Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A pozitív ima erős kapcsolatokhoz vezet

2016. június 05. 03:00 - Á. Bözse

"Az én imám az, hogy a ti szeretetetek egyre inkább bővölködjön ismeretben és az éleslátás mélységében, hogy meg tudjátok ítélni, mi a legjobb, és tiszták és bűntelenek lehessetek Krisztus napjára, tele az Isten előtti megigazultság gyümölcseivel, amik Jézus Krisztus által jelennek meg ­ Isten dicsőségére és magasztalására." (Filippi 1,9-11, NIV fordítás)

Kérlek gondolj valakire, aki nagyon irritál téged – valakire, akivel feszült a viszonyod, vagy aki egyszerűen csak kihoz a sodrodból. Két kérdésem van hozzád: Szoktál imádkozni ezért az emberért? Vagy csak panaszkodsz, morogsz, piszkálódsz és a kákán is csomót keresel vele kapcsolatban? Ha többet imádkoznál, sokkal kevesebb okod lenne morogni, piszkálódni, panaszkodni és hibát keresni. Ez a te döntésed.

Működik, ha piszkálsz és nyaggatsz valakit? Nem. Működik, ha imádkozol? Igen. Akkor  miért teszed azt, ami nem működik, és nem azt, ami működik?

Pál azt mondja a Filippi levél 1,4-ben: "Amikor imádkozom, a veletek kapcsolatos kéréseimet örömmel mondom el" (NLT ford., második kiadás).

Pál nem csak imádkozott azokért az emberekért, akik az életében voltak. Pál örömmel imádkozott értük!

A pozitív ima hatékonyabb, mint a pozitív gondolkodás. A világ összes pozitív gondolata sem képes megváltoztatni a férjed, a feleséged, a gyermeked vagy a helyzeted. A pozitív gondolkodás téged megváltoztathat, de mást nem fog. A pozitív ima viszont változást hozhat valaki másban is.

Szeretnéd tudni, hogy lehet a leggyorsabban egy rossz kapcsolatot jóra változtatni? Kezdj el imádkozni a másik emberért! Ez meg fog változtatni téged, és meg tudja változtatni a másik embert is.

Pál még azt is elmondta nekünk, hogy hogyan imádkozzunk másokért:

"Az én imám az, hogy a ti szeretetetek egyre inkább bővölködjön ismeretben és az éleslátás mélységében, hogy meg tudjátok ítélni, mi a legjobb, és tiszták és bűntelenek lehessetek Krisztus napjára, tele az Isten előtti megigazultság gyümölcseivel, amik Jézus Krisztus által jelennek meg ­ Isten dicsőségére és magasztalására." (Filippi 1,9-11, NIV fordítás)

Ebből az igeversből láthatjuk, hogy négy dologgal kapcsolatban tudunk imádkozni másokért:

 1. Imádkozz azért, hogy növekedjenek a szeretetben: "Az én imám az, hogy a ti szeretetetek egyre inkább bővölködjön ismeretben és az éleslátás mélységében..."
 2. Imádkozz, hogy bölcs döntéseket hozzanak: "...hogy meg tudjátok ítélni, mi a legjobb..."
 3. Imádkozz, hogy tisztán és bűn nélkül éljenek: "...és tiszták és bűntelenek lehessetek Krisztus napjára..."
 4. Imádkozz, hogy egyre inkább Jézusra hasonlítsanak: "...(legyenek) tele az Isten előtti megigazultság gyümölcseivel, amik Jézus Krisztus által jelennek meg ­ Isten dicsőségére és magasztalására."

Imádkozz így magadra, illetve bárki másra vonatkozóan, és figyeld meg, hogy Isten hogyan hoz változást abban a kapcsolatban, amit te már reménytelennek gondoltál. Semmi sem lehetetlen Istennel!

Beszéljetek róla:

 • Kik azok az emberek az életedben, akikkel feszült a viszonyod és akikkel kapcsolatban ezért a négy dologért kellene imádkoznod?
 • Hogyan változtat meg a pozitív ima téged is, és nem csak azt, akiért imádkozol?
 • Mik az "Isten előtti megigazultság gyümölcsei", amik Jézus Krisztus által jelennek meg (lásd Galata 5,22-23)?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2016.05.29.)

Szólj hozzá!

Szelektív memória - csak a jóra emlékezz!

2016. június 04. 03:00 - Bolbásné Viola

"Hálát adok Istennek azért a segítségért, amit adtatok nekem" (Filippi 1:5, NCV fordítás)

Photo, Lens, Lenses, Photographer, Old, Photos, Memory

Az, hogy másokért hálásak legyünk, nem jön magától. Természetünkből adódóan mi, emberek nem vagyunk hálásak. A természetünkből az fakad, hogy elégedetlenek vagyunk, és hogy mindig többet vagy valami mást akarunk.

A Filippi levélben Pál annak a gyülekezetnek írt, amelyet ő plántált. Filippiben egy Lídia nevezetű asszony megnyitotta otthonát és másokkal együtt szívesen fogadta Pált a városban. A filippii gyülekezet még anyagilag is támogatta Pál missziós útjait. A Filippi 1:5-ben Pál ezt mondja: "Hálát adok Istennek azért a segítségért, amit adtatok nekem" (NCV fordítás).

Pedig az igazság az, hogy Pál nem érezte jól magát Filippiben. Sőt, ennek a gyülekezetnek az elindítása volt az egyik legnehezebb feladat számára. Amikor megérkezett a városba, hogy elindítsa a gyülekezetet, megverték, megostorozták, megalázták, alaptalanul letartóztatták, börtönbe zárták, és még egy földrengést is át kellett élnie. Ezek után a város vezetősége illedelmesen megkérte, hogy távozzon.

Mégis, Pál azt mondta a hívőknek, "Mindenkor, amikor rátok gondolok, hálát adok az én Istenemnek" (Filippi 1:3, NLT fordítás).

Mit tesz itt Pál? A szelektív memóriát választja. Pál számára Filippi nem volt egy örömteli hely, mert sok szenvedést és üldöztetés kellett elviselnie ott. Ő mégis úgy döntött, hogy nem ezeken a fájdalmas emlékeken fog gondolkodni, hanem helyette kifejezte háláját azokért a jó dolgokért, amit Isten tett.

Minél régebb óta ismersz valakit, annál valószínűbb, hogy természetesnek veszed őt, a hibáit keresed, és a rossz dolgokra emlékszel a jó dolgok helyett.

Vannak olyan emberek az életedben, akikkel kapcsolatban még mindig feljönnek benned fájdalmas emlékek? Soha nem engeded el ezeket és ezért nem tudod élvezni a kapcsolatot velük, mert még mindig a múlthoz ragaszkodsz.

Meg kell értened, hogy a te döntéseden múlik, hogy mire emlékszel.  Hallottam egyszer egy történetet két barátról. Egyikük megkérdezte a másikat, "Hát nem emlékszel arra, amikor a férjed azt tette?" A barátja erre így felelt: "Határozottan emlékszem rá, hogy elfelejtettem."

Azt, hogy mire emlékszel, te döntöd el. Ha ragaszkodni akarsz a fájdalmas emlékekhez, akkor csak rajta, tedd azt, de ettől nem leszel boldogabb! Pálnak rengeteg oka lett volna, hogy fájdalmas emlékei legyenek Filippivel kapcsolatban. Ehelyett viszont ő úgy döntött, hogy hálás lesz az életében lévő emberekért és azért a munkáért, amit Isten bennük és rajtuk keresztül végzett. Amikor te is ezt teszed, Isten - minden várakozásodat felülmúlva - meg fogja áldani a kapcsolataidat.

Beszéljetek róla:

 • Miért könnyebb néha a fájdalmas emlékekhez ragaszkodni ahelyett, hogy jó emlékekre cserélnénk őket?
 • Hogyan változtatja meg a jövővel kapcsolatos várakozásaidat, ha igyekszel csak a jó dolgokra emlékezni?
 • Mit kell tenned, amikor egy fájdalmas emlék elkezd újra feljönni benned?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.05.28.)

 

Szólj hozzá!

Minél hálásabb vagy, annál boldogabb is

2016. június 03. 03:00 - Anika Enikő

„Mindig, amikor rátok gondolok, hálát adok az én Istenemnek. ” ( Filippi 1:3, NLT fordítás) 

A tanulmányok egymás után állítják, hogy a hála szoros kapcsolatban áll a boldogsággal. Pszichológusok és szociológusok bizonyították, hogy minél hálásabb vagy, annál boldogabb is.

Ha egészséges kapcsolatokat szeretnél, akkor kezdd azzal, hogy hálás vagy. Messzemenően boldogabb leszel a kapcsolataidban és jobban élvezed azokat, ha kialakítod szokásként azt, hogy hálás vagy az emberekért az éltedben.

Pál ezt mondja a Filippi 1:3-ban: ‘Mindig, amikor rátok gondolok, hálát adok az én Istenemnek.’

 Ez az egyszerű igazság a jó kapcsolatok alapja.

Amikor azokra az emberekre gondolsz, akik körülvesznek az életben, akkor vajon a hála érzése tölt el? Túl sokunknak inkább ez jut eszébe:  ‘Mit kell tenniük nekik értem? Milyen problémáink vannak? Mi az, amit meg kell oldanunk?’  De Pál egy másfajta megközelítésre hívja fel a figyelmet. Az első gondolata a barátai felé a hála volt, és nekünk is ezt a példát kellene követnünk, ha tartós kapcsolatokat szeretnénk.

Szembe kell nézni azzal a kihívással is, hogy minél régebb óta ismersz valakit, annál valószínűbb, hogy természetesnek veszed őt. Ugye, így van? Minél régebb óta ismersz valakit, annál könnyebb a hibáira és a vele való nehéz időkre emlékezni a kellemes és boldog időszakok helyett.

Ezért erőfeszítést kell tenni a részünkről azért, hogy tudatosan döntsünk úgy, hogy hálásak leszünk azokért, akik körülvesznek bennünket. Ha kialakítjuk azt a szokást, hogy megköszönjük Istennek az embereket az életünkben, az boldogságot fog hozni, és maradandó, örök kihatással lesz a kapcsolatainkra.

 Beszéljetek róla:

 • Mit gondolsz, Isten miért szeretné, hogy megköszönjünk neki azokat az embereket, akiket az életünkbe helyezett?
 • Hogyan tudnál elkezdeni hálásnak lenni az életedben lévő emberekért? Mi az, ami segít majd, hogy folyamatosan hálás tudj maradni értük?
 • Mondd el valakinek ma, hogy miért vagy hálás érte.

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 05. 27.)

Szólj hozzá!
Címkék: kapcsolatok hála

Szeretetből, nem pedig félelemből engedelmeskedünk Istennek

2016. június 02. 03:00 - K. Juc

„A barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.” (János 15:14, NLT fordítás)

tumblr_inline_mupyjapra21qizw9b.jpg   

Jézus a János 15:14-ben azt mondta, hogy „a barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.” (NLT fordítás)

Nem mondhatod, hogy szereted Jézust, miközben az életed tele van bűnnel és gonoszsággal. Nem mondhatod, hogy keresztény vagy, ha továbbra is énközpontú életet élsz. Nem mondhatod, hogy Jézus követője vagy, ha az igeversek közül kiválogatod, melyekre fogsz odafigyelni és melyeket fogod figyelmen kívül hagyni. Jézus azt mondja, akkor vagy a barátja, ha engedelmeskedsz Neki és a parancsolatainak.

Miért engedelmeskedünk Istennek? A nem hívők ezt mindig félreértelmezik. Ilyeneket mondanak: „Nem akarok keresztény lenni, mert nem akarok engedelmeskedni Istennek. Ti hívők mind bűntudatból, félelemből vagy kötelességből engedelmeskedtek Neki, és én nem akarok így élni.”

De valójában miért engedelmeskedünk Istennek? Azért, mert szeret minket! A legjobbat akarja nekünk. Úgy szeret Téged, ahogyan soha senki más nem fog szeretni. A Biblia szerint az egyetlen oka annak, hogy van a világon szeretet az, hogy Isten maga a szeretet. Nem félelemből, bűntudatból vagy kötelességből engedelmeskedünk Istennek. Szeretetből engedelmeskedünk Neki, mert szeretett és megmentett bennünket.

Középiskolás koromban odajött hozzám egy srác és ezt mondta: „tele vagy korlátokkal.”  Megkérdeztem, mit ért ezen, mire Ő ezt válaszolta: „Azt, hogy keresztény vagy. Minden buliból, amiben mi benne vagyunk, te kimaradsz.”

A szemébe néztem és ezt mondtam: „Annyit drogozhatnék, amennyit csak akarok. Füvezhetnék, amennyit csak akarok. Ihatnék, amennyi jólesik, és elmehetnék minden buliba, ahová szeretnék. Annyi nővel fekhetnék le, amennyivel kedvem tartja.” De a különbség az, hogy Jézus megváltoztatta, hogy mit akarok. Akkoriban nem akartam ilyen dolgokat tenni, és most sem akarok. Olcsó, hamis élvezetek, amelyek látszólag feldobnak egy ideig, azután viszont mindig visszaütnek. Lehet, hogy szabadságot ígérnek, de nem tartósak. Felemelkedés helyett kétségbeeséshez, öröm helyett pedig depresszióhoz vezetnek.

 A János 5:9-11-ben Jézus ezt mondja: „Ahogyan az Atya szeret engem, ugyanazzal a szeretettel szeretlek én is titeket ... amikor engedelmeskedtek a parancsaimnak, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én is engedelmeskedem Atyám parancsainak, és megmaradok az ő szeretetében. Mindezt azért mondom nektek, hogy az én örömöm betöltsön titeket. Igen, túlcsordul majd az örömötök!”

Isten nem azt akarja, hogy azért engedelmeskedj Neki, mert félsz Tőle. Nem azt akarja, hogy azért engedelmeskedj Neki, mert félsz a büntetéstől. Isten azt akarja, hogy szeretetből engedelmeskedj Neki. Az ő szeretete az, ami elvezet az igazi örömhöz.

Beszéljetek róla:

 • Ahhoz, hogy engedelmeskedni tudj, tudnod kell, mit vár Tőled Isten. Honnan tudhatod, hogy Isten szerint mit kell tenned?
 • Milyen tapasztalatod van azzal kapcsolatban, hogy az Istennek való engedelmesség néha korlátozáshoz vezetett?
 • Hogyan tapasztaltad meg azt, hogy az Istennek való engedelmesség szabadsághoz vezetett?
 • Hogyan taníthatják meg a szülők a gyerekeiknek, hogy szeretetből - és ne félelemből - engedelmeskedjenek? Miben nyilvánul meg a szeretet  - és nem pedig a félelem - által motivált engedelmesség?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.05.26.)

 

Szólj hozzá!

Érdekelnek a barátaid érdekei?

2016. június 01. 03:00 - csmsdvd

„Egyesek elfelejtették mi a legfontosabb az életükben – nem ismerik az Istent." (1Tim 6,21 TLB fordítás)

Az Istennel való barátság lényege, hogy eldöntsd, kinek a barátsága számít leginkább.

Nincs időd arra, hogy mindenki barátod legyen. El kell döntened, hogy kit szeretnél leginkább, hogy a legjobb barátod legyen!

A Biblia szerint „Egyesek elfelejtették mi a legfontosabb az életükben - nem ismerik az Istent." (1Tim 6,21 TLB fordítás).

Ők ismerik a foci eredményeket. Ismerik a tőzsde eredményeit. Ismerik a slágerlista első 10 dalát. Tudják, hogy ki kicsoda a szappanoperákban. De nem ismerik Istent. Kihagyják az életükből a legfontosabbat.

Ha nem vagy Isten barátja, akkor van számodra fontosabb. Jakab 4,4 szerint "a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek."

Amikor Jakab azt írja „a világgal barátságot köt", akkor a világ értékrendjének szeretetére utal. Isten azt szeretné, hogy szeresd az embereket, de ez nem azt jelenti, hogy szeresd a világ értékrendjét. A világ annyira elvonja figyelmünket, hogy pont az ellenkezőjét cselekedjük: a világ értékrendjét szeretjük, de nem szeretjük az embereket. Szeretjük az anyagiasságot. Hajtunk az élvezetért. Fürdünk a népszerűségben. Törekszünk a tekintélyre. Szenvedéllyel birtokba vesszük helyünket.

Isten azonban szereti az embereket, és azt szeretné, hogy mi is szeressük őket. Egymás iránti szeretetünk kifejezésének egyik módja, hogy érdekel, ami a másik érdeke. Azaz, ami számodra fontos, az fontossá válik számomra is (a Biblia szerinti igazsággal összefüggve).

Amikor Isten barátjává válsz, akkor arra vigyázol, amire Isten is vigyázz, és nem foglalkozol azzal, amivel az Isten sem foglalkozik. Isten nem foglalkozik a rólad alkotott képről, a külsőségekről, nem érdekli a te társadalmi rangod. Ő a te jellemedre kíváncsi – nem arra, hogy nézel ki, hanem hogy ki vagy te! A lényeges előrelépés az Istennel való barátságban, hogy azt értékeled, amit Isten is értékel.

Beszéljetek róla:

 • Hol tartasz az Istennel való barátságban? Milyen fajta igazításokat tehetsz gondolataidban és viselkedésedben?
 • Van-e valami fontosabb számodra, mint megismerni az Istent? Mi az? Miért?
 • Milyen kapcsolatod van a legjobb barátoddal? Hogyan mérhető össze az Istennel való kapcsolatoddal?
 • Mik azok a dolgok, amiről tudod, hogy Isten értékeli őket ? Mennyire fontosak ezek a dolgok neked ?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.05.25.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása