Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Amikor úgy érzed, hogy feladnád

2024. február 15. 03:00 - daniella_89

Bár ezek az emberek mind híresek voltak a hitük miatt, mégsem kapták meg, amit Isten ígért nekik. Nem kapták meg, mert Isten valami jobbat tervezett a számunkra. Csak velünk együtt fogják elérni a tökéletességet. (Zsidókhoz írt levél 11:39-40 NLT fordítás)

178336931-58b5ae3c5f9b586046adc0dc.jpeg

Nem könnyű hívőként élni. Egy töredezett, problémákkal teli világban élünk. Az időjárás már nem normális, a testünk sem működik mindig rendesen, és a kapcsolataink sincsenek mindig rendben. 

Amikor Isten kiűzte Ádámot az Édenből, azt mondta neki, hogy nehéz élet vár rá. Ez így is lett. Van egy kozmikus harc az életért, ami benned is és körülötted is zajlik. Harcolsz a bűnös természeted ellen. Emellett harcolsz Sátán ellen is, aki csak ''lopni, ölni és pusztítani'' akar (János evangéliuma 10. rész, 10. vers).

Mindezek néha nagyon megviselnek bennünket, és fel akarjuk adni.

A Zsidókhoz írt levél 11. részében azonban Isten arra buzdít, hogy tartsunk ki, mert Ő nem feledkezett meg rólunk, és egy nap beteljesíti az ígéreteit. Jövőt és reménységet ígér nekünk (Jeremiás 29:11). Azt ígéri, hogy letöröl a szemünkről minden könnyet (Jelenések 7). Ezen kívül számtalan más ígéretet is kapunk tőle a Biblián, az Ő szaván keresztül. 

A Zsidókhoz írt levél 11. része több olyan bibliai hőst is említ, akik hittek Isten ígéreteiben, ilyen például Ábrahám, Sára, Izsák, Jákob, Ráháb, Mózes, Dávid, Gedeon, Sámson és még sokan mások. Sok nehézségen mentek keresztül, mégis mindig szellemben, a hit útján jártak. 

A Zsidókhoz írt levél 11:39-40-ben azt olvassuk, hogy „Bár ezek az emberek mind híresek voltak a hitük miatt, mégsem kapták meg, amit Isten ígért nekik. Nem kapták meg, mert Isten valami jobbat tervezett a számunkra. Csak velünk együtt fogják elérni a tökéletességet” (NLT fordítás).

Bízhatsz Isten ígéreteiben. Ne add fel!

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Ha hittel éljük az életünket, akkor az néha fájdalommal jár. Ha feladod, amikor nehéz időkön mész keresztül, akkor soha nem fogsz megtanulni Istenben bízni. Mit gondolsz, miért van ez így?
 • Bízhatsz Istennek az Ő Igéjében található minden ígéretében! Melyek azok az ígéretek, amelyekben bíznod kell ma?
 • Milyen tervet tudsz készíteni bibliai igeversek memorizálására, hogy könnyen tudd emlékeztetni magad Isten ígéreteire – különösen akkor, ha nehézségek vannak az életedben?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2024.02.08. ) 

 

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan győzzük le a csüggedést?

2024. február 07. 03:00 - gerbeaud

„Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el." (2Kor 4,1 TLB fordítás)

Tudod, hogy Isten szeret téged? Talán sokszor hallottad életed során ezt az igazságot. Ha tudod is ezt, érzed és felismered a szeretetét? Amikor már nem hiszed, hogy Isten szeret, akkor elcsüggedsz. Miért? Mert ilyenkor nem tapasztalod meg az Ő kegyelmét és irgalmát.

A csüggedés legyőzésének legjobb módja, ha arra gondolsz, hogy Isten mennyire szeret téged, és erre az igazságra összpontosítasz.Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el" (2Kor 4,1 TLB fordítás)

Mi az irgalom? Az irgalom az, amikor Isten azt adja neked, amire szükséged van, nem pedig azt, amit megérdemelsz. Irgalom az, amikor Isten ismeri minden múltban elkövetett és jövőbeli hibádat, mégis minden jót megad neked az életben. Isten irgalma az, ami megtart téged, amikor reménytelennek, levertnek vagy csüggedtnek érzed magad.

Sokan, akik már régóta keresztények, nem érzik Isten szeretetét, mert azt hiszik, hogy Isten csak kritizálni tudja őket. De ha a hang, amit hallatsz, mindig negatív, akkor az nem Isten hangja. Isten azért teremtett téged, hogy szeressen! Az életed első számú célja nem az, hogy jót tegyél, még csak nem is az, hogy Istent viszontszeresd. Az életed első számú célja az, hogy engedd, hogy Isten szeressen téged. Ha ezt megteszed, és megtapasztalod az Ő kegyelmét és irgalmát, akkor szabad leszel arra, hogy mindent megvalósíts, amit Ő az életedre eltervezett.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Leggyakrabban milyen körülmények hatnak arra, hogy szerinted Isten hogyan tekint rád?
 • Mit gondolsz, Isten negatív hangon vagy szeretettel szól hozzád gyakrabban? Miért?
 • Milyen módon engeded Istennek, hogy szeressen téged? Mit szeretnél változtatni azon, ahogy erről gondolkodsz?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.01.31.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A helyes kérdés, amit fájdalmadban fel kell tenned

2023. július 12. 03:00 - Besther

resilience-gba1592b2c_1280.jpg

"Ezért tehát nem csüggedünk...Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk." (2Kor 4,16-17)

Amikor az élet valóban keménnyé válik, a legtöbb ember végül megkérdezi, "Miért történik ez velem?"

Ez viszont rossz kérdés, amikor a dolgok kezdenek elsötétülni. Helyette próbáld ezt kérdezni, "Istenem, mi a célod ezzel?"

A Biblia ezt mondja Péter első levelének első részében, a hatodik és hetedik versekben: "...egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál..."

Semmi sem jön az életedbe véletlenül. Isten nem idéz elő rosszat. Viszont minden egyes dologból ki tudja hozni a jót, még a rosszból is. A próbák felfedik jellemed, érettséged, biztonságodat, értékeidet és a hitedet.

A Biblia egyik fő alakja Pál apostol. Egész életét Isten szolgálatának szentelte. Pedig sok tekintetben az élete rosszabb volt, mint képzelnéd. Megkövezték, hajótörött volt, megverték, hátrahagyták meghalni, bebörtönözték, megkorbácsolták és kirabolták, szomjazott és éhezett. 

De sosem volt keserű. Ahelyett, hogy azt kérdezte volna, "Miért én?", ő kereste és bízott Isten tervében. Megtanult bízni Istenben a problémái között is, még akkor is, ha nem értette. 

Mi a titka a kitartásának? "Ezért tehát nem csüggedünk...Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk." (2Kor 4,16-17)

Akárcsak Pál, te is ragaszkodhatsz a reményhez, mert Istennek célja van. Sőt, jutalma a fájdalmad is meghaladja.

Mikor Jézus meghalt a kereszten, követői azt hitték, hogy ez egy értelmetlen tragédia. Azt hitték, hogy Isten hibázott! De amit nem láthattak az az, hogy Isten még mindig a trónján ült és egy nagyobb célt hajtott végre.

Jézus a feltámadása után megjelent a tanítványoknak és ezt mondta, "Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." (Jn 20,21)

Még néhány pillanattal előtte nem látták a fájdalmuk okát. De itt volt Jézus és elmondta nekik, hogy Isten új feladatot ad nekik, mely egy nagy cél része.

Isten szándéka az életeddel mindig nagyobb, mint a problémáid. Bízz benne. Szeret a keresztrefeszítésekből feltámadásokat csinálni. Reménytelen helyzetekre specializálódott. 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Az életed milyen körülményei között kérdezted, "Miért én?"
 • Mikor láttad, hogy Isten jót hoz ki a nagyon nehéz körülményből?
 • Életed mely területén kell elkezdened kérdezni, "Istenem, mi a célod?"

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.05.)

Szólj hozzá!

Itt kereshetsz bátorítást!

2023. június 20. 03:00 - Dalma.

Mert minden amit korábban megírtak, a mi bátorításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. (Róm 15,4 NIV)

love-699480_1280.jpg

Lehangoltnak érzed magad? Szükséged lenne valami hangulatjavítóra?

Tedd le a csokoládét. Ne sajnáltasd magad! Inkább vedd a kezedbe a Bibliát. Ha csüggedt vagy, nincs szükséged kávészünetre. Egy Ige-szünetre van szükséged!

Isten azért adta nekünk a Bibliát, hogy bátorítson minket. A Bibliára úgy is gondolhatsz, mint egy hangulatjavítóra.

A Biblia azt mondja a Róma 15:4-ben: "Mert minden amit korábban megírtak, a mi bátorításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk" (NIV).

Nézzük meg közelebbről ezt az igeverset. Négy szó tűnik ki számomra: "minden", "Szentírás", "bátorítás" és "remény". Mit jelent ez? A Szentírásban minden a bátorításodra és a reménységedre szolgál.

Ez egy nagy kijelentés - de igaz! Isten Igéjének még a nehéz részei is azért vannak, hogy az életedet a helyes irányba bátorítsák.

Ezért van szükséged arra, hogy minden egyes nap időt tölts egyedül Istennel. Nem számít, minek nevezed - napi áhítat, csendes idő, bibliatanulmányozás - egyedül kell maradnod Istennel, olvasnod kell az Igét, és beszélgetned kell vele.

A Biblia azt mondja a Zsoltárok 119:114-ben: "Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem" (MSG).

Ha elcsüggedtél és elvesztetted a reményt, akkor egy dolgot mondhatok neked, ami valószínűleg igaz, anélkül, hogy valaha is találkoztunk volna: Időt kell töltened Isten Igéjével. Minél többet olvasod Isten Igéjét, amikor le vagy törve, annál inkább felemel téged. Nem számít, hogyan érzed magad, olvasnod kell Isten Igéjét. Ez elengedhetetlen az életedhez!

Tehát legközelebb, amikor csüggedtnek érzed magad, ne gyere haza, és ne kapcsold be a tévét. Ehelyett nyisd ki a Bibliádat, és kezdd el olvasni!.

Isten Igéje igazi bátorítást és reményt fog adni neked, mert Isten ereje van benne. Ez az egyetlen dolog, aminek hatalma van arra, hogy megváltoztassa az életedet!

Kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mihez fordulsz, ha csüggedtnek érzed magad? Ezek a dolgok valóban bátorítást, vagy reményt adnak neked?
 • Bármit be tudunk illeszteni az időbeosztásunkba, ha valóban fontos számunkra. Szántál már időt a napi időbeosztásodban egy csendes időre, hogy Isten megújíthasson téged?
 • Milyen bibliai igeversek bátorítanak téged, amikor csüggedt, vagy levert vagy? Ha még nem tetted meg, válassz egyet, és kezdd el még ma memorizálni!

*(Daily Hope by Rick Warren: 2023.06.13.)

Szólj hozzá!

3 módszer, amivel elkerülheted a csüggedést

2022. december 03. 03:00 - flependzsi

arrows-g44d02bdda_1920.jpg

Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes ÚRra gondoljatok (Nehémiás könyve 4,8)

Hogyan győzd le a csüggedést? Kövesd Nehémiás példáját!

Nehémiás könyvének 4. fejezetében három módszert látunk, amivel ellenállhatunk a csüggedésnek.

1. Erősítsd azokat a területeket, ahol gyengének érzed magad

Gondold végig őszintén, mik azok a területek, ahol lelkileg sebezhető vagy. A harag a gyenge pontod, a szexuális vágyak, az önhittség, vagy valami más? Milyen lelki területen érzed gyengének magad?

Amikor Nehémiás meghallotta, hogy az ellenség meg akarja támadni a zsidókat, akik a falat építették Jeruzsálemben azonnal cselekedett: “odaállítottam a népet a fal tövébe, a várfal mögé a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként kardokkal, dárdákkal és íjakkal” (Nehémiás 4, 7). Nehémiás elvégezte a házi feladatát. Tudta, hol vannak a város legsebezhetőbb pontjai és ez alapján tervet készített.

Talán a te életednek is vannak olyan területei amiket meg kell erősíteni. Ahhoz, hogy távol tartsd a csüggedést újra kell gondolnod néhány dolgot. Adósságaid vannak? Gondold újra a költségvetésed! Fizikailag nem vagy formában? Gondold át az életviteledet! Ne add fel azokat a területeket, ahol gyenge vagy! Ehelyett inlább, erősítsd meg őket!

2. Fókuszálj Istenre

Legyőzheted a csüggedést, ha nem arra összpontosítasz, amit nem szeretnél hogy megtörténjen, hanem Isten ígéreteire. Néha csak rajtad múlik,hogy elcsüggedsz-e, hasonlóan a boldogsághoz. Senki sem kényszerít hogy elcsüggedj, hogy elkeseredj.

Amikor Nehémiás látta az emberek aggódását, kiállt és azt mondta nekik: “Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes ÚRra gondoljatok” (Nehémiás 4,8). Emlékeztette őket Isten nagyságára és hatalmára. 

Ne ismételgesd magadban a bátortalanító gondolatokat, hanem gondolkodj inkább Istenről. A Jónás könyve 2. fejezet 8. vers azt mondja: “Amikor elcsüggedt a lelkem, az ÚRra gondoltam”.

3. Harcolj

Ugye tudod, hogy szellemi harcban állunk? A Biblia azt mondja, “ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben” (1 Péter 5, 8-9). Passzívan, tétlenséggel nem tudsz ellenállni az ellenségnek. Harcolnod kell azért, amiről tudod, hogy Isten akarja, hogy megtedd.

Nehémiás így folytatja: “harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért!” (Nehémiás 4, 9.) Tudod mi történt ezután? “Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.” (Nehemiah 4, 8.) Isten megerősítette őket, hogy folytathassák a munkát.

Ha megerősíted életed gyenge területeit, Istenre fókuszálsz, és megtanulsz harcolni, sokkal felkészültebb leszel a csüggedés elleni harcban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miben érzed magad a legesendőbbnek ma? Mi lehetne az első lépés, hogy megerősítsd ezt a területet?
 • Mik azok a dolgok, amikre gondolva csüggedés vesz erőt rajtad? Isten milyen tulajdonságán gondolkodhatnál ehelyett?
 • Tudva, hogy van egy ellenséged, aki "keresi kit nyeljen el", hogyan tudnád motiválni magad a csüggedés ellen?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.26.)

(A magyar bibliafordításokban különbözik a Nehémiás könyvében a versek számozása. A Magyar Biblia Társulat újfordása szerint a versek a 4. fejezet 7-9-es versei, míg a Károli fordításban az angol fordításokkal egyezően a 13-15-ös versek.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása