Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten közel van, és megért téged

2016. június 12. 03:00 - torokaron

„Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja.” (Zsoltárok 145:18a)

Isten nincs olyan messze, mint a legtávolabbi csillag. Ő annyira közel van, mint a következő szívdobbanásod. Ott van veled minden egyes pillanatban. A Biblia az mondja az Apostolok Cselekedetei 17:27-ben: „Isten ezeket azért tette, hogy keressék Őt, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem”.

Lehet, hogy úgy érzed, hogy Isten egymillió kilométerre van tőled. De az érzéseid és a valóság nem mindig fedik egymást – ezt mindannyian tudjuk. Az igazság az, hogy Isten veled van most is.

Ő egy közeli Atya, hiszen:

Isten sohasem túl elfoglalt, amikor rólad van szó. Ez mutatja, mennyire közel is van hozzád. Ő ilyen szeretettel van feléd. A Zsoltárok 145:18a azt mondja, hogy „közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja…” Minden egyes alkalommal, amikor szólítod őt, Isten a közeledben van. Sokkal többet gondol rád, mint amennyit te gondolsz rá. Neki már azelőtt is volt gondja rád, hogy megszülettél. Minden nap minden pillanatában rád gondol. Az igazság az, hogy sokszor vagyunk túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy Istennel foglalkozzunk. Ő azonban sohasem túl elfoglalt, ha rólad van szó.   

Isten szereti betölteni a szükségeidet. Nem irigykedve teszi ezt, hanem örömét leli benne. A Máté 7:11 szerint: „Ha tehát ti … tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?"  Élvezheted annak a tudatát, hogy Isten szeret jó ajándékokkal elhalmozni téged.

Isten együttérez veled a fájdalmadban. Néhányan közületek nehéz dolgokon mennek keresztül ezen a héten, s nektek szükségetek van erre a versre: „Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból” (Zsoltárok 34:18).

Isten közel van hozzád, és megérti, hogy min mész keresztül. Fordulj oda hozzá – Ő pontosan ott van, és rád vár.

Beszéljetek róla:

 • Miért van ma szükséged Isten segítségére?
 • Miért érezzük néha Istent nagyon távolinak, amikor az élet nehézségeivel küszködünk?
 • Min kell változtatnod ahhoz, hogy ne legyél túl elfoglalt Istennel időt tölteni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.06.04.)

 

Szólj hozzá!

Számíthatsz Istenre

2016. június 11. 03:00 - Szíj Melinda

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása (Jakab 1:17).

anchor_of_the_soul.jpg

Amikor körülötted minden folyamatosan változik, fontos szem előtt tartani, hogy Isten Örökkévaló Atya. Ő sohasem hagy cserben, rá lehet számítani. Ő megbízható, méltó a bizalomra.

A Jakab 1:17-ben azt olvassuk: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása”. Isten változhatatlan, Örökkévaló Atyánk.

Az apák gyakran kiszámíthatatlanok. Beszéltem emberekkel, akik így vallottak: „Gyermekkoromban sosem voltam vele tisztában, hogyan bánik majd velem az apám. Sosem tudtam felmérni, vajon csendesen fog szólni, vagy durván. Sosem tudhattam, hogy épp ölelni vagy ütni készül, magához szeretne vonni, vagy el akar taszítani.”  Az ambivalens apák bizonytalan gyermekeket nevelnek.

De Isten nem hangulatfüggő. A te mennyei Atyád nyújtotta biztonság nem múlandó. Az egyik dolog, amivel bizton számolhatsz, hogy Isten mindig ugyanúgy viseltet irányodban.

A Biblia így fogalmaz a 2 Timóteus 2:13-ban: „Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja”.

Tudjuk, a világ gyorsabban változik, mint valaha. Alvin Toffler „Sokkoló jövő” címmel írt könyvében rámutat, hogy a gyors változások időszakaiban az embereknek szükségük van – ahogy ő nevezi – "szigetekre", melyek az állandóságot, a biztonságot képviselik. Amikor minden más bizonytalan, akkor is kell, hogy legyen valami az életben, ami sohasem változik; egy hely, ahol lelked lehorgonyozhat. Szükséged van biztonságos menedékhelyre, hogy kezelni tudd a stresszt.

Ezzel csak egy baj van: ezen a Földön semmi sem tart örökké. Csak egyetlen dolog van, ami sohasem fog változni: mennyei Atyád örökkévaló, gondoskodó szeretete.

„Az én Istenem változhatatlan irántam való szeretetében”  (Zsoltárok 59:10a TLB-fordítás).

Ebben biztos lehetsz.

Beszéljünk róla:

 • Mi számít a biztonság szigetének a saját életedben?
 • Miért okoz stresszt az állandó változás?
 • Melyek azok a jó adományok és tökéletes ajándékok a te életedben, melyek nyilvánvaló bizonyítékai Isten irántad való változhatatlan szeretetének?

(*Daily Hope by Rick Warren, 2016.06.04.)

Szólj hozzá!

Isten ismer, és törődik veled

2016. június 10. 03:00 - Lilla:)

"Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz." (Zsoltárok 103:13.)

Isten gondoskodó, szerető, könyörületes atya. Jobban szeret téged, mint azt megértheted. Jobban szeret téged, mint azt valaha felfoghatod. Isten a szeretet, és azért teremtett téged, hogy szerethessen. Minden cselekedetével szeret téged, és kegyelme semmihez sem hasonlítható. Isten egy gondoskodó apa.

A Biblia azt mondja a 103. Zsoltár 13. versében: "Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz." Az életed minden részletével kegyelmesen törődik.

A tanítványok többsége hivatásos halász volt. Egyik nap, amikor kimentek halászni, Jézus elfáradt, összekuporodott a hajó egyik végében, és elaludt. A feltámadó vihar nem kellett volna, hogy aggassza a tanítványokat. Halászként hozzászokhattak már a viharokhoz, de ez tényleg nagy lehetett, ha így megijedtek. A hajó rázkódott, dülöngélt, és víz került a hajóba. Őrjöngtek a félelemtől, és felébresztették Jézust, hogy feltegyék neki az élet legfontosabb kérdését: "Uram, téged nem érdekel?"

Te és én is folyton feltesszük ezt a kérdést Istennek ezerféle módon: "Istenem, láttad annak az orvosnak a jelentését? Téged nem érdekel? Látod, hogy milyen káosz a házasságom? Nem érdekel? Látod, hogy milyen kevés pénzünk van a bankban, és mennyi számlát kellene befizetnünk? Érdekel egyáltalán? Látod, hogy mivel küszködnek a gyermekeim az iskolában? Foglalkozol vele? Ismered ezt a félelmet, ami lefoglalja a gondolataimat, amitől képtelen vagyok szabadulni. Téged nem érdekel?"

A válasz az, hogy de igen, Istent érdekli. Sőt, ő jobban törődik vele, mint te magad. Segíteni akar neked, jobban, mint ahogy te a segítségre vágysz. Ő tudja, hogy mi segítség a számodra, jobban, mint ahogy azt te el tudnád képzelni. Ő ismer, és törődik veled.

"Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok" (1 Péter 5:7.)

Ha megtapasztaltad már, hogy a Mennyei Atya könyörületesen és állandóan törődik veled, nem tudsz mást tenni, csak viszonozni az ő szeretetét. Ha úgy érzed, hogy Isten millió mérföldre van tőled, az csak azért van, mert nem érted, hogy milyen kedves, törődő Atya ő valójában. Ennek megértése az első lépés a belső békéd felé.

Beszéljetek róla:

 • Mik azok a dolgok, amikkel most küszködsz?
 • Hiszed, hogy Isten foglalkozik a gondjaiddal? Miért vagy miért nem?
 • Mit jelenthet őrá vetni a gondjainkat?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 06. 03.)

Szólj hozzá!

Ismerd meg Istent, mint mennyei Atyádat

2016. június 09. 03:00 - mintyovanviki

„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved.” (Máté 6:9)

Az Ószövetség több ezer éves történetében mindössze hét alkalommal nevezik Istent „Atyának”. Az emberek nem gondoltak Istenre, mint Atyára. Úgy gondolkodtak róla, mint Alkotó, Mindenható, stb…De nem gondolkodtak róla, mint Atya. Aztán jött Jézus és azt mondta, hogy így imádkozzunk: nevezzük Atyánknak. Jézus több mint 150 alkalommal használja ezt a kifejezést Istennel kapcsolatban.

Amit Ő tett az egyenlő volt a sztereotípiák teljes lerombolásával. Isten nem egy ideges zsarnok. Isten nem egy kozmikus rendőr. Nem egy ünneprontó. Nem egy személytelen erő. Isten egy személyes Isten. Kapcsolatba szeretne lenni velünk és úgy alkotott meg minket, hogy meglegyen a képességünk ennek a kapcsolatnak a felvételére.

Csak egy probléma van. Nagyon sok ember számára az „apa” szó negatív hangzású. Az „apa” szó rossz emlékeket is felhozhat bennünk. Sok ember azt mondja: „Mi atyánk, aki a mennyekben vagy?” Ha Isten olyan atya, mint az én apám, akkor köszönöm, de nem kérek abból az Istenből.

Az igazság az, hogy sok valódi apa már a Földön képes pokollá tenni az életet. A valódi apák lehetnek ingatagok, szeszélyesek, bántóak, szigorúak vagy akár erőszakosak is. Vagyis az a szó, hogy „mi Atyánk, aki a mennyekben vagy” nagyon sokfélét jelenthet az emberek számára.

Az ok, amiért sok ember soha nem kerül kapcsolatba Istennel az lehet, hogy azt gondolják Isten hasonlít a földi édesapjukra, aki számukra elfogadhatatlan. Így azt gondolják Isten sem fogadható el számukra. Vagy talán az édesapjuk megbízhatatlan volt, így azt gondolják Isten is az. Nyakába varrjuk ezeket a vegyes érzéseket és érzelmeket Isten nyakába és így nem is lehet csodálkozni azon, hogyha nehezen tudunk kapcsolatba kerülni vele.

Sok mai gyereknek kevés kapcsolata van az édesapjával. Miért lenne elvárható az, hogy kapcsolatuk legyen a mennyei Atyjukkal? Ne csodálkozzunk, ha nem értjük Istent!

El kell engednünk az Istennel kapcsolatos elképzeléseinket és téveszméinket, hogy megérthessük azt az igazságot, amit Isten, a mennyei Atyánk valójában szeretne bemutatni nekünk. Mert az igazság szabaddá tesz minket! A tévhiteink elválasztanak Istentől. De ha valóban meg szeretnéd ismerni őt, szeretned kell.

Beszéljetek róla:

 • Milyen más tényezők vagy emberek tudják befolyásolni a téveszméinket Istenről?
 • Milyen kapcsolatod van édesapáddal? Istent is hasonlóképpen ismerted meg?
 • Hogyan ismerheted meg, hogy kicsoda valójában Isten, a mennyei Atyád?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.06.02.)

Szólj hozzá!

Fontos része vagy a Krisztus testének

2016. június 08. 03:00 - magyarosijulia

„Ahogy sok rész van a testünkben, úgy van a Krisztus testében is. Mindannyian részei vagyunk, és mindannyiunkra szükség van, hogy teljes legyen, mert mindegyikünknek más feladatunk van. Tehát egymáshoz tartozunk és mindenkinek szüksége van a másikra." (Róma 12,4-5 TLB fordítás)

Az egyik leggyakoribb leírása az egyháznak a Bibliában Krisztus teste. Jézus Krisztus azt akarja, hogy ma is azt a munkát folytassuk, amit Ő végzett, amikor Ő itt járt fizikai testben. Mi vagyunk Krisztus teste a világban.

A Biblia azt mondja: „Ahogy sok rész van a testünkben, úgy van a Krisztus testében is. Mindannyian részei vagyunk, és mindannyiunkra szükség van, hogy teljes legyen, mert mindegyikünknek más feladatunk van. Tehát egymáshoz tartozunk és mindenkinek szüksége van a másikra." (Róma 12,4-5 TLB fordítás).

Mindenkire szükség van a Krisztus testében. Mind testrészek vagyunk benne, és mindegyikünkre szükség van. hogy teljes legyen a test.

Ez olyan, mint egy kirakós játék. Amikor kirakóssal játszol, és egy darab hiányzik, mit fogsz észrevenni? Azt az egy darabot, ami hiányzik.

Ugyanez van a Krisztus testében is. Mindenkire szükség van. Lehet, hogy azt mondod, hogy te csak egy lábujjköröm vagy a Krisztus testében. Lehullott valaha a lábujjkörmöd? Észreveszed, ha megtörténik. Egyszer egy 5 kiós súlyt ejtettem a lábujjamra, és bár csak egy apró része a testemnek, hat hónapig éreztem.

Sose téveszd össze kiválóságot a jelentőséggel! Lehet, hogy valami kiemelkedő, de nem fontos. Az orrom feltűnő. Eléggé kiáll, de nem alapvető fontosságú. Elveszíthetem az orromat, és attól boldogan élnék, amíg meg nem halnék. Kiemelkedő, de nem jelentős.

De más dolgok is vannak bennem, mint a máj, szív és tüdő. Egyik sem kiemelkedő, de ha elveszíteném őket, meghalnék.

Lehet, hogy jelentéktelennek érzed magad Krisztus testében, de valójában lényeges rész vagy! Sok rész van, de mindenkire szükség van. Mindannyiunknak van feladatunk!

Beszéljetek róla:

 • Gondololj egy olyan időszakra, amikor elszakadtál a Krisztus testétől. Milyen hatással volt az életedre?
 • Milyen jelentős szerepet végzel a Krisztus testében, ami nem annyira kiváló? Milyen a hozzáállásod a szolgálatodhoz?
 • Hogyan tudsz másokat biztatni, hogy mások szolgálatára használják a tehetségeiket a Krisztus testében?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.06.01)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása