Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten örül, amikor teljes szívünkből engedelmeskedünk

2012. december 16. 03:00 - BélaPéter

“Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel.” (Zsolt 119:34)

DayMosesBroke.jpg

Isten örül, amikor teljes szívből engedelmeskedünk neki! Ez azt jelenti, hogy akármit is kér Isten, azt fenntartás és késedelem nélkül megteszem. Ilyenkor nem fogod elodázni és azt mondani, hogy "majd imádkozom érte." Haladékot nem tűrően belevágsz. Minden szülő tudja, hogy a késleltetett engedelmesség tulajdonképpen engedetlenség.

Isten nem tartozik neked számadással vagy magyarázattal mindazért, amire megkér. Ráérünk megérteni, de engedelmeskedni nem. Az azonnali engedelmesség többre megtanít Istenről, mint egy életen át tartó Biblia tanulmányozás. Sőt, egyes parancsokat csak akkor ért meg igazán az ember, amikor teljesíti azokat. Az engedelmesség pedig elvezet a megértéshez.

Sokszor csak részleges engedelmességet próbálunk felajánlani Istennek. Válogatunk, hogy melyik parancsolatot szeretnénk megtartani. Csinálunk egy listát, felsoroljuk azokat a parancsolatokat, amiket szeretünk, és azokat megtartjuk, de figyelmen kívül hagyjuk azokat, amikről úgy véljük, hogy ésszerűtlenek, nehezek, drágák vagy népszerűtlenek. Elmegyek a gyülekezetbe, de nem fogok tizedet fizetni. Elolvasom a Bibliát, de nem bocsátok meg annak, aki megbántott. Viszont a részleges engedelmesség nem más, mint engedetlenség.

A teljes szívből jövő engedelmességet örömmel, lelkesedéssel teszi az ember. A Biblia azt mondja, hogy "Engedelmeskedjetek az Úrnak örömmel" (Zsolt 100:2, LB ford.)

Dávid hozzáállása ez volt: "Csak mondd meg, hogy mit tegyek, és megteszem. Amíg élek, teljes szívvel és örömmel engedelmeskedem." (Zsolt 119:34, LB ford.)

Jakab, amikor a keresztényekhez szól, ezt mondja: “Istennek azzal okozunk örömet, amit teszünk, és nem csak azzal, amit hiszünk.” (Jakab 2:24 CEV ford.)

Isten Igéje egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy cselekedeteinkkel nem érdemelhetjük ki az üdvösséget. Kegyelemből, és nem a mi erőfeszítéseink miatt kapjuk. De Isten gyermekeként örömet szerzünk mennyei Atyánknak, ha engedelmesek vagyunk. Bármilyen cselekedet, ami engedelmességből fakad, az egyben Istent dicsőíti.

Miért tetszik Istennek ennyire az engedelmesség? Azért, mert azt bizonyítja, hogy tényleg szereted. Jézus mondta, hogy "ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat" (Jn 14:15)

Beszéljünk róla:

  • Próbáltál már valamit nagyon megérteni? Hogyan tudsz teljes szívvel úgy engedelmeskedni, hogy még többet megtudj Istenről?
  • Használtad már a hitbeli meggyőződésedet kifogásként, hogy ne kelljen engedelmeskedned? Mikor?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012. 12. 09.)

Szólj hozzá!

Engedelmeskedj Istennek az elméddel is

2012. december 15. 03:00 - Á. Bözse

Amikor azonban (József) meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek... (Máté 2,22-23 )

Nazareth-The Fountain of the Virgin-1894.jpg

Nagyon sok ember hiszi, hogy hitből való engedelmes életet élni azt jelenti, hogy az elmédet üresjáratba teszed és engeded Istennek, hogy vezessen, ahová csak akar, mintha csak egy robot lennél. Ez egyáltalán nem így van.

A Biblia azt mondja:  "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből." (Lukács 10,27). Össze kell kapcsolnod az elmédet, a gondolkodásodat Istennel, és azt az életet kell élned, amit ő ad számodra.

Ez az, amit József is tett, amikor engedelmeskedett Isten parancsának, hogy költözzön vissza Izráelbe. József hallotta, hogy Heródes fia uralkodik Júdeában, így félt oda menni. "Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek..." (Máté 2,23).

Názáret az a hely, amiről megprófétálták a Bibliában, hogy Jézus ott fog élni, így József pontosan Isten akaratának a középpontjában volt. És úgy került oda, hogy megnézte a helyzetet - a politikai helyzetet, azt, hogy Heródes fia uralkodik - majd rájött, hogy nem biztonságos ott letelepedni, és Isten gondolkodásával összhangba hozta saját gondolkodását, hogy a helyes döntést tudja meghozni.

De honnan kellene kapnunk Isten vezetését az életünkre nézve? Talán nincsenek angyalok, akik megjelennek, hogy irányt mutassanak, de rendelkezésünkre áll több száz oldal Isten Igéjéből. Ahhoz, hogy engedelmes életet tudjunk élni, meg kell ismernünk és tudnunk kell, hogy Isten mit mondott nekünk.

Jézus erről beszél a Máté 7,24-ben: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát."

Isten Igéje rendelkezésünkre áll, hogy segítsen megélni Istennel való kapcsolatunkat. Ez nem egy száraz szöveg, parancsokkal. Ez Isten szerelmes levele hozzánk, az Atya útmutatásokkal teli levele arra nézve, hogy hogyan éljük azt az életet, amit ő akar adni a számunkra.

Beszéljünk róla:

  • Milyen gyakran olvasod Isten Igéjét és aztán engedelmeskedsz neki kérdések nélkül?
  • Ahogy Isten Igéjét olvasod ma, bátorítalak, hogy imádkozz együtt a zsoltárossal: "Adj nekem éles elmét, hogy azt tudjam tenni, amit mondasz nekem - hadd legyen az egész életem egy hosszú, engedelmes válasz." (Zsoltárok 119,34, MSG fordítás)

(Daily Hope by Tom Holladay 2012.12. 08.)

Szólj hozzá!

Istennek engedelmeskedni kockázatvállalással jár

2012. december 14. 03:00 - zsófi68

"Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek." (Mt 2,19-20)

understanding_fear.jpg

Amilyen kényelmetlen volt József számára, hogy családjával Egyiptomba költözzön, elképzelhető milyen ijesztő lehetett számára Isten parancsának engedelmeskedni, és visszajönni Izraelbe. Olyan lehetett, mint az oroszlán szájába dugni a fejét. Arra készült, hogy Máriát és Jézust visszaviszi oda, ahol a fia élete veszélyben forgott. De mert bízott Istenben és abban, amit Ő mondott, József vállalta a kockázatot és elindult, mert tudta, hogy Izrael az a hely, ahol lennie kell.

A Biblia írja: "Mikor félek is, benned bízom" (Zsolt 56,4 CEV fordítás) Vegyük észre, hogy az angol fordítás azt mondja, "mikor félek", és nem azt, hogy "ha félek". Lehet, hogy félelmek nélküli életet szeretnénk élni ebben a világban, de ez csak a Mennyben fog megtörténni. Ebben az életben ilyen vagy olyan félelemmel, de szembe kell néznünk.

Vannak kisebb és nagyobb félelmeink. Félünk a jövőtől, mi fog történni a munkánkkal, a családunkkal, és félünk kisebb dolgoktól is: vajon helyes volt-e az, amit mondtunk valakinek, jól sikerült-e a prezentációnk, de még egy telefonhívástól is félhetünk.

Mindegyik helyzetben választási lehetőségünk van. Hagyjuk, hogy a félelem vezesse az életünket, vagy vállaljuk a kockázatot hittel, tudva, hogy van egy Istenünk, aki szeret minket.

Hitben való kockázatvállalás lehet az is, hogy olyan helyre megyünk, ahol korábban még nem jártunk, vagy megbocsátunk valakinek, akiről azt hittük, hogy nem tudunk megbocsátani neki. Jelentheti azt, hogy otthagyjuk az állásunkat. Hitben való kockázatvállalás lehet az imádkozás is valamiért, vagy hogy úgy döntünk, Istenre bízunk egy szituációt vagy kapcsolatot, amit addig görcsösen mi irányítottunk.

Beszéljünk róla:

  • Milyen krisztusi kockázatvállalás megtételét kéri tőled Isten?

(Daily Hope by Tom Holladay, 2012. 12. 07.)

Szólj hozzá!
Címkék: kockázat bízni

Engedelmeskedj Istennek, ne ragaszkodj a magadéhoz

2012. december 13. 03:00 - *Agota*

"Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig…" (Máté 2:13-15a)

maryjosephdonkey.jpg

Józsefnek és Máriának nagyon sok dolgot el kellett engedniük a hitből tett utazásuk miatt. Mindent maguk mögött hagytak, amit ismertek, amikor elindultak Egyiptom felé. Egyrészt, amit feláldoztak, az a saját kényelmük volt, a legmélyebb szinten.

Gyakran kényelmetlen Istenben bízni és követni a tervét, mert jól érezzük magunkat a rossz dolgainkkal kapcsolatban. Elkényelmesedünk a saját kis szokásainkban és rituáléinkban, azokban a dolgokban, amik megállítanak ahelyett, hogy odajuttatnának, ahol Isten növekedni akar minket látni.

Ha az egészségedet Istenre bízod, akkor valószínűleg fel kell adnod pár kedvenc ételedet. Ha a pénzügyeidet bízod Istenre, akkor több, mint valószínű, hogy vissza kell szorítanod a költekezésed.

Egy szokást megtörni kényelmetlen. Szembenézni a félelmeinkkel nem kellemes. Kellemetlen elmenni valahová, ahol még nem voltál előtte, vagy megbocsátani valakinek, aki megbántott. De a növekedés és változás mindig a kényelmetlen dolgok megtétele által jön, és ez a jó az egészben.

De ha nem nézünk szembe a félelmekkel, hanem továbbra is olyasmihez ragaszkodunk, ami nekünk kényelmes, akkor hátat fordítunk Istennek, aki alapvetően a kényelem forrása.

A Biblia azt mondja, hogy "Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene" (2 Kor 1:3)

Meghívlak ezen a Karácsonyon, mint még soha, hogy ismerd fel, hogy Isten a kényelem Istene. És azokban a pillanatokban, amikor visszafordulnál a régi szokásokhoz, a régi gondolkozásodhoz, ami visszafog, fordulj Istenhez és mondd "Istenem, adj nekem vigasztalást."

Beszéljünk róla:

  • Milyen engedelmességet halogattál a félelemtől való nyugtalanság miatt?
  • Imádkozz Isten vigasztalásáért és bátorításáért, hogy ezek kimozdítsanak az elégedettségből az engedelmességbe.

Daily Hope by Tom Holladay, 2012.12.06

Szólj hozzá!

Úgy engedelmeskedsz Istennek, ha bízol benne

2012. december 12. 03:00 - sema22

"József nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el." (Máté 1:25 Újfordítás)

Vannak akik egyből jók valamiben. Egyből benne vannak mindenben, de aztán nem elég kitartóak a kitartásban. Mások sokáig kitartóak, de nehezen jutnak el odáig, hogy elkezdjenek valamit.

Ahhoz, hogy a hitnek azt az izgalmas életet élhesd, amit Isten tervezett a számodra, mindkettőre szükséged lesz: hogy jó légy a kezdéseknél és a kitartásban is - és mindkettő megköveteli, hogy folyamatosan bízz.

József nem értette miért olyan fontos Jézusnak, hogy egy szűztől szülessen. Nem értette, hogy Jézus Isten lesz emberi testben. De azt tudta, hogy Isten mit mondott neki, és József kitartóan bízott benne. Friss házas volt, aki nem ment nászútra, és a friss házassága egyáltalán nem olyan volt, amilyennek tervezte. De mégis kitartóan hitt.

Te mit teszel, amikor az életed nem úgy alakul, ahogy tervezted vagy szeretted volna?

Engem mindig bátorít, amit Pál apostol a 2 Korinthusi levél 4:8-ban mond: "Minden irányból bajok szorongatnak minket, de nem törnek és nem zúznak össze. Zavarba jövünk, mert nem tudjuk ezek miért történnek így, de nem adjuk fel, és nem hagyjuk abba."

Nem tudom, hogy egyeseket miért diagnosztizálnak végstádiumú daganattal. Nem tudom, hogy egyes gyerekek miért lázadnak annyira a szüleik ellen. Nem tudom miért történik olyan sok értelmetlen dolog. Ezért nagyon biztató azt hallani, hogy az egyik legerősebb hitű ember azt mondja: "Nem tudom, hogy miért történnek a dolgok így, de eldöntöttem, hogy nem adom fel."

Jó tudni, hogy bízhatunk Istenben, és hogy ő tud dolgokat, amit mi nem. Azt ígérte, hogy egyszer mindent a helyére tesz. Egyszer mindenkit, aki bízik benne összegyűjt.

Addig viszont kétféle módon élheted az életed. Élhetsz úgy, hogy úgy érzed Isten magyarázattal tartozik neked, vagy élhetsz úgy, hogy észreveszed Isten milyen nagyszerű dolgokkal ajándékozott meg.

Ha azzal az érzéssel élsz, hogy Isten magyarázattal tartozik neked, akkor az életed egy állandó keserűség lesz, mert Isten semmivel sem tartozik neked. Bár semmivel sem tartozik, mégis megadott mindent. Neked adta a saját Fiát. Neked adta örök élet ajándékát. Neked adta azt az ígéretet, hogy örökké együtt leszel vele. Ezek nagyszerű ajándékok.

Beszéljünk róla:

  • Milyen helyzetekben kéri Isten, hogy bízz benne, még akkor is, ha nem látod értelmét?
  • Pál nem tűnik egy átlagos embernek. Milyen összefüggés van közöttetek? Hogyan biztat az ő Istenbe vetett bizalma?

(Daily Hope by Tom Holladay, 2012 December 5.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása