Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hogyan segítsd családod növekedését?

2016. május 17. 03:00 - kennedymárti

“Mivel megmostam a lábaitokat, ti is mossátok meg egymás lábait. Követendő példát adtam elétekbe. Tegyetek úgy, ahogyan én is tettem veletek” (János 13:14-15 NLT fordítás, második kiadás).

Ha egy nagyszerűen működő család egyik ismertetőjele az, hogy segítjük egymást a fejlődésben, hogyan is kell ezt csinálni?

Az emberek növekedését kétféleképpen mozdíthatjuk előre, illetve kétféleképpen akadályozhatjuk. Ez érvényes az élet minden területén.

Segíthetjük egymást:

 1. Példamutatással. Jézus is így járt a tanítványai előtt. János 13:14-15 azt mondja, „Mivel megmostam a lábaitokat, ti is mossátok meg egymás lábait. Követendő példát adtam elétekbe. Tegyetek úgy, ahogyan én is tettem veletek” (NLT, második kiadás). A gyermekeidnek nem szentbeszédre van szükségük. Ők Jézus példáját szeretnék meglátni az életedben.
 2. Kommunikáción keresztül. Ha a gyermekeiddel nem vitatod meg a valós problémákat, nem fognak fejlődni. Sajnálatos módon beszélgetéseink nagy része a napirend, étkezés vagy házi feladat megbeszélésére korlátozódik és nem esik szó arról, ami valóban fontos az életben.

A Biblia azt mondja Mózes ötödik könyve 6:7-ben, „Tanítsd gyermekeidet Isten parancsolataira és beszélj azokról, amikor otthon vagy, vagy sétára mész; esti lefekvés idejekor és felkeléskor is legyen ez az első dolgod” (TLB fordítás).

Hadd osszak meg veled két módszert, aminek alkalmazása nem segíti elő az emberek növekedését:

 1. Kritizálás. A zsörtölődés nem használ. Az ítélkezés sem használ. A kritizálás és panaszkodás teljesen hatástalan arra nézve, hogy egy ember megváltozzon. Miért? Mert amikor kritizálsz valakit, arra a rosszra fókuszálsz, amit meg akarsz változtatni, nem pedig arra, mit akarsz elérni. Az Efézusiakhoz írt levél 6:4 mondja, Apák, ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem az Úr útmutatása szerint neveljétek és fegyelmezzétek őket!”
 2. Összehasonlítás. Mindenki egyedi. Nincs senki a világon olyan, mint te! Ezért nem működik sohasem az összehasonlítás. Valójában, ez bármilyen kapcsolatot megöl. A Biblia azt mondja, „Mindenki maga kell megítélje saját cselekedeteit, nem másokhoz hasonlítva magát. Azután lehet csak büszke magára nézve, hogy mit tett” (Galatabeliekhez írt levél 6:4, NCV fordítás).

Beszéljetek róla:

 • Gondolj azokra a beszélgetésekre, amiket a családoddal folytattál a tegnapi és a mai nap folyamán. Olyan dolgokról beszéltetek, amik valóban fontosak az életben?
 • Mi volt az, amiben legutóbb kiigazítottad a gyermekedet? Bemutatod-e az életeddel azt a helyes példát, ami szerint élni kell, nem pedig a rosszat?
 • Összehasonlítás és kritizálás helyett, hogyan tudnád elősegíteni családtagjaid épülését?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.05.10.)

Szólj hozzá!

Isten arra használja a házastársad, hogy építse a jellemed

2016. május 13. 03:00 - Lilla:)

"Őszintén szeressetek... Tartsátok meg,  ami jó. Legyetek elkötelezettek egymás iránt, mint egy szerető család. Tűnjetek ki az egymás iránti tisztelet kimutatásában." (Róma 12:9-10, GW fordítás)

Isten azért alkotta a házasságot, hogy tökéletesítse a jellemünket. A kapcsolatokban tanulhatjuk meg az önzetlenséget és a szeretetet. Ha már házas vagy, semmilyen más  kapcsolat nincs nagyobb hatással rád, mint a házasság.

Az élet célja az, hogy felnőj és rájöjj, hogy nem minden csak rólad szól. Sőt, az igazi boldogság az, amikor saját magadat feladod és önzetlen, szolgáló és szerető szívű emberré válsz. Ezt hívjuk érettségnek. Az élet egy laboratórium, ahol azt tanuljunk, hogyan kell szeretni. Ez a legfontosabb dolog az életben, mert Isten maga a szeretet, ő pedig azt szeretné, ha hozzá hasonlóvá válnánk. Olyanná akar tenni téged, mint amilyen Jézus Krisztus. Azt akarja, hogy építsd a jellemed.

Ha házas vagy, az első számú eszköz, amit Isten a krisztusi jellemed építésére használ, az a házastársad. Hiszen minden nap több száz lehetőséged adódik így arra, hogy ne magadra gondolj, hanem inkább a másikra.

A Biblia azt mondja: "Őszintén szeressetek... Tartsátok meg, ami jó. Legyetek elkötelezettek egymás iránt, mint egy szerető család. Tűnjetek ki az egymás iránti tisztelet kimutatásában." (Róma 12:9-10, GW fordítás)

Ezt teszed a házasságodban? Részt veszel a versenyben, hogy ki mutat több tiszteletet? Mielőtt megházasodtam sok-sok évvel ezelőtt, én tényleg azt gondoltam, hogy tudom, hogy kell szeretni egy nőt. Valójában viszont semmit nem tudtam a szeretetről! Most, 40 év házasság után tudom, hogy a szeretet elmosogatja az edényeket. Tudom, hogy a szeretet kiviszi a szemetet. Tudom, hogy a szeretet a másik embert helyezi az első helyre.

Tűnjetek ki az egymás iránti tisztelet kimutatásában, hogy még inkább olyanná válhassatok, mint Krisztus.

Beszéljetek róla:

 • Gondolj a legsikeresebb házasságra, amit ismersz. Hogyan írnád le a házaspár kapcsolatát? Hogy bánnak egymással?
 • Ha nem vagy házas, melyik kapcsolatodat használja Isten a jellemed építésére? Mit tanulsz általa a szeretetről és a tisztelet kimutatásáról?
 • Próbálj meg ma túltenni a házastársadon a szeretet és a tisztelet kimutatásában! Mi az eredménye?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 05. 06.)

Szólj hozzá!

Mindenki megérdemli a tiszteletet

2015. december 10. 03:00 - Babacson

"Tiszteljetek minden embert!" (1Péter 2:17.a EFO)

A tisztelet veszélyeztetett értékké vált az elmúlt pár tíz évben. A "Lényegtelenség Korában" élünk, ahol a szarkazmus uralja a napokat és ahol mindenkinek tetszik egy jó beszólás. 

Ugyanakkor a Biblia világossá teszi, hogy az erős családok - és társadalmak- a tisztelet köré épülnek. A Biblia arra utasít minket, hogy becsüljük a szüleinket, tiszteljük a hatóságokat, és tiszteljük a gyülekezeti vezetőinket. Az Efézusi levélben a feleségeket a férjeik tiszteletére szólítja, az 1Péterben pedig a férjeket hívja fel feleségeik tiszteletére. Csak hogy tisztázzuk, a Biblia senkit nem hagy ki, a Biblia azt is monda, hogy "Tiszteljetek minden embert!" (1Péter 2:17a EFO)

Mindenki, függetlenül hittől és viselkedéstől, megérdemli a tiszteletet. 

Miért?

1. Isten teremtett mindenkit. A Zsoltárok 8:5 azt mondja, "Hiszen olyanná tetted, hogy majdnem Istennel ér fel, megkoronáztad méltósággal és dicsőséggel." Isten nem készít szemetet. Senki sem értéktelen. Az emberek mindig hoznak rossz döntéseket, de még mindig értékesek Istennek. A világon a legkevésbé szeretett ember is értékes Isten számára.

2. Jézus mindenkiért meghalt. Az Ige így fogalmaz, "de Isten kiszabadított beneteket ebből a céltalan életből. Nem arany- vagy ezüstpénzzel fizetett értetek, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb." (1Péter 1:18:19a EFO) Talán egy bizonyos embernek te nem tulajdonítasz túl sok értéket, de Isten igen. Sőt, azt mondja, hogy minden emberért akivel találkozol érdemes meghalni.

3. Megmutatja, hogy ismered Istent. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten a szeretet. Ha ismered Istent szeretettel töltöd meg az életed. Az Ige azt mondja, hogy "Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet." (1 János 4:8 EFO) A szeretet mindig tisztelettel bánik az emberekkel.

4. Azt kapod vissza, amit adsz. Ez az aratás törvénye. Amit adsz, olyat kapsz. Ha azt akarod, hogy tiszteljenek, tisztelettel kell másokat kezelned. Az Ige azt mondja: "Amit vet az ember, azt fogja aratni is! (Galaták 6:7b EFO)

Beszéljétek át:

 • Minden ember akivel ma találkozol, megérdemli a tiszteletet. Miben változtatja ez meg a viselkedésed?
 • Kivel szemben esik a legnehezebbre számodra, hogy tiszteletet mutass? Miért?
 • Milyen utakon tudod "feltölteni az életed szeretettel?

 

* (Daily Hope by Rick Warren 2015.12.03.)

 

Szólj hozzá!

A szeretet figyel és meghallgat

2014. február 19. 03:00 - magyarosijulia

"Tiszteljetek minden embert, akivel csak találkoztok!" (1Péter 2,17 MSG fordítás)

72 2014.02.19.jpg

Jézus szerint úgy kell szeretni másokat, hogy értékeljük őket, ahogy Jézus is értékel minket.

Te a Király gyermeke vagy. Ő alkotott téged és Jézus az életét adta érted. A Biblia ezt mondja az 1Péter 1,19-ben: „A váltságdíjat nem arannyal vagy ezüsttel fizették, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb.” (NLT fordítás) Mennyi a te értéked? Nézz föl a keresztre. Jézus hajlandó volt meghalni érted. Isten képes volt érted adni az Ő Fiát. Ennyire értékes vagy!

Jézus azt akarja, hogy mindenkit ennyire megbecsülj – még azokat is, akiket ki nem állhatsz. Krisztus mondja: „Én ennyire szeretem őket (szélesre tárt kezekkel a kereszten). Tehát azt várom el tőled gyermekem, hogy ugyanígy szeresd ezeket az embereket, ahogy én szerettem, mert értük is meghaltam, nem csak érted. Úgy bánj velük, ahogyan én! Úgy értékeld őket, ahogyan én!

A Biblia azt mondja: „Tiszteljetek minden embert, akivel csak találkoztok!” (1Péter 2,17 MSG fordítás)

Hogyan teheted ezt meg? Az egyik módja ennek, hogy rájuk nézel, figyelsz rájuk és meghallgatod őket.

Az egyik kedvenc versem a Bibliából a Márk 10,21: Jézus sétált az utcán, egy fiatal vállalkozó pedig odament hozzá és feltett neki egy kérdést. Jézus válasza az volt, hogy ráfigyelt és szerette. Ráfigyelt és szeretett. Nem tudsz szeretni anélkül, hogy figyelnél!

Amikor a pincérnő kiszolgál téged vagy a bolti pénztáros próbál beszélni veled, te viszont nem figyelsz rájuk, akkor nem vagy szeretetteljes. A szeretet figyel és meghallgat.

Gondolj valakire, és írd is le a nevét egy olyan ismerősödre, akinek tudod, hogy alacsony az önértékelése. Aztán határozd el, hogy ezen a héten kimutatod annak az embernek, hogy elfogadod őt, és hogy mennyire értékes ő számodra és Isten szemében. Ha mindenki más úgy bánik ezzel a személlyel, mint egy kitaszítottal vagy nem is törődnek vele, akkor te éreztesd meg vele, hogy igen is számít! Számít Istennek, ezért számodra is fontos!

Beszéljünk róla

 • Melyik ismerősödnek van szüksége, hogy megtudja, hogy Istennek és neked is számít?
 • Hogyan értékeled magad, mennyire figyelsz másokra osztatlan figyelemmel? Mit fogsz tenni, hogy ezen a területen is fejlődj?
 • Határozd el, hogy olyanra fogsz figyelni, akit általában észre sem veszel. Hogyan reagál?
Szólj hozzá!

Ne beszélj elhamarkodottan!

2013. december 04. 03:00 - Lilla:)

"Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra" (Jakab 1:19)

james119.jpg

Amikor próbálsz kibékülni valakivel, ne a problémára figyelj! A panasza és haragja mögötti sebekre figyelj, arra, hogy a másik embernek mi okoz fájdalmat.

A sérült ember megbánt más embereket. Az egészséges ember nem bánt meg másokat. A szent emberek nem bántanak meg másokat, és a boldog emberek sem. Ez igaz minden helyzetben, a házasságban, a piacon vagy a Közel Keleten egyaránt. Amikor egy embernek fáj valami, az megbánt másokat.

Az emberek megbecsülésre vágynak mindenütt a világon. Ha tiszteljük a másik fél méltóságát, a haragja gyorsan elszáll. És ez igaz nemzetekre, üzleti kapcsolatokra, gyülekezetekre, etnikai csoportokra és a saját családunkra is. Tisztelettel és méltósággal bánjunk az emberekkel.

Hogyan tudod a legjobban kimutatni mások felé a tiszteletedet? Figyelj rájuk és nézz a szemükbe. Amikor próbálsz kibékülni valakivel, arra kell figyelned, hogy mi van a szavaik mögött, hogy milyen sérelmet próbálnak kifejezni.

A Jakab 1:19 elmondja, hogyan is csináljuk: "legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra." Isten két fület adott neked és egy szájat. Azt akarja, hogy kétszer annyit hallgass, mint amennyit beszélsz. Mi azonban sietünk. Meg kell próbálnod megérteni mások nézőpontját, és nem csak a saját szempontodból kell látnod egy helyzetet. Assisi Szent Ferenc mondta a következőt: "Először arra törekedjünk, hogy mi értsünk meg másokat, és csak utána arra, hogy mások megértsenek minket."

A héten rengeteg esélyed lesz arra, hogy így tegyél. Ne halassz el egyetlen lehetőséget se, hogy kimutasd egy másik embernek a tiszteleted azzal, hogy meghallgatod, mi bántja és mi fáj neki. Utána haladhatsz tovább a békülés felé.

Beszéljünk róla:

 • Kivel van konfliktusod? Mit gondolsz, mi lehet az oka a sérelmének?
 • Hogy értékelnéd magad, mennyire tudod meghallgatni az embereket? Mi akadályoz meg néha abban, hogy időt szakíts arra, hogy meghallgass valakit?
 • Milyen lépéseket tudsz tenni azért, hogy leülj valakivel és tényleg meghallgasd a sérelmét, hogy ezáltal elősegítsd a helyreállást?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 11. 27.)

Szólj hozzá!