Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hányszor kellene megbocsátanunk?

2017. július 21. 03:00 - Lilla:)

"Péter eljött hozzá, és azt kérdezte: 'Uram, hányszor kellene megbocsátanom annak, aki újra és újra vétkezik ellenem? Hétszer?' 'Nem, nem hétszer' válaszolta Jézus, 'hanem hetvenszer hétszer!'" (Máté 18:21-22., NLT fordítás)

pay-2446666_1280.jpg

A megbocsátás általában egy egyszeri alkalom. Akkor hányszor is kellene elengednünk a saját igazunkat?

Amint megszűnik a sértettség érzése, tudni fogod, hogy megbocsátottál annak a személynek.

A Máté 18:21-22 azt mondja:"Péter eljött hozzá, és azt kérdezte: 'Uram, hányszor kellene megbocsátanom annak, aki újra és újra vétkezik ellenem? Hétszer?' 'Nem, nem hétszer' válaszolta Jézus, 'hanem hetvenszer hétszer!'" (NLT fordítás)

Péter azt hitte magáról, hogy igazán nagylelkű személy. A zsidó törvények szerint, meg kellett bocsátanod három alkalommal, ha ez megtörtént, akkor utána annyi volt. Többé nem kellett megbocsátanod annak az embernek. Ezért Péter úgy gondolta, "A törvény háromszori alkalmat ír. Mi lenne ha én dupláznék és a biztonság kedvéért még eggyel megtoldanám? Hétszer? (Istent ez biztosan lenyűgözi majd!)"

Jézus viszont azt mondta, "Tévedsz! Még csak meg sem közelíted! Mit szólnál inkább a hetvenszer hét alkalomhoz?" Ő azt mondja, hogy folyamatosan ezt kell tenned. Addig kell megbocsátanod, míg a fájdalom el nem múlik. Minden egyes alkalommal, amikor visszaemlékszel a sebre, lehetőséged adódik arra, hogy azt mondd: "Istenem, ez az ember komolyan megbántott engem, ami még mindig fáj. Én azonban szeretnék teljesen betöltekezni a te szereteteddel a neheztelés helyett, ezért elengedem a saját igazam és azt, hogy rosszat kívánjak annak a személynek. Azt választom inkább, hogy áldás kérek azokra, akik megsebeztek. Istenem, azért imádkozom, hogy áldd meg életüket - nem azért mert megérdemlik. Nem így van. Én sem érdemlem meg az áldást. Azért imádkozom viszont, hogy megtapasztalhassák a te kegyelmed, ahogy én is."

Ez nem könnyű. Sőt, kétségem sincs afelől, hogy néhányotoknak, akik ezt elolvassátok, a házassága önpusztító - nem azért, mert bántjátok egymást, hanem a megbocsátás hiánya miatt. Ez nem a sérülésekről szól, hanem a megbocsátás elutasításáról, ami rombolja a házasságot.

Lehet, hogy azt mondod: "Nem érzem úgy, hogy meg kellene bocsátanom." Ki érzi? Senki sem kerül megbocsátó hangulatba. Azért bocsátasz meg, mert ez a helyes és így tudod sínen tartani az életed. Ezek a lépések nem egyszerűek, viszont Isten erejével képes vagy rá.

Segítő kérdések beszélgetéshez és elmélkedéshez:

 • Van olyan tönkrement kapcsolatod, amiben a "kiengesztelhetetlen különbségeket" okoltad? Hogyan játszott szerepet a megbocsátás hiánya ennek a kapcsolatnak a darabokra hullásában?
 • A múlt mely sérelmei okoznak még mindig fájdalmat számodra? A megbocsátás miként segíthet a továbblépésben?
 • Amikor ez bekövetkezik a kapcsolataidban, mit jelent, hogy Isten ereje munkálkodik az életedben?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017. 07. 14.)

Szólj hozzá!

Öt dolog, ami NEM jellemző a megbocsátásra

2017. július 18. 03:00 - FodorImi

„A szeretet nem önző és nem hirtelen természetű. Nem tartja számon mások rossz cselekedeteit.” (1 Korinthus 13:5b – CEV fordítás)

A megbocsátással kapcsolatban sok téves elgondolás létezik. Sokan csökkenteni próbálják a jelentőségét, visszaélnek vele vagy elbagatellizálják.

Mi valójában a megbocsátás? Csináld meg a következő rövid tesztet, és döntsd el, igaz-e vagy hamis a következő öt állítás:

 1. Nem kell addig megbocsátani az embereknek, amíg azok nem kérik.
 2. A megbocsátás magában foglalja az okozott sérelem és fájdalom minimalizálását.
 3. A megbocsátás magában foglalja a bizalom és a kapcsolat helyreállítását.
 4. Nem bocsátottál meg igazán, amíg el nem felejted a sérelmet.
 5. Amikor látom, hogy valaki mást megbántanak, akkor az én kötelességem megbocsátani annak, aki őt megbántotta.

 Ha tanulmányozod a Bibliát, fel fogod fedezni, hogy mind az öt állítás hamis.

Mielőtt arról beszélnénk, hogy mi valójában a megbocsátás, nézzük meg azt az öt dolgot, hogy mi NEM az.

 1. A megbocsátás nincs feltételhez kötve.
  Más szavakkal, a megbocsátás nem más valaki reakcióján alapszik. Az igazi megbocsátás feltétel nélküli. Nem lehet megdolgozni érte, nem lehet kiérdemelni, nem lehet kialkudni, nem lehet megfizetni. Nem egy ígéretén alapul, hogy valaki soha többé nem fog megtenni valamit. Ha azt mondod, „megbocsátok, ha…”, az nem megbocsátás, hanem alkudozás.
 2. A megbocsátás nem kisebbíti a sérelem súlyosságát.
  Nagy különbség van aközött, hogy a sérelmet véletlenül vagy szándékosan okozták. Egy véletlen dolgot nem megbocsátani kell, hanem inkább elnézni, ha azonban valaki szándékosan tesz rosszat ellened, az megbocsátást kíván.
 3. A megbocsátás nem jelenti azt, hogy egy kapcsolat ugyanúgy folytatódik tovább.
  A Biblia azt tanítja, hogy a megbocsátás és a kapcsolat helyreállítása két külön dolog. A megbocsátás azonnal megtörténik, a bizalmat azonban hosszú idő alatt lehet felépíteni. A helyreállításban a te részed az, hogy megbocsáss, viszont a kapcsolat helyreállításához a sérelmet elkövetőnek a megbocsátástól függetlenül meg kell tennie három dolgot: őszinte megbánást kell mutatnia, és ha lehetséges, jóvá kell tennie a dolgot, valamint újra fel kell építenie a bizalmat azáltal, hogy bebizonyítja, hogy megváltozott.
 4. A megbocsátás nem jelenti azt, hogy elfelejtjük, ami történt.
  Lehetetlen dolog megpróbálni elfelejteni valamit. Ugyanis amikor megpróbálsz elfelejteni valamit, éppen arra a dologra összpontosítasz, amit el akarsz felejteni. És amire gondolatainkat összpontosítjuk, meghatározza, hogy milyen irányban haladunk.
  A kulcs tehát nem a felejtés. Hanem inkább az, hogy Isten kegyelmének és szuverenitásának lencséjén keresztül nézed a dolgot, és felismered, hogy Ő hogyan tudja a rossz dolgokat is jóra fordítani az életedben, ha bízol benne és helyes módon reagálsz.
 5. A megbocsátás gyakorlása nem az én jogom, ha nem engem bántottak meg.
  Csak a sértett fél bocsáthat meg. Te nem bocsáthatsz meg annak, aki nem téged bántott meg.

A bűnnek mindig ára van, és a megbocsátásnak is mindig ára van. Ezért először azt kell megértened, hogy mi nem a megbocsátás.  Hamarosan megnézzük azt is, hogy mi a megbocsátás valójában.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Könnyebb megbocsátanod valakinek, ha arra gondolsz, hogy a megbocsátás feltétel nélküli? Miért igen, vagy miért nem?
 • A megbocsátással kapcsolatos fenti öt dolog közül melyik jelenti a legnagyobb nehézséget számodra? Fejtsd ki, miért.
 • Mit gondolsz, hogyan használhatja Isten az ellened elkövetett sérelmeket arra, hogy másokon  segítsen?

 

*(Daily Hope by Rick Warren,  2017.07.11.)

Szólj hozzá!
Címkék: megbocsátás

Légy elnéző másokkal

2017. május 01. 03:00 - kennedymárti

„Legyetek egymással türelmesek, nézzétek el egymás tévedéseit szeretettel” (Efézusiakhoz írt levél 4:2b TLB fordítás).

Mindenkinek vannak rossz napjai. Kay tudja, hogy én hetente kétszer érzek így. Ingerlékeny vagyok szombat délután, mert már a másnapi prédikációmra koncentrálok. A másik kritikus pont pedig a hétfő reggel, amikorra teljesen kimerülök a hétvégi igehirdetések és az istentiszteletek közötti beszélgetésekben. Tehát Kay ilyenkor különösen nagylelkű és elnéző velem.

Kulcsfontosságú, hogyan bánsz az Extra Kegyelemre Szorulókkal (EKSZ). Az utóbbi néhány áhítatban említést tettem arról, hogyan bánjunk az EKSZ-ekkel: a viselkedésük mögé kell nézni és megállj parancsolni a sértődésnek. Ugyanakkor úgy kell hozzájuk viszonyulni, mint ahogyan Kay hozzám, amikor fáradt vagyok: elnézően.

A Biblia azt mondja, „Legyetek egymással türelmesek, nézzétek el egymás tévedéseit szeretettel” (Efézusiakhoz írt levél 4:2b TLB fordítás).

Nem mindenki, aki bosszant vagy megbánt téged érzékeli azt, hogy valójában mit csinál éppen. Gyakran ez a viselkedés egyfajta válasz a saját elpalástolt fájdalmukra és nem érzékelik, hogy ezzel másokat bántanak meg a környezetükben.

Mit lehet hát tenni? Amikor nehezemre esik felülkerekedni a sértődöttségemen, eszembe jut Isten hatalmas ajándéka, az Ő bocsánata. Ekkor emlékezek a Kolossébeliekhez írt levél 3:13-ra: „Nézzétek el egymás hibáit és bocsássatok meg azoknak, akik megbántanak titeket. Emlékezz, ahogyan az Úr megbocsátott neked, úgy neked is meg kell bocsátanod embertársaidnak” (NLT fordítás, második kiadás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Eszedbe jut olyan helyzet, amikor idegesítettél vagy frusztráltál embereket magad körül, de nem tudatosult benned az adott pillanatban? Mire tanított ez téged?
 • Miért olyan nehéz elnézni a másik ember irritáló dolgait?
 • Ezen a héten a környezetedben kinek lesz szüksége arra, hogy megértően közelíts hozzá?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017.04.24.)

Szólj hozzá!

Miért kellene irgalmat mutassunk?

2017. április 19. 03:00 - daniella_89

“Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.“ (Lukács 6:36, NIV fordítás)

forgiveness1.jpg


Egy tulajdonság sem írja le teljesebben Istent, mint az irgalom. Ez az első jellemvonás amit Isten használ, hogy bemutassa magát az Írásokban. Ez egy fontos tulajdonság Jézus minden komoly követőjének is a fejlődésre. Ha ez Isten legbelső része, akkor számunkra nélkülözhetetlen.

De mi motiválhat, hogy könyörületet tanúsítsunk embereknek az életünkben?

1. Isten irgalmas.
Jézus mondta:“Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.“ (Lukács 6:36, NIV fordítás)

Mielőtt megítélsz másokat a bűnükért és bukásaikért, emlékezz rá, Isten hányszor bocsátott meg neked. Ha terhes számodra valakinek segítséget nyújtani a szükségben, állj meg és emlékezz rá, hogyan vigasztalt Isten, amikor fájdalmat éltél át. Amikor azokra az emberekre gondolsz, akik próbára teszik a türelmedet, állj meg, és emlékezz, mennyire türelmes hozzád Isten. Mikor úgy érzed, elégtételt vennél valakin, aki rosszindulatú vagy igazságtalan volt veled, állj meg és emlékezz, milyen kedves volt veled Isten, mikor az ellensége voltál (Lásd: Róma 5:10.).

2. Minden nap szükségem van irgalomra.
Nem számíthatok rá, hogy minden nap tökéletes leszek egészen halálomig, így több irgalomra lesz szükségem. A Biblia azt mondja: “Semmi irgalom nem tanúsíttatik azoknak, akik semmi irgalmat nem mutattak másoknak.” (Jakab 2:13a, GW fordítás) Szükségem van Isten bocsánatára, kedvességére, türelmére és segítségére életem minden napján. Isten azt mondja, azt kapod, amit adsz. A megbocsátás és az irgalom egy kétirányú utca.

3. Az irgalom boldoggá tesz.
Jézus mondta: “Boldogok akik irgalmasok másokhoz” (Máté 5:7a, GNT fordítás). Az irgalom cselekedetei kimozdítanak önmagamból. Kimozdítják a fókuszomat önmagamról és mások felé irányítják. Ez pedig boldogságot idéz elő. Tulajdonképpen az iszonyúan erős mód a depresszió legyőzésére az irgalom cselekedetein át vezet. Ahogy elajándékozod az életed, a boldogság elkezd visszajönni hozzád, és a depresszió felhői felemelkednek és szertefoszlanak.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • A három fent felsorolt ok közül (hogy miért tanúsítsunk irgalmat) melyik a legmeggyőzőbb számodra? Miért?
 • Isten feléd irányuló kegyelme hogyan segít inkább abban, hogy könyörületet mutass mások felé?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.04.12)

Szólj hozzá!

Isten személyének egyik jellegzetessége

2017. április 18. 03:00 - Abidzsil

,,Az Úr, az Úr Isten, irgalmas és kegyelmes, türelmes, és bővelkedő jóságban és igazságban.” (2 Mózes 34:6b, NKJV fordítás)

remnyik.jpg

Isten személye jellegzetes a Bibliában. Nem a korlátlan uralma, a mindentudása, a mindenhatósága, a mindenütt jelenvalósága, a dühe, vagy az igazsága.

Hanem a kegyelme.

A világ azt szeretné, ha Istent úgy mutatnánk be, mint valaki, aki csak ítél. De Isten elsősorban önmagát úgy mutatja be, mint a kegyelem Istene.

Mikor Isten kinyilatkoztatta dicsőségét Mózesnek, azt mondta: ,,Az Úr, az Úr Isten, irgalmas és kegyelmes, türelmes, és bővelkedő jóságban és igazságban.” (2 Mózes 34:6b, NKJV fordítás)

A kegyelem az első jellegzetesség, amit Isten önmaga bemutatására használ a Bibliában. Ez a legfontosabb.

Egészen egyszerűen a kegyelem szeretetből fakadó tett. Két különböző része van. A Webster’s Dictionary kétféle módon magyarázza a kegyelmet: ,,valaki visszatartja magát a bántalmazástól és megtorlástól” és ,,nem várt kedvesség”. Isten azt szeretné, ha mindkettőt tennénk. A megbocsátás része a megtorlástól való tartózkodás. A könyörületes oldala az, hogy nagyobb utat teszel meg, hogy segíts valakinek nem várt kedvességgel. Mindkettőt ki kell mutatnunk.

Ez több, mint egy viselkedésforma. Ez egy életstílus.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, a világ miért hajlamos Isten a kegyelemtől eltérő módon bemutatni? (Az igazsága, az ereje, stb.)
 • Ha Isten személyének egyik jellegzetessége a kegyelem, milyen hatással van ez arra, ahogyan Isten szeretné, hogy éljünk, és arra,  amilyen emberekké szeretné, hogy váljunk?
 • Melyiket találod könnyebbnek, a kegyelem megbocsátás részét, vagy a könyörületes oldalát? Miért?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.04.11.)

 

Szólj hozzá!