Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Hiányzik valami az életedből?

2011. augusztus 14. 03:00 - Lilla:)

 „Letérnek útjukról a karavánok, de kietlen helyre jutnak, és elpusztulnak.” (Jób 6:18.)

 
Volt valaha olyan érzésed, hogy hiányzik valami az életedből, de nem tudtad mi az? Talán van vágy a szívedben, de úgy érzed el vagy választva Istentől.
 
A válasz egyszerű: „hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg” (Ézsaiás 59:2.)
 
Ha úgy érzed, hogy Isten egy millió mérföldre van tőled, vajon ki távolodott el? Isten nem, te tetted.
 
Amíg a földön élsz olyan érzésed lesz, hogy szétválasztottak Istentől és messze van tőled. Ez az elválasztás ürességet hagy a szívedben, amit semmi más nem tud betölteni. Sok ember keresi a módját, hogy tölthetné be, de rossz helyeken keresik. Miért? Mert nem tudják, hogy Istent kellene keresniük. A mai igeversben Jób azt írja, ez olyan, mint mikor valaki eltéved a sivatagban vizet keresve.
 
Szeretnél valamit, hogy betöltse az űrt, kielégítse ezt az ismeretlen vágyat. Megpróbálod csillapítani ezt a csillapíthatatlan szomjúságot. De minél tovább keresgélsz rossz helyen, annál nagyobb lesz a sötétség életedben, amíg eljutsz arra a helyre, amit a Biblia így ír le: „Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük.” (Efézus 4:18.)
 
Ezt a sötétséget könnyű látni arra felé, ahol keresgélsz: az iskolában, az üzletekben, a kormányban, Hollywoodban – a társadalom bármely részén vannak olyan emberek, akik nem csak Istennel, de a valósággal is elvesztették a kapcsolatot.
 
Ahelyett, hogy azonosítaná a bűnt és utálná, ahogy Isten teszi, a társadalom csak nevet rajta. Nagyon népszerű poént csinálni a bűnből. Hallgass csak meg egy komikust és biztosan lesz egy vicce, ami a bűnt nevetés tárgyának állítja be. Ez nem nagy dolog valakinek, aki megcsalja a feleségét, vagy drogozik, vagy valami illegálisat tesz. Ennek tetejébe pedig viccet csinálnak azokból az emberekből, akik megpróbálnak a jó úton maradni. Az emberek azt hiszik ez az egész egy jó komédia, igaz?
 
De amikor közelebb kerülsz Istenhez, az ő fénye megvilágítja, milyen is a bűn valójában; természeti katasztrófákat, deformációkat, mentális romlást és halált, érzelmi katasztrófákat és csalódást, anyagi bonyodalmakat okoz. Ez nem nevetség tárgya.
 
Kérd Istent, hogy mutassa meg ha vannak olyan dolgok az életedben, amiket arra használsz, hogy betöltsd azt az űrt, amit csak ő tud.
 
(Daily Hope by Rick Warren, 2011.08.07.)
Szólj hozzá!
Címkék: bűn

A bűn anyagi és szakmai nehézségeket okoz

2011. augusztus 13. 01:00 - mirjam07

"Miért olyan nehéz az élet? Miért kell szenvednünk?" (Jób 7:1, szabad fordítás)

Valaki egyszer ezt mondta: "Megmásztam a siker létráját. Amikor fölértem, rájöttem, rossz falnak van támasztva és fölöslegesen pazaroltam az erőmet."

Hogyan megy tönkre a gazdaság? Úgy, hogy elutasítjuk ISten pénzügyi alapelveit.

A számvitel alapelvei, a jó nyilvántartás, a megtakarítás, a költés, az adományozás, a befektetés, és az "addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér" alapelv mind bibliai alapelvek. Isten azt mondja, ha követed őket, ő meg fogja áldani életledet jóléttel. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki milliomos lesz, de Isten azt mondja, mindened meg lesz, amire szükséged van, ha követed az ő szavát.

"De van itt egy borzasztó dolog, amit látok ezen a világon. Az emberek megtakarítják pénzüket egy ideig, majd elveszítik mindet valamilyen rossz üzlet során és végül nem marad semmilyük, amit gyermekeiknek továbbadhatnának" (Préd. 5:13-14, szabad fordítás). Amit itt Salamon észrevett az ő korában, az ma is igaz, mert a bűn azóta is folyamatosan jelen van világunkban. Amikor a tőzsde összeomlik, azt mondjuk: "Ez nincs rendben", de ez is része annak, hogy bűn által összetört világban élünk.

A bűn által elveszíthetjük munkánk és Isten iránti elhívásunk értelmét, beteljesedését, célját. Salamon sem volt ettől mentes. A Prédikátor könyvének 2. részében ezt mondja: "Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt: hiszen minden hiábavalóság és hasztalan erőlködés. ... Odáig jutottam, hogy már kétségbeestem minden szerzeményem miatt, amiért fáradoztam a nap alatt." (Préd. 2:17, 20)

Salamon felismerte, hogy az elégedettség nem abból következik, hogy sok pénzért tényleg nagyon keményen dolgozunk azért, hogy elérjük a céljainkat. Vagy ahogy egy srác korábban mondta nekem, és talán te is így gondolod: ""Megmásztam a siker létráját. Amikor fölértem, rájöttem, rossz falnak van támasztva és fölöslegesen pazaroltam az erőmet."

A bűn, amely anyagi nehézségeket okoz lehet csupán az is, hogy nem jól használod a pénzt, amit Isten ad számodra. Szánd rá az időt, vizsgáld meg a pénzügyi (és szakmai) helyzetedet és kérd Istent, hogy mutassa meg azokat a dolgokat, amiket látnod kell.

(Daily Hope by Rick Warren, 2011.08.06)

Szólj hozzá!
Címkék: pénz bűn salamon

Miért nem tudunk kijönni egymással?

2011. augusztus 12. 03:00 - husztin

 

"Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bántak velük, és nincs vigasztalójuk." (Prédikátor könyve 4:1)
 
 
Miért van annyi konfliktus a földön? Minden nap szemtanúi vagyunk a viszálykodásnak különböző fajú, nemzetiségű, politikai nézetű, nemű, generációjú, vallású, barátok és családok között.
Salamon, Izráel legbölcsebb királya szintén lejegyezte ezt.
Összevetette az észrevételeit amelyekről a mai bibliaversben is olvashatunk a Prédikátorok könyvében, ami elmondja, hogy az emberek nem kedvesek egymáshoz. Egyáltalán nem érdekeli őket, hogy mi van a másikkal. Rosszul bánnak és visszaélnek egymással, hazudnak és manipulálják egymást.
 
Ez az, ami Isten terve? Nem. Ez a bűn eredménye a világban.
Miért engedi ezt meg Isten? Mert Ő az embereknek szabad választási lehetőséget adott. Sajnálatos módon az emberek ostoba dolgokat választottak és bántják egymást, közben úgy tesznek, mintha nem lennének problémáik, pedig valójában vannak. Ezek a megtört és elrontott kapcsolatok sok fájdalmat okoznak ebben a  világban. Ahogy Salamon is megfigyelte,
 "láttam az embereket, akikkel rosszul bántak a földön. Láttam a könnyeiket és nem volt, aki megvigasztalja őket." (Prédikátorok 4:1)
 
Minden Ádámnál és Évánál kezdődött. Amikor fellázadtak Isten ellen, a bűnük elválasztotta őket Istentől és közben egymástól is. Az első dolog, amit Ádám és Éva a bűneset után tett, az, hogy kerestek valami ruhát, amivel betakarhatták magukat.
Hogy van az, hogy az Istentől való elválasztottság azt az igényt munkálja, hogy betakarjam magam?
Miért van az, hogy amikor az Istennel való kapcsolatom nem működik, nem szeretném, hogy lásd azt, aki valójában vagyok?
 
Amikor az Istennel nincs rendben a kapcsolatom, akkor ez mindenki mástól is elválaszt engem és az emberekhez való kötődéseimben ez távolságot és disszonanciát eredményez.
Éppen úgy teszek, mint ahogyan Ádám és Éva, amikor elkezdek rejtőzködni Isten elől, akkor mások előtt is rejtegetem, leplezem magamat.
A meghittség ilyenkor felcserélődik a félelemmel és a bizalmatlansággal.
Ádám és Éva " hirtelen megszégyenülve érezték magukat a meztelenségük miatt, így fügefa leveleket fűztek össze, amivel betakarták magukat." (1Mózes 3:7 LB)
Ez a takargatás tart azóta is a kapcsolatokban. 
 
Mi a te fügefa leveled?
Mi az, amit színlelsz, ami nem igaz magaddal kapcsolatban?
Mit gondolsz az életedről, félsz attól, hogy megoszd más emberekkel?
 
(Daily Hope by Rick Warren, 2011.08.05)
Szólj hozzá!

A bűn érzelmi ára

2011. augusztus 11. 02:11 - Kingdom

"Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni." (Préd 1,14-15)

Amikor Salamon Izrael királya lett, Isten közölte vele, hogy bármit kérhet, amit szeretne. Salamon kérhetett volna gazdagságot, hatalmat sőt mi több halhatatlanságot is, viszont ő egyedül bölcsességet kért Istentől. Isten válaszolt Salamon kérésére, ami a Példabeszédek Könyvét, a Prédikátorok Könyvét és az Énekek Énekét eredményezte, ahol feljegyezték Salamon hatalmas bölcsességeit, amiket kapott Istentől.

A mai igeszakaszban Salamon az érzelmi gyötrelmekről és csalódottságról beszél, melyet a bűn okoz a világban. Salamon rájött, hogy nem tudjuk megváltoztatni a múltunkat, és nem tudjuk ellenőrzés alatt tartani a jövőnket sem. Nem tudjuk helyretenni a világot. Ha megpróbáljuk, csak a stressz fog növekedni az életünkben.

Gyakran azt gondoljuk keresztényként, a mi felelősségünk kimenni és behozni Isten királyságát. Azonban, van itt egy kis titok: ez nem fog megtörténni. Tudunk könnyíteni a szenvedésen ezen a világon? Igen, nagyon is. Viszont nem tudjuk lehozni a mennyet a földre.

Azonban, ez nem csökkenti azt az érzelmi stresszt, hogy egy olyan megtört világban élünk, ahol semmi sem működik úgy, ahogy kellene. Mindannyian ismerjük a csalódottság fájdalmát amikor elvárjuk, hogy a dolgok tökéletesek legyenek, miközben minden a visszájára fordul.

Jártál már úgy, hogy nagyon készültél egy eseményre és nagy örömmel vártad, de a végén mégis csalódást éreztél? Karácsonykor is sokszor az előkészületek jobbak, mint maga Karácsony napja. A végén azt kérdezed:" Ennyi volt?" "Vége?" "Nincs több ajándék?"

Az elvárások és a realitás közötti hézag a kapcsolatokban is megmutatkozik. Annyira sok házassági probléma van amiatt, hogy a férj vagy a feleség azt gondolja, a házasság fogja megoldani minden személyes problémájukat, és a társ fogja betölti minden szükségüket. Ez csak hozzásegíti őket egy hatalmas csalódáshoz. Semmilyen társ nem tudja betölteni az összes szükségünket, egyedül Isten képes erre.

Mivel a bűn belépett a világba, létezik egy érzelmi zűrzavar és csalódottság a többi emberrel és saját magunkkal szemben is. Elvárásokat támasztunk, hogy milyennek kellene lennie az életünknek, és ha nem leszünk annyira sikeresek, mint amennyire azt gondoltuk, stresszeltek leszünk. Aztán így van ez akkor is, ha úgy gondoljuk, testünk nem néz ki olyan jól, amennyire szeretnénk, vagy még mindig a rossz szokásokkal vagy függőségekkel küzdünk, melyekről tudjuk, hogy mára már régen el kellett volna hagyni azokat.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem kell törekednünk a Krisztushoz való hasonlatosságra, csupán annyit, hogy szabályoznunk kell az elvárásainkat. Ez a föld, ahol élünk, még nem a mennyország. Nem tökéletes, és soha nem is lesz az. Mi sem vagyunk tökéletesek, és soha nem is leszünk, amíg itt élünk a földön. Úgyhogy dőlj hátra, légy nagyvonalú magaddal és a körülötted élőkkel egyaránt, és ne felejts el hálát adni Istennek, az ebben a megtört világban jelen lévő kegyelméért.

 

(Daily Hope by Rick Warren 2011.08.04.)

 

 

Szólj hozzá!

Élet egy összetört világban

2011. augusztus 10. 00:33 - janosh

„Az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik…” Róma 8,22

Semmi sem működik tökéletesen, mert a bűn mindent megrontott. Hogy ezt megláthassuk, egyszerűen csak körül kell néznünk a minket körülvevő fizikai világban. Természeti katasztrófák és deformitások mindenhol. Egy összetört bolygón élünk, ami nem tökéletes többé.

Mielőtt a bűn a világba jött volna, nem voltak földrengések, szökőárak, hurrikánok, hóviharok vagy egyéb szélsőséges időjárási jelenségek. A környezet tökéletes egyensúlyban volt.

De miután Ádám és Éva vétkezett, „a teremtett világ a hiábavalóságnak vettetett alá…” (Róma 8,20) Vagy ahogyan egy kortárs angol bibliafordítás (Contemporary English Version) mondja: „a teremtés összezavarodott…”. Mindenhol ez a zavar figyelhető meg a minket körülvevő természetben, az állatokban és az emberekben is.

Istennek soha nem állt szándékában, hogy az állatoknak és az embereknek hibái, deformitásai, vagy DNS mutációi legyenek. Most azonban mindannyian tapasztaljuk ezeket a genetikai problémákat valamilyen mértékben. Egyikünk teste sem működik tökéletesen.

Megfigyelhetjük továbbá az eredendő bűn hatásait más módon is: a fizikai hanyatlásban és pusztulásban. Mivel a halál a bűnnel jött a világba, ezért minden hanyatlik és végül elpusztul. Salamon, a legbölcsebb ember a világon így foglalta össze mindezt: „Senki sem irányíthatja a szelet, vagy állíthatja meg a saját halálát” (Prédikátor 8,8 NCV)

Azonban ez nem akadályoz meg bennünket a próbálkozásokban! Az emberek mindent megtesznek azért, hogy késleltessék ezt a hanyatlást különböző krémekkel, testápolókkal, Botox-al, vagy műtétekkel. Nem számít, hogy mivel próbálkozunk, mert „a mi fizikai testünk egyre öregebb és gyengébb lesz…” (2Korinthus 4,16 NCV). Ez elkerülhetetlen. Ez egy tudományos törvényszerűség. A termodinamika második törvénye kimondja, hogy minden alá van vetve a hanyatlásnak és pusztulásnak.

Igen, tudom, hogy nem ez a legfelemelőbb üzenet, amit most olvasol. Nem szükséges emlékeztetni az öregedésre és hanyatlásra. De van remény. Hálásak lehetünk Istennek, hogy nem hagy majd bennünket örökre ebben a tökéletlen világban.

Amikor szomorúsággal, bánattal, szenvedéssel, nehézségekkel, zsákutcákkal vagy éppen a csüggedéssel küzdesz, ezt mindig tartsd észben: Isten jobb helyet készített számunkra. Azt akarja, hogy örökké vele éljünk egy tökéletes mennyországban, ahol nem lesz több bánat és könny.

A Biblia ezt mondja: „A mi földi testünk, amely meghal és elhanyatlik, különbözik attól, amelyet akkor kapunk, amikor visszatérünk majd az életbe, mert az sosem pusztul majd el. A jelenlegi testünk megbetegedhet és meghalhat; de teljes dicsőségében tér majd vissza, amikor feltámadunk. Igen, ezek most gyenge, halandó testek; de amikor új életre kelünk, erővel telik majd meg.” (1Korinthus 15,42-43 Living Bible)

(Daily Hope by Rick Warren, 2011.08.03)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása