Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Dicsőítsd Istent a nehéz helyzetben is

2017. október 22. 03:00 - Abidzsil

,,Akkor éjjel a titok feltárult Dániel előtt egy látomásban. Ezután Dániel dicsérte a menny Istenét.” (Dániel 2:19, NLT fordítás)

praise.jpg

A legtöbben közülünk nem tudják, mit tegyenek, ha egy lehetetlen helyzettel szembesülnek. Tudtad, hogy egy több ezer évvel ezelőtt élt tinédzser fiú példája tud ebben segíteni?

Az elmúlt napokban arról beszéltünk, hogyan reagált Dániel a kor leghatalmasabb királyának lehetetlen kérésére. Láttuk, hogy Dániel a következő 5 dolgot tette:

 1. nem esett pánikba, és nem kérdezte, miért;
 2. több időt kért;
 3. imatámogatást kért másoktól;
 4. imádkozott Istenhez segítségért;
 5. kérte Istent, hogy természetfeletti módon segítsen neki.

A következő fontos dolog, amit Dánieltől tanulhatunk, a Dániel könyve 2. fejezetében található: dicsőítette Istent.

Fontos megértenünk, hogy a dicsőítés sokkal több a zenénél. A dicsőítésnek ezerféle módja van. Amikor például a figyelmemet Istenre irányítom, akkor dicsőítem Őt. Amikor kifejezem a szeretetemet Istennek, akkor is dicsőítem Őt. Nem kell istentiszteleten lenned ahhoz, hogy dicsőítsd Istent.

Amikor Istent dicsőítjük, a középpontba a problémáink helyett Isten kerül.

A Biblia azt mondja Dániel könyvében, hogy ,,Akkor éjjel a titok feltárult Dániel előtt egy látomásban. Ezután Dániel dicsérte a menny Istenét.” (Dániel 2:19, NLT fordítás)

Ez a rész megmutatja, hogyan imádjuk és dicsőítsük Istent egy válsághelyzetben. Dániel 3 fontos dolgot tett:

 1. dicsőítette Istent azért, aki Ő maga (20. vers);
 2. csodálatát és tiszteletét fejezte ki Isten iránt azért, amit tett (21-22. vers);
 3. megköszönte Istennek a segítségét (23. vers).

Ez a dicsőítés.

Te is tedd ezt, és akkor a figyelmed középpontjában nem te magad és a problémáid lesznek, hanem Isten.

És Ő az, aki a figyelmünk középpontjában kell, hogy legyen mindig.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért nehéz dicsőíteni, amikor különösen nehéz helyzetben vagyunk?
 • Hogyan tapasztaltad már, hogy amikor problémákkal küzdöttél a dicsőítés hatással volt a stressz-szintedre?
 • A dicsőítés módjával kapcsolatos fenti 3 dolog közül melyik a legnehezebb számodra, amikor nehéz élethelyzetben vagy:  dicsőíteni Istent azért, aki Ő maga, csodálatodat és tiszteletedet kifejezni iránta azért, amit tett, vagy megköszönni a segítségét? Miért?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.10.15.)

1 komment

Isten imádata a tanulás első lépése

2017. október 17. 03:00 - K. Juc

„Kezdd Istennel! Az első lépés a tanulásban, hogy meghajolsz  Isten előtt. Csak a bolondok hagynak figyelmen kívül ilyen bölcsességet és tudást.” (Példabeszédek 1:7, Message fordítás)

1299441_student_nurse_studying_1.jpg

Hogyan lehet belőled jó diák?

Úgy, hogy imádod Istent. 

A Biblia így foglamaz: „Kezdd Istennel! Az első lépés a tanulásban, hogy meghajolsz Isten előtt. Csak a bolondok hagynak figyelmen kívül ilyen bölcsességet és tudást.” (Példabeszédek 1:7, Message fordítás).

Pál apostol mondta egyszer Timóteusnak, hogy sok emberrel az a gond, hogy bár nagy a tudásuk – de nem azzal kapcsolatban, ami a legfontosabb. Valójában Jézus is így szólt a vallási vezetőkhöz: „Állandóan a Bibliátokat bújjátok, mert azt hiszitek, hogy ott találjátok meg az örök életet. De nem látjátok a fától az erdőt, mert az Írások mind rólam szólnak!” (János 5:39, Message fordítás).

Egy nap, amikor az életed végére érsz, megállsz majd Isten előtt. Ez lesz a záróvizsgád, ami sokkal fontosabb, mint bármelyik vizsga, amelyen korábbi tanáraidnál vagy oktatóidnál részt vettél.

Ezen a vizsgán nem arról fogsz beszélgetni Istennel, hogy hogyan teljesítettél matekből vagy a humán tárgyakból.

Ezt a kérdést fogja feltenni: „Ismertél engem?”

Mit fogsz erre válaszolni?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miként lehetséges, hogy sokan óriási tudásra tesznek szert, mégis elvétik az élet igazi értelmét?
 • Hogyan tett az Istennel való kapcsolatod jobb tanulóvá az életed minden területén?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017. 10.10.)

Szólj hozzá!

Ha hiszed, tedd meg!

2017. szeptember 11. 03:00 - FodorImi

Ne csupán hallgatói legyetek az igének, hogy ne csapjátok be magatokat, hanem tegyétek is meg, amit mond! (Jakab 1:22,  NIV fordítás)

Tegnap megnéztük a Máté 12:30-at: „Szeresd az Urat a te istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, tejes elmédből és minden erődből.” (NLT fordítás) Egy lehetséges mód, ahogyan tekinthetsz erre az igeversre, hogy arra összpontosítasz, szereted Istent minden beszédeddel, minden érzéseddel, minden gondolatoddal és minden cselekedeteddel. Isten úgy alkotott téged, hogy elsősorban egy beszélő, érző, gondolkodó, cselekvő lény legyél.

Akik beszélnek, a szívükkel szeretik Istent, akik éreznek, azok a lelkükkel. De tudtad, hogy az értelmeddel is szeretheted Istent? A gondolkodók az elméjükkel szeretik Istent. Amikor fejleszted, erősíted az elméd, az az imádat cselekedete.

A gondolkodók szeretik tanulmányozni a Bibliát. A Zsoltárok 119:97 azt mondja: „Mennyire szeretem a te törvényedet. Azon gondolkodom egész nap.” (GNT fordítás)

A gondolkodó emberek szerelmesek lesznek a Bibliába, amikor megtérnek. Nincs egyetlen más könyv sem, ami hasonló lenne hozzá. Választ ad az élet kérdéseire, beleértve ezeket is: Ki vagyok én? Hova megyek? Mi az élet célja? Számít az én életem? Mi a múlt? Mi a jövő? Honnan jöttem?

Szükségünk van gondolkodókra, mert a világot meg kell vizsgálnunk. Valakinek végig kell gondolni az összetett kérdéseket, és annak a következményét, amit mi többiek teszünk. Szükségünk van emberekre, akik végig gondolják a makacs problémákat, és leteszik a megoldásokat az asztalra. Ezért van szükségünk tudóskora, írókra, filozófusokra, feltalálókra.

A gondolkozóknak azonban nagyon figyelniük kell az alázat gyakorlására. A Biblia azt mondja: „Ne tartsd bölcsnek önmagadat” (Példabeszédek 3:7). Miért? Mert Isten az Isten, te pedig nem.

Az alázat egy választás. Egyszer sem mondja a Biblia, hogy kérd Istent, alázzon meg. Azt mondja, hogy „alázd meg magad az ÚR előtt.” Ez egy választás. Az alázat olyan valami, amit magaddal teszel. Senki sem képes megtenni veled. Megalázhatnak, de nem tudnak alázatossá tenni. Lényegében az alázat teljes függés Istentől. Ez nem tagadja meg az erősségeidet, de azt jelenti, hogy őszinte vagy a gyengeségeidet illetően.

A gondolkodóknak arra is figyelniük kell, hogy gyakorolják, amit tudnak. Ha tudod, akkor tedd meg! A Jakab 1:22 azt mondja: „Ne csupán hallgatói legyetek az igének, hogy ne csapjátok be magatokat, hanem tegyétek is meg, amit mond!”

