Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Örökségünk: kegyelem, türelem, bölcsesség és erő

2010. szeptember 12. 00:33 - TKrisztina

"Isten fenntart az ő gyermekei számára egy megfizethetetlen, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökséget, amely a mennyekben van fenntartva számunkra" 1Pt.1,4

Az Újszövetség nagy hangsúlyt helyez a mi gazdag "örökségünkre". Isten családjában, az Ő gyermekeiként mi is részesülünk a családi vagyonból. Minden, ami Istené, hozzánk tartozik (Gal. 4,7). Pál apostol hozzáteszi: "És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között" (Ef. 1,18).

Milyen javakat öröklünk?

Isten családjának gyermekeiként nekünk adatott "gazdagsága, kegyelme, jósága,  türelme,  dicsősége,  bölcsessége, ereje és irgalma" (Ef. 1,7; Róm2,4; 9,23; 11,33; Ef. 3,16; 2,4). Örökségül kapjuk az örök életet is, Isten már és itt és most belénk helyezi Szellemét, az eljövendő dolgok biztosítékaként.

Micsoda örökség ez! Sokkal gazdagabb vagy, mint gondolnád. Ezért írta Pál teljes bizonyossággal: "Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban" (Fil 4,19).

Örökkévaló örökséged felbecsülhetetlen, tiszta, tartós és őrzött; senki nem veheti el tőled. Nem rombolhatja le háború, rossz gazdasági helyzet, vagy katasztrófa. Ezt az örökséget kellene várnod, nem pedig a nyugdíjazást; a nyugdíjazás mindössze egy rövidlátó célkitűzés.

Szólj hozzá!
Címkék: örökség

Isten családja örökre megmarad

2010. szeptember 11. 03:00 - FodorImi

Mivel az Ő gyermekei vagytok, minden a tietek." (Galata 4:7 NLT  fordítás)

 

Szellemi családod sokkal fontosabb, mint fizikai családod, mert az örökké tart. A földi családunk csodálatos ajándék Istentől, de csak ideiglenes, gyenge, törékeny, gyakran szétszakítja a válás, a távolság, a gyerekek felnövekedése, a szülők megöregedése, és – elkerülhetetlenül – a halál.

Pál apostol ezt mondja: „Amikor elgondolkozom az Ő tervének bölcsességén és nagyságán, akkor térdeimre esek, és dicsőítem Istent, aki minden mennyei és földi család Atyja.” (Efézus 3:14-15 LB – fordítás)

Másrészről a szellemi családunk – a kapcsolatunk más hívőkkel – megmarad az örökkévalóságon keresztül. Sokkal erősebb közösség, sokkal maradandóbb kapocs, mint a vér szerinti rokonság.

A Biblia azt tanítja: „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (János 1:12-13)

Abban a pillanatban, mikor beleszülettél Isten családjába, csodálatos születésnapi ajándékokat kaptál: a család nevét, a családhoz való hasonlóságot, a család előjogait, a meghitt családi kapcsolatot és a család örökségét!


(Rick Warren – Daily Hope 2010.09.04)


 

Szólj hozzá!
Címkék: isten családja

Isten saját családjának tagja vagy

2010. szeptember 10. 03:00 - Lilla:)

 „Az Ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.” (Jakab 1:18)

 
Amikor hitünket Krisztusba helyeztük, Isten az Apánk lett, mi pedig gyermekeivé váltunk, így lett a többi hívő testvérünk, a gyülekezet pedig lelki családunk. „Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Íme, az én anyám és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.” (Máté 12:49-50)
 
Az Ő családjába tartozik minden hívő a múltban, a jelenben, és mindazok, akik hinni fognak a jövőben: „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atya! Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.” (Róma 8:15-16)
 
Minden embert Isten teremtett, de nem mindenki az Ő gyermeke. Az egyetlen mód, hogy bekerüljünk családjába az, ha újjá születünk Őbenne. Egy emberi család részese lettél az első születésed alkalmával, de Isten családjának is részesévé válhatsz a második születéseddel. „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.” (1Péter 1:3)(- Living Bible szabad fordítás: "Az Ő határtalan kegyelme által megkaptuk az újjászületés kiváltságát, így most Isten saját családjának tagjai vagyunk.")
 
A meghívás Isten családjába mindenkinek szól, de van egy feltétele: a Jézusban való hit.
 
„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” (Galata 3:26)
 
Nem csak a hit által születünk újjá Isten családjába, hanem a Biblia azt mondja, Isten is „örökbe fogad” minket. Nem érdemeljük meg, hogy gyermekei legyünk, de Ő kiválasztott minket erre a kiváltságra, mert szeret.
 
(Daily Hope by Rick Warren, 2010. szeptember 3.)
Szólj hozzá!
Címkék: isten családja

Isten azt mondja: megbocsátottam neked

2010. szeptember 09. 00:40 - dlkyra

 
"Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. "Ézsaiás 43:25
 
Bár hívők vagyunk, olyankor, amikor gondjaink vannak, azt szoktuk gondolni, hogy Isten épp leszámol velünk, hogy most aztán jól bosszút áll rajtunk. 
 
Hasonló történet szól egy fiatalemberről, aki elindult fel, egy hegyi tóhoz kocsival. Aztán út közben elkezdett hullani a hó, így kiszállt a kocsiból, hogy a kerekekre felszerelje a hóláncot. Amíg ezzel foglalatoskodott, közeledett egy másik autó is. A srác rémülten nézte végig, ahogy a másik kocsi az övébe csapódott, és egy sziklához préselte. Gyalog folytatta az útját a hegyre – a hóban, havas esőben egyre jobban átfázva. Majd ahogy végre felért és bekanyarodott, meglátta, hogy a faháza leégett. Ekkor fejét a falba veregetve kiszakadt belőle a kérdés, „Istenem, miért pont én?”. Az ég erre megnyílt és egy hang hallatszott, „Mert vannak emberek, akik egyszerűen az agyamra mennek.”
 
Lehet, hogy úgy érzed, Isten valahogy így viszonyul hozzád. Úgy gondolod, hogy Isten épp leszid téged, amikor problémáid vannak. De a Biblia úgy írja, „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” (Ézs. 43:25) Isten nem forral bosszút. Hogyha elfogadtad Jézust Megváltódnak, már nincs ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak.  A hibáidat nem emlegeti fel, hanem eltörli őket. A bűneiddel nem játszadozik, hanem elengedi azokat.
 
Daily Hope by Rick Warren (2010. szeptember 2.)
Szólj hozzá!
Címkék: bűnbocsánat

Isten azt mondja: alkalmas vagy!

2010. szeptember 08. 03:00 - husztin

 "Mert Ő szabadított meg minket, és Ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk."  2 Timóteus 1:9 (MBT)

Van lehetőséged arra, hogy most azonnal, egyenesen Istenhez jöjj. Közvetlenül bejuthatsz Hozzá. Nincs szükség arra, hogy valaki máson keresztül imádkozz. A megbánást sem kell bárki máson keresztül tenned. Ahhoz, hogy közösséged legyen Istennel, nincs szükséged másra. A Biblia tanítása szerint már most egyenes utad van.
 
Ezen felül Isten azt mondja, hogy meg vagy ajándékozva azzal a megbízatással, hogy más emberek felé szolgálj. Minden keresztény egy küldött. Ez nem azt jelenti, hogy minden keresztény prédikátor lenne, sokkal inkább szolgáló. Tehát minden esetben, amikor az ajándékaidat vagy a talentumaidat használod, szolgálsz.
 
A Bibliavers felszólít és ezt mondja:"megmentett minket az Ő szent munkájára." Meg vagy mentve, hogy szolgálj. Miért mentett meg téged Isten? Azért, hogy így te tudd szolgálni Őt.
 
Talán most azt gondolod: Honnan tudhatom, hogy mi az én szolgálatom? Figyeld meg az adottságaidat, az ajándékaidat és a képességeidet. Nézd, hogy Isten hogyan formált téged. Ő azt akarja, hogy használd ezeket a talentumokat  más emberek felé. Amikor így cselekszel, azt szolgálatnak hívják: semmilyen látványos, ijesztő vagy természetfeletti dolog nincs ebben. Egyszerűen csak segítünk másoknak.
 
Szolgálhatod Őt egy üzletben? Igen. Szolgálhatod Őt könyvelőként? Igen, megteheted. És vajon egy teherautót vezetve is szolgálhatod Őt? Hát persze! Mindig, amikor segítesz másoknak az Ő nevében, akkor szolgálsz.
 
Valójában,  Isten azt mondja, hogy rád feltétlenül szükség van a gyülekezetben. Fontos része vagy ennek a családnak.
Nézd meg ezt erről az oldalról:
  • Ha én nem használom az ajándékaimat -- téged csapnak be.
  • Ha te nem használod a talentumaidat -- én leszek becsapva.
  • Mindenki más a gyülekezetben be lesz csapva.
Mi mindannyian fontosak vagyunk. Mindannyiunkra szükség van, hogy megtegyük a saját részünket, amivel erősítjük egymást!
 

Daily Hope by Rick Warren (2010. szeptember 1.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása