Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten miért nem utasítja el a bűnösöket?

2021. február 08. 03:00 - daniella_89

heartforgod_1.jpg

„Isten nem vádol untalan, és haragja nem tart örökké. Nem büntet meg minket minden bűnünkért, nem vétkeink szerint bánik velünk… Ő olyan, mint apa a gyermekeivel, gyengéd és könyörületes mindazokkal, akik félik őt” (Zsolt 103,9–10.13 NLT).

A Biblia azt mondja, nincs kárhoztatás bűneinkért, amíg a hitünket Jézusba helyezzük, de nem mondja, hogy bűneinknek nincs következménye. Minden alkalommal, amikor nem engedelmeskedsz Istennek, megsebzed saját magad, és más embereknek is fájdalmat okozol. Elveszted Krisztussal való közösségedet. Elveszted örömödet és a földre gyakorolt hatásodat, és elveszted mennyei jutalmaidat.

De üdvösségedet nem veszíted el. Miért van ez? Isten miért nem bűneink szerint fizet? Miért nem utasítja el Isten a hívőket, amikor vétkeznek?

Isten szeretete feltétel nélküli. Isten nem azt mondja: „Szeretlek, ha…”, vagy „Azért szeretlek, mert…” – csak azt mondja, „Szeretlek… és kész”. Isten soha nem hagy fel azzal, hogy szeressen, mivel te vagy kegyelmének címzettje.

Jeremiás siralmai 3. fejezetének 22 versében a következőt olvashatjuk: „Isten irgalma soha nem ér véget. Csak az Úr kegyelme létezik, ami megment minket a teljes pusztulástól” (TLB).

Az üdvösséged nem a teljesítményeden alapul. A Biblia így fogalmaz: „Megmentett minket, de nem igaz tetteink miatt, hanem irgalmasságából” (Tit 3,5 NLT). A mennybe vezető utat nem tudod elnyerni, nem tudod megvenni, nem tudsz érte megdolgozni, és nem tudod valamilyen trükkel sem megszerezni. Az egyetlen út, amiben bízhatsz, hogy bejutsz Isten országába, az Isten kegyelme.

Jézus már megbűnhődött a vétkeidért. Igazságszolgáltatási rendszerünkben is él a kétszeres büntetés tilalma, miszerint ugyanazon cselekmény miatt nem lehet senkit kétszer büntetőjogi felelősségre vonni. Ugyanez igaz Isten törvényére is. Az embereket nem büntetik kétszer sem ugyanazért a bűntettért, sem ugyanazon bűnös vétkezésért.

Kétezer évvel ezelőtt Jézus karjait kifeszítették a kereszten, és ott megbűnhődött a te vétked miatt is. Kiegyenlítette a te bűneidet is. Az ár teljes egészében kifizetésre került – csak annyit kell tenned, hogy elfogadod az általa kínált megbocsátás és az üdvösség ajándékát.

Jézus megérti emberi gyengeséged. Isten együttérző és megértő. Ismeri gyengeségeidet, hibáidat, és azt is, hogy mennyire kötődsz vétkeidhez. Ő azonban türelmes veled.

„Főpapunk megérti gyengeségeinket, mivel ugyanazokkal a próbákkal nézett szembe, mint mi, de ő mégsem vétkezett” (Zsid 4,15 NLT). Jézus 33 évig élt emberi testben, így megérti gyengeségeinket.

Isten nem haragtartó. A Biblia azt mondja: „Isten nem vádol untalan, és haragja nem tart örökké. Nem büntet meg minket minden bűnünkért, nem vétkeink szerint bánik velünk… Ő olyan, mint apa a gyermekeivel, gyengéd és könyörületes mindazokkal, akik félik őt” (Zsolt 103,9–10.13 NLT). Ha hiszel, akkor Isten nem haragszik rád. Miért? Mivel minden büntetést Jézus már kiegyenlített a kereszten.

Lehet, hogy így gondolkodsz: „Nem tudod, mennyire elesett vagyok. Nem tudod, mit tettem.” Nem, én nem tudom, de Isten tudja. Ha te úgy érzed, hogy túlzottan eltávolodtál Istentől, ő ezt mondja neked: „Térjetek vissza hozzám, ti hitetlen gyermekek, és én megbocsátom hűtlenségeteket” (Jer 3,22 NCV).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit tanít számodra Isten szeretete arról, hogy hogyan szeresd a másikat?
 • Miért próbáljuk elrejteni bűneinket Isten elől akkor is, ha tudjuk, hogy ő mindent lát és mindent tud?
 • Mit gondolsz mit jelent az istenfélelem?

A Biblia szerint egyikünk sem éri el a tökéletesség mércéjét.

Isten mégis szeret téged. Annak ellenére, hogy bűnt követtél el és hibáztál. Igazság szerint Isten annyira szeret, hogy elküldte az egyetlen Fiát, Jézust, hogy megtisztítson a bűneidből, és befogadhasson az ő családjába.

Ha készen állsz arra, hogy belépj Isten családjába, ez az imádság segít megtenni az első lépést: „Drága Istenem, tudom, hogy mikor meghalok, előtted kell majd számot adnom az életemről. Megvallom, hogy vétkeztem ellened, és a saját terveim alapján éltem az életem, nem pedig a tied szerint. Szeretném, ha ez mostantól kezdve megváltozna. El akarok fordulni a bűneimtől, és oda akarok fordulni hozzád.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon minden rosszért amit elkövettem, és így nem kell megfizetnem az ezért járó büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a te bocsánatodat. Tudom, hogy csak a kegyelmed menthet meg, Uram.

Jézus köszönöm, hogy annyira szeretsz, hogy magadra vetted minden vétkemet. Te tettél elfogadhatóvá a mennyországba való belépésre, és alázattal kérlek, ments meg engem! Kérlek ments meg a bűnöktől és azoktól a szokásoktól, amik elrontják az életem! Hiszek benned, Jézus. Hiszem, hogy megtartod az ígéreted, és megmentesz azonnal, biztosan, teljesen és örökkévalóan. Jézus nevében. Ámen.”

Ha elmondtad a fenti imádságot, kérlek írd meg számomra a Rick@PastorRick.com e-mail címre. Szeretnék küldeni számodra néhány ingyenes kiadványt, amik segítenek a Jézussal való utazásod első lépéseiben.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.02.01., ford.: gabormel, daniella_89)

Szólj hozzá!

A lelki tejtől az érettség felé

2020. április 30. 03:00 - Anika Enikő

20200430.jpg

„Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek” (Jn 13,17).

D. L. Moody a 19. század nagyszerű evangélistája, és keresztény nevelője volt. Ő mondta a következőt: „A Biblia nem azért adatott, hogy bővítsük az ismeretünket, hanem azért, hogy megváltoztassa az életünket.”

Befogadhatod Isten Igéjét nyitott szívvel; elsajátíthatod és elmélkedhetsz rajta. És ha mindezeket megtetted, megnövekszik a bibliaismereted. Ám Isten végső célja a Biblia használatával az, hogy megváltoztassa az életedet.

Jézus mondta a tanítványainak: „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek” (Jn 13,17).

A zsidókhoz írt levél erőteljes szavakkal illeti azokat az embereket, akik nem alkalmazzák a bibliai elveket: „Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni nektek, mert nem próbáljátok megérteni. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, az kiskorú, és járatlan az igazság Igéjében” (Zsid 5,11–13).

Gondolj csak a saját életedre! Következetesen alkalmazod a megtanult Bibliai igazságokat? Vagy még csak az alapokat tanulod?

Továbbmegy A zsidókhoz írt levél, és ezt mondja: „A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akik a gyakorlatban megtanulták megkülönböztetni a jót a rossztól. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk az érettségre" (Zsid 5,14–6,1).

Látod itt ebben a versben, hogyan közeledünk az érettség felé? Nem az állandó bibliatanulmányozás és nem az állandó konferenciákon való részvétel során. Akkor válunk éretté, ha tudatosan és kitartóan alkalmazzuk az Írásokból megtanultakat. Az ismereteidet át kell ültetni a gyakorlatba.

Ha elkezdted a gyakorlatban alkalmazni azt, amit megtanultál, akkor itt az idő, hogy másokat taníts. A tanítás a leggyorsabb módja a szellemi érettségnek. Isten nem kívánja, hogy tökéletes tanító legyél, hanem azt szeretné, ha elérhető lennél a számára.

Arra hívlak ma, hogy vállald ezt a három kötelezettséget!

1. Kezdj rendszeres bibliaolvasásba, tanulmányozásba, a versek elsajátításába és a verseken való elmélkedésbe!

2. Fogadd el Isten Igéjét mint életednek végső tekintélyét, és kezd megtenni azt, amit mond.

3. Csatlakozz be egy házi csoportba, ahol tanulhatsz, és ahol taníthatsz.

Tedd meg ezeket a dolgokat, és meglátod, hogy a jézusi ígéretek János evangéliuma 13. fejezetének a 17. verséből igazzá válnak a számodra: „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Tölts most egy pár percet imával, és szánd oda az idődet arra, hogy növekedj az érettségben azáltal, hogy megismered, alkalmazod és tanítod Isten Igéjét. Ha bizonytalan vagy abban, hogy is kezdd, akkor kezdd így: „Istenem! Mostantól elfogadom a Bibliát mint végső tekintélyt az életemre. A legjobb tudásom szerint megteszem azt, amit mond. Rendszeresen be akarom tartani az Igében leírtakat. Segíts, hogy megtanuljam, és segíts a tanulmányozásában. Rendelj ki egy házi csoportot a számomra, ahol tanulni, és tanítani tudok. Ámen!”

Elképzelhető, hogy nem állsz készen arra, hogy egy egész Bibliai könyvről taníts, vagy hogy prédikálj, ám ha tanultál a Bibliáról, és alkalmazod is a leírtakat, akkor ezeket mind átadhatod valakinek. Mi az, amit Isten tanított neked, amit átadhatnál valakinek?

Isten megváltást kínál neked

És ma van a napja, hogy elfogadd a megváltást. A Biblia ezt mondja Pál második levele a korinthusiakhoz 6. fejezetének a 2. versében: „Isten kész arra, éppen most, hogy üdvözöljön téged. Ma kész arra, hogy megmentsen téged" (TLB fordítás).

Hogyan fogadd el az üdvösséget és a megváltást? Úgy, hogy önmagad felől Isten felé veszed az irányt. Rábízod az életedet Krisztusra, aki megbocsátja bűneidet, és olyanná formál téged, akivé eredetileg tervezett.

Ha kész vagy befogadni az üdvösséget, és magadévá tenni a megváltást, akkor mondd el ezt az imát:

Jézus, szeretnélek megismerni személyesen. Köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért a kereszten. Megnyitom az életem ajtaját, és befogadlak mint megváltó Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, és hogy örök élettel ajándékoztál meg. Kérlek, vedd kezedbe az életem irányítását, és tégy engem olyan valakivé, amilyennek látni szeretnél.

Ha ezen ima elmondásakor elfogadtad a megváltás ajándékét Jézus által, akkor arra kérlek, küldj nekem egy emailt angol nyelven a Rick@PastorRick.com címre. Szeretnék ingyenes anyagokat küldeni neked, melyek segítségül szolgálhatnak a Jézussal való utad kezdetéhez.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.04.23.)

Szólj hozzá!

Elvégeztetett!

2020. április 13. 03:00 - nagynikoletta

20200412.jpg

„Ezután Jézus tudva, hogy már minden elvégeztetett; hogy beteljesüljön az Írás, így szólt: »Szomjazom.« [...] Amint Jézus megízlelte az ecetet, ezt mondta: »Elvégeztetett!« Aztán lehajtotta fejét, és meghalt” (Jn 19,28.30 NCV fordítás).

Jézus volt az egyetlen olyan személy, aki valaha mindent befejezett, ami a tányérjára került mielőtt meghalt.

János evangéliuma 4. fejezetének 34. versében, Jézus ezt mondja: „Az én eledelem az, hogy azt cselekedjem, amit Isten akar! Ő az, aki elküldött engem, és nekem be kell fejeznem azt a munkát, amivel megbízott” (CEV fordítás).

A mi szerencsénkre Jézus befejezte azt a munkát, amit Isten rábízott. A Bibliában ezt olvassuk közvetlenül azelőtt, hogy Jézus meghalt a kereszten az első Nagypénteken: „Ezután Jézus tudva, hogy már minden elvégeztetett; hogy beteljesüljön az Írás, így szólt: »Szomjazom.« [...] Amint Jézus megízlelte az ecetet, ezt mondta: »Elvégeztetett!« Aztán lehajtotta fejét, és meghalt” (Jn 19,28.30 NCV fordítás).

Amikor Jézus azt mondta, hogy „Elvégeztetett!”, az a győzelem kiáltása volt. A kifejezés ténylegesen egyetlen szó az eredeti görög nyelven is: tetelestai. Ez egy nagyon gyakori szó volt az ókori görög társadalomban, sok jelentéssel bír. Amikor Jézus kimondta ezt a szót a kereszten, utalást tett minden egyes jelentésre:

 • Ezt a szót használták a szolgálók és a dolgozók, akik visszatértek a vezetőjükhöz azzal a hírrel, hogy befejezték a munkát. Jézus befejezte azt a munkát, amelyet Isten bízott rá.
 • Ez egy jogi kifejezés, amelyet a bírók használtak annak bejelentésére, hogy a fogoly teljesen leszolgálta az idejét a börtönben. Jézus biztosította, hogy igazságot szolgáltassanak a mi bűneinkért.
 • Ez egy számviteli kifejezés, amely azt jelenti, hogy a tartozás teljes egészében megfizetésre került. Jézus teljes mértékben megfizetett a mi bűneinkért.
 • A művészek akkor használták ezt a kifejezést, amikor festéskor az utolsó ecsetvonásukkal aláírták a festményt. Jézus áldozata befejezte Isten nagyszerű remekművét azáltal, hogy lehetővé tette a teremtés csúcspontjának – nekünk –, hogy megszabaduljunk a bűneinkből.
 • A papok ezt a kifejezést használták akkor, amikor áldozatot ajánlottak Istennek, hogy kijelentsék: „Az áldozatbemutatás megtörtént”. Jézus kereszthalála áldozatbemutatás volt a mi bűneinkért.

Ez az egyetlen szó választja el a keresztyénséget a világ összes többi vallásától. Minden más vallás arról szól, hogy mit kell megtenned ahhoz, hogy helyreállítsd a kapcsolatod Istennel.

Jézus azt mondta: „Elvégeztetett!” Nem kell semmit tenned ahhoz, hogy hozzáférésed legyen Istenhez. Ő már mindent megtett! Neked csak bíznod kell benne.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan változtatja meg a felismerés, hogy Jézus befejezte a legfontosabb munkát érted, azt, ahogyan tekintesz az előtted álló feladatokra a mai napon?
 • A tetelestai szó öt jelentése közül, személy szerint melyik a legfontosabb számodra? Miért?
 • Mit tudhatunk meg Isten jelleméről azon tény alapján, hogy olyan utat készített számunkra az üdvösség felé, amely nekünk nem került semmibe?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.04.06.)

Szólj hozzá!

Az aggódás nem old meg semmit

2020. április 07. 03:00 - gabormel

20200407.jpg

„Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok; se a testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Az élet nem több-e az ételnél és a test a ruhánál?” (Mt 6,25 NIV fordítás).

Az aggodalom alapvetően irányítással kapcsolatos kérdés: megpróbálni ellenőrzés alá vonni az ellenőrizhetetlent. Nem irányíthatjuk a gazdaságot, ezért aggódunk miatta. Nem irányíthatjuk a gyerekeinket, ezért aggódunk értük. Nem irányíthatjuk a jövőnket, ezért aggódunk amiatt is.

Azonban az aggódás soha nem old meg semmit! Csak nagy lánggal ég, de meleget nem ad.

Jézus a Hegyi beszédében négy okot is felsorol, hogy miért szükségtelen az aggódás.

1. Az aggodalom észszerűtlen.
Máté evangéliuma 6. fejezetének 25. verse azt mondja: „Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok; sem a testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Az élet nem több-e az ételnél és a test a ruhánál?” (NIV fordítás).

Jézus azt mondja, hogy ha valami nem maradandó, ne aggódj miatta. Esztelenség olyan dolog miatt aggódni, amin változtathatsz. Amin pedig nem tudsz változtatni, azért fölösleges is aggódni. Akármelyiket is nézzük, nincs semmi értelme az aggódásnak.

2. Az aggodalom természetellenes.
Jézus a természetből merít példát Máté evangéliuma 6. fejezetének 26. versében: „Nézzetek az ég madaraira! Nem vetnek, nem aratnak, és csűrbe sem gyűjtenek, mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti többet náluk?” (NIV fordítás).

Isten teremtményei közül csak egyetlen egy van, aki aggódik, és az az ember. Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem bíznak benne, és Isten szerint ez természetellenes.

3. Az aggodalom haszontalan.
Nem változtat semmin. Máté evangéliuma 6. fejezetének 27. verse ezt mondja: „Bárki közületek, aki aggodalmaskodik, megtoldhatja-e az életét akár egy órával is?” (NIV fordítás). Amikor egy probléma miatt aggódsz, az egy arasszal sem visz közelebb a megoldáshoz. Ez olyan, mintha egy hintaszékben ülnél: nagy aktivitás, sok energia és mozgás, de semmi előrehaladás. Az aggodalom nem változtat semmin, csak téged változtat meg: boldogtalanná tesz!

4. Az aggodalom szükségtelen.
Máté evangéliuma 6. fejezetének 30. verse így szól: „Ha Isten így öltözteti a mezei virágokat, amely ma virít, de holnap a tűzbe kerül, akkor benneteket nem sokkal inkább – ti kishitűek?” (NIV fordítás). Ha hiszel Istenben, nem kell aggódnod. Miért? Mert megígérte, hogy gondot visel mindarra, amire szükséged van: „Isten be fogja tölteni minden szükségeteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint Krisztus Jézusban” (Fil 4,19 NIV fordítás).

Ide tartoznak a számlák, a kapcsolati konfliktusok, az álmok, a célok, a vágyak és az egészségügyi kérdések is, amelyekkel nem tudsz mit kezdeni. Isten minden szükségedet kielégíti Krisztusban.

Ne aggódj miatta!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Isten mely ígéreteire koncentrálhatsz az aggódás helyett?
 • Gondolj valamire, ami miatt aggódsz! Az aggódás helyett milyen lépést tudnál megtenni?
 • Az ima hogyan segít az aggódás leküzdésében?

Isten üdvösséget kínál neked, és ma van annak a napja, hogy ezt elfogadd.

Ha azt mondod, hogy „még nem”, valójában nemet mondasz Krisztusnak. A Biblia azt mondja Pál második levele a korinthusiakhoz 6. fejezetének 2. versében: „Most van az üdvösség napja. Ma készen áll arra, hogy megmentsen téged!” (TLB fordítás).

Hogy fogadod el az üdvösséget? Önmagadtól Isten felé fordulsz. Hiszel abban, hogy Krisztus belép az életedbe, megbocsátja a bűneidet, és azzá tesz, akivé szeretne tenni téged.

Ha készen állsz arra, hogy elfogadd Isten megváltását, imádkozhatsz így: „Jézus! Szeretnélek személyesen megismerni téged. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten a bűneim miatt. Megnyitom életem ajtaját, és elfogadlak téged Megváltómnak és Uramnak. Köszönöm, hogy megbocsátod a bűneimet, és örök életet adsz. Viselj gondot az életemre! Tegyél olyan emberré, amilyennek szeretnéd, hogy legyek!”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.03.31.)

Szólj hozzá!

Siess jót cselekedni!

2020. január 09. 03:00 - I. K.

„Ne tartsd vissza a jót azoktól, akik megérdemlik, ha hatalmadban áll segíteni rajtuk!” (Péld 3,27 NLT fordítás).

Az elmúlt napokban arról beszéltünk, hogy mikor kell gyorsan reagálnunk Isten Lelkének hívására. Íme, amiről beszéltünk: Azonnal engedelmeskedj, amikor Isten megszólít, hogy tégy valamit! Cselekedj gyorsan, amikor meg kell bocsátanod, vagy bocsánatot kell kérned! Légy gyors, amikor Istennek tett ígéretedet megtartod! És amikor kísértéssel nézel szembe, fuss el!

Ma további két esetet fogunk vizsgálni, amikor gyorsan kellene cselekedned. Először is cselekedj gyorsan, amikor van lehetőséged jót tenni valakivel. A Biblia újra és újra elmondja, hogy ha látsz alkalmat arra, hogy valakivel valami jót tegyél, akkor tedd meg azonnal!

Ebben az évben, Isten olyan embereket fog az utadba tenni, akik szükséget szenvednek. A szükségük lehet, hogy fizikai jellegű. Néhányuk talán érzelmi, mint a kedvességre vagy a bátorításra való szükség.

A példabeszédek könyve 3. fejezetének 27. verse azt mondja: „Ne tartsd vissza a jót azoktól, akik megérdemlik, ha hatalmadban áll segíteni rajtuk!” (NLT fordítás).

Ha például látsz valakit, aki hajléktalan, ne azt mondd, hogy valamikor segíteni fogok egy hajléktalanon. Inkább segíts rajta azonnal!

A Bilblia azt mondja A prédikátorok könyve 11. fejezetének 4. versében: „Ha a tökéletes feltételekre vársz, soha semmit sem fogsz tenni.”

Soha nincs „tökéletes„ idő valamit megtenni. Azonkívül, egyikünknek sem garantált még a holnapja sem. János evangéliuma 9. fejezetének 4. versében azt mondja Jézus: „Mindannyiunknak gyorsan végre kell hajtania a feladatokat, amelyeket az adott nekünk, aki elküldött engem, mert kevés idő van hátra, mielőtt leszáll az éj, és minden munka véget ér” (TLB fordítás).

Végül az utolsó a legfontosabb, amikor gyorsan kellene cselekedned. Gyorsan kellene cselekedned, amikor Isten megváltást ajánl. Isten felajánlja neked a megváltást, és ma van a napja, hogy ezt elfogadd.

Amikor tinédzser voltam, volt egy poszterem a hálószobám falán, amin az állt: „A nem döntés is döntés”.

Amikor azt mondod: „Még nem”, akkor valójában nemet mondasz Krisztusnak. A Bilblia azt mondja: „Isten most éppen kész arra, hogy köszöntsön téged. Ma kész arra, hogy megmentsen” (2Kor 6,2 TLB fordítás).

Hogyan fogadod el az üdvösséget? Elfordulsz magadtól Isten felé. Megbízod Krisztust, hogy jöjjön az életedbe, megbocsássa a bűneidet, és azzá tegyen, akivé akarja, hogy legyél.

Ha azzal akarod kezdeni az új évet, hogy elfogadod Isten megváltását, akkor imádkozhatsz valahogy így: Uram Jézus, személyesen meg akarlak ismerni. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten a bűneimért. Beengedlek az életembe, és elfogadlak mint Üdvözítőmet és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátasz nekem a bűneimért, és örök életet adsz nekem. Vedd át az irányítást az életem felett. Tégy azzá a személlyé, aki szeretnéd, hogy legyek. Ámen!

Igent mondani a megváltásra a legjobb út, amivel az új évet indíthatod.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor tett valaki jót veled az elmúlt évben? Milyen érzés volt?
 • Milyen lehetőségeket kell félretenned, hogy valami jót tegyél? Válassz egyet azok közül a dolgok közül, amelyet ma megtehetsz!
 • Igent mondtál az Isten által felajánlott üdvösségre? Ha nem, akkor olvasd el újra az imádságot ennek az áhítatnak a végén! Van valami, amiért ma imádkoznál? Emlékezz! A nem döntés is döntés.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.01.02.)

Szólj hozzá!
Címkék: üdvösség
süti beállítások módosítása