Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Hová jutsz az elkötelezettséged által a következő évtizedben?

2011. január 16. 00:05 - PokéManó

"Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek; ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk." (Filippi 3:15-16)

Minden egyes döntésednek következményei vannak az örökkévalóságban, ezért nagyon fontos, hogy bölcsen válassz.

Semmi sem formálja jobban az életedet, mint azok az elkötelezettségek, amelyek saját döntéseddel felvállalsz. Az elkötelezettségeid fejlődést vagy akár rombolást is okozhatnak az életedben, de az egészen biztos, hogy meghatároznak téged. Mondd el, hogy mi iránt vagy elkötelezett, és én megmondom, mi lesz belőled tíz év múlva. Azzá válunk, ami felé elkötelezzük magunkat.

Sokunk számára az elkötelezettség kérdése az, ami miatt nem valósulhat meg Isten terve az életünkben. Van olyan, aki fél attól, hogy bármi mellett is elkötelezze magát, így inkább csak végigsodródik a következő évtizeden. Mások fél szívvel kötelezik el magukat olyan értékek mellett, amelyek ellentmondásban vannak egymással, így a következő évtized csak frusztrációt és középszerűséget tartogat a számukra. Mások teljes szívvel ugyan, de evilági célokat választanak maguknak - mint például a vagyon vagy a hírnév - így aztán csalódottság és keserűség lesz a részük.

Minden egyes döntésednek következményei vannak az örökkévalóságban, ezért nagyon fontos, hogy bölcsen válassz. Péter így figyelmeztet: "Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek." (2 Péter 3:11)

A szellemi fejlődés nem automatikusan történik, hanem határozott elkötelezettséget igényel. Akarnod kell a növekedést, döntened kell a növekedés mellett, erőfeszítéseket kell tenned az érdekében és végig ki kell tartanod benne. A tanítványság - vagyis az a folyamat, ahogyan Krisztushoz hasonlóvá válunk - azzal az elkötelezettséggel kezdődik, hogy Jézust fogod követni, bárhová is vezet.

Engedd, hogy Jézus formálja az életedet az előtted álló évtizedben. Képzeld el magadban, hogy milyen lesz tíz év múlva, ha teljes és fenntartás nélküli elkötelezettséget vállalsz Krisztus mellett most.

Daily Hope by Rick Warren, 2011.01.09.

Szólj hozzá!

A hit Isten ellenszere a félelemre

2011. január 15. 15:02 - Rigeri

„Káléb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele” (4Móz 13:30)

Félelmeinket úgy tudjuk legyőzni, hogy hittel követjük Jézust. A hitünk teszi lehetővé, hogy ne bizonytalanul, hanem határozottan tudjunk a jövő felé haladni.

A hit teszi lehetővé, hogy meggyőződéssel kijelentsük: Isten velünk van, bármi is történjék. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten értünk munkálkodik, és abban is, hogy Ő a legjobbat akarja számunkra.

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” (Róm 8:28). A Biblia szerint, ha hívők vagyunk, minden, ami velünk történik, a javunkat szolgálja. Ez nem azt jelenti, hogy csak jó dolgok történnek velünk, hanem azt, hogy ami történik, az mind a javunkra és Isten dicsőségére van.

Egy hívő ember életében nincs az a nehéz helyzet, dilemma, vereség vagy csapás, amiből Isten ne tudna valami jót kihozni a végén. Akkor hát mitől féljünk az előttünk álló években?

Hogyan tekintesz a jövőre? Kételkedéssel? Cinikusan? A legrosszabbra számítva? 

A jövődet illetően két lehetőség közül választhatsz:

Vagy cinikusan, kételkedve, negatív gondolatokkal és mindig a legrosszabbra számítva nézel szembe vele, vagy…

úgy várod azt, hogy számítasz arra, hogy Isten veled lesz, és az Ő jósága és kegyelme követnek téged életed minden napján.

(Rick Warren, Daily Hope, 2011. január 8.)

Szólj hozzá!

Képes vagy meglátni?

2011. január 14. 03:00 - FodorImi

"Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra,
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók."
(2 Korinthus 4:18)


Ezen a héten Rick pásztor arra tanít, hogy szellemi látásban és a hitből fakadó bizonyosságban éljünk. Meg kell tanulnunk a hit szemével látni, ahogy céltudatosan követjük Jézust.

Mikor az emberek Jézushoz jöttek, hogy elpanaszolják a helyzetüket, körülményeiket, ő gyakran mondott valami hasonlót: „Egy korty vízért jöttél, de ne a körülményeidre tekints, mert én vagyok az élő víz. Én nem csak pillanatnyilag tudom oltani a szomjad, hanem örökre! Képes vagy ezt meglátni?”

Vagy: „Ti most rögtön kenyeret akartok kapni, én azonban azt akarom, hogy lássátok meg, én vagyok az élő kenyér. El tudlak látni titeket erre az egy étkezésre is, de – Figyeljetek! – az egész örökkévalóságra táplálni tudlak titeket! Képesek vagytok ezt meglátni?”

Hitünk egyik óriási, misztikus paradoxonja: Jézus azt mondja, hogy látnunk kell a láthatatlant. A mód, ahogyan ezt megtehetjük, hogy bensőséges közösségben maradunk vele, és engedjük, hogy a Szent Szellem irányítsa a látásunkat, mind fizikai, mind szellemi értelemben.

Amikor azt hisszük, hogy a valóság csupán arra korlátozódik, amit látunk, akkor csapdába esünk, mert azt gondoljuk, hogy az egyedüli igazság az, amit látunk. Érzékelésünk foglyaivá válunk. Újra és újra azt látjuk, hogy Jézus a fókuszt a láthatókról a láthatatlanokra fordítja. Ő tudja, hogy azok számára, akik hitben járnak, a látszat sohasem a végső valóság.

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. (Zsidók 11:1)

Daily Hope by Jon Walker – 2011.01.07

Jon Walker, a Daily Hope Devotionals (Napi remény áhitatok) szerkesztője 
és a Costly Grace: A Contemporary View of Bonhoeffer's The Cost of Discipleship (Áron szerzett kegyelem: Bonhoeffer A tanítványság ára c. művének kortárs vizsgálata) szerzője.

 

Szólj hozzá!
Címkék: hit

Működj együtt a Szent Szellemmel életed során!

2011. január 13. 03:00 - Lilla:)

 „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Efezus 4:23.)

A Bibliában egy fontos igazságot látunk újra és újra: amint hitlépést teszel, a Szent Szellem abban a pillanatban kiárasztja erejét. Amikor Józsué egy leküzdhetetlen akadállyal állt szemben, a Jordán folyó vize csak azután állt meg, miután a papok engedelmesen és hittel beléptek a rohanó áramlatba. (Józsué 3:13-17.)

Ahogyan tegnap megbeszéltük, engedelmességünk utat nyit Isten erejének. Isten azt várja, hogy te cselekedj először. Ne várj arra, hogy erőt és magabiztosságot érezz. Menj előre, tedd azt, ami helyes, az érzéseid és félelmeid ellenére! Így tudsz együttműködni a Szent Szellemmel.

Az Újszövetség azt mondja, hogy tegyetek meg minden erőfeszítést, hogy növekedjetek a hitben, hogy minél inkább Jézushoz hasonlóvá váljatok (például: Lukács 13:24, Róma 14:19, Efezus 4:3). Nem ülhetünk ölbe tett kézzel arra várva, hogy ez megtörténjen.

Mélyül a hitünk minden alkalommal, amikor engedelmeskedünk Jézus parancsainak. Például:

El kell engednünk régi tetteinket. „Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott” (Efezus 4:22.)

Meg kell változnunk gondolkozásunkban. „újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Efezus 4:23.) A Biblia azt mondja, hogy értelmünk megújulásával mi magunk is megváltozunk. (Róma 12:2.)

„Fel kell vennünk” Jézus jellemét, azáltal, hogy új, istenfélő magatartást alakítunk ki. A Biblia mondja: „öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” (Efezus 4:24.)

(Daily Hope by Rick Warren, 2011. január 6.)

 

Szólj hozzá!
Címkék: engedelmesség

Az engedelmességed mozgósítja az életedben Isten erejét

2011. január 12. 00:23 - dlkyra

 "Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt." Zsid. 3:19

 
Szerintem a mai igevers a Biblia legszomorúbb verse. Arról szól, hogy Isten népe a hitetlensége miatt nem mehetett be az Ígéret Földjére.
 
Gondolkozz el rajta: Isten négyszáz éven át tervezte, hogyan fogja kiszabadítani a zsidókat Egyiptom földjéről. Aztán azért, hogy a fáraót meggyőzze arról, hogy végre engedje el a népet, különféle csapásokat küldött Egyiptomra. Kettéválasztotta a Vörös-tengert majd a zsidókat mannával és fürjekkel táplálta. Minden szükségükről gondoskodott, amíg elértek az Ígéret Földjének kapujához.
 
Ennek ellenére, amikor elérkezett a döntés ideje, Isten népe azt mondta, „Nem tudjuk megtenni.” Így a Bibliába az került, hogy a hitetlenségük miatt nem engedte őket Isten bemenni, és ezért elveszítették mindazt, amit Isten az életükben tervezett.
 
Nem akarom, hogy ugyanez történjen veled. Nem akarom, hogy elveszítsd azt, amit Isten az életedben eltervezett, csak azért, mert féltél vagy nem akartál megtenni egy hitbeli lépést. A hitetlenséged határokat szab Istennek.
 
El kell határoznunk, hogy hitben engedelmeskedünk Istennek. Mindig, amikor megbízunk Isten bölcsességében és megtesszük, amit csak mond nekünk, még akkor is ha nem értjük, mélyül a vele való kapcsolatunk.
 
Értsük meg tehát, nem félelemből, kötelességtudatból vagy kényszerből engedelmeskedünk Istennek, hanem azért, mert szeretjük őt és bízunk abban, hogy tudja, mi a legjobb nekünk. Azért akarjuk Krisztust követni, hogy így fejezzük ki a hálánkat mindazért, amit értünk tett. Minél szorosabban követjük őt, annál mélyebbé válik vele a kapcsolatunk.
 
A nem hívők általában azt gondolják, hogy a keresztények kényszerből, vagy bűntudatból, vagy a büntetéstől való félelem miatt engedelmeskednek. De ennek pont az ellenkezője igaz. Azért, mert megbocsátott nekünk, és mert szabaddá tett minket, szeretetből engedelmeskedünk – és az engedelmességből hatalmas öröm fakad! Jézus mondja: „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen." (János 15:9-11)
 
Ebben az évben az lenne a legnagyobb tragédia számodra, ha ott állnál jövőd kapujában, de félnél elindulni afelé, amit Isten számodra tervezett. Ha engedelmesen haladsz előre – kockázatot vállalsz és hitben kilépsz – Isten ereje működésbe tud lépni az életedben.
 
Mitől tartasz 2011-ben? Bármi legyen is az, eltörpül, amikor megteszel bármit, amit Isten mond neked. Nincs ok a félelemre. Isten velünk van!
 
Daily Hope by Rick Warren (2011. január 5.)
Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása