Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A Biblia történelmi hitelessége

2012. február 26. 03:00 - dlkyra

"...lehetetlen, hogy Isten hazudjon..." (Zsidókhoz írt levél 6:18b)


A Biblia megbízható, mert doktrinálisan és teológiailag is hibátlan. Továbbá erkölcs és etika kérdésében is pontos. Mindezeken felül a Biblia a történelmi hitelessége miatt is megbízható.


Miért fontos ez a szempont?
A Zsidókhoz írt levél 6:18-ban azt olvassuk, hogy "lehetetlen, hogy Isten hazudjon...". Tulajdonképpen az egész világmindenség csakis amiatt áll fenn, mert Isten mindenkor igaz.
Ha a Bibliában csak egyetlen hazguság is van, már nem lehet Isten szerinti könyv. Nem lehet Istentől való, mert lehetetlen, hogy Isten hazudjon. A Zsoltárok 33:4 szerint "az Úr igéje igaz". Ez azt jelenti, hogy a Biblia igazat szól mind a megváltásról, mind a történelemről.


Honnan tudjuk, hogy a Biblia történelmileg hiteles? A módszer ugyanaz, mint bármely más történeti esetben:


A Biblia első kézből származó beszámolókat tartalmaz. Minden történész utána járna, hogy a történetet az írta-e le, aki maga látta, vagy aki közvetett módon hallott róla, vagy netán egy többszáz évvel későbbi legenda. A Biblia elsősorban szemtanúk beszámolóinak sora. Mózes ott volt a Vörös tenger kettéválasztásánál. Józsué jelen volt, amikor leomlottak Jerikó kőfalai. Jézus tanítványai felső szobában tartózkodtak és megjelent előttük a feltámadt Jézus.
 

A bibliai történeteket kivételes odafigyeléssel rögzítették. Az Ószövetség másolói úgy másolták le az egyik tekercset a másikról, mintha csak egy fénymásolót használtak volna. Szabályok hosszú sora biztosította, hogy mindent teljes pontossággal másolnak át. Az egész Ószövetség szövegében a meghatározott számú hasáb mindig ugyanúgy nézett ki. Tudták, hogy egy adott könyv hány írásjelből áll. Például, lehet, hogy tudták, hogy 1653 A betű van a könyvben. Ha végül 1654 volt belőle, eldobták a tekercset és újra kezdték az egész munkát.
 

A régészet igazolja Biblia igazságát. Régészeknek sikerült feltárnia bibliai helyszíneket. Például megtalálták Siloám tavát, amely egy medence volt, ahol Jézus meggyógyított egy vakot, valamint Heródes templomának részleteit. A Hettita Birodalom is szép példája annak, hogy a régészet miként támasztja alá a Biblia történeti hitelességét. Generációkon keresztül a történészek semmilyen más forrásból nem értesültek a hettiták létezéséről. Aztán az 1900-as évek elején egy archeológus tízezer agyagtáblát fedezett fel a hettita fővárosban. Mostmár mindenki számára ismert, hogy valaha létezett a hettita nép.

Beszéljetek róla:

  • Bízol a Biblia igazában?
  • Mind mondanál annak, aki azt állítja, a Biblia nem bír történelmi hitellel?

 

Rick Warren, Daily Hope 2012. 02. 19

Szólj hozzá!

Építsd házad a kősziklára

2012. február 25. 03:00 - husztin

 

Mind azt akarjuk, hogy Isten megáldja az életünket. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, be kell lépjünk az Igébe. Az elmúlt napokban Jakab 1:22-25 szerint vizsgáltuk meg azt a négy módot, ahogyan Isten szavára reagálnunk kell, hogy olyan életünk legyen, amelyet Isten megáld.

Olvasd a Bibliát ... "elszántan tekint bele" 
Tekintsd át újra Bibliát ... "megmarad mellette"
Emlékezz a Bibliára ... " nem feledékeny hallgatója"
Reagálj a Bibliára ... "tevékeny megvalósítója"
 
Ha ugyan olvasod, tanulmányozod és memorizálod is az Igét, de soha nem alkalmazod az életedre, elvéted a célt. Jakab 1:22 figyelmeztet, nehogy megcsaljuk magunkat a Biblia olvasásával kapcsolatban.  Ehelyett forduljunk affelé, amit Isten tanít nekünk: a tevékeny megvalósítás felé.
 
A Bibliának csak abban a részében hiszel igazán, amit meg is cselekszel. Ha megosztok veled egy bibliai alapigazságot a családi költségvetéseddel kapcsolatban, de te sosem valósítod meg azt, egyszerűen becsapod magad. Nem tudod meg valójában, hogy mit tanít erről a Biblia.
A Bibliának csak abban a részében hiszel igazán, amit meg is cselekszel. 
 
Majdnem minden üzenetben, amit megosztok a Saddleback Gyülekezetben, minden fontos részben van egy ige. Hogy miért? Mert Isten azt akarja, hogy cselekvői és megtevői legyünk az Igének, ne csupán hallgatói. Túl sok alkalommal hallgatunk jó bibliai tanításokat, de nem tudjuk, mihez kezdjünk azzal, amit tanultunk.
Jézus azt mondja  a Máté 7:24-ben,


 "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát." 
 
A Biblia alkalmazása az életedre stabilitást ad az élet viharaiban. 
Nem tudjuk, milyen nehézségek érnek bennünket a következő egy két esztendőben. De egyet tudok: Ha nehéz idők jönnek és te nem Isten szavára alapozol, szét fogsz morzsolódni apró darabokra. A minket körülvevő kultúra tünékenyebb, mint a futóhomok.
Ehelyett építkezz az életedben befogadva az Úr változhatatlan beszédét és nincs az a vihar, amely megremegtetné az igaz Kősziklát!
 
Gondolatébresztő:
 
  • Milyen vihar elé nézel mostanában? Bízol Isten gondviselésében és keresed-e az Ő vezetését Igéjében?
  • Mit olvastál ma a Szentírásban a csendességedben? Hogyan fogod tenni is, amit olvastál?
 
Szólj hozzá!

Hogyan memorizálod az Igét?

2012. február 24. 03:00 - mirjam07

"Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." (Zsoltárok 119:11)

Az Ige memorizálása fontos és erős eszköz a lelki növekedéshez. A Biblia azt mondja, ha ezt tesszük, segíthet bennünket, hogy ne bukjunk el a kísértésben. A Zsoltárok 119:11 ezt mondja: "Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened."

Ha még soha nem tanultál meg igeverseket kívülről, lehet, hogy ez ijesztőnek tűnik. De meg tudod csinálni! Bárki meg tudja csinálni. Nem számít, hogy milyen okosnak gondolod magad, vagy hogy milyen jól tudsz más dolgokat memorizálni.

Így csináld:

1. Válassz egy igeverset, amely szól hozzád. Ne válassz olyan igeverset, amiről azt gondolod, hogy ezt meg kellene tanulnod. Azért tanuld meg, mert változást hoz az életedbe.

2. Mondd el a helyét az igevers előtt és után. Az igevers helye az, ahol az igevers található a Bibliában, ezt a legnehezebb megjegyezni. Könnyítsd meg azáltal, hogy hangosan kimondod az igevers előtt és után is.

3. Hangosan olvasd el az igeverset, többször egymás után. Arra emlékszünk, amit mondunk, nem arra, amit olvasunk. Így jegyezzük meg a dolgokat, amiket megpróbálunk megtanulni.

4. Pontosan tanuld meg. Ne próbáld meg manipulálni a Szentírást, mielőtt megtanulod. Tanuld meg úgy, ahogy a Bibliában van.

5. Kezdd azzal, hogy megtanulsz hetente egy igeverset. Idővel képes leszel hetente két igeverset is megtanulni, de kezd lassan. Ha megtanulsz hetente egy igeverset, akkor egy év alatt 52 igeverset tanulsz meg - ezek a legfontosabb igeversek, amit egy kereszténynek meg kell tanulnia! Ha kettőt tanulsz meg hetente, az egy év alatt több, mint 100 lesz. Virtuális Biblia leszel a legtöbb emberhez képest.

Ismerek olyan embereket, akik egész könyveket megtanultak a Bibliából. Nem zsenik. Csak elhatározták, hogy meg fogják tenni, fejezetről fejezetre.

Beszéljünk róla: 

  • Milyen módszerrel tanulsz igeverseket? Jól működik? Kellene esetleg valamit változtatnod Isten igéjének megtanulásával kapcsolatban, hogy még hatékonyabb legyél?
  • Van valaki az ismerőseid közül, aki veled együtt szívesen tanulna igeverseket és segítene neked a számonkérésben?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.02.17)

Szólj hozzá!

Miért tanuljuk meg az Igét?

2012. február 23. 03:00 - FHanna

"Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét!" (Péld. 7:2)

Ahogy tegnap írtam, az egyik legerőteljesebb módja hogy átformáld a szellemi életed, az, ha memorizálod az Igét. A Biblia azt írja a Példabeszédek 7:2-ben: "Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét!"

Talán úgy gondolod, hogy nem vagy képes megtanulni igeverseket, de ez nem igaz. Meg tudod jegyezni, amit meg akarsz jegyezni. Ha amerikai vagy, valószínűleg megtanultad a Hűségesküt. Talán már megtanultad a Miatyánkot. Megjegyzed, ami fontos neked: telefonszámokat, dalszövegeket, recepteket és foci eredményeket. Mennyire fontos neked a Biblia?

Ez inkább motiváció mint alkalmasság kérdése. Dávid azt írta a Zsoltárok 119:72-ben: "Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst". Mikor megérted milyen fontos és értékes Isten Szava, akkor komolyan veszed a jelentőségteljes részek megtanulását.

Miért kellene megtanulnod Isten Igéjét?

Ez az elsőszámú eszköz, hogy ellenállj a kísértésnek. Mikor a Sátán megkísértette Jézust a pusztában, az egyetlen dolog, amivel védekezni tudott, az Ige volt. Ha Jézus tudott volna jobb módszert a kísértés legyőzésére, hidd el, azt használta volna.

Segít bölcs döntéseket hozni. Meg se tudom számolni hányszor kértem Isten vezetését valami konkrét dologban és ő egy Igeszakaszt hozott elő a régen megtanultakból, hogy megmutassa, mit kell tennem. A Biblia azt írja: "Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága."(Zsolt. 119:105)
Minél jobban tudod, hogy mit mond Isten, annál jobban fogod ismerni hogy gondolkodik, mert Isten akarata Isten Szavában van elrejtve. Minél inkább Isten Igéjével töltöd meg az elméd, annál jobban fogod tudni Isten akaratát.

Megerősít, mikor nehézségeid vannak. Mindannyiunkat érnek stresszes helyzetek időről időre. És a Biblia mondja: "Emlékezz szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reménységet adtál. Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem."(Zsolt. 119:49-50) Ha megtanulod az Igét, a stressz-szinted ugrásszerűen le fog csökkeni és a magabiztosság-szinted ugrásszerűen fog nőni.

Vigasztal, mikor szomorú vagy. A Biblia tele van vigasztalással. Jeremiás mondta: "igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt." (Jer. 15:16) El se tudom mondani hányszor volt, hogy magam alatt voltam, olvastam a Bibliát és erős vigasztalást kaptam.

Segít bizonyságot tenni hitetleneknek. Az 1 Péter 3:15-ben van: "Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek." Ha valaki megkérdez mit mond a Biblia egy problémáról vagy mit kéne tenni egy helyzetben, mit mondasz? Ha vannak igék a tarsolyodban, sokkal hatékonyabb leszel a válaszadásban, mert meg tudod osztani az igazságot Isten Igéjéről.

-Beszéljünk róla-
Milyen tanácsot adtál mostanában egy barátnak vagy családtagnak? A saját bölcsességedre vagy Isten bölcsességére alapoztad?
Rendszeresen imádkozol Isten vezetéséért a kis és nagy döntéseidben egyaránt?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.02.16.)

Szólj hozzá!

Az igetanulás értékessége

2012. február 22. 03:00 - sema22

"De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében."

(Jakab 1: 25)

 

Ha komolyan gondolod azt, hogy lelkileg erős és érett leszel, akkor a legjobb szokás amit kialakíthatsz az az igetanulás. Sőt a Jakab 1: 25-ben a Biblia azt mondja, hogy ez annak a négy szokásnak az egyike, aminek a segítségével áldott lesz az életed.

Olvasd a Bibliát- aki belenéz

Tekintsd át újra a Bibliát-megmarad amellett

Emlékezz a Bibiliára- nem feledékeny hallgató

Reagálj a Bibliára-cselekedet követője

Már nem akarsz többé lelki kisgyermek lenni. Itt az ideje, hogy felnőj, és azt az áldott életet éld, amit neked lett szánva. Szívedbe rejteni Isten Igéjét egy fontos módja a kezdetnek. Talán azt gondolod, hogy nincs jó memóriád, de arra emlékszel, ami fontos neked. Emlékszel a fontos telefonszámokra, és dátumokra. Hallottam emberekről akik azt állították, nem tudnak semmit megjegyezni, aztán dalokat idéztek az 1960as évekből, vagy elsorolták a kedvenc baseball játékosaik statisztikáit.

A memória egy képesség, amit lehet fejleszteni. Egy izom, amit lehet erősíteni. Valójában az igetanulás segít abban is, hogy más dolgokra is jobban emlékezz. Ezt garantálom. Számos tanulmány ezt bizonyítja.

Miért fontos az igetanulás?

Isten igéje mindig veled lesz: Amikor szükséged van a Bibliára, sosincs veled. Amikor épp megkísértetsz, akkor a Biblia sosincs nyitva ott, vagy épp nincs is melletted.Amikor bizonyságot teszel valakinek, aki nem ismeri Jézust, vagy nyomás alatt van, esetleg vigaszra van szüksége, vagy bajban van, akkor általában nincs a környéken Biblia. Ilyenkor kell, hogy benned legyen Isten Igéje, hogy emlékezz rá, és felidézhesd pont akkor, amikor szükséged van rá.

 

Mindig elmélkedhetsz Isten Igéjén, mindegy hol vagy: Nem idézheted fel Isten Szavát, ha nem emlékszel rá. Ha megtanultad Isten Igéjét, akkor emlékezhetsz rá, amikor épp éjjel lefekszel, vagy épp egy találkozóra autózol. Gondolkozhatsz a Bibliáról, mert megtanultad. Ezt hívják elmélkedésnek. Az az ige, ahol Isten a Bibliában jólétet és sikert ígér (Józsué 1:8) azt mondja, hogy ennek kulcsa az Isten szaván való elmélkedés.

Kezdd el az Ige tanulását még ma. Tanulj meg heti 1 verset. Így egy év alatt 52 verset, két év alatt pedig több, mint 100 verset fogsz tudni.

 

Beszéljünk róla:

Tudod a legjobb módszert a tanulásra. Mi az az eszköz, technika, vagy emberi dolog, ami segíthet az igetanulásban?

 

Mit reagálsz, amikor Isten egy igét hoz eléd egy konkrét helyzetben?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012. 02.15)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása