Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Megtérés: hogyan állítsd át a robotpilótádat

2017. január 31. 03:00 - csmsdvd

„Engedd, hogy Isten új emberré formáljon azáltal, hogy értelmedet megújítja.” (Róma 12:2, NLT fordítás)

zgfmyybg-1371082658.jpg


Képzeld el, hogy egy versenycsónakban vagy, amely a robotpilóta segítségével kelet felé van állítva. Ha nyugat felé szeretnél menni, két dolgot tehetsz.

Elkapod a kormányrudat és fizikai erővel kényszeríted a másik irányba, mint amerre a robotpilóta programja vinné. Kemény akarattal tudnál uralkodni a robotpilótán, de folyamatosan éreznéd az ellenállást. A karjaid valószínű elfáradnának az idegeskedéstől, elengednéd a kormányt és a hajó azonnal újra kelet felé fordulna, amerre eredetileg programozva volt.

Ez történik akkor, amikor saját akaratból próbálod megváltoztatni az életed. Azt mondod: ”Erőszakkal kevesebbet fogok enni és többet tornázok, nem leszek többé rendetlen és késlekedő.”

Igen, akarattal rövid távon eredményt érhetsz el, de egyben folyamatos belső vívódást generáltál, mert nem kezeled a kiváltó okot. A változás nem válik természetessé, valószínű feladod, és gyorsan visszatérnek az eredeti beidegződések, sémák.

Van egy egyszerűbb és könnyebb út: irányítsd át a robotpilótát. Változtasd meg a gondolkodásod. A Biblia szerint: „Engedd, hogy Isten új emberré formáljon azáltal, hogy értelmedet megújítja.” (Róma 12:2, NLT fordítás)

Az Újszövetség ezt megtérésnek nevezi, ami görögül az értelem megváltozását jelenti. Megtérsz, amikor megváltozik a gondolkodásod és elfogadod, ahogyan Isten gondolkodik: rólad, bűnödről, Istenről, a többi emberről, életről, jövőről és minden másról. Felöltöd magadra Krisztus jövőképét és perspektíváját.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen eredménye lett az életedben azoknak a változásoknak, amiket saját erődből próbáltál elérni?
 • Hogyan tudsz olyan új szokásokat felvenni, amelyek segítenek, hogy Isten szerint gondolkodj?
 • Mi a különbség aközött, ahogyan Isten látja az életedben változtatandókat és ahogyan Te vélekedsz azokról?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.24.)

Szólj hozzá!

A szeretetre való készség szellemi fittséget követel meg

2017. január 27. 03:00 - kennedymárti

„Mindent eltűr, mindig bizakodik, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el.” (Korinthusiakhoz írt első levél 13:7-8a, NIV fordítás).

Isten ereje nélkül nem tudsz úgy szeretni, ahogy Ő teszi, mert az emberi szeretet véges.  

Ha úgy érzed, semmi nem éri meg annyira, hogy energiát ölj bele, az élet hiábavalónak és céltalannak tűnik, vagy azt veszed észre, hogy Istent okolod a problémáidért, akkor ezek utaló jelek arra, hogy spirituálisan fásult vagy. Nem vagy kész szeretni, ha ki vagy égve szellemileg.

A Biblia azt mondja az 1Timótheus 4:7-ben, „Szánj időt arra, hogy fitten tartsd magad szellemileg (Phillips fordítás). Hogyan tudod magad lelkileg egészségesen tartani annak érdekében, hogy szeresd az embereket? Úgy, hogy olyan szokásokat veszel fel, amik folyamatosan megújítják a lelkedet.

Íme három tényező, ami segít elkezdened új szokásokat beépítened az életedbe:

Napi csendesség. “Ezért pedig nem csüggedünk. Ha a külső emberünk szenvedést tűr is el és könnyeket, a belső emberünk naponta megújul erejében” (2. Korinthusiakhoz írt levél 4:16 Phillips). A testünk fizikálisan szenvedhet és gyötrődhet, de bensőnkben újra és újra megújíthatjuk lelkünket az Istennel eltöltött idő során.

Nem is tudom, mi vihetné pozitívabb irányba az életedet annál, mint hogy szokássá teszed a mindennapjaidban a rendszeres csendességet az Úrral. Kezdésnek szánj erre tíz percet a napodból. Találj egy olyan helyet magadnak, ahol egyedül lehetsz: az autóban, a hálószobádban vagy a nappalidban, a kertben vagy talán az irodádban. Azután válassz egy könyvet a Bibliából és olvass el egy fejezetet minden nap. Olvasd el, tűnődj el azon, amit olvastál, talán írj le néhány dolgot, ami megfogalmazódik benned. Ez egy olyan jó szokás, ami frissen fogja tartani a lelked.

Házi csoport. A hívő ember házi csoport nélkül árva, ezért mindenképpen szükséged van egyre! A Biblia azt mondja, “Bátorítsátok egymást minden egyes napon” (Zsidókhoz írt levél 3:13a, NIV fordítás). Szükséges, hogy összegyűljetek egy csoporttal hetenként, ahol megoszthatod egyéni szükségeidet és problémáidat, imádkozhattok egymásért és barátokra lelhetsz.

Dicsőítés. A dicsőítés megújít és megelevenít. Helyrerak. A Zsoltárok 59:16-ban olvashatjuk, „Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom szeretetedet minden reggel; mert te vagy az én mentsváram, menedékem a szükség idején” (NIV fordítás). Szükséged van arra az érzelmi felszabadulásra és feltöltődésre, ami az éneklés folyamán történik. Hallgass keresztény dalokat és kezdj el énekelni, azután pedig figyeld, Isten hogy rak rendet a szívedben!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért nehéz szeretni másokat akkor, amikor szellemi sivárság uralkodik benned?
 • Készíts tervet napi csendességre: Hol fogsz találkozni Istennel? Melyik napszakban? Mennyi időre? Mit fogsz tanulmányozni? Mire lesz szükséged a Bibliád mellett?
 • Hogyan kérhet Isten arra, hogy dicsőíts, amikor úgy tartod magadról, hogy egyáltalán nem vagy jó énekes?


* (Daily Hope by Rick Warren – 2017.01.20.)

Szólj hozzá!

Isten a jellemedet veszi célba, nem a jólétedet

2017. január 20. 03:00 - Szíj Melinda

„Öltsetek magatokra egy teljesen új életszemléletet – egy Isten-központú, belülről megújult és a magatartásotokba is beépülő életszemléletet, amint Isten tökéletesen újrateremti bennetek az Ő jellemét.” (Efezus 4:22-24, MSG-fordítás)

spiritual-growth-articles.jpg

Megannyi vallás és New Age filozófia áll ki a régi hazugság mellett, miszerint isteni természetünk van, ill. istenekké válhatunk. Hadd szögezzem le egyértelműen: soha nem lesz belőled Isten, de még csak istenség sem.

Ez a gőggel átitatott hazugság a Sátán legrégebbi kísértése. Sátán azt ígérte Ádámnak és Évának, hogy ha követik tanácsát, olyanok lesznek, „mint az istenek” (Teremtés könyve 3:5 KJV-fordítás).

Az istenné válás eme vágya mutatkozik meg, valahányszor megpróbáljuk irányításunk alá vonni körülményeinket, a jövőnket és a körülöttünk lévő embereket. Ám teremtményekként soha nem lesz belőlünk Teremtő. Isten nem akarja, hogy istenné válj; a szándéka sokkal inkább az, hogy hasonlóvá válj Őhozzá azáltal, hogy magadra öltöd az Ő értékrendjét, magatartását, hozzáállását és jellemét. Isten velünk kapcsolatos akarata a következő: „Öltsetek magatokra egy teljesen új életszemléletet – egy Isten-központú, belülről megújult és a magatartásotokba is beépülő életszemléletet, amint Isten tökéletesen újrateremti bennetek az Ő jellemét.” (Efezus 4:22-24, MSG-fordítás)

Istennek a földi életedre vonatkozó elsődleges célja nem a kényelmed és a jóléted növelése, hanem a jellemed fejlesztése. Az Ő akarata az, hogy szellemileg, lelkileg növekedj, és válj  Krisztushoz hasonlóvá. A Krisztushoz hasonlóvá válás nem jelenti a személyiséged elvesztését vagy azt, hogy egy ész nélküli klón leszel.

Isten téged teljesen egyedinek és különlegesnek teremtett, és semmi esetre sem akarná ezt lerombolni. A Krisztushoz hasonlóvá válás nem a személyiséged, hanem a jellemed átformálásáról szól.

Isten azt akarja, hogy olyan legyen a jellemed, mint ami Jézus boldogmondásaiban, a Szentírásnak a Lélek gyümölcséről szóló hivatkozásaiban, Pálnak a szeretetről szóló nagy értekezésében, és Péternek a hatékony és termékeny élet jellemzőiről szóló leírásaiban szerepel (Máté 5:1-12; Galata 5:22-23; 1Korintus 13; 2Péter 1:5-8).

Valahányszor megfeledkezel arról, hogy Isten egyik legfontosabb célja az életedben a jellemed fejlesztése, mindig elszomorodsz majd a körülményeid miatt. Így fogsz tűnődni: „Miért történik ez velem? Miért kell keresztülmennem ilyen nehéz időszakon?” Erre az egyik válasz az, hogy az élet eredendően nehéz. De ez teszi számunkra lehetővé, hogy növekedjünk. Ne felejtsd el, hogy a Föld nem a mennyország.

Sok keresztyén félreértelmezi Jézusnak „a bővölködő életről” szóló ígéretét (János 10:10), és azt gondolja, hogy hit és imádság által tökéletes egészség, kényelmes élet, állandó boldogság, álmai tökéletes beteljesülése és problémáinak azonnali megoldása lesz az osztályrésze.

Egyszóval elvárják, hogy a keresztyén élet könnyű legyen. Azt várják, hogy mennyország legyen a Földön.

Sokan kizárólag önmagukat helyezik a gondolkodásuk középpontjába, és úgy kezelik Istent, mint valami dzsinnt, aki egyszerűen csak azért létezik, hogy szolgáljon minket a személyes önmegvalósításunkra irányuló önző törekvéseinkben. Isten azonban nem a cseléded, és ha abban az illúzióban ringatod magad, hogy az életnek igazából könnyűnek kellene lennie, akkor vagy óriási kiábrándultság vár rád, vagy állandóan a valóság tagadásában fogsz élni.

Soha ne felejtsd el, hogy az élet nem rólad szól!  Azért létezel, hogy Isten tudjon használni az Ő céljaira, és nem fordítva. Miért biztosítana Isten mennyországot itt a Földön, ha az igazi mennyországban majd az örök életed során fogsz élni? Isten azért biztosít valamennyi időt számunkra itt a földön, hogy építsük és erősítsük jellemünket a mennyben töltött örök életünkre.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Olykor nehéz átlátnunk, miként dolgozik Isten jellemünkön a nehéz körülmények közepette. Mit gondolsz, mit vár el tőled Isten, amikor nem érted, hogyan munkálkodik az életedben?
 • Ha az örökkévalóság távlatát – a mennyben ránk váró jutalmat  – tartod szem előtt, akkor mennyiben közelítesz másképp az itteni életed nehézségeihez?
 • Hogyan vagy miképpen lehetnek hatékonyabbak az ajándékaid és a képességeid akkor, ha azok összhangban állnak Isten céljaival?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.13.)

 

Szólj hozzá!

A maradandó változáshoz vedd le a régit majd vedd fel az újat

2014. augusztus 31. 03:00 - Robin85

"Ne igazodjatok többé e világ mintájához, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával"

Róma 12:2 NIV fordítás 

Ha szeretnél maradandó változást az életedben, ismét fókuszálni kell az elméddel. Pontosabban, meg kell változtatnod a gondolkodás módodat azokról amiket nem akarsz, azok felé, amiket akarsz. Miért? Mert bármire is figyelsz, arra fogsz elmozdulni. A mai ige vers egy alaprajzot ad, mely alapján meg tudjuk változtatni a gondolkodásunkat: "Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával." Róma 12:2 NIV fordítás

"Ne igazodjatok..." Milyen gyakran engedjük más embereknek, hogy alakítsák az életünket? Isten nem akarja, hogy olyan legyél mint valaki más; azzá a személlyé akarja, hogy válj, akinek megteremtett. Tehát ne másolj, ne igazodj, és ne akarj olyan lenni mint bárki más. 

"...többé..." Rengeteg dolog azért válik szokásoddá mert elkezdtél valakit utánozni.

"...e világ mintáihoz..." A minta mondellezi mindazt amit megtanultál az életben. Ha meg akarsz változni, meg kell változtatnod az életedben felvett mintákat, magatartás formákat. Ki kell cserélni a régi, egészségtelen mintákat újakkal, melyeket Krisztus életéről veszel. 

"Változzatok meg értelmetek megújulásával." Megváltozni azt jelenti, hogy átalakulni. Az itt használt metamorfózis szót használjuk arra a folyamatra is, ahogy egy hernyó átalakul pillangóvá. Ugyanígy, Isten át akar formálni egy teljesen új emberré, az elméd megújításával. 

Miként történik mindez? A Biblia azt mondja az Efézus 4:22-24-ben: "Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." Ez azt jelenti, hogy néhány dolgot le kell venni, néhányat pedig fel - persze ebben a sorrendben. A ruha boltban is ebben a sorrendben próbálsz ruhákat. Ahhoz, hogy az újat felvehesd, először le kell venni a régit. El kell engedni a régi hozzáállást, a régi gondolkodási sémákat, és a régi képeket, amelyekkel éltél - így leszel képes felvenni az új ruhát melyet Isten elkészített a számodra miközben megújulsz és egyre inkább hasonlítani kezdesz Krisztusra. 

 Beszéljetek róla

 • Melyek azok a minták amelyek alapján az életedet élted, és valószínűleg egészségtelenek, ezért ki kell cserélned azokat? Miként állandósultak az életedben?
 • Honnét tudhatod, milyennek akar Isten látni?
 • Szerinted miért helyez Isten ennyire nagy hangsúlyt az elménkre - a gondolati sémáinkra és hozzáállásunkra - amikor a gyógyulásról és a fájdalmaink, szokásaink vagy halogatott dolgaink elhagyásáról beszél?

 

(Daily Hope by Rick Warren 2014.08.24.)

Szólj hozzá!
Címkék: megújulás

A változás új gondolkozásmódot kíván

2013. április 24. 03:00 - rorsy

"Hallottatok tehát Jézusról és megtanultátok az igazságot, amely tőle jön, vessétek le a régi bűnös természeteteket és a korábbi életformátokat, amely megromlott a csalás és a kívánságok miatt. Ehelyett engedjétek a Léleknek, hogy megújítsa gondolatotokat és viselkedéseteket. Vegyétek fel az új embert, amelyet Isten valóságos igazságban és szentségben teremtett." (Ef 4,21-24, NLT fordítás)

bible.jpg

A változás új gondolkozásmódot kíván. A harc, amin keresztül az életed hibáit küszöbölöd ki, mindig szellemi harc. Az elmédben kezdődik, és itt is dől el.

Az Efézus 4,23 azt írja: "Engedd a Szentléleknek, hogy megújítsa a gondolkodásod és hozzáállásod." (NLT) Nem fogsz addig változni, amíg a gondolkodásod és a viselkedésed nem változik. Ezért olyan fontos a napi csendesség. Ez az idő, amit tudatosan Isten Igéjének tanulmányozására és imádkozásra fordítasz, az lesz az értelmed megújulásának ideje. Ha ezt nem teszed meg, nem lesz erőd a változáshoz.

Tudod, hogy mit jelent az a teológiai fogalom, hogy az "értelem megváltozása"? Itt a "bűnbánat" szó szerepel. Tehát a bűnbánat a szó szoros értelmében azt jelenti, hogy megváltozik az értelmed.

A bűnvallás szó tulajdonképpeni görög megfelelője a "metanoia". A "metanoia" azt jelenti, hogy megváltoztatod a gondolkodásod, hogy a halál felől az élethez fordulsz, a bűntől a megbocsátás felé, a bűntudattól a lelki békesség felé, a pokoltól a mennyország irányába, a saját útjaidtól Isten útjai felé. A legfontosabb változás az életedben az lesz, amikor megvallod bűnödet Istennek, és elfordulsz az sajnálkozástól a lélek békességéhez és a megbocsátáshoz.

Meg kell tanulnod másként gondolnod a hibáidra. A hibák gyakran olyan erősségek, amit helytelenül használunk. Ez egy új gondolkodásmód! Lehet, hogy soha nem gondoltál rá így, de ez a bűnbánat. Ez a gondolkodás megváltozása. A hibáid gyakran olyan erősségek, amelyeket Isten adott neked, és amelyeket rosszul használsz.

Meg kell változtasd a gondolkodásmódodat. A Filippi 2,5 azt mondja: "Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt..." (NIV)

Isten azt akarja, hogy tanulj meg úgy gondolkodni, ahogyan Jézus tette. Hogyan? Ismét mondom, ez választás kérdése. Választanod kell, majd ezt kérdezni: "Uram, hogy gondolkodna erről Jézus?" Minél inkább megtöltöd az elméd Isten Igéjével, ez annál könnyebb lesz.

Beszéljetek róla:


- Hogyan hátráltatják vagy segítik a hibáid megváltoztatását azok a gondolatok, amelyekkel megtöltöd az elmédet?

- Milyen változásokat tehetsz a mai napon a naptáradban, a kapcsolataidban, vagy a hozzáállásodban, ami befolyással lehet az elméd megújulására?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.04.17.)

Szólj hozzá!