Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Azért hogy bátor légy, olvasd Isten Igéjét

2012. szeptember 23. 00:00 - jkriszti

"Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van." (Zsid.10,35)

iStock_000001547067XSmall.jpg

Egy politikailag korrekt országban, mely folyamatosan támadja a Biblia-alapú világnézetet, hogyan élhetsz rendkívüli bátorsággal? Két dolgot kell tenned:

1.El kell fogadnod Isten Igéjét, mint tekintélyt. Hogy miért? Mert ez az egyetlen olyan forrás, amely sosem fog hazudni neked. Ha bátor férfivá vagy nővé szeretnél válni, akkor az életedet olyan kősziklára kell építened, amely sosem változik, nem pedig az emberek véleményére. Építsd az életedet arra az alapra, hogy "Isten ezt mondta, én ezt hiszem és segíteni fog - akár értem az Igét, akár nem." A Zsidókhoz írott levél 6,18-ban ezt olvashatjuk: "Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe."

Az életünket vagy a világra építjük, vagy az Igére. Én mindig olyan dolgokat mondok, amelyek kevésbé népszerűek. Miért? Mert jobban félek attól, hogy megharagítom az Urat, mint attól, hogy ti visszautasítotok engem.

Ha nem tudod, hogy miben hiszel, akkor ki kell derítened. A helyi gyülekezeted nagy segítségedre lehet abban, hogy megtaláld azt az alapot, mely segít jobban megismerned Isten Igéjét és jobban elmélyülnöd abban.

2. Négyszemközt kell időt töltened Jézussal. "Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak" (Ap.csel.4,13). Minél több időt töltesz Jézussal, annál kevésbé fogod magad fenyegetve érezni mások véleménye által, és annál több bátorságot fogsz nyerni.

Bátran kiállni egy népszerűtlen vélemény mellett nem egyszerű, de az igazság mellett való bátor kiállás jutalma örökre megmarad. A Zsidók 10,35 azt mondja, hogy "Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van".

Ha rendkívüli bátorságra szeretnél szert tenni, imádkozz így ma:

"Istenem, szeretnék a bátorság embere lenni. Nem szeretnék meghátrálni. Nem akarom, hogy más emberek irányítsák, hogy mit gondolok vagy mondok. A bibliai világképre szeretném építeni az életem. A következő két dolgot fogadom meg ma: először is tekintélyként elfogadom az Igédet. Elhiszem, amit mondasz nekem, és az úgy is lesz. Másodszor, Uram, szeretnék minden nap időt tölteni veled. Szeretnélek személyesen megismerni, Jézus. Szeretnék olyannyira megtelni örömmel és bátorsággal, hogy az emberek azt mondhassák rólam, hogy "ez az ember Jézussal jár." Kérlek, segíts, hogy ne ismerjek félelmet, ha az iazságról van szó. A Te nevedért kérlek, ámen.
(Daily Hope by Rick Warren, 2012.09.16)
Szólj hozzá!

Állj ki a szentség mellett

2012. szeptember 22. 03:00 - husztin

„Ne félj, hanem szólj és ne hallgass.” (Ap.Csel 18:9b MBT)

Miközben formálódik a világnézeted és kutatod az Bibliát Isten igazságáért mindenféle dologgal kapcsolatban, fontos, hogy megértsd Isten hozzáállását a mai keresztény nézőpont három legvitatottabb területén. Azért említem ezt a hármat, mert ezekhez kell a legtöbb bátorság, hogy beszéljünk róluk. Miért? Mert a legtöbb ember nemcsak hogy nem fog veled egyetérteni ezekben a témákban, hanem szenvedélyes vitába is fog szállni veled.
Rendkívüli bátorságra van tehát szükség ahhoz, hogy mégis kiálljunk az effajta nyomással szemben.

A Bibliában sok olyan rész található, ami az embereknek nem okoz problémát. Ilyen például az, hogy „segítenünk kell a szegényeken.” Mindenki egyet ért ezzel. De létezik három olyan terület a keresztény felfogásban, amit a világi emberek utálnak, és amivel kapcsolatban a legtöbb keresztény ember is csak hallgat. Ezek a szentséggel kapcsolatos területek:

1. Az élet szentsége: Istennek minden megfogant gyermekkel terve van. Isten még azelőtt megtervezte az életedet, mielőtt megszülettél, mielőtt a te szüleid megszülettek, sőt még mielőtt Ő a világmindenséget megalkotta. A Zsoltárok 139:16 azt mondja: „Láttál engem a születésem előtt. Minden nap az életemből fel volt jegyezve a te könyvedben. Minden pillanat le volt rögzítve, mielőtt még egyetlen nap eltelt volna belőle” (NLT). Fel kell szólalnunk azok érdekében, akik nem tudnak kiállni önmagukért: azért az 1950 óta meg nem született közel  7 millió magyarért, akik itt lennének, ha az abortusz nem végzett volna velük. Ha kereszténynek tartom magam, akkor hinnem kell abban, hogy minden élet szent.

2. A szexualitás szentsége:Szex kizárólag házasságon belül. A szex Isten elképzelése volt. Ez nem valami szennyes, vagy rossz dolog; a szex szent dolog. „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. (Zsid. 13:4 MBT) Isten útmutatásai sohasem változnak. A házasság előtti szex elfogadhatatlan Isten számára. Az együttélés házasság nélkül elfogadhatatlan az Istennek. A házasságtörés szintén elfogadhatatlan Istennek. A pornográfiát és a nők tárgyként való kihasználását ugyancsak elutasítja Isten.

3. A házasság szentsége: Egy férfi és egy nő egy életen át. Ez Isten eredeti elképzelése. Sok ember kérdezi, „Akkor mi a helyzet a Bibliában található többnejű házasságokkal?” Nem minden Bibliában található dolgot helyesel a Biblia. Nehezen jutna eszünkbe olyan könyv, amelyikben több erőszak, mohóság, vérfertőzés és gyilkosság található, mint a Bibliában. Akkor hát miért hívjuk Szent Bibliának? Mert az igazságot mondja el. Az emberek a Bibliában pont ugyanannyira szúrták el a dolgot, ahogyan azt mi tesszük. A Biblia csak bemutatja az emberi természet törékenységét. Ennek ellenére Istennek nagyon tiszta kijelentése van a házasságról: "Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." (Mt 19:4-6 MBT) 

Sok dolog van az életben, amivel kapcsolatban a jószándékú emberek sem értenek egyet. Például nincs gazdasági felemelkedésről szóló terv a Bibliában és a keresztények nem tudnak egyetérteni ebben. De ha magadat kereszténynek vallod, szükséged van egy irányvonalra, hogy mit mond Isten a szent életnek ezzel a három területével kapcsolatban. És kell, hogy legyen bátorságod ahhoz, hogy kiállj ezekért, még akkor is, vagy különösen akkor, ha ez nem népszerű vagy politikailag nem helyes lépés.


Beszéljünk róla:

  • Mikor szólaltál fel utoljára Jézus mellett egy beszélgetésben ezzel a három témával kapcsolatban?
  • Mi tart vissza attól, hogy gyakrabban szót emelj vagy kifejtsd Isten nézeteit?
Daily Hope by Rick Warren, 2012. 09. 15.
Szólj hozzá!

Szállj szembe a világ véleményével!

2012. szeptember 21. 03:00 - gyanus

"Állj ki mellettem a világgal szemben, és én is kiállok melletted a mennyben, az én Atyám előtt. Ha nem állsz ki mellettem, és megfutamodsz, miért gondolod, hogy közben fogok járni érted?" (Máté 10:32, angolból szabadon fordítva)

Ahhoz, hogy rendkívüli bátorsággal éld az életed, és ki tudj állni Krisztus mellett, meg kell tanulnod, hogyan tisztázd a világról való látásodat - mire alapozod a hitedet. Meg kell értened a nem keresztény látásmódokat is, amik naponta versenyre kelnek az odaszánásodért. A négy legelterjedtebb keresztény-ellenes világnézet a következő:

Materializmus: Ami a leginkább számít, az a pénz. A materialisták a sikerüket gazdagságban, jólétben mérik. Habár nem hoztál semmit magaddal a világra és nem is fogsz innen magaddal vinni semmit, akkor mi értelme azzal a céllal élni, hogy olyan dolgokat halmozol fel, amiket itt kell majd hagynod? Többre lettél teremtve, mint tárgyak felhalmozására. A Lukács 12:15 ezt mondja: "Az életet nem a vagyon tartja meg" (angolból szabadon fordítva). A legnagyszerűbb dolgok az életben nem a tárgyak.

Hedonizmus: Ami jó érzés, az jó. A hedonisták istenítik az élvezeteket. Az a céljuk az életben, hogy jól érezzék magukat, és jókat szórakozzanak. De nem a boldogság a célja az életnek; az csak egy mellékterméke annak, ahogy az elhivatásodnak élsz. A szentség teremti meg a boldogságot.

A bűn jó móka. Ha nem lenne az, senki sem csinálná. De a bűnnek mindig van egy ára, és ez neked a lelkedbe is kerülhet: "Azok akik csak azért élnek, hogy kielégítség a bűnös természetüket, pusztulást és halált fognak atatni abból a bűnös természetből. De azok, akik azért élnek, hogy a Szellem tetszésére legyenek, örök életet fognak aratni a Szellemből" (Galata 6:8, angolból szabadon fordítva).

Individualizmus: Az én akaratom érvényesüljön először. Amerika kőkemény individualizmusra, önzésre épült, ami mára egy nárcisztikus kultúrává fejlődött. De Isten nem azért teremtett, hogy önmagadért élj. Ha Jézust akarod követni, akkor félre kell tenned az önző törekvéseidet. Róma 2:8: "Harag vár azokra, akik önmaguknak élnek, és visszautasítják az igazságot, és a gonoszságot követik" (angolból szabadon fordítva). Isten ellenáll az önközpontúságnak, mert Isten szeretet, és a szeretet soha sem önző.

Szocializmus: A kormánynak kellene mindent kézben tartania. Isten nem egy anarchista; mindennek rendben kell történnie. Tartottam már beszédet a legfőbb, világi elit konferenciákon, és a következőt fedeztem fel: A politika azoknak a vallása, akik nem ismerik Istent. Semmi rossz nincs a politikában, de nem szabad, hogy a megváltódként kezeld. "De a mi állampolgárságunk a mennyben van. És mi onnan várjuk sóvárogva a megváltót, aki az Úr Jézus Krisztus" (Filippi 3:20, angolból szabadon fordítva). Fontos, hogy felelősségteljes polgár legyek, de nem engedhetem, hogy a kormány uralja az életem. Nagyobb hűséggel tartozom Istennek, mint a kormánynak.

Mi a következménye ezen világnézeteknek? A kultúránk felmorzsolódása, válság az iskoláinkban, korrupció az üzleti életünkben, káosz a kormányunkban, testiesség a gyülekezeteinkben, zűrzavar a családjainkban, és konfliktusok a személyes életünkben. Minden alkalommal, amikor nem a tulajdonos kézikönyve szerint járunk el, mi szenvedünk sérülést. Tudod, nem igazán mi törjük meg Isten törvényét, hanem azok törnek meg minket.

Ellentétben ezekkel az elterjedt világnézetekkel, Isten arra hívja a keresztényeket, hogy kiálljanak az Ő igazsága mellett, "a világ véleményével szemben". Ezt csak akkor tudod megtenni, ha szilárd alap az életedben Isten Szava, és ha rendkívüli bátorságod van, amely a Vele való kapcsolatból ered.

Beszéljünk róla!

  • A felsorolt világnézetek közül melyik az, amely a legközelebb áll hozzád? Miért?
  • Mit tehetsz azért, hogy egy szilárdabb alapot építs, melyre a keresztény világlátásodat alapozhatod? 

Rick Warren, Daily Hope, 2012.09.14.

Szólj hozzá!

A bibliai világnézethez szokatlan bátorság szükséges

2012. szeptember 20. 03:00 - mirjam07

„Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass.” (ApCsel. 19:8)

00e49024332270a63fdea789f660ffa9.jpg

Ha valaha is üzenetre volt szükséged ebben a mai kultúrában, akkor ez az: „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass.” Egy világban, amely tele van olyan gondolatokkal és hiedelmekkel amelyek Isten Igéje ellen vannak, Isten azt szeretné tőled, ha vennéd a bátorságot és kiállnál amellett, amit jónak és igaznak ismertél meg. Mert sokan felállnak és beszélnek neked a világnézetükről, gondolataikról nap mint nap. Te miért nem állsz fel és nem beszélsz arról, amiben te hiszel?

Ahhoz azonban, hogy bátran felállhass, tudnod kell, hogy mit hisz a világ és mi az az igazság, amiről Isten beszél. Ezt nevezik világnézetnek – a látást, amelyre a hitedet építed. Mindenkinek van ilyen világnézete. Ez egyfajta lencse, amelyen keresztül a valóságot szemléled. Az Instagram egy olyan online fotó megosztó alkalmazás, amelynek nagyon sok olyan filtere van, melyek segítségével olyanná varázsolhatod a képeidet, mintha csak egy kiállító teremben lennének.  De ettől még ugyanaz a kép marad! Hasonlóan ehhez, minden ember használ olyan szűrőket, amelyeken keresztül szemléli és értelmezi az őt körülvevő világot. Részesei lehetünk ugyanannak az eseménynek, de ettől függetlenül különbözőképpen értelmezhetjük azt – éppen különböző világnézetünkből kifolyólag.

A világnézeted magában foglalja azt, hogy hogyan látod Istent, önmagad, másokat, a múltat, a jelent és a jövőt, a pénzt, az időt, vagy akár a jót és a rosszat. Életed minden területére hatással van. Valahányszor döntéseket hozol, minden alkalommal ettől függően döntesz: én így hiszem, ezért ezt fogom tenni. A világnézeted minden döntésedre hatással van.

Van azonban ezzel egy kis probléma is: nagy hatással lehet rád mások világnézete. Minden alkalommal, amikor valakivel beszélgetsz – egy világnézet is része lesz a kommunikációnak. Hatással van rád a szüleid, a barátaid, de akár egy reklám vagy egy újságcikk világnézete is. Nehéz egyensúlyt teremteni, hiszen mindenkinek saját világnézete van.

Ezért annyira lényeges és fontos, hogy a világnézetedet Isten Igéjére alapozd, amely az egyetlen igazság.

Egy felmérés adatai arról számolnak be, hogy az amerikai emberek 62 százaléka „mélyen spirituális” beállítottságúnak vallja magát. Amikor arról kérdezték őket, hogy ez a spiritualitás hogyan befolyásolja őket a döntéseik meghozásában, akkor 31 százalékuk válaszolta azt, hogy erkölcsi döntései azon alapszanak, amit éppen „jónak és kényelmesnek érzek”; 18 százalékuk mondta azt, hogy „ami éppen számomra a legjobb”; 14 százalékuk mondta azt, hogy „ami a legkevesebb konfliktussal jár”; de csupán 16 százalékuknál volt a döntésük alapja az „amit Isten Igéje mond.”

Mit jelent ez? Gyakorlatilag azt, hogy a legtöbb keresztyénnek, nem-keresztyén világnézete van. Lehetsz olyan keresztyén, aki ugyan a menny felé tekint, de ettől függetlenül még lehet egy olyan nem-keresztyén világnézeted, amelyet arra alapozol, amit a világtól tanultál és nem pedig arra, amit az Igéből.

Miért ennyire fontos, hogy bátran felállj és beszélj az igazságról? A Mt 10:32-33-ban ezt olvassuk: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.”

Isten azt mondja, hogy állj ki az igazság mellett. Ez a kiállás azonban szokatlanul nagy bátorságot igényel, amely egyedül Isten Igéjének tanulmányozásából és megértéséből fakad.

Beszéljünk róla:

Mit gondolsz, mások szerint milyen a te világnézeted? Melyek azok a szavaid vagy cselekedeteid, amelyek alapján ezt mondhatják?

Mennyire növekedsz Isten Igéjének az ismeretében, hogy bátran kiállhass Isten igazsága mellett?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.09.12)

Szólj hozzá!

Isten igazságában állj szilárdan, ne mások véleményén!

2012. szeptember 19. 03:00 - FodorImi

„Az emberektől való rettegés csapdába ejt.”
„Veszélyes dolog azzal törődni, hogy mások mit gondolnak rólad.”

(Példabeszédek 29:25a – GN fordítás)

different22_large.jpg

Nehéz megállni Isten igazságában, mikor túlságosan arra figyelsz, hogy mások mit gondolnak rólad. Ha amiatt aggódunk, hogy más emberek mit gondolnak rólunk, akkor megengedjük, hogy ők irányítsanak minket. Rengeteg időt és energiát elvesztegetünk, míg próbáljuk kiszámítani, hogy mások mit akarnak, milyenek legyünk. Aztán megint rengeteg időt és energiát elvesztegetünk, amint megpróbálunk olyanok lenni, ahelyett, hogy azok lennénk, akivé Isten teremtett minket.

Veszélyes dolog amiatt aggódni, hogy mások mit gondolnak rólunk, mert a kritika sokkal inkább csapdába ejt. Ez azt jelenti, hogy nem mindig a helyes dolgokat tesszük, hanem inkább azt, amit mindenki akar, hogy tegyünk. Csakhogy amit mindenki tenni akar, az gyakran ellentéte annak, amire Isten igazsága késztet bennünket.

Azért is veszélyben vagyunk, mert elmulaszthatjuk a legjobbat, amit Istentől kaphatnánk. Annyira aggódunk azon, hogy mások mit akarnak tőlünk, hogy nem gondolkodunk azon, Isten mit akar tőlünk.

1.tény:
Nem járhatsz mindenki a kedvében. Sőt, még Isten sem tud mindenkinek a tetszésére tenni. Az egyik ember esőért imádkozik hozzá, a másik napsütésért. A meccsen mindkét csapat a győzelemért imádkozik. Kit hallgat meg Isten?  Ő sem tud mindenkinek a tetszésére tenni. Csak a bolond próbálja megtenni azt, amit még Isten sem tud.

2. tény:
Nem szükséges mindenkinek a kedvében járnod. Van egy mítosz, ami azt mondja, hogy szükséged van mindenki szeretetére és elfogadására ahhoz, hogy boldog légy.  Ez egyszerűen nem igaz. Ahhoz, hogy az életben boldog légy, nem kell mindenkinek tetszened.

3. tény:
Az elutasítás nem teszi tönkre az életed. Az igaz, hogy megsebez. Nem jó. Kellemetlen. De az elutasítás nem fogja tönkretenni az életed, hacsak te magad nem engeded meg neki.

Hagyd abba, hogy megpróbálsz mindenkinek tetszeni! Emlékezz, senki sem éreztetheti veled, hogy alacsonyabb rendű vagy nála, kivéve, ha te adsz neki engedélyt.

Pál apostol azt mondja: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31) Ez azt jelenti, hogy így gondolkodhatunk: „Isten szeret engem, én is szeretem magam; ha te nem szeretsz engem, az a te problémád. Ha Isten szeret engem, ki törődik azzal, hogy nem mindenki fogad el mindent, amit teszek?”

Tudd, semmit sem tehetsz , hogy Isten kevésbé szeressen, és semmit sem tehetsz, hogy Isten jobban szeressen! Ő tökéletesen szeret, most is. Ez a fajta bizalom emel fel, hogy bátran állj a helyeden.

Beszéljünk róla:

  • Ki az, akinek megpróbálsz tetszeni?
  • Mikor azzal törődsz, hogy ennek a személynek elnyerd a tetszését, az hogyan tart távol attól, hogy kiállj azért, amiről tudod, hogy helyes?

(Daily Hope by Rick Warren - 2012.09.12)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása