Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A zsákutcák Isten tervéhez tartoznak

2012. április 22. 03:00 - jletti

Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat (2 Kor.1,8-9)

Amikor az álmod elérése nehézről lehetetlenné válik, amikor reménytelennek tűnik a helyzet ­˗˗ gratulálok! Jó úton jársz!

Maga Pál apostol is került már zsákutcába: "Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat."(2 Kor.1,8-9)

Ha Isten képes halott embereket fizikailag feltámasztani, akkor képes olyan embereket is feltámasztani, akik érzelmileg halottak. Ő képes egy halott házasságot is újjáéleszteni. Képes újraindítani egy bukott karriert. Téged is új életre tud kelteni egy egészségügyi problémádból. Ha az Úr képes a holtakat feltámasztani, akkor Ő mindenre képes.

Ábrahám esetében az Úr azt mondta: „Azt akarom, hogy egy nemzet atyjává légy”, de Ábrahámnak egészen addig kellett várnia, míg 99 éves nem lett, ekkor született meg az első gyermeke. A Biblia Ábrahám helyzetét úgy mutatja be, mely nemhogy nehézzé, hanem egyszerűen lehetetlenné válik. Mikor a testére nézett, azt mondta: „Ez képtelenség!” Aztán a feleségére nézett, és azt mondta: „Még nagyobb képtelenség!”

De Sára teherbe esett, és ők együtt nevettek. Amikor a gyermek megszületett, Izsáknak nevezték el, ami nevetést jelent. Isten gyakran engedi, hogy a problémáink ellehetetlenedjenek. A tanítványok úgy döntöttek, hogy követik Jézust. Úgy tudták, hogy ő a Messiás, de a következő dolog, amivel szembesültek, az az volt, hogy Jézus a kereszten függ, holtan. A tanítványok zsákutcába kerültek volna? Három napig ez így tűnt, de aztán Jézus feltámadt a sírból.

Amikor zsákutcába kerülsz, akkor talán azt kérdezed: „Istenem, mégis mi történik? Elvétettem az akaratod? Vagy a terved? Netán elvétettem az elképzelésed?” Emlékezz rá, hogy a zsákutcák az Isten terveihez tartoznak az életedre nézve.

Mi legjobb válasz a zsákutcákra nézve? „Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít.”   2Kor.1,10


Beszéljetek róla

 • Volt már úgy, hogy félreértetted Isten tervét, mert azt hitted, hogy elhagyott téged (amikor a problémád gyakorlatilag ellehetetlenedett )?
 • Kérd Istent, hogy segítsen bíznod benne és a szabadítása ígéretében.

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.04.15)
 

Szólj hozzá!

Nehézségek, mialatt Isten késlelkedik

2012. április 21. 03:00 - *Agota*

"Ez hatalmas örömöt jelent nektek, tudom, még akkor is, ha pillanatnyilag bosszúsak vagytok különféle próbák és kísértések miatt. Ez nem véletlenül van így - hanem azért, hogy megpróbálja a hiteteket, amely végtelenül értékesebb az aranynál…" (1 Péter 1:6-7 - PH fordítás).

Hited építése céljából Isten adni fog neked egy álmot. Ezután arra fog ösztönözni, hogy dönts. Ezek után viszont megengedi késlelkedést, mert ez alatt a késlelkedés alatt készít az érettségre és arra, ami azután következik.

A valóság az, hogy lesznek nehézségeid, mialatt az Úr késlekedik. Ez nem azért van, mert nem érdekli, hogy veled mi van, vagy mert elfeledkezett az életkörülményeidről, hanem inkább azért, mert ez az egyik általa használt módszer arra, hogy a hit mélységei felé irányítson.

Mialatt az Úr késlelkedik, két fajta nehézséggel állhatsz szemben: a körülmények és a kritikák. Mindkettő természetes része életünknek. Isten azért tervezte így, mert tudja, hogy erősebben növekszünk, ha viszontagság és szembenállás ér minket.

Mikor Mózes Izráel gyermekeit kivezette Egyiptomból a pusztába az Igéret Földje felé, egyik nehézség követte a másikat. Először is, nem volt víz. Aztán nem volt étel. Ezek után akadt jó néhány panaszkodó. Voltak mérges kígyók. Mózes azt tette, amit az Úr tőle elvárt, mégis nehézségekbe ütközött.

Dávid felkent király volt, mégis a következő években Saul vadászott rá. József megálmodta, hogy uralkodó lesz, mégis eladták szolgasorba és börtönbe zárták hamis vádak alapján, ahol elfeledkeztek róla. Kézeld el, hogy Nóé milyen nehézségeken mehetett keresztül, miközben az úszó állatkerten dolgozott!

Azt mondja a Biblia, hogy amikor Mózes meghalt, Józsuét nevezték ki az új vezetőnek. Mózes vezette az embereket a pusztán keresztül, ezután pedig Józsué vezette be őket az Igéret Földjére. Ő kapta a könnyű részt? A Biblia azt mondja, hogy amikor az Izráeliek bementek az Igéret Földjére, a területen óriások tanyáztak. Még az Igéret Följén is akadtak problémák!

Isten azért engedi ezt meg, mert így építi a hitünket és személyiségünket. Amikor már odajutunk, hogy a nehézségek annyira rettenetessé válnak, hogy elértük a képességeink határát, ahol már mindent megpróbáltunk és kimerítettünk minden lehetőséget, akkor kezdődik meg rajtunk keresztül az Úr munkája: "Ez hatalmas örömöt jelent nektek, tudom, még akkor is, ha pillanatnyilag bosszúsak vagytok különféle próbák és kísértések miatt. Ez nem véletlenül van így - hanem azért, hogy megpróbálja a hiteteket, amely végtelenül értékesebb az aranynál…" (1 Péter 1:6-7 - PH fordítás).

Beszéljetek róla --

 • Milyen életkörülményen vezetett át az Úr, ahol a legtöbbet fejlődött hited?
 • Mit gondolsz arról, hogy úgy kezeld a kritikát, mint egy Istentől kapott lehetőséget a hited fejlődésére?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.04.14)

Szólj hozzá!

Mikor Isten azt mondja "Várj!"

2012. április 20. 03:00 - zsófi68

"Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el." (Hab 2,3)


Mikor eldöntöd, hogy követed az Isten által szívedbe helyezett álmokat, még akkor is számíthatsz késedelemre a megvalósulásukat illetően. Isten nem fogja azonnal valóra váltani álmaidat, mert ez is egy lépés azért, hogy épülj hitedben.

Habakuk prófétánál olvassuk Isten szavait: "Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér..." (Hab 2,3)

Mikor álmaink késedelmesen válnak valóra, a legtöbbször azt kérdezzük: "Mikor Uram? Mikor válaszolsz imáimra?"

Utálunk várni. Nem szeretünk várakozni az orvosi rendelőben, a közlekedési dugóban, az étteremben, nem szeretünk várni a karácsonyi ajándékokra vagy bármi másra. De amit a legjobban utálunk: várni Istenre.

Mindannyiunknak végig kell mennünk a várakozás időszakán. Még Jézus is 30 évet várt az ácsműhelyben, mielőtt kilépett a nyilvánosság elé.

Miért kell várnunk? A várakozás megtanít Istenben bízni. Megtanuljuk, hogy az Ő időzítése tökéletes. Egyet mindenképpen meg kell tanulnunk: az Isteni késedelem sosem teszi tönkre a célokat.

A késedelem nem tagadás. A gyerekeknek is meg kell tanulniuk a különbséget a 'nem' és a 'még nem' között, ugyanígy nekünk is. Sokszor azt hisszük, Isten azt mondja 'nem', pedig valójában azt mondja: 'még nem'.

Beszéljetek róla

 • Lemondtál már valaha álmodról, csak mert késett a megvalósulása?
 • Mostantól kezdve hogyan felelsz az isteni időzítésre, mikor álmaidat követed?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.04.13)

Szólj hozzá!

Döntéshozásnál használd hited izmait!

2012. április 19. 03:00 - szateri

"Amikor kéritek, legyetek biztosak benne, hogy egyedül Istenben bíztok. Ne kételkedjetek, mert a megosztott szívű ember olyan bizonytalan, mint a tenger hullámai, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél. … a megosztott ember Isten és a világ között vívódik, és nem tart ki semmiben sem." (Jakab 1:6,8, NLT fordítás)
 
 
Miután Isten adott neked egy álmot, a következő lépés a hited építésében a döntéshozás. Isten kihívás elé állít, hogy tegyél valamit az álmodért.
 
Amíg fel nem ébredsz, és el nem kezdesz cselekedni, addig az álmod csak álom marad. Meg kell hoznod azt a döntést, hogy elkezded megvalósítani! A világon minden 10 álmodóra csupán 1 olyan jut, aki döntést is hoz. Sok embernek vannak álmai, de a legtöbben soha nem jutnak el a második lépésig: addig a döntésig, hogy bíznak Istenben és követik az álmukat.
 
Jakab azt mondja: "Amikor kéritek, legyetek biztosak benne, hogy egyedül Istenben bíztok. Ne kételkedjetek, mert a megosztott szívű ember olyan bizonytalan, mint a tenger hulláma, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél. … a megosztott ember Isten és a világ között vívódik, és nem tart ki semmiben sem." (Jakab 1:6,8, NLT fordítás) 
 
A hit valójában egy ige – méghozzá aktív ige. Olyasvalami, amit teszünk. A döntéshozatal hitünket építő tevékenység, mert ilyenkor használod a lelki izmaidat.
 
A hittel teli döntéshozatalban két dolognak kell megvalósulnia:
 
 • El kell határoznod, hogy hajlandó vagy időt, pénzt és energiát befektetni. Ráállsz egy vágányra; fejest ugrasz valamibe. Képes vagy azt mondani: Uram, te azt mondtad, tegyem ezt; én pedig hűséges leszek, és megteszem!”
 • Le kell mondanod a biztonságérzetedről. Lehetetlen kilépni hitben, ugyanakkor kapaszkodni a múltba. El kell indulnod előre. Mózesnek le kellett mondania a Fáraó udvarában betöltött pozíciójáról ahhoz, hogy követhesse Isten akaratát. Nehémiásnak fel kellett adnia a biztos megélhetését, hogy újraépíthesse Jeruzsálem falait. Más szavakkal: ha vízen akarsz járni, ki kell lépned a csónakból.

Isten azért hoz téged döntéshelyzetbe, hogy a hited tovább épülhessen, ahogy elindulsz az álom felé, amit adott neked. 

 

Beszéljünk róla!

 • Milyen lépést fogsz ma megtenni, hogy közelebb kerülj az Istentől kapott álmodhoz?
 • Mi az, amit el kell engedned ahhoz, hogy előrébb léphess az álmod követésében?
 
(Daily Hope by Rick Warren, 2012.04.12.)
 
Szólj hozzá!
Címkék: döntés álom hit

Isten álmot ad, hogy fejlessze hitedet

2012. április 18. 03:00 - mirjam07

"Dicsőség Istennek, Aki bennünk működõ ereje által sokkal többre képes, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni - mérhetetlenül többre képes legmagasztosabb imáinknál, vágyainknál, gondolatainknál vagy reménységünknél." (Ef. 3:20)

A hit olyan, mint az izom: meg tud erősödni. Attól függően gyenge vagy erős, hogy mennyire használjuk.

Hogyan építi fel Isten a hitedet? Előre megjósolható sablont használ. Ha megérted, együttműködhetsz vele a nagyobb hit kimunkálása érdekében. Ez olyan, mint amikor az apa segítséget kért Jézustól a fia részére: "Ha tudsz valamit tenni, kérlek, könyörülj meg rajtunk, és segíts!”  (Márk 9:22)

Jézus ezt válaszolta: "Hogy érted azt, hogy "ha tudok valamit tenni?"... minden lehetséges annak, aki hisz." (Márk 9:23, NLT fordítás)

Az első dolog, amit Isten tenni akar a hited érdekében az, hogy ad egy álmot. Amikor Isten dolgozni akar az életedben, mindig ad egy álmot - magadról, arról, hogy mit akar, hogy tegyél, arról, hogy hogyan fog téged használni abban, hogy hatással legyél a világra.

Sok példa van erről a Bibliában:

 • Isten Nóénak adta a bárkaépítés álmát.
 • Isten Ábrahámnak adta azt az álmot, hogy ő egy nagy nemzet atyja lesz.
 • Isten Józsefnek azt az álmot adta, hogy majd vezető lesz, aki megmenti a népét.
 • Isten Nehémiásnak azt az álmot adta, hogy ő építi meg Jeruzsálem köré a falakat.

Honnan tudod, hogy egy álom vajon Istentől van, vagy csak te magad találtad ki? A Biblia azt mondja, hogy Isten "bennünk működõ ereje által sokkal többre képes, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni - mérhetetlenül többre képes legmagasztosabb imáinknál, vágyainknál, gondolatainknál vagy reménységünknél." (Ef. 3:20)

Más szavakkal, ha egy álom Istentől jön, az olyan nagy lesz, hogy nem tudod saját magad, egyedül megcsinálni. Ha megtudnád csinálni egyedül, nem lenne szükséged hitre. És ha nincs hited, nem nyered meg Isten tetszését, mert a Biblia azt mondja, hogy minden, amit nem hitből van, az bűn (Róma 14:23).

Isten azzal kezdi hited felépítését, hogy ad egy álmot. Lehet, hogy most is szól hozzád, csak nem ismered fel, hogy miről van szó. Az álmod, az ötleted, elképzelésed, amiről azt gondolod, hogy igazán a többi ember hasznára válna - mint gondolsz, honnan jön az az ötlet?

Isten soha nem fog olyasmit mondani neked, ami ellentmond az ő igazságának. Más szóval, nem fog olyan álmot adni, hogy hagyd el a családodat és gyermekeidet és költözz Hollywood-ba, hogy filmsztár legyél. Ha ilyen álmaid vannak, akkor most már tudhatod, hogy ez nem Istentől van.

Isten álmot fog adni, miközben életedben munkálkodik, hogy felépítse hitedet.

Beszéljetek róla

 • Mi az a dolog, amiről azt gondolod, hogy meg kellene tenni?
 • Ha úgy hiszed, hogy ez az álom Istentől van, mit kellene vele tenned?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.04.11)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása