Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Az önreklámozás nem illik a szolgasághoz

2010. augusztus 22. 02:00 - BManka

"...egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." (1Pét.5:5)

Az igazi szolgák kerülik a feltűnést. A szolgák nem reklámozzák magukat és nem hívják fel magukra a figyelmet. Ahelyett, hogy sikerért és elismerésért cselekednének, szem előtt tartják, hogy "egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak".

Ha elismerik őket szolgálatukért, ezt szerényen tudomásul veszik, de nem engedik, hogy az ismertség elvonja figyelmüket a feladatukról.
Pál rámutat egy szolgálatra, ami szelleminek tűnik, de valójában ez csak látszat és egy színjáték, hogy a figyelmet magunkra vonjuk. "Látszatszolgálatnak" nevezte ezt, mely azt takarja, hogy azért szolgálunk, hogy azt a benyomást keltsük az emberekben, hogy mi nagyon szellemiek vagyunk. (Ef.6:6, Kol.3:22)

Ez a farizeusok egy bűne volt. Másoknak szóló előadássá változtatták azt, mikor segítettek másnak, adakoztak vagy imádkoztak. Jézus gyűlölte ezt a hozzáállást és így figyelmeztetett: "Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól." (Mt.6:1)

Az önreklámozás nem illik a szolgasághoz. Az igazi szolgálók nem mások elismeréséért vagy tapsért szolgálnak. Ők az egyszemélyes közönségnek élnek. Ahogy Pál fogalmaz: " Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája." (Gal.1:10)

Nem találsz sok szolgát a rivaldafényben, tulajdonképpen amikor csak tehetik, kerülik azt. Ők elégedettek azzal, hogy csendben szolgálhatnak a háttérben.

József jó példa. Nem hívta fel magára a figyelmet, hanem csendesen szolgálta Potifárt, majd a börtönparancsnokát, a fáraó fősütőmesterét és főpohárnokát, és Isten megáldotta ezt a hozzáállást. Amikor a fáraó előléptette felügyelővé, József megőrízte szolgai szívét, még testvéreivel szemben is, akik elárulták.

Sajnos manapság sok vezető indul el szolgaként és végzi hírességként. A figyelemtől függővé válnak, nem tudva, hogy az állandó reflektorfény megvakít.

Lehet, hogy sötétben szolgálsz valami kis helyen, miközben ismeretlennek és nem méltányoltnak érzed magad. Hallgass ide: Isten szándékosan helyezett oda, ahol vagy! Számon tartja minden egyes hajszáladat, és ismeri a viselkedésedet.

1 komment
Címkék: szolgálat

Számíthatnak rád mások?

2010. augusztus 21. 03:00 - szateri

„Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” (Máté 25:23)

A valódi szolgák hűségesek a szolgálatukhoz. Befejezik a feladataikat, eleget tesznek a felelősségeiknek, megtartják az ígéreteiket, és teljesítik, amit elvállaltak. Nem hagyják félbe a munkát, és nem szállnak ki, amikor elmegy a kedvük. Szavahihetőek, és meg lehet bízni bennük. 

A hűség mindig is ritka tulajdonság volt. (Zsoltárok 12:2, Példabeszédek 20:6, Filippi 2:19-22)

Sok ember nem ismeri az elkötelezettség jelentését. Az emberek gyakran vállalnak kötelezettségeket, amelyeket aztán a gyenge ürüggyel, hezitálás és lelkiismeret-furdalás vagy megbánás nélkül figyelmen kívül hagynak. Minden egyes héten gyülekezetek és egyéb szervezetek kényszerülnek arra, hogy improvizáljanak, mert az önkénteseik nem készültek fel, nem jelentek meg, vagy nem szóltak előre a távolmaradásukról.

Számíthatnak rád mások? Vannak ígéreteid, amelyeket teljesítened kell, eskük, amelyeket be kell tartanod, vagy kötelezettségek, amelyeknek eleget kell tenned?

Ez egy vizsga. Isten ellenőrzi a hűségedet. Ha átmész a vizsgán, jó társaságba kerülsz: Ábrahámot, Mózest, Sámuelt, Dávidot, Timóteust és Pált Isten hűséges szolgáinak mondták. Sőt, mi több, Isten megígérte, hogy a hűségedet megjutalmazza majd az örökkévalóságban. Képzeld csak el, milyen érzés lesz, amikor egy nap Isten azt mondja neked: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!” (Máté 25:23)

Ja, és még valami! A hűséges szolgák sosem mennek nyugdíjba. Az utolsó lélegzetükig szolgálnak. Nyugdíjba vonulhatsz a munkahelyedről, de soha nem fogsz nyugdíjba menni Isten szolgálatából.
 


(Daily Hope by Rick Warren, 2010.08.14. )
 

Szólj hozzá!

Isten nem ment fel az alantas munka alól

2010. augusztus 20. 03:00 - FHanna

"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az" Lk 16:10

"Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek" Kol 3:23

A feladat mérete lényegtelen. A kérdés az, el kell-e végezni. Soha nem fogsz az életben olyan helyzetbe kerülni, amikor túl fontos lennél ahhoz, hogy segíts az alantasabb munkákban. Isten soha nem fog kivételezni veled. Ez alapvetően szükséges része a jellemed fejlődéséhez. A Biblia írja: "Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát." Gal. 6:3

Az ilyen apró szolgálatokban növekedhetünk Krisztushoz hasonlóvá.

Jézus az alantas feladatokra specializálódott, amiket mindenki más próbált elkerülni: lábat mosni, gyerekeknek segíteni, reggelit készíteni, és leprásokat szolgálni. Nem volt semmi hátsó szándéka, Ő azért jött, hogy szolgáljon. Ezeket nem a nagysága ellenére tette, hanem pont a nagysága miatt, és elvárja, hogy kövessük a példáját (Jn. 13:15).

Kis feladatok gyakran mutatnak nagy szívet. A te szolgai szíved apró cselekedetekben tárul fel, amilyen cselekedetek megtételére mások gondolni sem akarnak. Mint mikor Pál rőzsét gyűjtött tűzgyújtáshoz, hogy mindenki felmelegedjen a hajótörés után (ApCsel. 24:3).Ugyanolyan kimerült volt, mint mindenki más, de mégis megtette azt, amire mindenkinek szüksége volt. Semmilyen munka nem alantas számodra, ha szolgáló szíved van.

Nagy lehetőségek gyakran rejtőznek kis feladatokba. Az élet apró dolgai meghatározzák a nagy dolgokat. Ne keress hatalmas feladatokat, amiket majd elvégezhetsz Istenért. Inkább csak csináld a "nem olyan nagy dolgok"-at, és Isten majd elhív arra, amit szeretne, hogy tegyél.

Mindig többen lesznek az olyan emberek, akik "NAGY" dolgokat akarnak tenni az Úrért, mint azok, akik a kisebb dolgokat. A verseny, hogy ki legyen a vezető, elég zsúfolt, de a pálya nyitva áll azoknak, akik szolgálni akarnak.

Néha felfelé szolgálsz a hatalommal bíróknak, néha pedig lefelé a szükségben lévőknek. De bármelyik eset is álljon fenn, a szolgáló lelkületed fejlődik, mikor hajlandó vagy megtenni bármit, amire szükség van.

 

(Daily hope by Rick Warren, 2010.08.13.)

Szólj hozzá!

A szolga azzal szolgál, amije van

2010. augusztus 19. 03:00 - Sanyee

"Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat." Préd 11:4 *

Az igazi szolgák abból hozzák ki a legtöbbet, amijük van. Nem keresnek kifogásokat, nem halogatnak és nem várnak jobb körülményekre. Nem mondják, hogy "majd egyszer" vagy "majd a megfelelő időben", csak megteszik amit meg kell tenni.

A Biblia azt mondja, hogy "Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat." (Préd 11:4)*

Isten elvárja tőled, hogy bárhol is vagy, tedd ami tőled telik, abból amid van. A nem tökéletes szolgálat mindig jobb még a legtökéletesebb szándéknál is.

Az egyik oka annak, hogy sok ember egyáltalán nem szolgál, hogy attól félnek, nem elég jók hozzá. Elhitték azt a hazugságot, hogy csak szupersztárok szolgálhatják Istent. Néhány gyülekezet támogatja ezt a elképzelést azzal, hogy bálványozzák a tökéletességet. Emiatt az átlagos képességű emberek haboznak bekapcsolódni a szolgálatokba.

Talán hallottad már azt a mondatot, hogy "Ha nem tudod tökéletesen csinálni, akkor ne is csináld." Nos, Jézus ezt soha nem mondta! Az igazság az, hogy szinte minden, amit először csinálunk, azt elég gyengén csináljuk - így tanulunk.

Mi a Saddleback gyülekezetben az "elég jó" elvet alkalmazzuk: nem kell tökéletesnek lennie ahhoz, hogy Isten azt tudja használni és megáldani. Inkább hívunk több ezer állandó embert a szolgálatba, mintsem hogy legyen egy tökéletes gyülekezetünk egy pár elit vezetésével.

* Ecclesiastes 11:4 (NLT), szó szerinti fordításban: Ha tökéletes körülményekre vársz, soha semmit nem fogsz megcsinálni.

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2010.08.12.)

Szólj hozzá!

Kis dolgok, amiket senki nem vállal

2010. augusztus 18. 03:00 - BrightGirl

"Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!" (Péld 3:28)

Az igazi szolgák figyelik az emberek szükségeit. Folyamatosan keresik, kutatják, hogyan tudnának segíteni. Ha szükséget látnak, megragadják a pillanatot és betöltik azt, ahogy a Biblia is parancsolja: "Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben." (Gal 6:10)

Isten a szemünk láttára helyez valakit szükségbe, ezzel lehetőséget is ad arra, hogy növekedjünk a szolgálatban. Figyeljük meg, hogy Isten a hívő testvéreinket helyezi előtérbe, nem a lista aljára.

Sok lehetőséget kihagyunk a szolgálatra, mert hiányzik belőlünk az érzékenység és a spontaneitás. A nagy lehetőségek a szolgálatra nincsenek sokáig nyitva. Hamar elmúlnak és néha soha sem térnek vissza. Lehet, hogy csak egyetlen lehetőség adatik, hogy egy bizonyos ember felé szolgálj, úgyhogy ragadd meg azt a pillanatot!

„Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!” (Péld 3:28)

Wesley János Isten nagyszerű szolgája volt. Ez volt a mottója: "Tégy meg minden jót, ami tőled telik, amilyen eszközzel csak tudod, amilyen módon csak tudod, ahol csak tudod, akivel csak tudod, ameddig csak tudod."

Ez az igazi nagyság. Elkezdhetsz először kis dolgokat keresni, amiket senki nem szeretne vállalni. Tedd úgy ezeket, mint a nagyokat, mert Isten mindenre figyel.
 


(Daily Hope by Rick Warren, 2010. 08.11.)
 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása