi békesség – és ez a legfontosabb. Minden mást meghatároz. A Biblia ezt írja a 2Kor 5:18-ban: „Isten... elküldte Krisztust, hogy megbékéltessen minket önmagával." (2Kor 5:18 CEV fordítás).

Isten nem szeretné, hogy vele való kapcsolat nélkül éljünk. Az Istennel való békesség nem annak köszönhető, amit mi teszünk. Az Istennel való békesség onnan jön, amit Jézus Krisztus értünk tett a kereszten. Isten pont ezt a békességet szeretné adni nekünk karácsonykor.

Békesség bennünk. A Biblia szava szerint: lelki béke. Isten békességének is nevezik. Amikor Istennel megbékülök, akkor bennem is békesség van. A Kolossé 3:15 ezt írja: „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben". Isten azt akarja, hogy az Ő békessége uralkodjon az életünkben.

Héber nyelven a békesség szava a shalom. Biztos hallottad már ezt a szót. Többet jelent a fegyverszünetnél.

Valójában, több mint 790 verset találunk a Bibliában Isten békességéről. Azoknak, akiknek szívük megszakadt, Isten békessége megnyugvást ad. Akiknek szívük csalódott, békessége irányt mutat. Azoknak, akik szégyenérzettel vannak a szívükben, megbocsájtó békességet ad. Ha aggódó szívvel vagyunk, akkor a magabiztosság békességét adja.

Ő békességet ad minden problémánkra.

Békesség másokkal. Az Úr egy kapcsolati békességet ajánl. A Biblia azt mondja az Efézus 2:16-ban: „Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában." Minél távolabb vagyunk Istentől, kapcsolataink annál inkább szétzilálódnak. Ha meg akarod erősíteni kapcsolataidat másokkal – akár házastársaddal vagy gyermekeiddel –, erősítsd meg a kapcsolatod Istennel. Összeszedettebb leszel.

Hosszan tartó békességben akkor tudsz lenni másokkal, ha Isten gyermekeiként egyek vagytok.

Ezen a karácsonyon, ahogy együtt énekelünk és beszélünk a Földön levő békességről, tapasztaljuk meg, hogy Isten valós és hosszan tartó békességet szeretne adni nekünk, mindhárom téren.

A békesség nem egy elérhetetlen álom. Ez egy ingyenes ajándék Istentől.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:  

 • Amikor a fentebb leírt három békességre gondolsz, melyik számodra most a legmegfoghatatlanabb?
 • Ahogy Istennel való kapcsolatod javult, miként tapasztaltad a másokkal való kapcsolatod javulását is?
 • Milyen lépéseket tehetsz ezen a héten egy megbomlott kapcsolat helyreállításához?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.12.22.)

Szólj hozzá!

A kapcsolat helyreállításának feltételei

2016. november 07. 03:00 - csmsdvd

"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34)

A megbocsájtás nem azt jelenti, hogy a kapcsolat csak úgy magától helyreáll. Valójában a megbocsájtás és a kapcsolat helyreállítása két különböző dolog. Az egyiket a sértett fél teszi, a másikat a sérelmet elkövető, aki arra törekszik, hogy helyreállítsa a kapcsolatot. Amikor bocsánatot kér valaki, nem elég csak azt mondani, hogy „sajnálom”. A Biblia három fontos dologot említ, ami lényeges, hogy helyreálljon egy megromlott kapcsolat. Ha sérelmet követtél el valaki ellen, a következőt kell tenned:

 1. őszintén meg kell bánnod, amit tettél, más szóval, ha tényleg bánod, amit csináltál, akkor ne csak egyszerűen azt mondd, hogy „sajnálom”, hanem inkább azt, hogy „hibáztam, kérlek, bocsáss meg.” A megbánás az, amikor beismered, hogy valami olyat tettél, ami nem helyes, és ezt őszintén sajnálod.
 2. orvosolnod és helyre kell állítanod bizonyos dolgokat, ami néha fizikai vagy anyagi jellegű dolgot  is jelenthet. Még ha meg is bocsájtottak neked, az nem jelenti azt, hogy ezzel minden el van intézve. A közösségnek  vagy egy másik személynek vissza kell fizetned a tartozást azért a kárért, amit másnak okoztál.
 3. újra ki kell építened a bizalmat, és ez lehet, hogy nagyon hosszú időt igényel. Amikor valakit valami sérelem ér, akkor az elkövetőnek mihamarabb meg kell bocsájtani. Azonban nem tudunk azonnal bizalommal is lenni felé. A megbocsájtás a kegyelemre épül, és nincs feltételhez kötve. De ahhoz, hogy a bizalom helyreálljon, több idő kell.

A legtöbb ember a mai kultúránkban nem érti a megbocsájtás és a kapcsolat helyreállítása közti különbséget. Amikor egy politikai vagy vallási vezető botrányba keveredik, mindig vannak olyan emberek, akik ezt mondják: “Senki sem tökéletes, ő is csak egy ember, úgyhogy bocsássunk meg neki, és haladjunk tovább.”

 Nem! Az igaz, hogy meg kell bocsájtanod annak az embernek, de nem kell, hogy bízzál is benne. A Biblia azt mondja, a bizalom kiépüléséhez idő kell. A vezetőknek úgy kell vezetniük másokat, hogy hitelességükkel példát mutatnak. Minden vezetőnek szüksége van a bizalomra, ebből él meg, ez a kenyere. Ha elveszti a bizalmat, abban a pillanatban a jogot is elveszti arra, hogy másokat vezessen. Megmaradhat ugyanabban a tisztségben, de addig nem vezető, ameddig nem építi ki újra a bizalmat. Ez pedig nem azonnal áll helyre.

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • A te bizalmadat mikor és hogyan tudja valaki újra visszanyerni?  És te mit vagy hajlandó megtenni azért, hogy visszanyerd valakinek a bizalmát?
 • Mondj néhány példát az életedből arra, amikor nagyon sajnáltad, amit tettél, és arra, amikor őszintén megbántad, amit elkövettél.
 • A kapcsolat helyreállításához szükséges, előbb említett három dologgal kapcsolatban, mi a felelőssége annak, akit sérelem ért?

 +(Daily Hope by Rick Warren, 2016.10.31.)

Save

Szólj hozzá!

Olyan közel vagy Istenhez amennyire te magad választod

2016. május 30. 03:00 - Babacson

Minden más jelentéktelen összehasonlítva Jézus Krisztus, az én Uram ismeretének örökkévaló értékéhez képest. Az Ő kedvéért elvetettem minden mást, szemétnek ítélve, azért hogy Krisztust megnyerhessem. (Filippi 3,8 NLT fordítás, második kiadás)

Soha nem válsz Isten barátjává a szabadidődben. Isten megismerését kell a legfontosabbnak tenned a saját életedben.

Pál ezt így mondja: „Minden más jelentéktelen összehasonlítva Jézus Krisztus, az én Uram ismeretének örökkévaló értékéhez képest. Az Ő kedvéért elvetettem minden mást, szemétnek ítélve, azért, hogy Krisztust megnyerhessem." (Filippi 3,8 NLT fordítás, második kiadás).

Te ezt teszed? Teljes szívedből keresed Istent minden nap?

Emlékezz: olyan közel vagy Istenhez, amennyire te magad választod. Akkor válsz Isten barátjává, amikor te magad akarsz azzá válni. 

Nem hibáztathatsz senki mást. Nem hibáztathatod a feleséged, a férjed, a szüleid, de még a gyermekeidet sem. Olyan közel lehetsz Istenhez, amennyire te választod, és ha távol érzed magad Tőle, akkor tippelj: ki mozdult el? Nem Őt tetted az életedben a legfontosabbá.

Ismerni és szeretni Istent a legnagyobb kiváltságunk és szeretve lenni Isten által a legnagyobb örömünk. 

Észrevettem, az alapján, hogy mivel hencegnek az emberek, meg tudod mondani, hogy mi a fontos számukra.Ha a gyermekeik a legfontosabbak, azzal kérkednek. Ha a munkájuk, akkor pedig azzal. Ha az utazás és az élmények szerzése a legfontosabb, akkor pedig azzal hencegnek. Ha pedig a bulizás vagy új ruhák vásárlása az, amiről a legtöbbet beszélsz, akkor találd ki, mit értékelsz a legjobban? Arról hencegsz, amit a legjobban értékelsz.

Isten azt mondja a Jeremiás 9,23-ban, „A bölcseknek nem kellene dicsekedni a bölcsességükkel, sem az erős az erejével, sem a gazdag a gazdagságával. Ha bárki dicsekedni szeretne, dicsekedjen azzal, hogy ismer és ért engem." (TEV fordítás)

Miért? Mert erről szól az élet. Ismerni Istent – ez számít a leginkább. Az univerzum Istene szeret téged és kapcsolatot akar veled. Istenhez közelebb kerülve nyered meg a békét és a látást. Ez az Örömhír!

Beszéljetek róla:

 • Hogyan kell átrendezned az életed, hogy Isten megismerése váljon a legfontosabbá?
 • Mit mondanának az emberek, mi a legfontosabb a számodra az alapján, amiről a legtöbbet beszélsz?
 • Hogyan tudsz dicsekedni az Istennel való kapcsolatoddal a mindennapi beszélgetések során?

*(Daily Hope by Rick Warren 2016.05.23.)

Szólj hozzá!

Béketeremtő küldetésed van

2015. november 15. 03:00 - noemiblogol

  „(Isten) helyreállította a  kapcsolatunkat ővele Krisztus által, és nekünk adta azt a szolgálatot, hogy mi is állítsunk helyre kapcsolatokat. Más szavakkal, Isten Krisztust használta arra, hogy helyreállítsa a kapcsolatát az emberiséggel. Nem rótta fel az embereknek az elkövetett hibáikat, és felénk is az az üzenete, hogy  mondjuk el másoknak, hogy van lehetőség a kapcsolatok helyreállítására.” (2Kor 5:18-19, GW fordítás)

Ha egy konfliktussal terhes kapcsolatot szeretnél helyrehozni, a megbékélést helyezd középpontba, ne a megoldást.

Óriási a különbség. A megbékélés a kapcsolat új alapokra helyezését jelenti. Nem azt jelenti, hogy újra összeházasodsz a házastársaddal, hanem azt, hogy békességben éltek tovább.

Ha megoldást akarsz, akkor ahhoz minden egyes nézeteltérést el kell simítani, és ez szinte lehetetlen.  Az igazság az, hogy vannak bizonyos dolgok a házastársaddal, a barátoddal vagy a munkatársaddal való kapcsolatban, amikben soha nem fogtok dűlőre jutni, mert különbözőek vagytok. Viszont lehet más a nézetünk anélkül, hogy ezzel másokat megbántanánk. Ezt hívják érettségnek. És ezt hívják bölcsességnek. Ilyenkor vagyunk olyanok, mint Krisztus.

Ugyanígy, lehetünk egységben anélkül, hogy egyformák lennénk. Járhatunk kéz a kézben anélkül, hogy ugyanaz lenne a véleményünk. Kay, a feleségem és én 40 éve vagyunk házasok, és számtalan dologban eltérőek a nézeteink. De kéz a kézben haladunk, támogatjuk egymást, és békességben élünk.

Házassági tanácsadóként megtanultam, hogy ha a kapcsolatok helyreállítására fókuszálsz, maga a vitás kérdés már nem is lesz olyan lényeges. Gyakran a legkisebb dolgokból vannak a legnagyobb viták.  Ilyenkor valójában nem is az a kis dolog az igazi probléma. Meg kell állni, fel kell kutatni a probléma gyökerét, és a kapcsolat helyreállítására kell törekedni.

Nagyon sok konfliktus van a világban - háborúk, megosztások, viták, előítéletek, rasszizmus, terrorizmus, részrehajlás stb. -, és ezek eredményeként rengeteg sérült kapcsolat van. Sérült gazdaságok, sérült kormányok és sérült házasságok. Sérült életek és összetört szívek vannak körülöttünk.

Arra kérlek most téged mint hívőt, hogy kötelezd el magad, hogy a békességre és a megbékélésre fogsz törekedni ebben a konfliktusokkal terhes világban. Hidakat építs, ne falakat, és keresd a módját, hogy közelebb hozd egymáshoz az embereket, és ne megosztást, szakadást hozz közéjük.

A Biblia ezt írja a 2Kor 5:18-19-ben: „(Isten) helyreállította a  kapcsolatunkat ővele Krisztus által, és nekünk adta azt a szolgálatot, hogy mi is állítsunk helyre kapcsolatokat. Más szavakkal, Isten Krisztust használta arra, hogy helyreállítsa a kapcsolatát az emberiséggel. Nem rótta fel az embereknek az elkövetett hibáikat, és felénk is az az üzenete, hogy  mondjuk el másoknak, hogy van lehetőség a kapcsolatok helyreállítására.” (GW fordítás)

Ha Jézus Krisztus követője vagy, a békéltetés és a béketeremtés a küldetésed. Menj ki az emberek közé, és mondd nekik ezt: „Isten mindent megtett, hogy helyreállítsa a kapcsolatát veled. Kifizette az árat minden bűnödért, és nem kell, hogy az ellensége legyél.  Isten nem haragszik rád, hanem nagyon is szeret téged. Állítsd helyre a kapcsolatod az Úrral, békülj meg vele, és vidd ezt a békét másoknak is.”

Beszéljetek róla

 • Mi az a nézeteltérés a házasságodban/barátságodban, amire képtelen(ek) vagy(tok) megoldást találni?
 • Milyen lépéseket kell tenned annak érdekében, hogy magára a kapcsolatra és a megbékélésre fókuszálj, és ne a konkrét probléma megoldására?
 • Hogyan válhatsz  "békéltetővé" vagy "béketeremtővé" a családodban, a munkahelyeden vagy más emberekkel való kapcsolataidban?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015. 11. 08.)

Szólj hozzá!