Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Gyülekezeti család: a szeretet kísérleti laborja

2013. február 17. 03:00 - janosh

„Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” 1Korinthus 12:27

thebodyofChrist.jpg

Az gyülekezeti családod segít abban, hogy kimozdulj a saját kis „én központú” világodból. A helyi gyülekezet olyan, mint egy tanterem, ahol megtanulhatod, hogyan viselkedj Isten családjában. Mint egy kísérleti labor, ahol az önzetlen szeretetet gyakorolhatod.

Résztvevőként megtanulhatod, hogyan viselj gondot másokról, és hogyan oszd meg a tapasztalataidat másokkal: „Mert ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.” (1Korinthus 12:26)

Csak a hétköznapi, tökéletlen hívőkkel való rendszeres kapcsolat által tanulhatjuk meg a közösség gyakorlását; és csak így tapasztalhatjuk meg a fent említett újszövetségi igazságot, az egymástól való függőséget.

A bibliai közösségértelmezés azt jelenti, hogy annyira elkötelezettek vagyunk egymás iránt, mint Jézus Krisztus iránt. Isten azt várja, hogy akár életünket is adjuk egymásért. Sok keresztény, annak ellenére, hogy ismeri a János 3:16-ot, nem ismeri az 1János 3:16-ot: „Jézus Krisztus letette az ő életét értünk. Nekünk is le kell tennünk életünket a testvéreinkért.” (NIV)

Isten azt várja tőled, hogy ezt az önfeláldozó szeretetet mutasd meg a többi hívő iránt – a hajlandóságot, hogy úgy szeresd őket, ahogyan Jézus is szeret téged.

Beszéljünk róla:

  • A te életedben mi a bizonyítéka annak, hogy elkötelezted magad a bibliai közösségre?
  • Milyen gyakran kerülsz kapcsolatba, gyakorolsz közösséget a gyülekezeti családoddal a templomban? És a templomon kívül?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.01.10)

Szólj hozzá!

Az összetartozásotokkal mutassátok meg hiteteket!

2013. február 16. 03:00 - FodorImi

„Az egymás iránti szeretetetek  fogja bizonyítani a világnak, hogy az én tanítványaim vagytok.” (János 13:36 – NLT fordítás)

201203151059257.jpg

A Biblia azt mondja, hogy egy keresztény olyan egy gyülekezeti otthon nélkül, mint egy szerv a test nélkül, mint egy bárány a nyáj nélkül, mint egy gyermek család nélkül. Természetellenes. A Biblia azt mondja: „Isten háza népéhez tartoztok, az összes többi kereszténnyel együtt.” (Efézus 2: 19b – LB fordítás)

Napjaink kultúrája,  az individualizmus, a független egyéniség kultusza, rengeteg szellemi árvát hozott létre – „nyuszi hívőket”, akik ugrándoznak egyik gyülekezetből a másikba, bármiféle önazonosság, elszámoltathatóság, elkötelezettség nélkül. Sokan azt gondolják, lehetséges jó kereszténynek lenni anélkül, hogy csatlakoznának (vagy legalább eljárnának) egy helyi gyülekezetbe, pedig ezzel Isten véleménye erősen ellenkezik.

A gyülekezet annyira jelentőségteljes, hogy Jézus meghalt érte a kereszten: „Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte.” (Efézus 5:25)

Eltekintve néhány fontos kivételtől, szinte végig a történelem során, a hívők, a Bibliában használt „gyülekezet” szó alatt a látható, helyi gyülekezeti közösséget értették, így használták, így hivatkozta rá.

Az Új Szövetségnek alapfeltételezése a tagság egy helyi gyülekezetben. Csak azok a keresztények nem tagjai egy helyi közösségnek, akik gyülekezeti fenyítés alatt állnak, akik nyilvános bűnük miatt ki lettek zárva a közösségből. (1Korinthus 5:1-13; Galata 6:1-5)

A Biblia sok erőteljes indokot ad, miért szükséges, hogy aktívan elkötelezd magad egy helyi gyülekezeti közösség felé.

A gyülekezeti család azonosít téged hiteles keresztyénként. Nem állíthatom, hogy Krisztust követem, ha nem köteleztem el magam a tanítványok egy bizonyos csoportja felé. Jézus mondta: „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (János 13:35)

Mikor szeretetben összejövünk, mint egy gyülekezeti család, különböző háttérből, különböző faji, nemzetiségi származásból, különböző társadalmi helyzetből, ez bizonyságtétel a világ számára.
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Galata 3:28)
„mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. „ (János 17:21)

Beszéljetek róla:

  • Milyen más módon tudod gyülekezeti tagként azonosítani magad azon kívül, hogy a neved be van jegyezve a tagnévsorba?
  • Hogyan válaszolnál azoknak az embereknek, akik felhagytak  a gyülekezetbe járással valami múltbeli tapasztalatuk miatt?


(Daily Hope by Rick Warren – 2013.02.09)

Szólj hozzá!

Ne csak higgy! Tartozz a családhoz!

2013. február 15. 03:00 - FHanna

"Isten családja az élő Istennek az egyháza, az igazság oszlopa és alapja." (1 Tim. 3:15, GW fordítás)

family-shadow-300x168.jpg

Arra lettél elhívva, hogy Isten családjába tartozz, ne csak higgy Istenben.

Még az Éden tökéletes, bűntelen környezetében is azt mondta Isten, hogy "nem jó az embernek egyedül" (1Móz. 2:18).

Isten arra teremtett bennünket, hogy közösséghez tartozzunk, hogy társas lények legyünk, és családban éljünk. Egyikünk sem tudja betölteni Isten célját egyedül. A Biblia egy szót sem ír magányos szentekről vagy szellemi remetékről.

Bár Krisztussal való kapcsolatunk személyes, Isten nem akarja, hogy másoktól elszigeteltek maradjunk. Isten családjában az összes többi hívővel kapcsolatban állunk. A Biblia azt írja, hogy "mi, akik sokan vagyunk, Krisztusban egy testet alkotunk, és minden tag az összes többihez tartozik." (Róma 12:5, NIV fordítás)

Krisztust követni nem csak azt jelenti, hogy hiszel, hanem hogy a családjába tartozol. C.S. Lewis vette észre, hogy a "tagság" szó keresztény eredetű, de világi használata már lekoptatta róla az eredeti jelentését. A boltok például csak "tagoknak" biztosítanak kedvezményt, és a hirdetők levelezőlistájára is csak tagként kerülhet fel az ember. A gyülekezetekben a tagság gyakran csak arra korlátozódik, hogy az ember felírja a nevét egy listára mindenféle igény vagy elvárás nélkül.

Pál számára egy gyülekezet tagjának lenni azt jelentette, hogy egy élő testnek rendkívül fontos részévé vált, Krisztus Testének nélkülözhetetlen, másokkal összekapcsolt részévé. Helyre kell állítanunk és gyakorolnunk kell a tagság bibliai jelentését. A gyülekezet egy test, nem egy épület; egy szerv, nem egy szervezet. (Róm 12:4-5; 1 Kor 6:15; 12:12-27.)

Beszéljünk róla:

  • Hogy nézhet ki a gyakorlatban az, hogy minden tag "az összes többihez tartozik"?
  • A te esetedben hogyan valósul meg a gyakorlatban a tagság bibliai jelentése?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 02. 08.)

Szólj hozzá!

Isten szeretetének mélysége

2013. február 14. 03:00 - napiremeny

Az Úr lenyúlt felülről és megfogott engem, ő húzott ki engem a mély vizekből. (Zsoltár 18:17)

73337_157460321072698_411191963_n.jpg


Vannak esetek, amikor mindannyian úgy gondoljuk, hogy végünk van, el fogunk teljesen süllyedni. Nem számít, milyen mély pontra kerültél, Isten szeretete mélyebb, mint a te problémád.

Corrie ten Boom és Betsy ten Boom keresztények voltak, akik Hollandiában éltek a második világháború idején. Zsidókat rejtegettek a saját otthonukban, hogy megvédjék őket a náciktól. Amikor mindez kiderült, nemcsak a zsidókat vitték el a koncentrációs táborba, hanem Corrie-t és Betsy-t is, és ott maradtak a háború végéig.

Miután egyik szörnyűséget a másik után látta, Corrie ezt mondta Betsy-nek: “Ez a hely a pokol legmélyebb része!” Betsy így válaszolt: "De nincs olyan mélysége  a pokolnak, amelynél Isten szeretete ne volna mélyebb."

Az utóbbi néhány hónapban talán reménytelen helyzetbe kerültél pénzügyileg, és ezt gondoltad: „Tönkre fogok menni”,  vagy talán érzelmileg érted el a mélypontot, esetleg a házasságod került válságba, vagy egészségügyi problémák miatt szenvedsz. Frusztrált vagy és csak arra tudsz gondolni, hogy a helyzeted egyre rosszabbá válik.

Hol van az Úr, mikor eljutsz a legmélyebb pontig? Ott van pontosan alattad. Ő "a menedéked, és az Ő örökkévaló karjai alattad vannak". (5Móz 33:27, NLT fordítás)

Vesd magad az Ő szeretettel teli karjaiba. Engedd, hogy elkapjon és támogasson, amikor nincs kihez fordulnod.


Beszéljünk róla

  •  Milyen mély Isten szeretete? Eléggé mély ahhoz, hogy bármit meg tudjon oldani ! Milyen fájdalmat vagy problémát kell ma Vele megosztanod?
  • Hogyan kellene, hogy megváltozzon  a problémákhoz való hozzáállásod, ha úgy nézed a dolgokat, hogy Isten "örökkévaló karjai alattad vannak"?
Szólj hozzá!
Címkék: Isten szeretete

Isten szeretetének magassága

2013. február 13. 03:00 - Á. Bözse

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem démonok, sem  jelen, sem jövő, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmi egyéb a teremtett világban nem választhat el minket az Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.” (Róma 8,38-39, NIV fordítás)

428275_3019899290407_392658581_n.jpg

Nem tudsz olyan helyre menni, ahol ne lenne veled Isten szeretete. Soha nem leszel elválasztva Isten szeretetétől.

Semmi – semmilyen körülmény, semmilyen helyzet – nem tud elválasztani téged Isten szeretetétől, mert az mindenhol jelen van: „sem magasság, sem mélység, sem semmi egyéb a teremtett világban nem választhat el minket az Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van” (Róma 8,39, NIV fordítás)

Ha a magányosság ellenszerét keresed, akkor megtaláltad: soha nem leszel elválasztva Isten szeretetétől. Szeretteinket elveszítjük. Ha házas vagy, egyikőtök hamarabb fog meghalni, és a másik gyászolja majd.

De ha keresztény vagy, soha nem leszel magányos, mert megtapasztalhatod  Isten szeretetét. Nem vallásról beszélek. Én egy élő kapcsolatról beszélek Jézus Krisztussal. Az Ő szeretete örökké tart, és az Ő szeretete mindenhol ott van.

Beszéljünk róla

  • Milyen magas Isten szeretete? Elég magas ahhoz, hogy szemet hunyjon a hibáink felett! Elfogadtad Isten ajánlatát, hogy megbocsát neked és segít újrakezdeni?
  • Hogyan tudsz bekerülni Isten szeretetébe amikor nehézségeid vannak, vagy amikor magányosnak érzed magad?

Daily Hope by Rick Warren, 2013. 02. 06.

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása