Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten Szentlelke munkálkodik benned

2017. január 21. 03:00 - magyarosijulia

„Isten munkálkodik benned, és megadja neked a vágyat és az erőt, hogy azt tedd, amiben Ő örömét leli." (Filippi 2:13, NLT fordítás, második kiadás)

A Szentlélek feladata az, hogy krisztusi jellemet alakítson ki benned.

A Biblia azt mondja, hogy „Az Úr... egyre inkább önmagához tesz hasonlóvá, amint az Ő dicsőséges képmására átváltozunk." (2Kor 3:18b, NLT fordítás, második kiadás). A változásnak ezt a folyamatát - hogy egyre inkább hasonlóvá válunk Jézushoz - megszentelődésnek hívjuk.

A saját erődből nem tud a jellemed olyan lenni, mint Jézusé. Újévi fogadalmak, akaraterő, de még a legjobb szándék se elég ehhez. Egyedül a Szentléleknek van ereje megtenni azokat a változásokat, amelyeket Isten akar az életünkben. A Biblia ezt mondja: „Isten munkálkodik benned, és megadja neked a vágyat és az erőt, hogy azt tedd, amiben Ő örömét leli." (Filippi 2:13 NLT fordítás, második kiadás).

Amikor a Szentlélek munkáját említjük, sokan csodák megnyilvánulásaira és intenzív érzelmekre gondolnak. De a legtöbb esetben a Szentlélek munkája olyan csendesen és visszafogottan megy végbe az életünkben, hogy arról tudomást sem veszünk és nem is érezzük. Legtöbbször egy „halk és szelíd hangon" szól hozzánk (1Kir 19:12b).

A Krisztushoz való hasonlóságot nem utánzással tudjuk elérni, hanem úgy, hogy hagyjuk, hogy a bennünk lakozó Krisztus éljen rajtunk keresztül. „Ez a titok: Krisztus benned él." (Kolossé 1:27, NLT fordítás, második kiadás)

Hogyan történik ez a mindennapi életünkben? A döntéseink által, amelyeket meghozunk. Úgy döntünk, hogy a helyes dolgot fogjuk tenni egy adott helyzetben, és bízunk Isten Szentlelkében, hogy megadja nekünk az Ő erejét, és mellé szeretetet, hitet és bölcsességet, hogy azt meg is tegyük. Mivel Isten Szentlelke bennünk lakik, ezeket bármikor kérhetjük tőle.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Szerinted miért engedi meg Isten, hogy mi döntsük el, hogy odafigyelünk a Szentlélek működésére és akaratára az életünkben, vagy sem?
 • Ha a Szentlélek csendes és visszafogott módon munkálkodik, mit tehetsz azért, hogy érzékenyebb legyél az életedben végzett munkájára?
 • Kérd Istent, hogy tegyen érzékennyé arra, hogy meglásd, hogyan működik a Szentlélek az életedben, és hogy a Szentlélek munkálkodjon benned és formáljon egyre inkább Jézushoz hasonlóvá. Kérd Tőle, hogy vegye el a félelmeidet és adjon bátorságot, hogy betölthesd a célodat a benned lévő Szentlélek ereje által.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.14.)

Szólj hozzá!

Mi is a megbocsátás valójában

2016. november 06. 03:00 - Babacson

"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23:34a., NIV fordítás)

Azt, hogy mit jelent valakinek megbocsátani, nagyon sokszor félreértjük manapság. Azt gondoljuk, hogy tudjuk, mi a megbocsátás, de valójában nem így van. Mielőtt tovább olvasnál, csinálj meg egy rövid tesztet, és döntsd el, igaz vagy hamis a következő öt állítás:

 1. Addig nem kell megbocsátani egy személynek, amíg ő nem kért bocsánatot. 
 2. Ha valaki megbocsát, azzal csökkenti az őt ért sérelem vagy fájdalom jelentőségét.
 3. A megbocsátás magában foglalja a bizalom és a kapcsolat helyreállítását.
 4. Addig igazán meg sem bocsátottál, amíg el nem felejtetted a sérelmet.
 5. Amikor látod, hogy valakit sérelem ért, a te feladatod megbocsátani az elkövetőnek.

Ha elolvasod a Bibliát és megnézed, hogy Isten mit mond a megbocsátásról, rájössz, hogy mind az öt állítás hamis. Te hogyan válaszoltál?

Az elkövetkező pár napot azzal fogjuk tölteni, hogy megvizsgáljuk,  mi az igazi megbocsátás, mert a legtöbb ember nincs ezzel igazán tisztában.

Először is, az igazi megbocsátás feltétel nélküli. Nem lehet megdolgozni érte, nem lehet kiérdemelni, és nem lehet alkudozni rá. A megbocsátás nem  egy "soha többet nem fogom ezt tenni" ígéretre épül. A megbocsátás belőlünk fakad, és egy felajánlás a másik ember felé, függetlenül attól, hogy ő bocsánatot kért vagy sem.

Amikor Jézus kinyújtotta a kezét a keresztfán és azt mondta, "Atyám, bocsáss meg nekik, mert  nem tudják mit cselekszenek," senki sem kért tőle bocsánatot (Lukács 23:34a, NIV ford.). Senki sem mondta, "Kérlek bocsásd meg nekünk, Jézus, amit most veled teszünk." Ő volt az, aki ezt felajánlotta, ő kezdeményezett.

Másodszor, a megbocsátás nem csökkenti a sérelem nagyságát vagy jelentőségét. Amikor valaki bocsánatot kér tőled és te azt mondod, "nem olyan nagy dolog, nem is bántottál meg annyira", akkor azzal valójában a megbocsátásnak is csökkented az értékét. Ha nem volna nagy dolog, akkor nem kérnének arra, hogy megbocsáss.

A megbocsátás a nagyobb horderejű dolgokhoz kapcsolódik, és nem a kisebb vagy jelentéktelenebb problémákhoz. Ha valamiért valóban meg kell bocsátanod, akkor ne csökkentsd annak a jelentőségét, amikor bocsánatot kérnek tőled. Ne mond azt, hogy "nem nagy dolog", mert igenis az. Ha csak valami kisebb problémáról van szó, akkor mond csak egyszerűen azt, hogy "nem kell bocsánatot kérned". Viszont, ha valóban komoly dologról van szó, akkor ismerd el azt. 

Nagyon sok fontos és komoly dolog van az életben, észrevetted már? De különbség van aközött, hogy valakit megsértettek vagy megbántottak, és aközött, hogy valaki ellen valami szándékos vagy súlyos sérelmet követtek el. Ha valakit megsértettek vagy megbántottak, akkor inkább türelemre és elfogadásra van szükség, és nem feltétlenül a megbocsátásra, mert a másik személy nem szándékosan tette, amit tett. Azonban ha valaki ellen valami szándékos vagy súlyos sérelmet követnek el, akkor szükség van megbocsátásra. 

Ne felejtsd el soha, hogy Isten mindig kegyelmet ad arra, hogy megbocsáss másoknak, ha hitben jársz Ővele. 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Melyek azok a sebek, amelyek miatt várod, hogy valaki bocsánatot kérjen?
 • Miért olyan nehéz valakinek megbocsátani akkor, ha ő nem kért bocsánatot? Hogyan tudsz ezen túllépni?
 • Hogyan változik meg a megbocsátáshoz való hozzáállásod, ha figyelembe veszed, hogy Krisztus megbocsátott neked?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.10.30.)

 

Save

Szólj hozzá!

Isten az szeretné, hogy felnőj

2016. szeptember 17. 03:00 - Anika Enikő

'Isten a kezdetektől úgy határozott, hogy azoknak, akik Őhozzá jönnek - és mindig is tudta, hogy ki fogja ezt tenni - olyanokká kell válniuk, mint az ő Fia.' (Róma 8:29a, TLB fordítás)

Isten azért teremtett, hogy olyanná válj, mint Krisztus. Azt szeretné, ha szellemi-lelki értelemben felnőnél!

Ezt mondja az Ige: "Isten a kezdetektől úgy határozott, hogy azoknak, akik Őhozzá jönnek - és mindig is tudta, hogy ki fogja ezt tenni - olyanokká kell válniuk, mint az ő Fia." (Róma 8:29a, TLB fordítás).

Isten célja mindig is az volt, hogy önmagához hasonlóvá formáljon minket. Nem az, hogy mi is istenek legyünk, hanem hogy Istenéhez hasonló legyen a jellemünk.

Lelkipásztorként a legtöbbször ezt kérdezik tőlem az emberek: "Miért történik ez velem?" Nos, megmondom, miért... Azért, hogy lelkileg és szellemileg felnőj. Az életben minden dolog - jó, rossz, mindaz, amit te magad okozol és mindaz, amit mások tesznek veled - azért van, hogy segítse a szellemi-lelki növekedésedet. Nem Isten a rossz vagy gonosz dolgok forrása, ám a rossz dolgokból Isten képes jót kihozni.

Ahelyett, hogy azt kérdezed, "Istenem, miért történik ez velem?", kérdezd inkább azt, hogy "Istenem, mit szeretnél, hogy tanuljak ebből?" A életben adódó minden helyzet vagy keserűbbé vagy jobbá formál - a te döntésed, hogyan reagálsz azokra.

Minden problémának célja van, és ez a cél az, hogy segítse a szellemi növekedésedet és hogy Krisztushoz hasonlóvá formálódj.

Tehát, ha az életed egyik célja az, hogy szellemileg-lelkileg felnőj és Krisztushoz hasonlóvá válj, akkor nézzük meg, milyen Jézus. A Biblia a Szentlélek gyümölcseinek nevezi ezeket a jellemvonásokat. "Ő (a Szentlélek) pedig ezeket a gyümölcsöket fogja teremni bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom." (Galata 5:22b-23a) Ezeket a tulajdonságokat akarja Isten kiformálni és kialakítani benned az életed során.

Hogyan tud téged ilyenné formálni Isten? Hogyan formálja a jellemed és segíti a szellemi növekedésedet? Úgy, hogy ezekkel pont ellentétes helyzetekbe helyez.

Úgy tanít meg szeretni, hogy olyan emberekkel vesz körül, akiket nehéz szeretni. Amikor gyászolsz, arra tanít, hogy a fájdalom ellenére is van olyan dolog, aminek örülhetsz. Amikor zűrzavar és káosz van körülötted, akkor pedig békességre tanít. És amikor sorba kell állnod és várnod, akkor a türelemre.

Ezeket a tulajdonságokat Isten egy egész életen keresztül formálja ki bennünk, és ez a folyamat földi életünk végéig tart majd. Isten az életedben minden helyzetet felhasznál arra, hogy segítse a szellemi-lelki fejlődésed és hogy Krisztushoz hasonlóvá válj.

Beszéljetek róla:

 • Milyen helyzetekben tanultad a legtöbbet arról, hogyan legyél Krisztushoz hasonló?
 • Mit gondolsz, miért van olyan sok szellemileg éretlen keresztény?
 • A fontossági listádon a szellemi-lelki fejlődés hányadik helyen áll? Hogyan kellene esetleg változtatni ezen a sorrenden?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.09.10.)

Szólj hozzá!

Hogyan hagyhatod el és változtathatod meg régi szokásaid

2016. augusztus 31. 03:00 - csmsdvd

"Gyakorold ezeket, szenteld az életed ezeknek, hogy mindenki láthassa előrehaladásod ." (1Tim 4:15, GW fordítás)

Igaz, hogy egy teljesen új természetet kaptál abban a pillanatban, amikor megtértél, de még mindig vannak régi szokások, beidegződések és rutinok  az életedben, amiket el kell hagynod  és új szokásokra kell cserélned.

Szabadulj meg a fejlődésedet akadályozó félelmektől. Az igazság szabaddá tesz, viszont előtte gyakran nagyon rosszul érezzük magunkat. Félünk attól, hogy mit találunk majd, amikor őszintén szembenézünk a jellembeli hiányosságainkkal, ezért inkább a tagadás börtönében éljük az életünket. Csak akkor tudunk változtatni, ha Istennek megengedjük, hogy rávilágítson az ő igazságával a hiányosságainkra, hibáinkra és szorongásainkra. Éppen ezért, nem tudsz növekedni, ha nincs benned alázat és nem vagy tanítható.

Ne azonosítsd magad a hibáiddal. Biztosan szoktál ehhez hasonlót mondani: “én már csak ilyen vagyok…”, “én már nem leszek más...” stb. A tudatod mélyén valószínűleg aggódsz amiatt, hogy ha feladod a szokásaidat, a sérelmeidet és a szorongásaidat, akkor ki maradsz te? Ez a félelem mindenképp lassítja a szellemi-lelki növekedésed.

Tegnap arról írtam, hogy a jó szokások kialakításához idő kell. Ne felejtsd el, a jellemed a szokásaid összessége. Nem állíthatod, hogy tisztességes ember vagy, ha nem szokásod az, hogy mindig becsületes és tisztességes vagy.  Az a férj, aki általában vagy többnyire hűséges csak a feleségéhez, az egyáltalán nem hűséges! A szokásaidból épül fel a jellemed.

Ne felejtsd el, hogy gyakorolnod kell minden nap azokat a szokásokat, amik még jobban Krisztushoz hasonlóvá tesznek.

Gyakorold ezeket, szenteld az életed ezeknek, hogy mindenki láthassa előrehaladásod.” (1Tim 4:15, GW ford.)

Beszéljünk róla

 • Melyek azok a rossz szokásaid, amelyeknek hagyod, hogy meghatározzanak téged?
 • Hogyan tudsz alázatos lenni és megmutatni Istennek, hogy kész vagy szembenézni a hibáiddal és szorongásaiddal?
 • Mit szeretnél megváltoztatni az életedben – az időbeosztásoddal, a baráti társaságoddal vagy a szabadidőd eltöltésével kapcsolatban – annak érdekében, hogy minden nap tudj tenni azért, hogy jobb szokásaid  alakuljanak ki?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.08.24.)

Szólj hozzá!

Isten az életünkben csak fokozatosan adja a növekedést

2016. augusztus 30. 03:00 - torokaron

„Ezért tehát hagyjátok el a korábbi éneteket, a régi életmódotok alapját; hagyjátok el a régi éneteket, amit leromboltak a régi énetek megtévesztő vágyai. A szívetek és az elmétek teljesen meg kell, hogy újuljon, és fel kell vennetek magatokra az új ént, akit Isten úgy teremtett, hogy őhozzá hasonlítson, és amely egy olyan igaz életben válik láthatóvá, amely  tiszta, becsületes és szent.” (Efezus 4:22-24, TEV fordítás)

steps-1081909_1280.jpg

Ugyan Isten azonnal is meg tudna bennünket változtatni, mégis úgy döntött, hogy lassan fog átformálni minket. Jézus is szándékosan csak fokozatosan formálta a tanítványait, és Isten is csak lépésről lépésre engedte meg a zsidóknak, hogy elfoglalják az Ígéret Földjét, nehogy túl nehéz legyen számukra (5 Mózes 7:22). Isten szeret lépésről lépésre munkálkodni az életünkben.

Miért tart ilyen sokáig megváltozni és felnőni? Több oka is van ennek:

 • Lassan tanulunk. Sokszor csak akkor tanulunk valamiből, ha az már 40-50 alkalommal megtörtént velünk az életben. A problémák állandóan ismétlődnek, és azt gondoljuk, már tudjuk, mit kell tenni. De Isten jobban  ismer minket. Izrael népének története jól szemlélteti, hogy milyen gyorsan elfelejtjük azokat a dolgokat, amiket Isten tanít nekünk, és milyen gyorsan visszatérünk a régi szokásainkhoz. Ahhoz, hogy megtanuljunk valamit, ismétlésre van szükségünk.
 • Sok mindent el kell felejtenünk. Mivel a legtöbb problémánk – és az összes rossz szokásunk – nem egy vagy két nap alatt alakult ki, nem igazán reális azt várni, hogy mindezek egy szempillantás alatt eltűnnek. Nincs olyan gyógyszer, ima, vagy alapelv, ami azonnal el tudja törölni sok év sérüléseit. Az eltávolítás és kicserélés nehéz munkájára van ilyenkor szükség. A Biblia ezt úgy fogalmazza, hogy „levetni a régi természetet” és „felvenni az újat” (Róma 13:12, Efezus 4:22-24, Kolossé 3:7-10, 14).
 • A növekedés gyakran fájdalmas és ijesztő. Nincsen növekedés változás nélkül, de nincsen változás félelem vagy veszteség nélkül. És nincsen veszteség fájdalom nélkül. Minden változás egyfajta veszteséget is magában hordoz. Mi pedig félünk ezektől a veszteségektől, mert  még ha a régi énünk önromboló is volt, de mint egy elnyűtt cipő, legalább kényelmes és megszokott is.
 • A jó szokásoknak időre van szükségük, hogy kifejlődjenek. Emlékezz arra, hogy a jellemed nem más, mint a szokásaid összessége. Nem mondhatod magadról, hogy kedves vagy, ha nem vagy általában az. A szokásaid határozzák meg a jellemedet.

Csak egyetlen módja van annak, hogy egy Krisztushoz hasonló jellemet érj el: gyakorolnod kell ezeket a dolgokat – ehhez pedig időre van szükség! Nincsenek azonnal kialakuló szokások. Pál ezt mondta Timóteusnak: „gyakorold ezeket a dolgokat. Szenteld ezeknek az életed, hogy mindenki láthassa a fejlődésedet!” (1 Timóteus 4:15, GW ford.).    

Beszéljetek róla:

 • Szerinted miért engedi Isten, hogy fájdalmon és veszteségen menjünk keresztül akkor, amikor lelkileg és szellemileg növekszünk?
 • Mi volt az a rossz szokásod, amit nehéz volt megváltoztatni?
 • Mondj egy olyan dolgot, amit minden nap gyakorolnod kell annak érdekében, hogy Krisztushoz hasonló legyen a jellemed.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.08.23.)

Szólj hozzá!