Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A kibékülés legyen a célod, ne a vita eldöntése!

2016. november 05. 03:00 - Szíj Melinda

„Egy Isten van és egy közbenjáró Isten és az emberiség között, az ember Krisztus Jézus”. (1Timóteus 2:5, NIV fordítás)

 Ha konfliktusod támad az életben, a megbékélésre helyezd a hangsúlyt, és ne a vitás kérdés eldöntésére. Nagy különbség van a kettő között. A megbékélés vagy kibékülés a kapcsolat helyreállítását jelenti, míg a másik inkább az adott probléma részleteibe való belemerülést.

Minden vitás részletben valószínűleg úgysem fogsz teljesen egyetérteni a másik féllel, mert mindig lesz ellenvéleményed valamivel kapcsolatban. És senki nincs a világon, aki mindenben egyetértene veled, így soha nem lesz egyértelmű megoldás minden problémádra.

Lehet szeretetteljes kapcsolatod valakivel anélkül, hogy mindenben egyetértenétek? Persze hogy lehet. Akkor, ha megtanulod, hogyan lehet valakivel nem egyetérteni anélkül, hogy megsértenéd a másikat, és ha megtanulod, hogyan tudsz együttműködni mással még akkor is, ha nem vagy vele teljesen azonos véleményen. Ezt hívják bölcsességnek.

Az egyik legnagyszerűbb dolog, amit tehetsz az életed során az, hogy hídépítő leszel, és nem falakat emelsz. Akkor hasonlítasz leginkább Jézus Krisztushoz, amikor kibékíted az embereket, és falak helyett hidakat építesz. Jézus pontosan ezért jött a Földre! Ő a nagy békéltető. Isten azért küldte Jézust a Földre, hogy kibékítsen minket önmagával, mivel mi emberek konfliktusban állunk Istennel.

Azonban mindaddig nem tudsz békét kötni a többi emberrel, amíg nem békélsz meg Istennel. Talán az is része lehet a problémának, hogy nem vagy kibékülve önmagaddal, mert még Istennel sem vagy kibékülve. Először meg kell békélned Istennel, és azután nyered el Isten békességét.

A legelső dolog tehát az, hogy békesség legyen a szívedben, és ez úgy lehetséges, hogy beengeded a Békesség Fejedelmét oda.

Imádkozz szívedből így Istenhez: „Istenem, te ismered az életemet megkeserítő konfliktust. Belefáradtam és szeretnék megbékélni. A te békédet szeretném az életembe, ezért kész vagyok békejobbot nyújtani mások felé. Ezzel elfogadom a te békességedet ma. Megnyitom életem előtted, amennyire csak tudom. Töltsd meg életem szeretettel, türelemmel, örömmel és békességgel, és tartsd távol tőlem a haragot. Jöjj, és töltsd be életem minden területét a te békességeddel, és segíts, hogy falak emelése helyett hidakat építsek. Segíts, hogy képes legyek kezdeményezni, és ne a másiktól várjam ezt. Segíts, hogy megtaláljam a megfelelő időt és helyet, és hogy bátorságot merítsek ahhoz, hogy beismerjem a saját részemet és hibámat a konfliktusban, és hogy alázatos legyek. Kérlek segíts, hogy ne a másik embert támadjam, hanem a problémát állítsam kereszttűzbe. Segíts nekem, hogy a másik fél szempontjaira is tekintettel tudjak lenni. Támogass, hogy az igazat mondjam, és hogy a probléma megoldását tartsam szem előtt, és ne a másik embert hibáztassam. Segíts kérlek, hogy a kapcsolat helyreállítása és a kibékülés legyen a célom ahelyett, hogy a nézeteltérés minden részletét meg akarnám oldani. A te nevedben kérem ezt. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.10.29.)

Save

Save

Szólj hozzá!

Lehet ellenvéleményed anélkül, hogy ellenszenves lennél

2015. december 11. 03:00 - mirjam07

"Mindenki csak saját magáról fog számot adni Istennek. Tehát ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást!" (Róma 14:12-13a)

Sok ember - beleértve a keresztényeket is - azt gondolja, hogy azok az emberek felé kell tiszteletet kimutatnia, akikkel egyetért. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól. A mai világ hívőjeként sok olyan tevékenység van társadalmunkban, amit utálok, és amivel teljességgel nem értek egyet.

De attól még tisztelem az embereket - még akkor is, ha tudom, hogy nem jó a viselkedésük.

Miért? Először is azért, mert nem felejtem el, hogy minden egyes személy legfőképpen Istennek tartozik elszámolással a saját viselkedése, tettei, hozzáállása miatt. Egy nap majd Isten felállítja a ponthatárokat. Mindannyiunknak el kell számolnunk a viselkedésünkkel.

Másodszor, nem én vagyok Isten. Az emberek, akikkel nem értek egyet, nem felém tartoznak elszámolással. Istennek kell elszámolniuk. Nem nekem kell rendőrnek lennem, körbe-körbe futva, azon ügyködve, hogy mindenki, aki nem hívő, úgy viselkedjen, mint egy hívő. Valójában a Biblia azt mondja, hogy az emberek nem tudnak úgy viselkedni, ahogy Isten szeretné, addig, amíg nincsenek Vele kapcsolatban.

A Biblia azt mondja: "Mindenki csak saját magáról fog számot adni Istennek. Tehát ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást!" (Róma 14:12-13a). Nem számít ítélkezésnek, ha elmondod az igazságot az embereknek. Ha valaki tesz valamit, amiről a Biblia azt mondja, hogy nem helyes, nem ítélkezés, ha annak az embernek elmondod, hogy az rossz. Ez csak az igazság elmondása. Ítélkezés az, hogy fogod az igazságot és az emberek fejéhez vágod, majd örülsz, és erkölcsileg felsőbbrendűnek érzed ezért magad.

Lehet ellenvéleményed úgy, hogy közben nem vagy ellenszenves. Őszintén, a leggorombább emberek, akikkel valaha találkoztam túlbuzgó keresztények voltak, akik annyira elkötelezettek voltak az igazság iránt, hogy egyáltalán nem érdekelték őket az emberek.

Lehet igazad valamivel kapcsolatban, de ha goromba vagy közben, akkor nincs igazad. Ha nem szeretettel mondod el az embereknek az igazságot, akkor nincs igazad.

Jézus figyeli, hogyan kezeled azokat az embereket, akikért Ő meghalt. Jézus meghalt még azokért is, akik a legmegvetettebb életstílus szerint élnek.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Miért nehéz tisztelettel kezelni azokat az embereket, akikkel nem értesz egyet?
  • Felismerve, hogy Jézus meghalt ezekért az emberekért, hogyan változtatja meg irányukba való közeledésedet?
  • Ki az az ember, akit nagyon ellenszenvesen kezeltél eddig, és ezért bocsánatot kell kérned tőle?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.12.04.)

Szólj hozzá!

A kapcsolat helyreállítására figyelj, ne a vitás kérdésre

2014. augusztus 06. 03:00 - sema22

"Mert egy Isten van, és egy közbenjáró van Isten és az emberiség között, az ember Krisztus Jézus" (1Timóteus 2:5, NIV fordítás)

Amikor konfliktushelyzetben vagy, fontosabb, hogy helyreálljon a jó viszonyod a másik emberrel, mint az, hogy megoldást találj a problémára. A kettő között nagy különbség van. Az első esetben egy jó és békés viszony kialakítására törekszel a másik emberrel, míg a másik esetben inkább a probléma vagy a vita részleteit boncolgatod.

A vitás kérdések minden részletét valószínűleg úgysem lehet teljesen rendezni, mert mindig lesznek olyan dolgok, amivel kapcsolatban nem fog két ember teljesen egyetérteni.  A földön nincs még egy olyan személy, aki veled mindenben tökéletesen egyetértene, így aztán soha nem lehet a problémákat tökéletesen megoldani. 

Lehetséges jó viszony és szeretetteljes kapcsolat teljes egyetértés nélkül? Természetesen igen.  Megtanulhatod, hogy lehet valakivel nem egyetérteni anélkül, hogy megsértenéd a másikat - ezt hívják bölcsességnek. Ha tudsz jó kapcsolatban lenni valakivel anélkül, hogy azonos véleményen lennél vele, akkor bölcsességre tettél szert.

Az egyik legjobb dolog, amit tehetsz az életeddel az, hogy hidakat és nem falakat építesz. Amikor ez emberek közötti békességre törekszel, akkor vagy leginkább Jézushoz hasonló. Amikor hidakat és nem falakat építesz, akkor viselkedsz leginkább úgy, mint Ő. Jézus valójában ezért jött. Az Ő szolgálata a békéltetés szolgálata volt. Isten azért küldte Őt a Földre, hogy megbékítsen minket Önmagával, hiszen az ember konfliktusban áll Istennel.

Más emberekkel sem tudsz békességben élni addig, amíg nem vagy békességben Istennel. És lehet, hogy a saját lelkedben is ezért nincs békesség. Először Istennel kell békét kötnöd, azután pedig megtapasztalhatod Isten békességét is.

Az első lépés tehát az, hogy békesség kell, hogy költözzön a szívedbe, és ez úgy lehetséges, hogy beengedned a Békesség Fejedelmét oda. 

Most mondd el a következő imát Istennek:

"Istenem, te tudod, milyen konfliktus van az életemben. Bele vagyok fáradva, békességet szeretnék, és másokkal is békességben szeretnék élni. Ezért ma a te békességedet kérem. Megnyitom az életemet előtted amennyire csak tudom. Űzd ki a haragot, és töltsd be az életem szeretettel, türelemmel, örömmel és békességgel. Jöjj, és áraszd ki az életem minden területére a te békességedet, hogy hidakat és ne falakat építsek. Add, Uram, hogy kezdeményező legyek és ne másokra várjak. Kérlek, mutasd meg a megfelelő időt és helyet, és adj bátorságot, hogy be tudjam ismerni, mennyiben vagyok én is felelős a konfliktusért. Kérlek, hogy segíts alázatosnak maradni. És kérlek add, hogy ne embereket hibáztassak, hanem a probléma megoldását tartsam szem előtt. Kérlek, segíts, hogy a másik ember szemszögéből is tudjam látni a dolgokat, hogy az igazságot mondjam, és a probléma megoldására törekedjek, ne másokat hibáztassak. Segíts, hogy az legyen a célom mindig, hogy a jó kapcsolat helyreálljon köztem és más emberek között, és ne a problémák vagy viták apró részleteire figyeljek. Jézus nevében kérlek. Ámen. "

 (Daily Hope by Rick Warren, 2014. 07. 30.)

Szólj hozzá!