Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A csata, amiben győztesnek születtél

2014. november 23. 03:09 - Habakuk

,,... mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van" (1Jn 4,4b)

Arra születtél, hogy csatába indulj, bár sosem kérted, hogy így legyen. De mielőtt megszülettél, és sokkal később is, miután meghaltál egy kozmikus csata zajlik az egész univerzumban. Nem tudsz megszökni Isten és a Sátán csatája elöl, a jó és a rossz csatája elől – még ha nem is tudod, hogy léteznek.

Fontos tudnod, hogy Isten és a Sátán nem egyenlő ellenfelek. Isten messze hatalmasabb minden tekintetben. Egy napon Isten teljesen eltörli a Sátánt a világból. De addig Isten választási lehetőséget ad nekünk arra, hogy melyik oldalon helyezkedünk el.

Az emberek rendszerint a gyalogos szerepet töltik be ebben a kozmikus csatában. A Sátán képtelen megsebezni Istent. Mit tudsz csinálni, amikor nem tudsz megsebezni valakit ? Megsebzed a gyermekét. Tehát a Sátán utánad fog eredni.

Az a rossz hír, hogy csatára születtél. De van jó hír is: Arra születtél, hogy megnyerd a csatát. A Biblia azt mondja: ,,mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van” (1Jn 4,4b).

A Sátán nem aggódik érted. Azért aggódik, aki benned van – Isten miatt.

A Szent Szellemmel, aki benned él, nem kell tartanod a Sátántól, mert a csata nyertes oldalán állsz. Mostantól ezek fényében éld a mindennapokat.

Beszéljetek róla:

 • Hogyan fogja ez az igazság tudata megváltoztatni az életed ebben a szellemi harcban?
 • Hogyan fogja ez az igazság tudata megváltoztatni a félelmeidhez való viszonyulásodat?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2014.11.16)

Szólj hozzá!

Ha változást akarsz, változtass magadon

2014. november 22. 03:00 - torokaron

„Vizsgáljuk meg életünket, és térjünk vissza az Úrhoz!” (Jeremiás siralmai 3:40, MSG fordítás)


Nem tudsz mindent megváltoztatni, magadat azonban igen.

Amikor úgy érzed, hogy az életed darabokra hullik, akkor fontos tudnod, hogy mit tudsz, illetve mit nem tudsz megváltoztatni.

Nem tudod megváltoztatni a múltadat, sem a szüleidet. Nem tudsz változtatni azon sem, hogy Isten milyen ajándékokat és talentumokat adott - vagy éppen nem adott - neked. A fogyatékosságodon sem tudsz változtatni, és azon sem, hogy meghalt valaki, akit szerettél.

Ezeket a dolgokat el kell fogadnod, hiszen akkor fogsz békességet találni a problémák közepette, ha belenyugszol abba, amin nem tudsz változtatni. Különben a magad és a szeretteid életét is megnehezíted.

Nagyon sok dolgot tehát nem tudsz megváltoztatni, azonban egy valamit, ami nagyon fontos, igen: saját magadat.

Amikor Jeremiás körül minden összeomlott, ezt írta: „Vizsgáljuk meg életünket, és térjünk vissza az Úrhoz!” (Jeremiás siralmai 3:40)
Mi olyan történik most az életedben, ami nincs összhangban Isten akaratával? Attól függően, hogyan reagálunk ezekre, életünk krízisei megtaníthatnak minket arra fókuszálni, aki igazán számít: Jézusra.

Ahhoz, hogy újra Isten útjára tereld az életedet, mindenképpen szükség lesz egy nagyon őszinte önvizsgálatra. Leltárt kell készítened életed minden egyes területéről. Meg kell vizsgálnod a kapcsolatodat Istennel, a házastársaddal, a gyerekeiddel és a munkatársaiddal. Meg kell vizsgálnod minden olyan sérelmet, szokást vagy problémát, amelyek esetleg akadályt jelentenek az adott területen. Az életed minden területét alaposan vizsgáld meg, semmi sem számít tiltott területnek ilyenkor.

Mindez nem könnyű, és sokszor kellemetlen is lehet. A bűntől mindig nehéz elfordulni, még akkor is, ha tudjuk, hogy tönkretesz bennünket.

Másképp azonban nem találsz gyógyulásra. Megbánás nélkül nincs tartós gyógyulás. Amikor az életed éppen összeomlik, nagy lesz a kísértés arra, hogy az életed minden területével kapcsolatban fájdalmat érezz.

Ez azonban csak időpazarlás. Nem tudsz mindent megváltoztatni, magadat azonban igen. Ez jelentheti a megoldást mindenre, amikor az életed kezd éppen összeomlani.

Beszéljetek róla:

 • Nevezz meg egy olyan területet az életedben, amit ha most megváltoztatnál, akkor az pozitív hatással lenne mind rád, mind pedig másokra!
 • Ki tud segíteni neked abban, hogy amikor az életedről leltárt készítesz, feltesz neked az életedben lévő fontossági sorrenddel, a kapcsolataiddal és a titkos bűneiddel kapcsolatos nehéz kérdéseket?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2014.11.15.)

 

Szólj hozzá!

Vigyázz, kész, VÁRJ!

2014. november 21. 03:00 - Rigeri

„Az Úr jó mindenkihez, aki bízik Őbenne, tehát a legjobb, ha türelmesen várunk – várunk Őrá, hogy megmentsen minket.” (Jeremiás siralmai 3:25-26, GNT fordítás)

Amikor az élet különböző területein problémák és bajok jönnek, a „legszellemibb” döntés, amit csak hozhatunk az, hogy eltöltünk egy kis időt az Úrral és várunk.

A Jeremiás siralmaiban ezt olvassuk: „Amikor az élet nehéz és kemény, menj el valahová egyedül. Légy csendben, hajtsd meg a fejed és imádkozz. Ne tegyél fel kérdéseket, hanem várj addig, amíg reménység nem ébred benned. Ne fuss el a probléma elől, hanem nézz vele szembe. A „legrosszabb” soha nem a legrosszabb”. (Jeremiás siralmai 3:28, MSG fordítás)

A legtöbben nem igazán tudjuk, mit jelent csendben lenni. Sokszor feszültek és idegesek vagyunk, és nem szeretünk Istenre várni, mert ilyenkor még idegesebbek leszünk. Szeretjük mi irányítani a dolgokat.

Mit jelent Istenre várni? Azt, hogy leülünk, hallgatunk, és figyelünk Istenre. Olvashatjuk a Bibliát is közben, vagy imádkozhatunk is esetleg, de leginkább csak csendben vagyunk az Úr előtt.

Idegesek akkor leszünk, amikor nem várjuk meg, hogy reménység ébredjen bennünk, ahogy ezt Jeremiás is mondja. Isten akar beszélni hozzánk. Reménységet akar adni nekünk, azt, amire annyira vágyunk. De mi mindig túlságosan elfoglaltak vagyunk az életünk különböző dolgaival. És amikor Isten beszélni akar velünk, akkor épp „foglalt a vonalunk”.

Ha meg akarjuk hallani, mit mond nekünk Isten, és ha meg akarjuk tapasztalni azt a reménységet, amit Ő tud adni nekünk, akkor el kell töltenünk Vele egyedül egy kis időt. „Be kell lépnünk” a csendbe, és késznek kell lennünk arra, hogy meghalljuk Őt.

Jézus is erről beszél a Máté 6:6-ban: „Találj egy csendes, félreeső helyet, hogy ne érezz kísértést arra, hogy szerepet játssz Isten előtt. Legyél olyan egyszerű és őszinte, amilyen csak lenni tudsz. A figyelem középpontja el fog terelődni saját magadról Istenre, és elkezded majd érezni az Ő kegyelmét.” (MSG fordítás)

Amikor őszinte vagy Istennel, a figyelmed középpontjából kikerülnek a saját problémáid, legyenek azok bármilyen nagyok is, és Isten kegyelme kerül a középpontba.

A Jeremiás siralmai 3:25-26-ban ez áll: „Az Úr jó mindenkihez, aki bízik Őbenne, tehát a legjobb, ha türelmesen várunk – várunk Őrá, hogy megmentsen minket.” (GNT fordítás)

Tehát mielőtt hozzákezdenél, hogy egyedül oldod meg a problémádat, hagyd, hogy Isten mentsen ki abból. Egy kicsit ahhoz hasonló ez, ahogy a háborús filmekben lenni szokott. Amikor az ellenség közeledik a főhős - általában kicsi és szedett-vedett - hadserege felé, a főhős kiadja a parancsot az embereinek, hogy ne lőjenek, amíg arra parancsot nem ad, és aztán a legeslegutolsó pillanatban elkiáltja magát, hogy „Tűz!” Minthogy a legalkalmasabb pillanatban lőttek, az övék lett a győzelem.

Ez a mi esetünkben is igaz. Bármilyen akadállyal kell is szembenéznünk, várakoznunk kell Istenre. Az Ő időzítése a legjobb számunkra.

Várjunk és figyeljünk az Úrra.

Beszéljetek róla

 • Megtörtént már veled az életben, hogy túlságosan gyorsan cselekedtél, és emiatt nagyon rosszul alakultak a dolgok?
 • Miért nehéz Istenre várni, amikor nehéz és küzdelmes időszakon megyünk keresztül?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014. 11. 14.)

Szólj hozzá!

Mondd el az Úrnak!

2014. november 20. 03:00 - Lilla:)

"Ő megöregítette a bőröm és a húsom. Összetörte a csontjaim. Ostromolt és körbevett gyötrelemmel és aggodalommal. Eltemetett egy sötét helyen, olyan volt, mint egy hosszú halál ... és annak ellenére, hogy sírtam és kiabáltam, ő bezárkózott az imáim elől." (Jeremiás siralmai 3:4-6, 8. - NLT fordítás)

Mindannyian keresztülmegyünk olyan időkön, amikor úgy érezzük, hogy az életünk darabokra hullik. Elveszítjük a munkánkat, egy kapcsolatunk megszakad,  valaki meghal, vagy betegek leszünk.

Ezekben az időkben úgy érezzük, hogy Isten elhagyott minket.

De nem.

Jeremiás próféta is hasonló helyzetben volt, amikor a Jeremiás siralmait írta. Az országa, Júda a gazdasági összeomlás szélén állt és idegen ellenség támadta. Jeremiás hihetetlen embertelenségeknek volt szemtanúja, amiket saját népe ellen követtek el. Az embereknek nem volt munkája és éhen haltak.

Mihez kezdett Jeremiás? Elmondta Istennek, hogyan érez. A Jeremiás siralmai 3-ban azt mondja: "Ő megöregítette a bőröm és a húsom. Összetörte a csontjaim. Ostromolt és körbevett gyötrelemmel és aggodalommal. Eltemetett egy sötét helyen, olyan volt, mint egy hosszú halál ... és annak ellenére, hogy sírtam és kiabáltam, ő bezárkózott az imáim elől." (NLT ford.)

Meglep, hogy ilyen szavak szerepelnek a Bibliában? Jeremiás is azt érezte, hogy Isten megfelejtkezett róla. Azonban nem fojtotta el az érzéseit, nem szépítette a helyzetet, hanem  elmondta Istennek, ami a szívét nyomta. Sőt, Jeremiás öt fejezetet töltött meg azzal, hogy elmondja Istennek, mit gondolt ezekben a helyzetekben. Elmondta Istennek, hogy "itt valami nagyon nincs rendben."

Miért tette bele Isten a Bibliába ezeket a részeket is? Mert szeretné, ha tudnád, hogy Ő tudja kezelni a dühödet, a zúgolódásodat és a bánatodat. Jeremiás egy egész könyvet szánt a Bibliában annak, hogy ezt kiadja magából. Ha Isten elég nagy volt ahhoz, hogy Jeremiás fájdalmát kezelni tudja, akkor elég nagy ahhoz is, hogy a te fájdalmadat kezelje.

Amikor magunkba fojtjuk, vagy átvitt értelemben "lenyeljük" a fájdalmainkat, azzal csak magunknak okozunk kárt. Még a gyomrunk is megbetegedhet tőle!

Inkább öntsd ki Istennek a szíved.

Amikor a gyermekeim kicsik voltak, hisztiztek. A hisztijük ellenére azonban nem szerettem őket kevésbé, nem bizonytalanítottak el a döntéseimben, és nem éreztem úgy, hogy rossz apa lennék.

Az a helyzet egyszerűen csak azt adta tudtomra, hogy a gyermekeim még éretlenek és még nem tudnak annyit, mint én.

Isten nem szeret kevésbé, amikor kijössz a sodrodból és hisztizel. Nem tartozik neked magyarázattal, de sosem fél attól, hogy mit fogsz neki mondani.

Úgyhogy, mondd el neki! Ez lesz a gyógyulásod kezdete.

Beszéljetek róla:

 • Milyen dolgok történnek az életedben, amit nem mersz elmondani Istennek?
 • Miért nehéz őszintének lenni Istennel a küzdelmeinkkel, problémáinkkal kapcsolatban?
 • Próbálj meg írni egy levelet Istennek a küzdelmeidről. Mennyiben segít az, ha írsz ezekről? Mi az, amit könnyebben tudsz elmondani Istennek írásban, mint szóban?

  *(Daily Hope by Rick Warren, 2014. 11. 13.)
2 komment

A hűséges emberek nagylelkűek

2014. november 19. 03:09 - rorsy

"Ha tehát a világi javakkal nem bántatok volna hűségesen, ki bízná rátok a valódi gazdagságot? És ha más tulajdonával nem bántatok volna hűségesen, ki adná nektek oda, ami a tiétek? Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a pénznek is egyszerre." (Lukács 16,11-13 CEV ford.)

A hűséges emberek nagylelkűek akkor is, amikor nincs mit adniuk. Bárki lehet nagylelkű, amikor feleslege van. Nagylelkű lehetek az időmmel, ha sok időm van, nagylelkű lehetek a pénzemmel, ha sok pénzem van, és nagylelkű lehetek az energiámmal, ha sok energiám van. De ha nincs elég energiád, időd, pénzed vagy bizonyos képességed, Isten azt mondja neked: "Ez egy próba, és azt figyelem, hogy hűséges vagy-e. Hűséges leszel és fogsz bennem bízni?"

A következő 5 alapelv azzal kapcsolatos, ahogyan Isten megpróbál, majd megáld minket:

1. Isten azoknak az embereknek ad, akik nagylelkűek. Miért akarja Isten, hogy nagylelkű legyek? Azért, mert azt akarja, hogy olyan legyek, mint Ő.

2. Amikor engedelmeskedünk Isten tervének, Isten gondoskodik arról, amire szükségünk van. Ha azt teszed, amit Isten kér tőled, Isten megadja a szükséges forrásokat is a megfelelő időben. Ha Isten megmutatta a tervét neked, illetve látást kaptál tőle, akkor gondoskodni is fog arról, amire szükséged van.

3. Amikor megteszünk mindent, amit Isten kér tőlünk, Ő megteszi majd azt, amit mi nem tudunk megtenni. Isten gyakran kér lehetetlent - azért, hogy a hitedet erősítse. Amikor megteszed azt a keveset, amit meg tudsz tenni, Isten megsokszorozza azt, és kipótolja, ami még hiányzik.

4. Amikor szükséged van valamire, vess magot! Ha bármire szükséged van az életben, vess el azon a területen egy magot, és látni fogod az eredményét!

5. Mindig idő telik el a vetés és az aratás között. Egy teljes évszak telik el a vetés és az aratás között. Mi történik eközben? Ez a hited próbájának az ideje.

Hűséges leszel és akkor is adsz, amikor neked is kevés van? Akkor is helyesen fogsz cselekedni? Megteszed majd, amit Isten kér tőled, nem számít, mibe kerül, és aztán várod majd, mit tesz Isten?

Beszéljetek róla:

 • Mikor és hogyan vagy nagylelkű az időddel, pénzeddel és a tehetségeddel?
 • Hogyan reagálsz akkor, amikor adnod kellene a kevésből, amid van?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2014.11.12.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása