Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A Biblia: Egy következetes, valóságos történet

2013. július 14. 03:00 - FodorImi

„Aki megvizsgálja ezt a bizonyságtételt, az életét is erre fogja feltenni (erre a bizonyosságra jut): Isten maga az igazság.” (János 3:33 – MSG fordítás)

Amint megvizsgálod a Bibliát, meg fogod ismerni mind a külső, mind a belső bizonyítékait, hogy a Biblia igaz.

A külső bizonyítékok olyan dolgokat foglalnak magukban, mint a Biblia másolatainak száma abból az időszakból, amikor írták. A történészek ezt nézik, hogy egy könyv vajon pontos és igaz-e, hogy kizárható-e minden lehetősége annak, hogy a könyv megváltozott, miközben a generációk egymásnak továbbadták. A Biblia leírását közvetlenül követő 70 esztendőből 5366 Biblia másolatot ismerünk.

Külső bizonyítékok közé tartozik a régészet is. Volt egy hosszú időszak, mikor a történészek azt mondták, hogy az ún. Hettita törzsről csak a Biblia beszél az Ószövetségben. Aztán mintegy 100 évvel ezelőtt egy Hugó Winkler nevű férfi felfedezett egy helyet 10.000 agyagtáblával: a Hettita fővárost. Ma mindenki elfogadja, hogy ez a történelem része.

Vannak belső bizonyítékok is arra nézve, hogy a Biblia igaz, mint például a szemtanúk beszámolói. Ha másod- harmadkézből kapok információt, nem bízhatok benne. Ha azonban ez egy szemtanú beszámolója, akkor bízhatok benne, hogy úgy történt, ahogy ő elmondta. A tárgyalóteremben, ha az ügyésznek valamiről van két-három szemtanú vallomása, akkor nyert ügye van.

A Biblia tele van szemtanúk beszámolóival. Mózes ott volt, mikor a Vörös tenger kettévált. Józsué ott volt, és látta, amint Jerikó falai leomlottak. A tanítványok ott álltak a felső szobában, és látták a feltámadt Jézust.

A Biblia következetes is, ahogyan elmondja a történetet. A Bibliát 1500 év időtávban, 3 kontinensen, 40 szerző írta – emberek az élet minden területéről, királyok, pásztorok, halászok, vámszedők… Mégis a Biblia az elejétől a végéig egyetlen történetet mond el: Jézus Krisztus által hogyan jött el ebbe a világba Isten szeretete és az üdvösség az embereknek. Isten hatalmának egy csodálatos példája, hogy ezt a történetet a mi életünkben is írja.

Olyan igaz, mint ez a könyv, hogy nem sok változást okoz, ha a polcodon áll. Le kell venned a polcról, be kell vinned az életedbe, és megváltozik az életed. János 3:33 ezt mondja: „Aki megvizsgálja ezt a bizonyságtételt, az életét is erre fogja feltenni (erre a bizonyosságra jut): Isten maga az igazság.” (MSG fordítás)

Beszéljetek róla:

  • Milyen kérdéseid vannak a Bibliáról? Mit fogsz tenni ma, hogy válaszokat kapj?
  • Rendszerint hova teszed a Bibliád, mikor hazaérsz a kiscsoportból vagy a gyülekezetből? Hogyan alakíthatnál ki egy egyszerű szokást, hogy más helyre tedd, ami segítene, hogy gyakrabban „levedd a polcról”?


(Daily Hope by Rick Warren – 2013.07.07)

Szólj hozzá!

Vizsgáld meg a bizonyítékokat!

2013. július 13. 03:00 - FodorImi

„A bolondok mindent elhisznek, de a bölcsek meggondolják, mit tesznek.”

(Példabeszédek 14:15 – NCV fordítás)

Több mint 40 éve követem a Bibliának nevezett térképet. Mindvégig igaznak találtam. Mindig elvezetett oda, ahova mondta, hogy vezetni fog. Nem mindig éreztem kényelmesnek, nem mindig szerettem ott lenni, de mindig elvezetett oda, ahova mondta, hogy el fog vezetni.

Megfontolás által tudjuk, mi a helyes és mi az igazság.

Az igazság megismerhető. Megfigyelheted, próbára teheted, és megvizsgálhatod a bizonyítékokat.

A legtöbb ember sosem lassít le eléggé, hogy végiggondolja a dolgait, csak sodródik az egész életén keresztül. Sosem gondolkodnak arról, hogy hová tartanak, vagy mit fognak tenni, ha valahová eljutnak. A Biblia újra és újra emlékeztet, hogy „Fontold meg lábaid ösvényét!” Más szavakkal, hogy gondold végig az életed,  ne csak sodródj az élettel. Szánj időt a gondolkodásra, megfigyelésre.

A helyes úton vagy? Ha nem tudod, akkor ellenőrizd le! Szánj rá időt még ma!

A Példabeszédek 14:15-ben ezt mondja a Biblia: „A bolondok mindent elhisznek, de a bölcsek meggondolják, mit tesznek.” (NCV fordítás) Ez a megfontolást, mérlegelést jelenti. A bölcs emberek gondolkodnak arról, amit tesznek.

A János 3:33 ezt mondja: „Aki megvizsgálja ezt a bizonyságtételt, az életét erre fogja feltenni (erre a bizonyosságra jut): Isten maga az igazság.” (MSG fordítás)

Vannak komoly kérdéseid a Bibliával és Istennel kapcsolatban? Rendben van, ellenőrizd le a dolgokat. Lehetsz szkeptikus, semmi rossz nincs ebben. Véleményem szerint ez egyfajta józanság is. Ostoba dolog csak tétlenül ülni és semmit nem tenni, amikor olyan fontos kérdések foglalkoztatnak, mint például hogy „Létezik-e Isten?” vagy „Jézus valóban az-e, akinek mondta magát?”.

Ellenőrizd le! Vizsgáld meg a bizonyítékokat! Azt fogod találni, hogy rábízhatod az életed Isten igazságára!

Beszéljünk róla:

  • Voltak-e valaha is nehéz kérdéseid Istenről? Mit tettél, hogy megtaláld a válaszokat és a szükséges bizonyítékokat?
  • Mik azok a butaságok, amelyekben hittél (vagy hiszel), mert készpénznek vetted és gondolkodás nélkül elhitted?


(Daily Hope by Rick Warren, 2013.07.06)

Szólj hozzá!

Az igazság a szívünkbe van írva

2013. július 12. 03:00 - Habakuk

Vannak, akik ösztönösen azt teszik, amit a Törvény megkövetel, bár nem adatott nekik Törvény. Ez azt  bizonyítja, hogy a lelkiismeret olyan, mint egy emberi szívbe írt Törvény. És meg fogja mutatni, hogy bűnbocsánatunk van vagy kárhozatra vagyunk ítélve.       ( Róma 2:14-15, CEV ford.)

help_1.jpg

A Biblia ezt mondja a Róma 2:14-15-ben: Vannak, akik ösztönösen azt teszik, amit a Törvény megkövetel, bár nem adatott nekik Törvény. Ez azt  bizonyítja, hogy a lelkiismeret olyan, mint egy emberi szívbe írt Törvény. És meg fogja mutatni, hogy bűnbocsánatunk van vagy kárhozatra vagyunk ítélve (CEV ford.).

Tegyük fel, hogy kiválasztunk tetszőlegesen a világ bármely tájáról 1 millió embert, és feltesszük nekik a következő kérdést: Ha látsz egy 92 éves idős hölgyet, aki vak és bottal jár, és át szeretne menni egy forgalmas kereszteződésen, a következő három választási lehetőség közül melyik az, amit erkölcsileg helyesnek tartasz ? Aztán elmondod nekik, hogy az első lehetőség, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyod a hölgyet. Második, segítesz neki átmenni az úton. A harmadik pedig, hogy belököd a forgalomba. A kiválasztott 1 millió ember ösztönösen tudná, hogy mi lenne a helyes. Nem kell se kereszténynek, se zsidónak, se muszlimnak, de még szellemi embernek se lenni ahhoz, hogy tudjuk, mit helyes tenni.

Ilyennek alkotta meg Isten a lelkiismeretünket. Ezt fogalmazza meg a Bibliában a Róma 2:14-15  egy más fordításban  a következőképpen: rajtuk látható, hogy Isten törvénye nem valami idegen és kívülről ránk kényszerített dolog, hanem teremtett lényünk szerves része. Van valami mély bennük, ami visszhangozza, amit Isten jónak vagy rossznak, helyesnek vagy helytelennek tart (MSG ford.).

Az a baj azonban a lelkiismeretünkkel, hogy az igazság keresésére használt források közül a legkevésbé megbízható, mert a Biblia is mondja, hogy a lelkiismeretünk elgyengülhet, megkeményedhet vagy eltorzulhat. Valójában el is lehet fojtani a lelkiismeretet. Hitler esetében például én azt mondanám, hogy  neki halott volt a lelkiismerete. Minél többször teszek olyat, ami sérti a lelkiismeretemet, annál több ütést kap, annál deformáltabb lesz. És utána már egyre könnyebb lesz olyat tenni, ami helytelen. Tehát  az, hogy a lelkiismeretem nem figyelmeztet, hogy valami rosszat teszek, nem jelenti azt, hogy amit teszek, az helyes.

A világon minden embert úgy alkotott meg Isten, hogy tudja, mi a helyes és mi a helytelen. A lényeg az, hogy Isten igazságaival töltsük meg az elménket és a szívünket, és akkor tudni fogjuk, mire mond Isten igen-t vagy nem-et.

Beszéljünk róla:

  • Ha az embereket úgy alkotta meg Isten, hogy tudják, hogy mi lenne a helyes, akkor miért tesz meg sok keresztény többször is olyat, amiről tudja, hogy rossz ?
  • Szerinted egy keresztény hogyan viszonyuljon egy olyan ember-alkotta törvényhez, ami szerinte rossz ?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 07. 05.)

Szólj hozzá!

Isten kreativitása könnyen meglátható

2013. július 11. 03:00 - Á. Bözse

"Isten alapvető valósága elég nyilvánvaló. Nyisd ki a szemed, és ott van!"

(Róma 1,19 MSG ford.)

vulcao_eyjafjallajokull.jpg

A Biblia azt mondja, hogy sokat megtudhatunk Istenről, ha egyszerűen csak a természetre nézünk. A Róma 1,20-ban Pál apostol ezt mondja: Ami nem látható Istenből - az Ő örök hatalma és isteni természete - , az a világ teremtésétől fogva alkotásaiból meglátható és megérthető. Tehát az embereknek nincs mentségük..." (NIV ford.)

Más szavakkal, sokat megtudhatsz Istenről, ha egyszerűen csak sétálsz egyet.

Amikor ránézek a természetre, az első, amit látok, hogy Isten szereti a változatosságot. Valaha észrevetted már ezt? Isten szereti a különbözőséget. Nem szeretné, ha minden pontosan ugyanolyan lenne. Istent untatja az egyformaság, és éppen ezért nincs senki más az egész világon, aki ugyanolyan lenne, mint te.

Amikor ránézek a természetre, könnyen meglátom, hogy Isten hatalmas. Láttál valaha vulkánt? Földrengést, vagy óriási hullámokat? Láthatod Isten erejét a tenger hullámaiban és a szélben. Csak egy hatalmas Isten tud ilyen hatalmas dolgokat létrehozni.

A természet számomra Isten kreativitását is megmutatja. Nézd meg, hogyan változnak, milyen színekben pompáznak a levelek ősszel, vagy hogy milyen gyönyörű egy pillangó szárnya. Számtalanszor átautóztam már Arizonában a Festett-sivatagon, de még mindig ámulattal csodálom Isten kreativitását.

Amikor ránézek a természetre, azt is látom, hogy Isten nagyon jól megszervezte és elrendezte azt. Az egész föld egy ökológiai rendszert alkot, amelyben egy nagyon érzékeny egyensúly áll fenn.

Gondold végig azt is, hogy Isten milyen összetettnek alkotta meg a testünket - több száz rész kapcsolódik össze és működik együtt tökéletesen azért, hogy egy fantasztikus csodát végezzenek, vagyis fenntartsák az életet.

A Biblia azt mondja: "Isten alapvető valósága elég nyilvánvaló. Nyisd ki a szemed, és ott van!" (Róma 1,19, MSG ford.)

Járj nyitott szemmel ezen a héten, és nézz a körülötted lévő bizonyítékokra, amelyek mind megmutatják, hogy ki is valójában Isten. Ott vannak a szemünk előtt, nem nehéz észrevenni!

Beszéljünk róla

  • Mi újat tanultál ma Isten kreativitásáról?
  • Mi újat tanultál Isten személyiségéről azáltal, hogy ránézel azokra a dolgokra, amiket Ő teremtett?


(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 07. 04.)

Szólj hozzá!

Hol a remény?

2013. július 10. 03:00 - zsófi68

"Keressétek Isten országát mindenek előtt, és minden megadatik nektek, amire szükségetek van." (Lk 12,31 NLT fordítás)

bless.jpg

Istennek a te életedre vonatkozó terve jó, szép és tökéletes. De a világot másképp kell látnod, meg kell változtatnod és meg kell újítanod a gondolkodásodat.

Jézus ezt mondta: "Keressétek Isten országát mindenek előtt, és minden megadatik nektek, amire szükségetek van." Nem lehet két dolog a legfontosabb az életedben. Tehát mi az első, és mi a második? Isten azt mondja, tedd Őt az első helyre. Legyen Ő a legfontosabb az életedben, és ő majd gondoskodik minden másról.

Több évvel ezelőtt beszédet mondtam a davosi világgazdasági fórumon, Svájcban. A világ legokosabb emberei közül kétezren gyűltek ott össze, hogy megvitassák a világ helyzetét. A fórum témája ez volt: "Kötelezzük el magunkat, hogy javítunk a világ állapotán". Van azonban egy probléma: ha kivesszük Istent a képből, nem marad más, csak a politika. És ez nem járt sikerrel az elmúlt 100 év során. Nem fogjuk megoldani a világ helyzetét amíg nem foglalkozunk először az emberek lelkével. Nem lehet a változást csupán törvények meghozatalával előidézni. Nem is kényszeríthetjük az embereket a változásra. Nem lehet olyan törvényt hozni, hogy az emberek legyenek kedvesek egymással. Inkább  arra van szükség, hogy megváltoztassák a gondolkodásukat.

Az embereknek szükségük van Istenre. És szükségük van az igazságra. Házaikat homokra építették, és amikor jönnek a gondok és problémák, ezt kérdezik: "Hol a remény?". Az emberek olyanok, mint akik már hetek óta gyalogolnak a Szaharában víz nélkül. Torkuk kiszáradt, ajkaik repedezettek, és ezt mondják: "Tudna nekem valaki adni az élő vízből? Megmutatná valaki, hogyan lehet az életemnek tartalma, jelentősége és célja? Sikeres vagyok, de nem érzem fontosnak magam."

Nekünk megvan, amire ezeknek az embereknek szükségük van. Nekünk megvan Isten igazságának éltető vize, ami felüdít, helyreállít és megfiatalít, és ami új energiával tölti fel és megváltoztatja az életünket. Mi ismerjük az üzenetet. Tudnunk kell, miben hiszünk és miért hisszük azt, meg kell osztanunk ezt másokkal, és annak megfelelően is kell élnünk.

Ez az, ami meg fogja változtatni a világot.

Kérlek, mondd el ma ezt az imát: "Drága Istenem, köszönöm, hogy odaadtad nekünk az igazságot, amire életünket építhetjük. Én tudni akarom az igazságot, és fel akarom ismerni a hamisságot. El akarok fordulni a világtól az Ige felé. A Te terveiddel akarok foglalkozni, és azzal, amit Te végzel a világban. Segíts, hogy tudjam, miben hiszek, és segíts a hitem szerint élni. Jézus nevében. Ámen.

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 07. 03.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása