Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Bibliamagyarázat: Isten nem hagy a sötétben

2017. március 05. 03:00 - Szíj Melinda

„Senki sem ismerheti Isten gondolatait, csak Isten Lelke.” (1Kor 2:11b, NIV fordítás)

mecses.jpg

Hallottad már valaha is valakitől: „Nos, ez csak a te olvasatod szerinti Biblia-értelmezés”? Úgy hangzik, mintha ez a kis mondat mindent megcáfolna, ami meg van írva. Pedig valójában semmit sem cáfol meg.

Léteznek helyes és helytelen módozatai a Szentírás értelmezésének. Íme az igeértelmezés hat alapelve, melyek gyakorlatilag mindenütt elfogadottak.

 1. Szükséged van hitre és a Szentlélek munkálkodására, hogy értelmezni tudd a Szentírást. A Biblia értelmezhetetlen a hitetlenek számára, mert az Istennek a hívőkhöz szóló szerelmes levele. Amikor egy hitetlen olvassa az Igét, az olyan, mintha másvalaki levelét olvasná. A Biblia egy spirituális könyv, melyet az ilyen beállítottságú embereknek meg kell tudniuk érteni. A Biblia így fogalmaz az 1Kor 2:11-ben: „Senki sem ismerheti Isten gondolatait, csak Isten Lelke.” (NIV fordítás).
 2. A Biblia önnönmagának a legtökéletesebb magyarázata. A Szentírás megmagyarázza a Szentírást. Próbáld ki, és szerezz be egy lapszéli kereszthivatkozásokkal ellátott Bibliát. A kereszthivatkozások átolvasása után sokkal tágabb és tisztább képet nyersz majd arról, hogy mit is üzen Isten az adott Igéjének teljes gondolatmenetében, ahelyett, hogy csak egy kiragadott szövegrészt tanulmányoznál.
 3. Olvasd az Ószövetséget úgy, hogy az Újszövetség a fejedben van, és fordítva: olvasd az Újszövetséget úgy, hogy az Ószövetség a fejedben van. Az Újszövetség benne rejtőzik az Ószövetségben, az Ószövetség pedig kibontakozik az Újszövetségben.
 4. A nehezen érthető igeverseket mindig az egyértelmű igeszakaszok fényében értelmezd. Hogy helyes értelmezésre juss olyankor, amikor egy olyan igeverset találsz, mely látszólag ellentmondásos vagy zavaros, akkor tekintsd át Isten szándékait a teljes Szentírásban. Például az 1Kor 15:29-es igeversben egy igen homályos utalást találunk a halottakért való megkeresztelkedésre vonatkozóan. Ez az egyetlen hely, ahol a Szentírásban ez a gondolat felmerül. Pál nem fejti ki bővebben, és a Szentírásban sincs egyértelmű magyarázat rá. Így hát az üdvösségről és a keresztségről szóló világosan értelmezhető igeversekhez kell fordulnunk a nehezen érthető részek tisztázásáért, nem pedig fordítva.
 5. Ne alkoss kőbe vésett tantételt pusztán egy történelmi eseményből! A Biblia történelmi fejezeteit tekintsd annak, amire hivatottak: jó leckéknek. Ne építsd saját életvezetésedet rájuk. Például a Márk 1:35-ben a Biblia azt mondja, hogy Jézus igen korán felkelt, és elment magában egy csendes helyre imádkozni. Ez azt jelentené, hogy neked is minden reggel 4 órakor fel kell kelned, és el kell menned valahová imádkozni? Természetesen nem! Isten talán meggyőz téged arról, hogy ez jó ötlet, de semmi esetre sem parancs. A tanító-okító jellegű igeversek tantételeit használd arra, hogy beépítsd őket az életedbe. Az elbeszélésekből jegyezd meg a tanulságokat.
 6. Soha ne magyarázd a Szentírást a saját tapasztalataid alapján! A Bibliatanulmányozás lényege nem az, hogy a Szentírást elferdítve azt a saját szubjektív nézeteidhez ill. tapasztalataidhoz igazítod. Az érzelmek hazudnak. Az érzések megtévesztenek. Ehelyett fedezd fel Isten időtlen igazságát, és hagyd, hogy az formálja át életedet. Tanulmányozd a Bibliát nyitott szívvel, és kérd Istent, hogy tegyen alkalmassá téged az ő akaratához.   

Isten nem akar a sötétben hagyni, amikor a Szentírást tanulmányozod. A Bibliatanulmányozás fenti alapelveinek szem előtt tartása hozzásegít, hogy az Igét Isten olvasatában értelmezd.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A fenti szempontokat gondolatban elraktározva olvasd újra a múlt heti valamely csendes időd alkalmával tanulmányozott igerészt. Milyen új meglátásra indít Isten?
 • Nyitott vagy rá, hogy engedd a Szentlelket munkálkodni az életedben? Hogyan tartod éberen az elméd és a szíved a Szentírás értelmezése közben, hogy a Szentlélek irányítani tudja a gondolataidat?
 • Hogyan változik a látásmódod, amikor megérted, hogy a Biblia értelmetlen a hitetlenek számára?   

*Daily Hope by Rick Warren (2017.02.26.)

Szólj hozzá!

Három kérdés, amit minden bibliai idézet olvasásakor fel kell tenned

2017. március 04. 03:00 - Benjoe70

„Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség…” (1Sám 15:22b)

bible_1.jpg

Ha nincs tapasztalatod abban, hogy Isten Igéjét hogyan alkalmazd az életedben, talán zavarban vagy. Hogyan teheted ezt meg? Ma három kérdést mutatok neked, melyeket bármely Igerésznél feltehetsz, és amik segíteni fognak abban, hogy a Bibliát a saját életedre alkalmazd. Íme a három kérdés:

 1. Mit jelentett ez az Igerész abban az időben, amikor írták?
 2. Mi az az időtlen igazság, ami Isten mondanivalója mögött rejtőzik?
 3. Hogyan alkalmazhatom az életemben?

Ezt úgy hívjuk, hogy „alkalmazás-híd”. Építünk egy hidat a Biblia és a mi világunk közé. Próbáljuk meg úgy felépíteni ezt a hidat, hogy megfigyeljük, mint mond nekünk Pál apostol az 1Korinthus 8. fejezetében a bálványáldozati hús elfogyasztásáról. Olvassuk el az 1Kor 8:1-13-at, majd tegyük fel magunknak a fenti kérdéseket.

 1. Mit jelentett ez az Igerész abban az időben, amikor írták? Korinthosz templomában olyan emberek voltak, akik tudták, hogy a bálványok nem jelentenek semmit, és hogy a nekik felajánlott ételnek nincs varázsereje. Mai hasonlattal csak hamburger volt vagy egy jó steak. Nem számított, hogy megeszik-e, mert a bálványok, amiknek fel lettek áldozva, nem voltak igaziak. Így ez a csoport szabadon evett az ételből, de nem voltak tekintettel arra, hogy mások mit gondoltak erről. Voltak ott új hívők is, akiket zavart ez a gyakorlat. Úgy gondolták, hogy a hívőknek nem kellene megenniük az isteneknek vagy más vallásoknak feláldozott ételt. Pál azt mondja az érett, tapasztalt híveknek, hogy ne engedjék, hogy Istentől kapott szabadságuk megzavarjon más testvéreket.
 2. Mi az az időtlen igazság, ami Isten mondanivalója mögött rejtőzik? Ne használd arra Istentől kapott szabadságodat, hogy másokat kellemetlen helyzetbe hozz.
 3. Hogyan alkalmazhatom az életemben? Nem túl gyakori, hogy ahol élek, Dél-Kaliforniában, kapcsolatba kerülnék áldozatként felajánlott étellel. Feltételezem, nálatok sem jellemző az ilyen helyzet. Akkor ez azt jelenti, hogy mindez számunkra nem hordoz üzenetet? Természetesen nem! Ha az időtlen igazság ez: „Ne használd a szabadságodat arra, hogy másokat azzal zavarj; a szabadságot szeretetre kell felhasználni,” akkor az számomra azt jelenti, hogy figyelemmel kell lennem a körülöttem lévő emberekre, mert így mutatjuk ki a szeretetünket. Tedd fel magadnak a kérdést: „Uram, tettem bármit önzésből, önteltségből, vagy tudatos közönyből másokkal, ami testvérem életében törést okozott? Voltam-e felfuvalkodott önnön szabadságom tudatában, vagy építettem-e másokat a szeretetben?”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj egy nagyon ismerős bibliai történetre. Amikor újra elolvasod azt a passzust és felhasználod a fenti három kérdést, milyen új igazságokat vagy az életedben alkalmazható változásokat fedezel fel a történetben?
 • Hiszed, hogy Isten a Biblián keresztül az életedet szándékozik irányítani? Hiszed, hogy az igazságai időtlenek, és az üzenetei még ma is érvényesek?
 • Hogyan tudod megmutatni a hitedet a cselekedeteid által?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2017.02.25.)

Szólj hozzá!

A hűséges emberek szolgálnak másoknak

2014. november 17. 03:00 - magyarosijulia

Isten mindenkinek ajándékot adott az Ő sokféle szellemi ajándékai közül. Használjátok őket jól egymás szolgálatára! (1Pt 4,10 NLT fordítás)

Isten arra használja fel a tehetségeimet, hogy próbára tegye a önzetlenségemet. El kell döntened, hogy kinek vagy minek fogod élni az életed. Élhetsz egy önző, énközpontú nyomorult életet vagy élhetsz valami sokkal nagyobbért, mint önmagad, éspedig Isten királyságának.

A hűséges emberek nem önmaguknak élnek. Észreveszik, hogy az Istentől kapott ajándékaik nem a saját hasznukra van, hanem azért, hogy jobbá tegyék a világot.

Amikor Isten megteremtett, mindenféle ajándékkal, tehetséggel és képességgel ruházott fel. Ezeket A.L.K.A.T.-nak nevezzük: A szív adománya, a lelki ajándékok, a karakter, az adottságok és a tapasztalat. Ez az öt dolog határoz meg téged. Isten alkotott téged ilyennek. Senki sincs az egész világon olyan, mint te, és Isten a dicsőségére akar felhasználni.

Isten az Ő szolgálatára alkotott, és erre csak egyetlen egy mód létezik: másoknak szolgálni.

A hűséges emberek észreveszik, hogy a tehetségeik nem a saját hasznukra adattak. Lehet, hogy valamilyen művészethez van tehetséged és azt gondolod, hogy csak azért teszed, mert szereted. Ez szép dolog, de nem egy elegendő ok. Isten nem azért adott művészi képességet, hogy te csak szeresd csinálni. Azért kaptad, hogy valamilyen módon ez által is másokon segíts.

Néhányotoknak tehetsége van megjavítani dolgokat, van aki jól matekozik, mások pedig jó üzletkötők. Néhányan jó zenészek, mások jó szervezők, mások pedig jó kertészek.

Isten mindannyiunkat különbözőnek teremtett, hogy a világban minden el legyen végezve. Ha mind ugyanazt szeretnénk csinálni, rengeteg dolog maradna elvégezetlenül.

A tehetségeid sáfára vagy, és Isten figyeli, hogy hatékonyan használod-e itt a Földön mindazt, amivel Ő megajándékozott. Ha hatékonyan sáfárkodsz ebben a világban, még több felelősséggel fog megbízni a Mennyországban.

Gondolkodtál valaha azon, hogy Isten miért nem egyenesen a Mennyországba helyezett minket a megteremtésünk után? Miért helyezett erre a megromlott bolygóra 80-90 évig? Azért vagy itt, mert az élet egy teszt, egy megbízatás és egy ideiglenes feladat. Figyeli, hogy hűségesen bánsz-e mindazzal, amit rád bízott itt a Földön, hogy általad megáldjon másokat.

A Biblia ezt írja az 1Pt 4,10-ben: "Isten mindenkinek ajándékot adott az Ő sokféle szellemi ajándékai közül. Használjátok őket jól egymás szolgálatára!" (NLT fordítás). Isten tehetségekkel áldott meg, és figyeli, hogy hűségesen bánsz-e velük.

Beszéljetek róla:

 • Hogyan használod a tehetségeid mások szolgálatára?
 • Vizsgáld meg az indítékaidat, mindenben, amit teszel. Például, Isten dicsőségére szolgálsz valahol, és hogy másoknak segíts, vagy azért, hogy észrevegyenek vagy a magad dicsőségére?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2014.11.10)

Szólj hozzá!

Az idős beszéljen, a fiatal figyeljen

2013. szeptember 03. 03:00 - zsófi68

"Kérdezd az előző nemzedéket. Figyelj elődeink tapasztalatára." (Jób 8,8 NLT fordítás)

4ad89249c6741mentor-picture-_-2.jpg

Isten azt akarja, hogy tapasztalatodat felhasználva mentorálj másokat.

A mentorálás jóval tudatosabb segítségnyújtás, mint egyszerűen segíteni valakin, akit megbántottak, vagy biztatni valakit, aki maga alatt van, vagy példát mutatni. Mentorálni annyit tesz, hogy figyelemel kíséred valaki életét és elkötelezetten segíted mindvégig.

János írja levelében: "Láttuk, hallottuk, s most elmondjuk nektek, hogy velünk együtt tapasztalhassátok." (1Jn 1,3 MSG fordítás)

Mi is a mentor? A mentor egyszerűen egy tapasztalt, megbízható tanácsadó vagy vezető. Mit keresünk egy mentorban? Tapasztalatot. Jövőképet keresünk és valakit, akiben megbízhatunk.

A 'mentor' szó valójában Homérosz Odüsszeia című művéből ered. Mikor a király elmegy harcolni a trójai háborúba, királyságát egy megbízható tanácsadóra hagyja, akit Mentórnak hívnak. Mentór tanítja és felneveli a király fiát is. Innen származik a 'mentor' szó.

A mentor olyan, mint egy személyi edző. Mindenkinek szüksége van személyi edzőre és szükséges, hogy személyi edző legyen. A személyi edzők hozzák ki belőled a legtöbet. Meglátnak benned olyasmit, amit te nem látsz meg magadban. A mentor három területen segít: szerepek, célok és lélek. Mi a feladatod az életben? Mit fogsz elérni az életedben? Mivé válsz az életedben? A mentor segít azzá válnod, amivé válni tudsz.

A Biblia a Példabeszédek könyvében így írja: "A tapasztalt intése annak, aki kész meghallani, értékesebb, mint az aranygyűrű vagy az ékszer." (Péld 25,12 TEV fordítás)

Korábban minden oktatást mentorok végeztek. A középkorban nem voltak iskolák. A fiatalok inasnak szegődtek el a mesteremberhez, aki személyre szabottan tanította őket. Így váltak cipésszé vagy más mesteremberré. Ma a mentorok még inkább jelen vannak, mint korábban. Mentorokat találunk a katonaságnál, a menedzsmenti szinten, a kereskedelemben, a sportban, az iskolákban és a politikában. Egy atléta sem gondolhat arra, hogy profi sportoló legyen mentor nélkül. Pavarotti sem énekelhetett volna hangtanára nélkül. Még az elnökönek is van tanácsadójuk.

Miért? Mert nem számít mennyire vagy sikeres, vagy mennyire sikeresnek hiszed magad, mentorra mindig szükséged van. Életed végéig szükséged lesz egyre. Így juthatsz el a csúcsig. Kell, hogy legyenek emberek, akik beleszólnak az életedbe.

Jób mondja: "Beszéljenek a korosabbak, adják tudtul a bölcsességet az idősebbek." (Jób 32,7) Így teszel, ha elmúltál 40? Tanítasz valakit? Megosztod tapasztalatodat vagy elpazarlod?

Ha még nem vagy 40, ez az igeszakasz neked szól: "Kérdezd az előző nemzedéket. Figyelj elődeink tapasztalatára." (Jób 8,8 NLT fordítás) Mentorál valaki, aki tapasztalt, akiben megbízol? Bölcs dolog a tapasztalatainkból tanulni. Bölcsebb dolog mások tapasztalataiból tanulni.

Beszéljetek róla

 • Hogyan osztod meg tapasztalatodat nálad fiatalabbakkal? Ha nem teszed, mit tehetsz, hogy keresd a lehetőséget rá?
 • Ha mentort keresel, milyen emberekhez fogsz közeledni?

 

(Daily Hope by Rick Waren, 2013.08.27.)

Szólj hozzá!

Oszd meg a tapasztalataidat!

2013. szeptember 01. 03:00 - BélaPéter

“Bátorítsátok és segítsétek egymást!” (1Thesz 5:11 TEV fordítás)

1aeff290c0eab4e5be7ba6f7d2b6b88c.jpg

A Bibliában, az 1Thesz 5:11-ben azt olvashatjuk, hogy “Bátorítsátok és segítsétek egymást!” (TEV fordítás). Motiválnunk és inspirálnunk kell az embertársainkat. Na de hogyan? Három féleképpen: adhatunk reményt az embereknek, segíthetünk nekik a félelmeiken túltenni magukat és segíthetünk nekik, hogy legyőzzék az akadályokat.

Az első tehát, hogy reményt adunk. Mutasd meg, hogy te is átmentél már ugyanezeken a dolgokon és biztosítsd arról őket, hogy ők is túl fogják magukat tenni ezeken. A saját történeteden keresztül mutasd be, hogy miként is lehetséges ez!

Amikor megosztod másokkal a tapasztalataidat akkor segítesz nekik abban, hogy legyőzzék a félelmeiket. Amikor elmész egy vidámparkba és még sosem voltál azokon a hatalmas hullámvasúton, akkor megkérdezed magadtól, hogy “Biztos, hogy jó ötlet ez?” Majd aki előtted áll megfordul és azt mondja, hogy “Ez egy nagyon jó hullámvasút. Már ötször voltam rajta!” És akkor rögtön arra gondolsz, hogy “OK, akkor én is túlélem. Ezek itt már ötször megcsinálták. Akkor minden rendben lesz.” Ha van valaki aki elmondja neked, hogy ő már átélte ezt az hatalmas inspiráció. Az ő tapasztalata fog motiválni.

Hány nő van halálra rémülve amikor elsőnek lesz anyuka? Hányan érzik úgy, hogy nincsenek felkészülve és nem megfelelőek a feladatra? Az összes! És mennyire hálásak ha jön valaki és azt mondja, hogy “a babák igenis sírnak. Ez így OK. Hadd sírjon. Ez így természetes.” Az a félelem amit átélnek már nem is olyan nyomasztó amikor mások megosztják velük az ő tapasztalataikat. Reményt ad nekik.

Amikor elmondod az embereknek a tapasztalatodat, akkor ezzel motiválod őket, hogy legyőzzék az akadályokat. Roger Bannister volt az első ember aki négy perc alatt lefutott egy mérföldet. Akkoriban mindenki azt mondta, hogy ez egy hihetetlenül nagy akadály. Viszont Roger Bannister négy perces rekordját követő egy even belül egy tucat másik ember is megtette ezt. Hirtelen az emberek rájöttek, hogy nem is lehetetlen ezt megtenni, sőt, reményt adott nekik!

Az életedben vannak olyan tapasztalatok amelyek mások számára akadálylegyőző, inspiráló és motiváló – de csak ha hajlandó vagy megosztani velük. A leghatásosabb módja annak, hogy elmondj valamit az ha személyesen mondod el.

Pál azt mondja az 1Kor 4:6-ban: “Ezeket, testvérek, miattatok alkalmaztam magamra és Apollóra, hogy rajtunk tanuljátok meg”

Amikor a házasságról tartok előadást, akkor mindig elmondom, hogy én és Kay milyen házastársi problémákon mentük át. Miért? Mert valós és hihető, ezért az emberek azt mondják, hogy “Nekik sincs tökéletes házasságuk, és nekünk sincs. De már majdnem 40 éve vannak együtt. Akkor nekünk is sikerülhet!” A tökéletesség csak akkor segít másokon ha Jézustól jön.

Beszéljétek át:

 • Milyen fájdalmas vagy nehéz tapasztalatokon mentél át ami segíthet másokon és reményt adhat nekik?
 • Milyen módon oszthatod meg a tapasztalataidat másokkal? Hogyan imádkozhatnál azért, hogy Isten lehetőséget adjon neked, hogy megoszd a tapasztalataidat?
Szólj hozzá!