Isten Igéje az élet „Használati Utasítása”, ezért akarja Isten, hogy tegyük meg, amit meg kellene tennünk. Ő a Teremtőnk, Ő tudja legjobban, hogyan kellene élnünk. A jó hír az, hogy Isten mindig igazságos velünk, segít bennünket, hogy kövessük az Ő utasításait.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Melyik nehezebb számodra, megtagadni az erősségeidet, vagy őszintének lenni a gyengeségeiddel kapcsolatban Miért gondolod így?
 • Készíts egy listát arról, hogy miben hiszel! Teszed ezeket?
 • Hogyan fejleszted és erősíted az elméd az imádat cselekedeteként?

 

*(Daily Hope by Rick Warren – 2017.09.04)

Szólj hozzá!
Címkék: imádat

Az engedelmesség az imádat cselekedete

2017. február 07. 03:00 - FodorImi

„Csak mondd meg nekem, mit tegyek, és én megteszem, URam. Amíg csak élek, teljes szívvel engedelmeskedem neked. (Zsoltárok 119:33-34 – TLB fordítás)

Isten mosolyog, amikor teljes szívvel engedelmeskedsz neki. Ez azt jelenti, hogy bármit is kér Isten, megteszed fenntartás és habozás nélkül. Nem halogatod és nem mondod, hogy „imádkozni fogok majd ezzel kapcsolatban”, hanem megteszed késlekedés nélkül. Minden szülő tudja, hogy a későbbre halasztott engedelmesség valójában engedetlenség.

Isten nem tartozik magyarázattal, nem kell megindokolnia semmit, amit kér tőled. A megértés várhat, de az engedelmesség nem. Az azonnali engedelmesség által többet tudunk meg Istenről, mint a Bibliának egy életen át tartó fejtegetése által. Sőt, jó néhány parancsolatot sosem értünk meg addig, amíg nem engedelmeskedünk. Az engedelmesség kulcs a megértéshez.

Gyakran próbálkozunk azzal, hogy részleges engedelmességet kínálunk Istennek. Magunk akarjuk megválogatni, hogy Isten melyik parancsának akarunk engedelmeskedni. Elkészítjük a listáját azoknak a parancsolatoknak, amelyek kedvünkre valók és amelyeknek engedelmeskedünk, és azoknak, amelyeket figyelmen kívül hagyunk, mert ésszerűtlennek, nehéznek, költségesnek vagy népszerűtlennek gondoljuk. Például, eljárok a gyülekezetbe, de nem adok tizedet. Olvasom a Bibliát, de nem bocsátok meg annak, aki megbántott. Márpedig a részleges engedelmesség valójában engedetlenség.

A teljes szívből való engedelmesség az, amikor valamit örömmel és lelkesedéssel teszünk. A Biblia azt mondja, hogy „Örömmel engedelmeskedjetek az ÚRnak!” (Zsoltárok 100:2a – TLB fordítás)

Ez volt Dávid hozzáállása is: „Csak mondd meg nekem, mit tegyek, és én megteszem, Uram. Amíg csak élek, teljes szívvel engedelmeskedem neked. (Zsoltárok 119:33-34 – TLB fordítás)

Jakab, aki itt keresztényekhez szól, ezt mondja: „Azzal szerzünk örömet Istennek, amit teszünk, és nem csak azzal, amit hiszünk.” (Jakab 2:24 – CEV fordítás)

Isten Igéje világosan tanítja, hogy az üdvösséget nem tudod kiérdemelni. Egyedül kegyelemből van, nem a te erőfeszítéseid által. Isten gyermekeként azonban az engedelmességeddel örömet szerezhetsz a mennyei Atyádnak. Bármilyen engedelmességi cselekedet egyben az imádat cselekedete is.

Miért tetszik Istennek az engedelmesség? Mert ez bizonyítja, hogy valóban szereted őt. Jézus mondja, hogy „Ha szerettek engem, engedelmeskedtek a parancsolataimnak.” (János 14:15 – GNT fordítás)

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan tudod felismerni, hogy Isten az, aki mondja neked, hogy tegyél meg valamit?
 • Milyen területeken mutatsz csak részleges engedelmességet Isten felé?
 • Hogyan változik az engedelmességhez való hozzáállásod, ha arra gondolsz, hogy az engedelmesség az imádat cselekedete?

 *(Daily Hope by Rick Warren – 2017.01.31.)

Szólj hozzá!

Békülj meg másokkal mielőtt Istent magasztalod!

2013. december 03. 03:00 - rorsy

"Ha tehát áldozatodat a templomba az oltárhoz viszed és hirtelen eszedbe jut valaki, akinek panasza lehet ellened, hagyd ott az áldozatod az oltárnál. Menj és békülj ki azzal az emberrel. Aztán gyere és ajánld fel áldozatodat." Máté 5,23-24 (NLT fordítás)

15 kibekules (4).JPG

A mondás szerint "az idő begyógyítja a sebeket." Pedig ez tévhit! Az idő semmilyen sebet nem gyógyít be. Az egyetlen megoldás a konfliktusok kezelésére az, ha szembenézünk velük.

Amikor szeretsz valakit, igyekeztek elsimítani a problémákat. Mi "béketárgyalásnak" hívjuk ezt, hiszen ilyenkor leülünk és szemtől-szemben megbeszéljük a gondokat.

Lehet, hogy most azt gondolod, "rendben, ha ide jönnek hozzám, akkor szembenézek velük és megbeszélhetjük a problémákat."

Nem! Isten azt várja el az övéitől, Tőled is, hogy mi tegyük meg az első lépést. Azt akarja, hogy béketeremtő legyél. Neked kell először lépni! Nem számít, hogy téged sértett meg valaki vagy te bántottad meg a másikat. Isten azt mondja, mindig Neked kell kezdeményezni.

A Máté 5,23-24 így szól: "Ha tehát áldozatodat a templomba az oltárhoz viszed és hirtelen eszedbe jut valaki, akinek panasza lehet ellened, hagyd ott az áldozatod az oltárnál. Menj és békülj ki azzal az emberrel. Aztán gyere és ajánld fel áldozatodat." (NLT)

A megbékélésnek mindig meg kell előznie azt, hogy Istent magasztaljuk. Először helyre kell állítanod a kapcsolataidat, és csak azután dicsérheted Istent.

Itt olvashatsz néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, hogyan békülhetsz meg valakivel:

 1. Válaszd ki a megfelelő időpontot. A legjobb az, amikor mind a kettőtöknek a leginkább megfelel. Várj addig, amíg mind a ketten nyugodtak vagytok és készen álltok rá!
 2. Válaszd ki a megfelelő helyet. Ne egy étteremben találkozzatok, ahol bárki megzavarhat, és ne is ott, ahol a gyerekek folyton körülöttetek zsonganak.
 3. Imádkozz a találkozás előtt! Mindig beszélj Istennel, mielőtt azzal a bizonyos személlyel beszélnél, akivel problémád akadt!
 4. Pozitív hozzáállással kezdj neki! Légy készen a megbocsátásra és a kompromisszumra!

Miért kell ezt csinálnod? Miért kell neked kezdeményezned a békülést? Először is azért, mert Jézus akarja így!  Másodszor azért, mert a dicsőítésed hiábavaló lesz, hogyha egy konfliktus kellős közepében vagy éppen. Harmadszor pedig azért, mert nem fogja meghallgatni az imáidat, amíg ki nem békültél a haragosoddal és Vele is.

Talán ez meglepő számodra, de a Biblia azt írja az 1Péter 3,7-ben, hogy "Férfiak, bánjatok tisztességgel feleségetekkel. Ha nem úgy bánsz vele, ahogy kellene, nem fognak meghallgattatni a ti imáitok." Ezek a versek bármely emberi kapcsolatra ugyanúgy vonatkoznak. Isten azt akarja, hogy rendezett kapcsolatok között éljünk. Azt akarja, hogy te kezdeményezd a megbocsátást. Ezután Istennel is megfelelő lesz a kapcsolatod.

Beszéljünk róla:

 • Miért okoz problémát az Isten dicsőítésében az, ha valakivel konfliktusban vagy?
 • Kivel kellene "béketárgyalást" tartanod?
 • Ma milyen lépéseket fogsz megtenni annak érdekében, hogy a kibékülést előremozdítsd a kapcsolataidban?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.11.26)

Szólj hozzá!