Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Ami egy helyreállított kapcsolathoz szükséges

2016. május 01. 03:00 - torokaron

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8:28)

A megbocsátás nem azt jelenti, hogy mindenféle változtatás nélkül újrakezdünk egy kapcsolatot. Megbocsátani, és újrakezdeni egy kapcsolatot két különböző dolog. A megbocsátás az, amit te megbántott félként gyakorolsz. A kapcsolat újrakezdése pedig az, amit a másik fél tesz annak érdekében, hogy visszaszerezze a bizalmadat. Pusztán annyit mondani, hogy „sajnálom”, nem elég.

A Biblia három dologról is beszél, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy megtört kapcsolatot újra lehessen kezdeni. Ezeket kell megtennie a hibás félnek.

 1. Egy kapcsolat újrakezdéséhez megbánásra van szükség. Másképp megfogalmazva: valóban bántania kell annak, amit tettél. És ez nem azt jelenti, hogy annyit mondasz, „sajnálom”. Ez azt jelenti, hogy azt mondod: „Hibáztam, kérlek, bocsáss meg!” Azt sajnálkozásod esetleg a rossz időjárásnak, vagy valami hasonló kaliberű dolognak szólhat. A megbánás azt jelenti, hogy beismered a hibádat és valóban bánod is azt.
 2. Egy kapcsolat újrakezdéséhez kárpótlásra van szükség. Van, amikor fizikai, vagy egyéb kézzel fogható kárpótlásra van szükség. Még ha meg is bocsátottak neked, ez nem jelenti azt, hogy kint vagy a slamasztikából. Meg kell fizetned az adósságodat a társadalomnak, vagy valaki másnak azért, amit tönkretettél a tetteiddel.
 3. Egy kapcsolat újrakezdéséhez a bizalom újraépítésére van szükség. Barátom, ez nagyon hosszú folyamat. Ha valaki megbánt téged, akkor azon nyomban meg kell neki bocsátanod. Azonban nem kell feltétlenül újra azonnal bíznod benne. A megbocsátás a kegyelemre épít és feltétel nélküli. A bizalmat újra kell építeni az idő múlásával.

A társadalmunk többnyire nem érti, mi a különbség egy kapcsolatban a megbocsátás és a bizalom újraépítése között. Amikor egy politikai vagy vallási vezető botrányba keveredik, mindig is lesznek olyan emberek, akik azt mondják: „Senki sem tökéletes. Mindannyian emberek vagyunk. Csak meg kell bocsátanunk neki, és folytatni mindent tovább.”

Ez nem így van! Meg kell bocsátanod azonnal, de nem kell újra bíznod benne. A Biblia azt mondja, hogy a bizalomhoz idő kell. A szavahihetőség az, amivel egy vezető vezet. Minden vezetőnek szüksége van a bizalomra, mert ebből élnek. Ha elveszted a bizalmat, akkor a vezetésre szóló jogot is elveszted abban a pillanatban. Lehet, hogy a címed megmarad, de amíg nem érdemled ki újra a bizalmat, nem vagy vezető. Ez pedig nem fog egyhamar bekövetkezni.

Beszéljetek róla:

 • Mire van szükség ahhoz, hogy valaki visszanyerje a bizalmadat? Te mit teszel azért, hogy más bizalmát visszaszerezd?
 • Mondj néhány olyan példát az életedből, amikor valamit sajnáltál, és amikor valamit igazán megbántál!
 • Ebben a három dologban, ami a kapcsolat újrakezdéséhez szükséges, mi a megbántott fél felelőssége?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.24.)

 

Szólj hozzá!

Mi is a megbocsátás

2016. április 30. 03:00 - Lilla:)

"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23:34a)

A megbocsátás talán az, amit legkevésbé használunk és leginkább félreértünk a kultúránkban. Azt hisszük, hogy tudjuk miről szól a megbocsátás, valójában azonban ez nem így van. Mielőtt tovább olvasol, szánj egy percet arra, hogy kitöltsd ezt a rövid kis kérdőívet; döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az egyes állítások.

 1. Addig nem kellene megbocsátani valakinek, amíg bocsánatot nem kér.
 2. A megbocsátás magában foglalja a bűn és az okozott fájdalom minimalizálását.
 3. A megbocsátás magában foglalja az igazság helyreállítását és a kapcsolat újraélesztését.
 4. Addig nem bocsátottál meg igazán, amíg nem felejted el a sértést.
 5. Amikor látod, hogy valaki megbántódik, a te kötelességed megbocsátani annak aki megsértett.

Amikor olvasod a Bibliát és látod mit mond Isten a megbocsátásról, akkor rájössz, hogy mind az öt állítás hamis. Eltaláltad?

A következő pár napot azzal fogjuk tölteni, hogy megtudjuk, mi is igazán a megbocsátás, hiszen a legtöbb ember nincs ezzel tisztában.

Először is, az igazi megbocsátás feltétel nélküli. Nincs semmiféle melléklet hozzá. Nem veheted meg. Nem érdemelheted ki. Nem alkudozhatsz rá. A megbocsátás nem azon az ígéreten alapszik, hogy többet nem csinálom. A megbocsátást felajánlod attól függetlenül, hogy kérik vagy sem.

Amikor Jézus a keresztre feszítve azt mondta, "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." (Lukács 23:34a), senki nem kérte ezt. Senki nem mondta, hogy "Kérlek, bocsásd meg nekem Jézus, amit veled teszünk." Ő csak felajánlotta. Ő kezdeményezett.

Másodszor, a megbocsátás nem minimalizálja a bűn súlyosságát. Amikor valaki bocsánatot kér tőled és azt mondod: "Nem nagy ügy. Nem is igazán fájt," az igazából lekicsinyli a megbocsátást. Ha tényleg nem volt nagy dolog, akkor nem lenne szükség a bocsánatra és nem kellene felajánlanod.

Megbocsátani csak a nagy dolgokat kell. Nem használod csekélységekre, amik csak apró ügyek. Ha valami igazán megbocsátást igényel, akkor nem szabad lekicsinyleni azt, amikor bocsánatot kérnek tőled. Nem mondhatod, hogy nem volt nagy ügy. Ez nagy ügy volt! Ha nem volt nagy ügy, akkor csak mond: "Nem szükséges bocsánatot kérned." Azonban ha nagy dolog volt, akkor el kell fogadnod.

Nagyon sok nagy ügy van az életünkben. Észrevetted már? Viszont két külön dolog megsebzettnek lenni és sértettnek lenni. A megsebzett embernek türelemre és elfogadásra van szüksége, nem bocsánatra, hiszen nem szándékosan cselekszik. Aki megsért mást, az igényel megbocsátást.

Beszéljetek róla:

 • Mik azok a sérelmek, amik miatt még mindig azt várod, hogy valaki bocsánatot kérjen, pedig csak el kellene fogadnod?
 • Miért olyan nehéz, hogy felajánld a megbocsátásodat valakinek, aki nem kérte? Hogyan tudsz ezen túllépni?
 • Hogyan változtatja meg a megbocsátáshoz való hozzáállásodat az, hogy Krisztus megbocsátott neked?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.23.)

Szólj hozzá!
Címkék: megbocsátás

Szükséged van egy tervre...

2016. április 29. 03:00 - mintyovanviki

„Az eszes emberek mindig gondolkodnak mielőtt cselekszenek, az esztelen emberek tudatlanságot terjesztenek.” (Példabeszédek 13:16 TEV fordítás)

nature.jpg

Ha egy általad kitűzött célt akarsz érni, tervre lesz szükséged, amely tartalmazza azt, hogy hol vagy most és hova szeretnél eljutni. Tervre lesz szükséged, hogy le tudd győzni az esetleges akadályokat, amelyek út közben jöhetnek szembe veled. Terv nélkül minden célod köddé válik.

Mózes 1.könyvének 24.fejezete leírja Eliazar leleményes tervét, amelyben feleséget akart találni mestere fiának, Izsáknak. Eliazarnak két nagy akadállyal kellett megküzdenie, hogy célt érjen. Hol találhat feleséget Izsáknak mestere szülőföldjéről? És hogyan fog megfelelő jellemű nőt találni hosszú ideig tartó megfigyelés nélkül? Eliazar kidolgozott egy előre meghatározott tervet, hogy mindkét problémát megoldja.

Először Eliazar elment arra a helyre, ahol a leányok rendszerint össze szoktak gyűlni. Sokkal nagyobb esélye volt feleséget találni itt, mint egyéb más helyen, ahova mehetett volna.

És Eliazar pontosan tudta, hogy milyen típusú nőt keres feleségként Izsáknak. Egy együttérző leányt akart találni, ezért olyan valakit keresett, aki felajánlja, hogy felhúz akár 15 gallon vizet a 10 tevének. Micsoda vízmennyiség!

Eliazar nem bízta a véletlenre, hogy célt érjen. Ehelyett imára alapozta a tervét és végül sikerrel járt. Tettével igazolta, amit a Biblia mond a Példabeszédek 13:16-ban: „Az eszes emberek mindig gondolkodnak mielőtt cselekszenek, az esztelen emberek tudatlanságot terjesztenek.” (TEV fordítás)

A jó tervezésnek – legyen ez akár a családoddal, akár a munkáddal, akár a szolgálatoddal vagy életed bármely területével kapcsolatos – három területe van:

 • Lépések: Meg kell állapítanod hogyan szeretnél eljutni a mostani helyzetedből a célig. Írd le ezeket a lépéseket.
 • Határidők: Dátumozd be az egyes lépéseket. A cél annak a hitnek az alapja, amelyben megállapítod, hogy hiszel abban, hogy Isten célhoz akar juttatni téged egy bizonyos időpontig.
 • Ütemterv: Írd be ezeket a dátumokat a naptáradba. Ne rejtsd el egy iratszekrényben vagy a polcon. Mutasd meg a naptáradat és én megmondom mik a fontos dolgok számodra.

Tanulmányok bizonyítják, hogy az amerikaiak mindössze 5%-a írja le az életével kapcsolatos céljait.

Ugyanez a tanulmány megmutatja, hogy ez az 5%, a legjobban kereső emberek között van Amerikában. A sikeres emberek kitűzik a célt és haladnak felé. A sikertelen emberek sodródnak. Az élet csak zajlik körülöttük. Nincsenek céljaik. Nem tudják merre haladnak az életben. 2016 vége egy újabb sikertelen év vége számukra.

Ne hagyd, hogy ez történjen. Készíts tervet, hogy elérd a céljaidat ebben az évben.

Beszéljetek róla:

 • Végigtekintve néhány célt, amelyet magadnak terveztél, mik voltak azok a részletes tervek, amelyek elvezettek a célig?
 • A tervezésnek mely részével vagy részeivel vagy a legnagyobb bajban: a lépések leírásával, az ütemterv készítéssel, vagy a határidők betartásával? Mit gondolsz miért?
 • Mit gondolsz Isten miért értékeli a jó tervezést?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.22.)

 

Szólj hozzá!

Az isteni célok Isten ígéreteiből származnak

2016. április 28. 03:00 - magyarosijulia

„Az ÚR, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! – Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget." (1Móz 24:7 NLT fordítás, második kiadás)

tumblr_static_tumblr_static_b4c9lik60zwog4o4w00kccwsg_640.jpg

Sok ember új céllal kezdi el a naptári új évet. Elhatározzák, hogy fogyni fognak, több időt töltenek a gyerekeikkel, többet olvasnak, valami egyénit alkotnak a munkahelyükön, vagy bármilyen nemes (vagy kevésbé nemes) célt.

De nem minden cél származik Istentől. Az isteni célok Isten ígéreteihez kötődnek az Igéjéből. Az Ő ígéretei adják a bátorságot és hitet a folytatáshoz, amikor sokkal természetesebb félni és aggódni.

1Móz 24-ben Ábrahám egy nagyon kemény céllal bízta meg szolgáját, Eliézert: hogy feleséget keressen a fiának, Izsáknak. Először Eliézer megengedte, hogy a félelem eluralkodjon rajta, majd megkérdezte Ábrahámot: „Mit teszek majd, ha találok egy feleséget Izsáknak, de nem akar majd velem jönni?"

Ábrahám ekkor emlékeztette a szolgáját Isten ígéretére: „Az ÚR, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! – Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget." (1Móz 24:7 NLT fordítás, második kiadás).

Amikor Ábrahám Eliézer eszébe juttatta az Úr ígéretét, a félelme teljesen eltűnt. Ugyanez történik velünk is. Félelmetes mindent feltenni egy célra amid csak van, hiszen senki sem akar elbukni.

A Biblia viszont arra biztat, hogy ne a saját erőnkre figyeljünk a céljaink elérésének érdekében. Valójában, hogyha önmagunk erejéből el tudjuk érni a céljainkat, akkor nem isteni célokat teljesítünk.

Mit mond Isten Igéje a céljaidról ebben az évben? Sosem fogod ezt megtudni, csak ha tudod a Biblia tanítását. Olyan ez, mintha lenne egy biztosításod, csak épp azt nem tudod, hogy mit fedez. Szükségtelen aggodalmaskodáshoz vezet.

A Bibliában Isten azt ígéri, hogy Ő lesz a segítőnk, hogy egészségesek legyünk, hogy jobb szülőkké váljunk, hogy kilábaljunk az adósságainkból és minden másban. De ha nem ismerjük ezeket az ígéreteket és nem kérjük el őket, szükségtelenül fogunk aggodalmaskodni ezeknek a céloknak az eléréséért.

Az igazság az, hogy nem kell nagy hited legyen, hogy óriási célokat érj el – egy kevés hitre van szükséges egy hatalmas Istenben! Istenünk a világmindenség istene, Ő bármit meg tud tenni!

Kész vagy Istenben bízni a hihetetlenben is?

Beszéljetek róla:

 • Hogyan hatnak az emberek megszegett ígéretei a múltunkból az Istenben való bizalmunknak a kialakulásában?
 • Isten melyik ígéretére kell rátámaszkodnod, hogy elérd a céljaidat?
 • Hogyan ad önbizalmat a célok elérésére az a tény, hogy Isten ígéreteire támaszkodsz?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.21.)

Szólj hozzá!

Az összpontosított élet ereje

2016. április 27. 03:00 - FodorImi

„A jó tervezés és a kemény munka bővelkedéshez vezet, az elhamarkodottság pedig szegénységhez.” (Példabeszédek 21:5 – NLT, 2. kiadás fordítása)

Ha azt akarod, hogy Isten használjon ebben az esztendőben, összeszedettnek kell lenned. Minél jobban célratörő vagy 2016-ban, annál hatékonyabb leszel – és Isten annál inkább tud használni.

Az összpontosított életnek csodálatos ereje van. A szórt fény nem sok hatással van arra, amit ér. Ha azonban fókuszálod a fényt – mint a napsugarakat a nagyítólencsével – lángra lobbanthatsz egy papírdarabot vagy egy száraz fűcsomót. Ha még erősebben fókuszálod a fényt, a lézert kapod. Egy lézersugár pedig képes elvágni az acélt vagy elpusztítani a rákot.

Ugyanez igaz az életedre. Ha a 2016. éved irányvesztett, céltalan, akkor csak sodródni fogsz, anélkül, hogy nagy hatással lennél környezetedre. Ha azonban összpontosítod az évedet néhány kulcsfontosságú célra, akkor erőteljes hatással lehetsz a világra Istenért.

A Biblia azt mondja: „A jó tervezés és a kemény munka bővelkedéshez vezet, az elhamarkodottság pedig szegénységhez.” (Példabeszédek 21:5 – NLT, 2. kiadás fordítása)

Az összpontosítás egyik nagyszerű példája az 1 Mózes 24-ben olvasható történet. Ábrahám megidősödött, és a fia még mindig nem nősült meg. Isten megígérte neki, hogy a családjából hatalmas népet formál, amit Isten meg is tett. Azonban fiának, Izsáknak, nem volt egyetlen gyereke sem, sőt még meg sem nősült. Ezért Ábrahám azt a feladatot adta szolgájának, Eliézernek, hogy találjon feleséget Izsák számára. Azt mondta a szolgájának: „Ne a körülöttünk élő kánaáni lányok közül szerezz feleséget. Menj vissza az országomba, rokonaim földjére, és onnan hozz feleséget fiamnak, Izsáknak.”

Mint minden jó cél, ez világos volt Eliézer számára. Tudta, hogy Izsák számára kell feleséget szereznie, pontosan tudta, milyen feleséget kell keresnie. Ábrahám szülőföldjéről kellett feleséget találnia. Soha nem fogsz elérni egy homályos célt, mert nem tudod, mikor teljesítetted. Eliézernek ez nem volt kérdés.

Például, ha az a célod, hogy 2016-ban jobb szülő leszel, ez nem egyértelmű. Sőt az sem, ha az a célod, hogy több időt tölts a gyerekeiddel ebben az évben, mert sosem fogod tudni, mikor teljesítetted a célod.

Ha azonban elkötelezed magad, hogy minden kedden este egy órát együtt töltesz a gyerekeiddel, az egyértelmű cél. Tudni fogod, hogy teljesítetted-e vagy sem. Az ilyen fajta célok tudják megváltoztatni az életed..

Tehát, milyen konkrét, határozott célt állítasz magad elé 2016-ban?

Beszéljetek róla

 • A pontosan meghatározott célok hogyan erősítenek abban, hogy teljesítsd azokat?
 • Milyen határozott célt állítasz magad elé?
 • Kivel tudod megosztani a céljaidat bátorításért és elszámoltathatóságért?

 

* (Daily Hope by Rick Warren – 2016.04.20.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása