Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Célodat a kapcsolatokon keresztül tanulod meg

2024. május 12. 03:00 - Besther

ai-generated-8570267_1280.jpg

"...úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai." (Róm 12,5.)

Egy kapcsolatban csak azt tanuljuk meg, hogy kik vagyunk. Valódi identitásunkat csak a közösségben ismerjük meg.

Egyedül soha nem fogod megtudni, hogy ki vagy valójában. Ezt csak kapcsolatokon keresztül tanulod meg. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatba kell lépned másokkal a közösségért.

Ha megszülettél volna és egészen felnőttkorodig emberi kapcsolat nélkül éltél volna, akkor a leghalványabb fogalmad sem lenne arról, hogy ki, vagy mi vagy. Azt sem tudnád, hogy emberi lény vagy. Ezt csak azért tudod, mert kapcsolatban állsz más emberi lényekkel. Identitásodat az által tanulod meg, hogy kapcsolatban vagy.

A Biblia azt mondja, hogy kapcsolódnunk kell Isten családjához, Krisztus testéhez: "Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai." (Róm 12,4-5) Mindannyian Krisztus testének részeként találjuk meg értelmünket és funkciónkat. De levágott ujjként vagy lábujjként nem érnénk túl sokat, igaz?

A fülem csak akkor működik és tölti be célját, ha kapcsolódik a testemhez. Ha levágták a fülem és a földön fekszik, akkor mi haszna? Semmi, mivel nem hall semmit sem.

Ugyanez vonatkozik az orromra és szememre: ha külön állnak a testemtől, mi céljuk? Nincs céljuk, mert maguktól nem éreznek és nem látnak semmit sem.

Ugyanígy van az egyházzal, ha nem vagy kapcsolatban vele, akkor nem fogod megismerni életed célját. Nem fogod megismerni a szerepedet. Nem fogod tudni a funkciódat. Nem fogod ismerni az értékedet és értelmedet.

Isten családjának tagjaként különleges szereped van, amelyet csak te játszhatsz. Feladatod van, ami nem lesz elvégezve, ha te nem csinálod meg. Olyan hozzájárulásaid vannak, amelyekből másoknak nem lesz haszna, ha nem vagy kapcsolatban Isten családjával.

Fontos része vagy Krisztus testének! És csak akkor találod meg az értéked, a célod és az identitásod, ha csatlakozol egy gyülekezethez és olyan kapcsolatokat alakítasz, melyek segítenek olyanná formálni, amilyennek Isten teremtett. 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért akarja Isten, hogy az egyház olyan fontos szerepet játsszon az egyéni célunk megvalósításában? Miért teremtett minket úgy, hogy szükségünk legyen egymásra?
 • Milyen lehetőségeid vannak arra, hogy másokkal is kapcsolatba kerülj a gyülekezetedben, és milyen lehetőségeket kellene kihasználnod?
 • Miért gondolod, hogy a gyülekezetben megélt hiteles közösség nagyon vonzó lenne a hitetlenek számára?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.05.)

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Az úrvacsora hálához vezet

2023. november 30. 03:00 - csmsdvd

ocean.jpg

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?” (1Kor 10,16)

Amikor úrvacsorát veszünk, arra emlékezünk mit tett Jézus értünk a kereszten.

Ez nem egy üres szertartás, amit a keresztyének csak azért gyakorolnak, mert muszáj. Ehelyett Isten azt akarja, hogy azért vegyünk úrvacsorát, hogy segítsen emlékezni. Miért is kell emlékezzünk? Azért, hogy hálásak lehessünk. Csak azokért a dolgokért lehetsz hálás, amire emlékszel.

Az úrvacsorázás emellett egy olyan hálaadási szokás, ami segít emlékezni mit tett értünk Jézus a kereszten.

A Biblia azt mondja Pál első levelében a korintusiakhoz, a 11. fejezet 23-25 verseiben:„Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.””

Jézus azért adta a kenyeret és a bort, hogy az emlékezés egy-egy eszköze legyen. Amikor ezeket használjuk, akkor hálánkat fejezzük ki azért, amit Jézus tett értünk.

Az úrvacsorára használt másik szó az Eucharisztia. Ez egy görög szó, ami hálaadást jelent. Az úrvacsora a hálaadás mintaképe. Isten egyik kedvenc módja arra, hogy köszönetet mondjunk neki. Istennek sokféleképpen mutathatjuk ki a hálánkat, hálaadó énekeken keresztül, hálaadó áldozatokon keresztül, vagy az úrvacsorán keresztül.

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?” (1Kor 10,16)

Amikor az úrvacsorai kehelyből iszunk és a kenyeret esszük, akkor azt mondjuk Istennek: „Atyám, köszönjük, hogy elküldted Fiadat, hogy egy tökéletes életet éljen és meghaljon a mi bűneink miatt, hogy bűnbocsánatot kaphassunk.”

Amikor emlékezetjük magunkat arra, milyen nagy árat fizetett Jézus azért, hogy megmentsen, az egyetlen ésszerű válasz a hála.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Amikor úrvacsorázol, általában a hála szellemében teszed ezt? Miért vagy miért nem?
 • Mit gondolsz, miért akarja Jézus, hogy más keresztényekkel együtt úrvacsorázzunk, és ne egyedül?
 • Milyen más módokon gyakorolhatod a hálát Isten családjában élő emberekkel?

Bíztál-e Isten üdvösség ígéretében?

Ha még soha nem adtad át az életedet Jézusnak, akkor imádkozhatod ezt az egyszerű imát még ma:

Drága Jézusom!
Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsájtod, megismerem életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.
Megvallom bűneimet, és kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy te vagy Isten, az én Megváltóm, és azt akarom, hogy életem Ura légy. Ma életem minden részét átadom neked. Követni akarlak téged, és azt akarom tenni, amit te mondasz nekem.
Jézus, hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amely lehetővé teszi számomra, hogy kapcsolatom legyen veled, és egy nap csatlakozzam hozzád a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg ezt. És köszönöm neked, hogy nem kell kiérdemelnem, vagy megdolgoznom az üdvösségemért, mert tudom, hogy ez lehetetlen. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Neked ajánlom az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg engem, és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

(Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.)

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.23.)

Szólj hozzá!

Miért van szükséged másokra a nehéz időkben?

2023. november 01. 03:00 - daniella_89

praying-healing.jpeg"Azért, mert ti imádkoztok értem és Jézus Krisztus Lelke segít nekem, tudom, hogy ez a gyötrelem elhozza a szabadságomat." (Fil 1,19 NCV fordítás)

Mikor kudarcokat élünk át, a leggyakrabban a legrosszabb módon reagálunk: vissza akarunk vonulni, hogy falat építsünk magunk köré, és eltaszítjuk magunktól az embereket.

De ennek nem szabadna megtörténni.

Amikor a kudarcok meggyengítik a hitedet, szükséged van másokra, akik bízzanak Istenben - érted. Szükséged van a gyülekezeti családodra, hogy segítsen és támogasson.

Amikor Jób elvesztette családját, vagyonát és az egészségét, az elsöprő kudarc volt számára, mint ahogyan bárki számára is az lenne.

Ekkor az egyik barátja ezt mondta Jóbnak: "Ne engedd, hogy a haragod és a bánat, amit tartogatsz gúnyos mosolyra indítson Isten felé... Mások magasztalták Istent mindazért, amit tett, így csatlakozz te is hozzájuk" (Jób 36,18; 24 CEV fordítás)

Ez egy nagyszerű tanács. Mikor gondok között vagy, ne keseredj meg! Csatlakozz másokhoz, akik tudnak érted imádkozni, tudnak veled dicsőíteni, és támogatnak.

Hol találsz ilyen támogatást?

Először is, csatlakozz be a helyi gyülekezeted dicsőítésébe! A többi emberrel együtt való dicsőítés új perspektívát ad a kudarcaidnak.

Másodszor, vonódj be egy Biblia tanulmányozó kiscsoportba, házicsoportba. A legtöbb gyülekezet túl nagy ahhoz, hogy kapcsolatokat lehessen építeni csupán a dicsőítő alkalmakon való részvétellel. Szükséged van egy 10-12 fős csoportra, nemcsak azért, hogy a Bibliát tanulmányozzátok, hanem, hogy meg tudd osztani velük fájdalmad, és együtt tudjatok imádkozni.

Nem fogsz újra magadra találni egyedül. Szükséged van Isten népére, hogy felépítsenek és segítsenek Istenre összpontosítani.

A másokkal való együttlét egy óriási lépés ahhoz, hogy visszatérhess. Kérdezd csak meg Pált! Mikor egy római börtönben ült, ezt írta más keresztények támogatásáról: "Azért, mert ti imádkoztok értem és Jézus Krisztus Lelke segít nekem, tudom, hogy ez a gyötrelem elhozza a szabadságomat." (Fil 1,19 NCV fordítás)

Isten embereinek támogatásával és imádságaival a csalódásod, a kudarcod csupán időszakos. A legjobb napjaid még előtted vannak!

 Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • A nehéz időkben inkább visszavonulsz, vagy másokhoz sietsz? Mit gondolsz, miért hajlasz inkább arra?
 • Hogyan hatottak rád más keresztények a korábbi kudarcaid során?
 • Kik azok most az életedben, akik követik Jézust, és akikre rá tudod bízni magad a nehéz napokban?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.10.25)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Miért járj a többiekkel?

2023. július 28. 03:00 - csmsdvd

 verebek.jpg

„Nem jó az embernek egyedül.” (1Móz 2,18).

A Biblia gyakran hasonlítja az életet járáshoz, mivel az élet egy utazás. Nem csak ülünk mozdulatlanul! Az Újszövetség végig azt mondja, járjunk szeretetben, bölcsességben, világosságban és engedelmességben. Azt mondja, hogy járjunk úgy, ahogyan Jézus járt. Azt halljuk, hogy életünk során járjunk együtt más emberekkel.

Az alábbiakban található három ok, amiért szükséges más emberekkel együtt menni.

Biztonságosabb. Jártál már éjszaka egyedül sötét sikátorban vagy mentél már egyedül falusi úton? Egy kicsit ijesztő. Ha van egy útitársad, akkor nagyobb biztonságban érzed magad.

Támogatóbb. Az élet nem százméteres síkfutás, hanem egy maraton. Ha másokkal jársz együtt, akkor energiát és biztatást kapsz tőlük, hogy célba érj.

Okosabb. Ha az életben nem csak egyedül jársz, tanulhatsz másoktól. Ha egyedül rossz irányba indulsz, akkor lehet sohasem veszed észre. Viszont ha melletted van egy barátod, akkor nagy az esélye, hogy egyikőtök felismeri: letértetek az útról, és meg kell keressétek a helyes utat.

Nagyon tanulságos, ha másokkal mész együtt, sokat okulhatsz belőle. Megtanulhatod, hogyan jöhetsz ki másokkal és hogy hogyan kell együttműködni velük.

Azt is megtanulod, hogyan szerethetsz. Mózes első könyve 2. fejezetének 18. verse szerint: „Nem jó az embernek egyedül.” Istennek utálatos, amikor egyedül vagy, és Isten a magányosság ellen a közösséget adja. Ha más emberekkel mész együtt, akkor közösségre találsz, ahol megtanulhatod, hogyan szeress jobban, úgy, ahogyan Jézus szeret.

A másokkal való együttjárás megtanít a vendégszeretetre. Péter első levele 4. fejezetének 9. verse szerint, a Biblia azt mondja: „Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.” Mi a zúgolódásod oka? Mi a mentséged arra, hogy nem nyitod meg otthonodat a barátok számára?

Azt mondhatod: „Nincs kitakarítva!” A barátaid inkább veled szeretnék tölteni az időt, minthogy azt vizsgálják mennyire tudod jól tisztán tartani otthonodat, azaz megbocsájtók.

Vagy esetleg azt mondhatod: „Nem elég nagy az otthonom.” Három ember elfér benne? Jézus azt mondja: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

Mindenki szeretne valahova tartozni, mert Isten kapcsolatokra teremtett minket. Ha más keresztyénekkel jársz együtt egy közösségben, akkor a valahová tartozás örömét éled meg.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mikor tudtál túljutni a küzdelmeiden azért, mert mások hűségesen veled voltak?
 • A vendéglátást milyen mentségekkel utasítod el? Mit kell változtatnod a hozzáállásodban azért, hogy ezen változtass?
 • Kik azok, akikkel együtt tudsz haladni életedben? Hogyan tudod te megmutatni nekik, hogy ők sincsenek egyedül?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.12.)

Szólj hozzá!

6 mód, ahogyan Isten segít a gyászban

2023. május 08. 03:00 - Anika Enikő

 

Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.

(Zsoltárok 34,18)

Nem lépheted át a veszteségeidet, a fájdalmaidat. Nem mehetsz át alattuk és nem tudod megkerülni őket. Át kell élned a gyászt. Ha félsz kimutatni érzelmeidet, és nem vagy hajlandó átélni őket, akkor elakadsz. De ha hagyod, hogy Isten segítsen, akkor túljutsz rajtuk. Íme 6 mód, ahogy Isten könyörületes a megtört szívűekhez.

1. Isten közel von magához

A Zsoltárok könyvének 34. fejezetének 18. verse azt mondja: „Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” Amikor gyászolsz, Isten nincs távol tőled; még akkor sem, ha úgy érzed. Valójában soha sincs közelebb, mint ilyenkor.

2. Isten veled gyászol

A Biblia elmondja nekünk, hogy Jézus „fájdalmak férfija volt; a legmélyebb gyászt ismerője” (Ézsaiás 53,3 NLT fordítás). Amikor gyászoddal Jézushoz fordulsz, ő tudja, miről beszélsz, és érti fájdalmadat. Isten nem érzéketlen; hanem együttérez és gyászol veled.

3. Isten gyülekezeti családot ad neked, hogy támogassanak

Úgy teremtődtünk, hogy közösségben gyászoljunk és így gyógyuljunk. Együtt jobbak vagyunk! A Biblia azt mondja: „sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai ... a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek ... Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!” (Róma 12,5.10.15).

4. Isten a fájdalmat arra használja, hogy segítsen növekedni a hitben

Isten a fájdalmat, sőt a szenvedést is felhasználja arra, hogy segítsen neked Krisztushoz hasonlóvá válni. Ezt háromféleképpen teszi: Isten a fájdalmat felhasználja, hogy odafigyelj rá (Róma 5,3-5), jót hoz ki a rosszból (Róma 8,28) és felkészít az örökkévalóságra (2Korinthus 4,17-18).

5. Isten megadja neked a mennyország reményét

Életed ezen a Földön rövid. De ha Jézus Krisztusban bízol, hogy elnyered az üdvösségedet, akkor reményed van arra, hogy az örökkévalóságot a mennyben Istennel töltöd. Ez a remény erőt ad, mialatt keresztül haladsz a szenvedésen. A Biblia azt mondja Pál Apostol Thesszalonikaiakhoz írott 1. levelének 4. fejezetében a 13. versben: „Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.”.

6. Isten arra használja fájdalmadat, hogy segíts másokon

Ezt hívják megváltó fájdalomnak, és ez a legmagasabb és legjobb felhasználása az átélt fájdalomnak. Isten nem akarja, hogy elpazarold a sebzettségedet. „[Isten] megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.” (2 Korinthus 1,4).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Szerinted miért engedi meg Isten, hogy megtapasztaljuk a gyászt és a veszteséget?
 • Mit gondolsz, Isten mit akar, hogyan szolgáld azokat, akik remény nélkül gyászolnak?
 • Mi a legmélyebb fájdalom, amit átéltél? Milyen módon használhatod fel ezt a fájdalmat mások megsegítésére?

*(Daily Hope by Rick Warren -  2023.05.01)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása