Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Bemerítés: Isten családjának része vagy

2013. március 03. 03:00 - FodorImi

„Dicsőítsétek Istent azért a kiváltságért, hogy Isten családjában vagytok, és az Ő csodálatos nevéről neveznek titeket.” (1Péter 4:16 – LB fordítás)

bemerítés n.preview.jpg

Az egészséges családokban van egyfajta családi büszkeség, a tagjai nem szégyellik, mikor a család részeként ismerik fel őket. Sajnos, nagyon sok egyháztaggal találkoztam, akik sohasem azonosították magukat nyilvánosan Isten családjával a bemerítkezés által.

A bemerítkezés nem valami választható rituálé, amit lehet késleltetni vagy elhalasztani. Ez jelzi, hogy Isten családjába tartozol. Ez hirdeti ki nyilvánosan a világnak, „Nem szégyellem, hogy isten családjának része vagyok.” Jézus az ő családjában mindenkinek megparancsolta ezt a gyönyörű cselekedetet.

Éveken át csodálkoztam, hogy Jézus a Nagy Missziós Parancsban miért emeli ki ugyanúgy a bemerítést, mint az evangélizációt és a tanítványképzést.

Miért ilyen fontos a bemerítkezés? Mert ez szimbolizálja életed egyik célját: belépni Isten örök családjának közösségébe.

A bemerítkezés kinyilvánítja a hitedet, részeséve tesz Krisztus halálának és feltámadásának, jelképezi, hogy meghaltál a régi életed számára és kijelenti az új életedet Krisztusban. Ugyanakkor annak az ünnepe is, hogy Isten családja befogadott.

A bemerítkezés egy szellemi igazság fizikai képe. Kifejezi, mi történik abban a pillanatban, mikor Isten behoz téged a családjába.

A bemerítkezés nem tesz téged Isten családjának tagjává, ezt csak a Krisztusban való hit teszi. A bemerítkezés megmutatja, hogy Isten családjának része vagy. Olyan, mint a jeggyűrű, látható módon emlékeztet arra a belső elkötelezettségre, amit a szívedben hoztál meg. Ez egy kezdeti cselekedet, egy elindulás, nem pedig olyan valami, amit félretehetsz, míg el nem jutsz a szellemi érettségre. Az egyetlen bibliai feltétel, hogy higgy.

A Biblia azt mondja: „Jézus és az emberek, akiket ő megszentelt, ugyanahhoz a családhoz tartoznak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni.” (Zsidók 2:11 – CEV fordítás)

Merüljünk el ebbe a csodálatos igazságba! Azért, mert Jézus megszentel, Isten büszke rád!

Beszéljünk róla:

  • Isten családjába tartozni a legmagasabb tisztelet, a legnagyobb kiváltság, amit te és én valaha is kaphatunk. Semmi más nem ér fel ehhez. Miért ne állnál meg most megköszönni Istennek, hogy befogadott téged?
  • Ha még nem merítkeztél be a Krisztusban való hited megvallására, tedd meg sürgősen, ahogy Jézus parancsolta.


(Daily Hope by Rick Warren, 2013.02.24)

Szólj hozzá!

A hűség egy ritka képesség

2013. március 02. 03:00 - FHanna

"Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!" (Mt. 25:23)

CommittedToChrist.jpg

Az igazi szolgák hűek a szolgálatukhoz. Befejezik a feladataikat, betöltik a kötelességeiket, megtartják ígéreteiket és betöltik a kötelezettségeiket. Nem végeznek félmunkát és nem szállnak ki, ha elbátortalanodnak. Szavahihetők és megbízhatók.

A hűség mindigis egy ritka képesség volt. (Zsolt.12:1, Péld.20:6, Fil.2:19-22)

A legtöbb ember nem ismeri az elköteleződés szó jelentését. Elkötelezik magukat dolgokra többször, aztán megtörik azt a legkisebb indok miatt hezitálás, bűntudat vagy megbánás nélkül. A gyülekezeteknek és szervezeteknek minden héten improvizálniuk kell felkészületlen vagy nem megjelent önkéntesek miatt, akik talán még csak oda sem szóltak, hogy nem jönnek.

Rád számíthatnak mások? Vannak ígéretek, amiket meg kell tartanod, fogadalmak, amiket teljesítened kell vagy kötelezettségek, amiket tiszteletben kéne tartanod?

Elvégezted a kötelességeid szolgálati téren? Engedelmes voltál Isten hívására az életedben, hogy megáldhasson másokat a te szolgálatod által? Isten egyedi szolgálatra formált téged. "Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai" (1 Pt. 4:10) Arra használod az ajándékaid hogy áldás legyél?

Ez egy teszt. Isten teszteli a hűséged. Ha átmész rajta, jó társaságba tartozol: Ábrahám, Mózes, Sámuel, Dávid, Dániel, Timóteus és Pál is Isten hűséges szolgáinak voltak nevezve.

Ami még jobb, Isten megígérte, hogy megjutalmaz a hűségedért az örökkévalóságban. Képzeld csak el, milyen érzés lesz egy nap azt hallani Istentől: "Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!" (Mt. 25:23)

Egyébként a hűséges szolgák sosem mennek nyugdíjba. Hűségesen szolgálnak, míg élnek. Nyugdíjba vonulhatsz a karrieredből, de Isten szolgálatából sosem mész nyugdíjba.

Beszéljetek róla:

  • Mások elkötelezett és hűséges embernek tartanak téged? Ha igen, milyen téren?
  • Hogy használod az ajándékaid, hogy áldás lehess másoknak?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 02. 23.)

Szólj hozzá!

Mások számíthatnak rád?

2013. március 01. 03:00 - BélaPéter

"Jól van, jó és hű szolgám. Hűségesen kezelted ezt a kis mennyiséget, szóval most sokkal több felelősséget bízom majd rád. Gyere, ünnepeljünk együtt!" (Mt 25:23, NLT fordítás)

loyalty.jpg

Az igazi szolgálók hűségesen végzik a szolgálatukat. A szolgák befejezik a munkájukat, megteszik a kötelességeiket, megtartják a szavukat és ellátják a feladataikat. Nem hagyják félbe a munkájukat és nem mondanak fel csak azért mert már nincs kedvük ahhoz a munkához. Becsületesek és megbízhatóak.

A hűség mindig is ritka tulajdonság volt (Zsolt 12:1; Péld 20:6; Fil 2:19-22). A legtöbb ember nem is tudja, hogy mit jelent a kötelezettségvállalás. Fél vállról tesznek ígéreteken, aztán a legkisebb ok miatt már megszegik azokat, méghozzá szemrebbenés, lelkiismeretfurdalás és megbánás nélkül. A gyülekezeteknek és más szervezeteknek is minden héten improvizálniuk kell, mert az önkéntesek nem készültek, nem jöttek el vagy nem is szóltak, hogy nem mennek.

Számíthatnak rád az emberek? Vannak olyan ígéreteid amiket meg kell tarts, esküid, amik mellett ki kell állj vagy elkötelezettségeid, amiket tisztelned kell?

Betartod a szolgálatban a kötelezettségeidet? Engedelmeskedsz Isten hívásának, hogy az életedben mások áldására legyél a szolgálatodon keresztül? Isten egy egyedi szolgálatra alkotott meg téged.

"Isten a lelki ajándékainak a választékából mindegyikőtöknek adott egy ajándékot. Használjátok őket ügyesen egymás szolgálatára" (1Pt 4:10 NLT fordítás)

Ugye te is arra használod Isten ajádnékait, hogy az életed áldás legyen másoknak? 

Ez egy teszt. Isten leteszteli a hűségedet. Ha átmész rajta akkor jó társaságban leszel: Ábrahám, Mózes, Sámuel, Dávid, Dániel, Timótheus és Pál társaságában, akiket a Biblia Isten hűséges szolgáinak hív.
Sőt, még ennél is jobb, hogy Isten ígérete az, hogy a hűségedet örök élettel jutalmazza. Képzeld el, hogy milyen érzés lesz majd amikor Isten egy nap azt mondja neked, hogy

"Jól van, jó és hű szolgám. Hűségesen kezelted ezt a kis mennyiséget, szóval most sokkal több felelősséget bízom majd rád. Gyere, ünnepeljünk együtt!" (Mt 25:23, NLT fordítás)

Ja, és egyébként a hű szolgák sosem mennek nyugdíjba. Addig szolgálnak hűségesen amíg csak élnek. A karrieredből nyugdíjba lehet vonulni, de Isten szolgálatából sosem.

Beszéljünk róla:

  • Vajon mások hűséges és elkötelezett emberként tekintenek rád? Ha igen, akkor milyen területeken?
  • Hogyan használod a lelki ajándékaidat és képességeidet, hogy mások számára áldás legyél?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 02. 22.)

Szólj hozzá!

Isten a saját tervére ad áldást, nem a tiédre

2013. február 28. 03:00 - Á. Bözse

Íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dogokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön." Lukács 1,48b-50

my-way-gods-way-sign-w500.png

Mária, Jézus anyja tudta, hogy Isten áldásainak kulcsa a hit és az engedelmesség, ezért ő az Isten által készített tervet választotta az életére nézve.

Pásztorként szeretném, hogy Isten megáldja az életedet. Szeretném, ha megáldana téged szellemileg. Szeretném, ha megáldana téged anyagilag. Szeretném, ha megáldaná a karrieredet, a családodat, a kapcsolataidat és az egészségedet. De ha van egy terved az életedre – meg kell, hogy mondjam – magadra vagy utalva.

Isten nem áldja meg a te tervedet. Isten nem azért helyezett a Földre, hogy magadért élj. Egy sokkal nagyobb dologért helyezett téged ide. És mikor az Ő tervét követed az életedben, Ő megáldja azokat.

Mária énekelni tudott Isten tervéről az életében, mert izgatott volt miatta. Még akkor is, ha ez problémákat okozott, az emberek nem értették meg őt, rossz cselekedetekkel vádolták. Mária bízott Istenben. Tudta, hogy Isten megáldja őt, és a jövő nemzedékei emlékezni fognak arra, hogy Isten mit tett rajta keresztül.

Tudod mit? Ugyanez igaz a te életedre is. Amit az életeddel kezdesz, arra nem csak a Földön, de az örökkévalóságban is mindig emlékezni fognak. Az, hogy hogyan szolgálsz és szeretsz másokat Istennek az életedre szabott akaratának megfelelően, egy hagyaték lesz a Földön és az örökkévalóságban.  „Ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya” János 12,26

Mondhatta volna Mária, hogy „nem” Isten tervére az életében? Igen. Isten sohasem kényszerít téged arra, hogy az Ő terve szerint élj, mert Ő azt szeretné, ha azt választanád, hogy szereted Őt. Ezért adott neked szabad akaratot, ahelyett, hogy egy bábot csinált volna belőled. Ezért van az, hogy az emberek nagy többségének életéből hiányzik Isten terve. Ők azt választották, hogy a saját útjukon menjenek ahelyett, hogy azt mondták volna, amit Mária „Tégy, amit szeretnél velem, a szolgád vagyok. Elfogadom a Te tervedet az életemre.” 

Beszéljünk róla:

  • Hogyan tudod felismerni, hogy mi Isten akarata az életedben? Hogyan tudod megkülönböztetni Isten tervét a tiédtől?
  • Milyen hagyatékot szeretnél a Földön magad után hagyni?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 02.21.)

Szólj hozzá!

Isten áldásának négy törvénye

2013. február 27. 03:00 - zsófi68

"Megáldalak...és áldás leszel" (1Móz 12,2)  

stream_pools.jpg

1. A kapott áldás másra is kell, hogy áramoljon.

A Biblia arra tanít, hogy áldottak vagyunk nem csak azért, hogy jól érezzük magunkat, nem csak azért, hogy boldogok legyünk és kényelmesen érezzük magunkat, de azért, hogy mi is áldássá legyünk mások számára. Isten így szólt Ábrahámhoz: "Megáldalak...és áldás leszel." (1Móz 12,2) Ez az áldás első törvénye. Mások felé is kell, hogy áramoljon.

Hogy válhatsz áldássá mások számára? Úgy, hogy segíted a rászorulókat akár fizikai, akár lelki támogatással, anyagi segítséggel vagy gyakorlati tanáccsal. "Feledkezz el magadról, hogy segítő kezet nyújthass." (Fil 2,4 MSG fordítás)

2. Mikor áldással vagyunk mások számára, Istennek gondja van a mi szükségleteinkre is.

Isten megígéri, hogy ha arra koncentrálunk, hogy áldássá váljunk mások számára, akkor gondja lesz a mi szükségleteinkre is. Szinte semmi nincs, amit Isten ne tenne meg azért, aki igazán akar másoknak segíteni. Isten garantálja ezt az áldást. Lukács evangéliumának 18. fejezetében Jézus így szól: "Senki sincs, aki elhagyta [mindenét] az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet." (Lk 18, 29-30)

Ha törődsz mások megsegítésével, Isten felelősséget vállal a gondjaidért. És ez igazán áldás, mivel Ő sokkal jobb a nehézségek kezelésében.

3. Áldásunk mások számára visszaszáll ránk.

Minél inkább áldással vagy mások számára, minél jobban segítesz másokon, annál jobban áldja meg Isten életedet. Lukács 6,38 írja: "Adjatok, és akkor nektek is adni fognak! Bőségesen kaptok majd, többet, mint gondolnátok!" (Lk 6,38 Egyszerű fordítás) Istenen nem lehet túltenni az adakozásban. Minél többször próbálsz áldássá válni a körülötted levők számára, annál többször mondja Isten: "Áldásomat öntöm rád. Egy kis játékot játszunk most. Lássuk, ki győz. Lássuk, ki tud többet adni. Minél inkább áldással vagy mások számára, annál inkább áldalak meg téged cserébe."

4. Minél több áldást kapunk Istentől, annál inkább elvárja tőlünk, hogy segítsünk másoknak.

Jézus így szól: "Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon." (Lk 12,48b) Áldást kaptunk, hogy mások számára áldássá váljunk.

Beszéljetek róla

  • Életed során kapott áldásokat tekintve, mit mondanál, mit vár el tőled Isten?
  • Milyen hiányosság van körülötted, amiben áldássá válhatsz, kapott ajándékaidat felhasználva?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.02.20)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása