Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten imádata a tanulás első lépése

2017. október 17. 03:00 - K. Juc

„Kezdd Istennel! Az első lépés a tanulásban, hogy meghajolsz  Isten előtt. Csak a bolondok hagynak figyelmen kívül ilyen bölcsességet és tudást.” (Példabeszédek 1:7, Message fordítás)

1299441_student_nurse_studying_1.jpg

Hogyan lehet belőled jó diák?

Úgy, hogy imádod Istent. 

A Biblia így foglamaz: „Kezdd Istennel! Az első lépés a tanulásban, hogy meghajolsz Isten előtt. Csak a bolondok hagynak figyelmen kívül ilyen bölcsességet és tudást.” (Példabeszédek 1:7, Message fordítás).

Pál apostol mondta egyszer Timóteusnak, hogy sok emberrel az a gond, hogy bár nagy a tudásuk – de nem azzal kapcsolatban, ami a legfontosabb. Valójában Jézus is így szólt a vallási vezetőkhöz: „Állandóan a Bibliátokat bújjátok, mert azt hiszitek, hogy ott találjátok meg az örök életet. De nem látjátok a fától az erdőt, mert az Írások mind rólam szólnak!” (János 5:39, Message fordítás).

Egy nap, amikor az életed végére érsz, megállsz majd Isten előtt. Ez lesz a záróvizsgád, ami sokkal fontosabb, mint bármelyik vizsga, amelyen korábbi tanáraidnál vagy oktatóidnál részt vettél.

Ezen a vizsgán nem arról fogsz beszélgetni Istennel, hogy hogyan teljesítettél matekből vagy a humán tárgyakból.

Ezt a kérdést fogja feltenni: „Ismertél engem?”

Mit fogsz erre válaszolni?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Miként lehetséges, hogy sokan óriási tudásra tesznek szert, mégis elvétik az élet igazi értelmét?
  • Hogyan tett az Istennel való kapcsolatod jobb tanulóvá az életed minden területén?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017. 10.10.)

Szólj hozzá!

Isten azt szeretné, hogy igazán élj

2017. július 10. 03:00 - K. Juc

 o-happiness-facebook.jpg

Jézus ezt mondta: „azért jöttem, hogy igazi és örök életük legyen: több és jobb életük, mint amiről valaha is álmodtak.” (János 10:10, Message fordítás)

Jézus nem azért jött, hogy az életünket tökéletessé tegye, hanem sokkal inkább azért, hogy olyan életet adjon, amely Hozzá kapcsolódik. Ezért nem számít, milyen helyzettel állunk szemben, örökre össze vagyunk kötve az igazi élet forrásával.

De milyen is az élet, amely kapcsolódik Jézushoz? Ne felejtsd el, hogy a teljesség és a bővölködés az egész valódat magába foglalja, nem csak a szellemi életedet.   

Mit gondolsz, a Krisztussal való folyamatos kapcsolat, hogyan tud rád hatni lelkileg és érzelmileg? Hogyan tud a Krisztussal szorosan összekapcsolt élet segíteni a stressz és az aggódás kezelésében?

Mi köze az egészségednek a teljes és bővölködő élethez? Miért olyan szoros a kapcsolat a fizikai és a szellemi egészséged között?

Ha teljes és bővölködő életet akarsz élni, akkor a keményebb próbálkozás helyett, bízz jobban Jézusban, és hittel fogadd el, hogy arrafelé vezet bennünket, amerre mennünk kell.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

  • Mit gondolsz a következő állításról? „Ha teljes és bővölködő életet akarsz élni, akkor a keményebb próbálkozás helyett, bízz jobban Jézusban.”
  • Milyen módon hanyatlott a testi vagy lelki egészséged, amikor nem kapcsolódtál Jézushoz?

(Daily Hope by Rick Warren, 03.07.2017)

Szólj hozzá!

Mi a magányosság ellenszere?

2015. július 15. 03:00 - Szíj Melinda

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róma 8:38-39)

 

lonely-old-woman.jpg

Bármerre is jársz, nincs olyan hely, ahol ne lenne ott Isten szeretete. Soha semmi nem választhat el Isten szeretetétől.

Semmi – semmilyen körülmény, semmilyen helyzet – nem választhat el, mert Isten szeretete mindenütt körülvesz: „...sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róma 8:39).

Ha a magányosság ellenszerét keresed, azt ebben találod: soha semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Az igazság az, hogy egyszer elveszítjük szeretteinket. Ha házas vagy, eljön az idő, amikor egyikőtöknek távoznia kell, a másik pedig szenvedni fog emiatt.

Ám ha keresztyén vagy, sosem leszel magányos, mert ráhangolódhatsz Isten szeretetére. Nem a vallásosságról, hanem a Jézus Krisztussal való kapcsolattartásról beszélek. Az Ő szeretete örökké tart, és mindenhová elkísér.

„Hová is menekülhetnék színed elől? Hová is szökhetnék, hol nem vagy jelen? Ha a mennybe szállnék, ott lennél; ha alászállnék a halottak világába, ott is ott lennél. Ha napkeleten túl szárnyalnék vagy napnyugatnak legtávolabbi helyén lakoznék, ott volnál hogy vezess engem, ott lennél, hogy segíts nekem. Megkérhetném a sötétséget, rejtsen el, vagy a fényt körülem, hogy boruljon éjszakába, de még a sötétség sem sötét neked, s az éjszaka oly világos, mint a nappal. Sötétség és napvilág egyek teneked.” (Zsolt 139:7-12, TEV fordítás).

Beszéljetek róla:

  • Említs néhány példát, hogy miként hangolódhatsz Isten szeretetére?
  • Mit gondolsz, miért tűnik úgy néha, hogy Isten elhagyott, amikor magányos vagy?
  • Mi a különbség a vallásosság és a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat között?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2015.07.08)

Szólj hozzá!