Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten kegyelme teljes erővel működik

2016. november 13. 03:00 - Á. Bözse

"Most, hogy a legrosszabbon már túl vagyunk, örömmel jelentjük, hogy sértetlen hittel és lelkiismerettel csináltuk végig, és úgy tudunk szembenézni a világgal – és legfőbbképpen veletek, hogy emelt fővel járunk. De ez nem a mi érdemünk. Isten volt az, aki figyelmünket magára irányította rendíthetetlenül." (2Korinthus 1:12, MSG fordítás)


A körülményeidtől és érzelmeidtől függetlenül, ragaszkodj Isten soha nem változó személyiségéhez.

A Bibliában, 2Korinthus 1:12-ben úgy olvassuk, hogy "Most, hogy a legrosszabbon már túl vagyunk, örömmel jelentjük, hogy sértetlen hittel és lelkiismerettel csináltuk végig, és úgy tudunk szembenézni a világgal – és legfőbbképpen veletek, hogy emelt fővel járunk. De ez nem a mi érdemünk. Isten volt az, aki figyelmünket magára irányította rendíthetetlenül." (MSG fordítás)

A körülményeid nem tudják megváltoztatni Isten személyiségét. Isten kegyelme mindig teljes erővel működik. Akkor is érted van, amikor nem érzed.

Emlékeztesd magad azokra az örökkévaló igazságokra, amiket tudsz Istenről. Jó, szeret téged, veled van, tudja min mész keresztül, gondoskodik rólad, és jó terve van az életedre.  

Raymond Edman, Billy Graham egyik mentora egyszer azt mondta: "A sötétben soha ne kérdőjelezd meg azt, amit Isten a világosságban mondott neked."

Mit mondott neked Isten a világosságban, amit most a sötétségben megkérdőjeleztél? Mit gondolsz, miért kételkedsz most Istenben? Emlékezz, a körülményeid nem tudják megváltoztatni Isten személyiségét.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

•    Mit tanultál Istenről és az Ő irántad való szeretetéről az életed jó időszakaiban?
•    Hogy fognak ezek az igazságok átsegíteni téged az életed nehéz szakaszain?
•    Isten igéjének mely ígéretei bátoríthatnak téged, amikor elkezdesz kételkedni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.11.06.)

Szólj hozzá!

Ne add át magad félelmeidnek

2016. november 12. 03:00 - mirjam07

Kiszabadított bennünket a halálos veszedelemből, sőt, ezután is meg fog szabadítani. Őbenne reménykedünk, hogy a jövőben is mindig megszabadít. (2Kor 1:10, GNT fordítás)

Isten figyel rád, ne hallgass hát félelmeidre. Ez egy döntés: bízz Istenben és ne add át magad a félelmeidnek.

A Biblia ezt mondja a Korintusiakhoz írt második levél 1. rész 10. versében: "Kiszabadított bennünket a halálos veszedelemből, sőt, ezután is meg fog szabadítani. Őbenne reménykedünk, hogy a jövőben is mindig megszabadít." (2Kor 1:10, GNT fordítás)

Isten azt ígéri a hívők számára, hogy nem számít, mi történik velünk, azt Ő a javunkra fordítja - ha szeretjük Őt és követjük Őt. Ha hívő vagy, azt írja a Biblia, hogy minden a javadra válik - nem minden jó, ami történik, de minden a javadra válik.

Ez azt jelenti, hogy nem kell többé a félelmeinkre hallgatnunk. Nincs olyan nehézség, döntési helyzet, kudarc, szerencsétlenség az életben, amiből Isten egy hívő számára végső soron ne tudna jót kihozni. Nem kell tehát félnünk a jövőtől.

A félelmeid megmutatják, hogy életed mely területén nem bízol Istenben. Készíts ma egy listát a félelmeidről és kérd Istent, segítsen neked beazonosítani, miért vannak félelmeid azon a területen. Majd ezután kérd Őt, segítsen bizalommal helyettesíteni félelmeidet.

Nos, a következő lépés nagyon fontos: SZÁMÍTS arra, hogy Isten elkezdi megtanítani neked, hogyan bízhatsz benne minden egyes félelmed esetében. Majd figyelj, hogyan fog ebben neked segíteni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen félelmeket azonosítottál be az életedre vonatkozóan?
 • Miért van az, hogy életed bizonyos területein bízol Istenben, más területeken nem?
 • Mikor fordult elő veled az, hogy Isten közbelépett az életedben, amikor arra számítottál, hogy nem fog közbelépni?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.11.05)

Szólj hozzá!
Címkék: félelem bizalom

Isten a nehéz időket céllal adja az életünkbe

2016. november 11. 03:00 - kennedymárti

 „Kimerültünk, megpróbáltatásaink túllépték a tűrőképességünk határát és azt hittük, sosem kerülünk ki élve a próbákból. Valójában azt gondoltuk, meghalunk. De végül nem a saját erőnkben bíztunk, hanem megtanultunk Istenre támaszkodni, aki még a halottakat is feltámasztja.” (2. Korinthusiakhoz írt levél 1:8b-9 NLT, második kiadás).

Jézus szenvedett? Néha ő is magányos volt? Szembesült azzal a kísértéssel, hogy adja fel? Félreértették, lenézték és kritizálták igazságtalanul?

Hát persze! Egyikünk sem mentesül a szenvedés, a magány, a csüggedés vagy az igazságtalan kritika terhe alól, mert Isten Krisztus képére akar formálni minket és annak érdekében, hogy ez a folyamat végbemenjen, olyan próbákba helyez bele bennünket, amiken Krisztus is keresztül ment.

Ez azt jelenti, Isten a balszerencsék okozója? Nem. Isten jó és nem tesz rosszat, gonoszat. De tud kemény és stresszes időszakokat adni, jó céllal. Arra használja őket, hogy bizalomra tanítson bennünket, hogy megmutassa, hogyan segíthetünk másokon és közelebb vonjon minket keresztény embertársainkhoz.

A Biblia a 2Korinthus 1:8b-9-ben azt mondja, „Kimerültünk, megpróbáltatásaink túllépték a tűrőképességünk határát és azt hittük, sosem kerülünk ki élve a próbákból. Valójában azt gondoltuk, meghalunk. De végül nem a saját erőnkben bíztunk, hanem megtanultunk Istenre támaszkodni, aki még a halottakat is feltámasztja.” (NLT, második kiadás).

Tehát mit kell tenned, ha nehéz időkben vagy éppen?

Először is, mondj nemet a bátortalanságra. Ezt követően emlékezz, Isten veled van. Végül pedig bízz Isten védelmében és vezetésében.

Valamennyiünknek volt része nehéz időkben. A különbség azok számára, akik hisznek Jézusban az nem az árnyék hiánya, hanem a Fény jelenléte.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen stresszes helyzeteket, kemény próbákat használt fel Isten az életedben arra, hogy jót hozzon ki belőlük?
 • Megtanultál Istenre támaszkodni a nehéz körülmények között?
 • Mit tanultál Krisztus Testéről életed nehéz időszakai során?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.11.04.)

Szólj hozzá!

Hogyan bocsátasz meg?

2016. november 10. 03:00 - Anika Enikő

Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2Kor 5:18-20)

1956-ban öt amerikai misszionárius másodjára is elment Ecuadorban a Amazoni esőerdő keleti részére, hogy meglátogassák a Huaorani törzset, amikről az antropológusok azt mondják, hogy a leggonoszabb, legerőszakosabb társadalom a föld színén. Kúltúrájukhoz tartozik az öldöklés és tanulmányok azt mutatják, hogy a törzsnek a 60%-a gyilkosság áldozata lett.

Amint a misszionáriusok kiszálltak a gépből a törzs tagjai lándzsáikkal megölték őket. A brutális gyilkosságok körbejárták a világot és a hír a Life, Time és Newsweek magazin címlapján díszelegtek. Számos más napilap is beszámolt ennek az öt embereknek a haláláról, köztük Nate Saint és Jim Elliot haláláról.

Pár évvel később Elisabeth és Valeria Elliot, a felesége és a lánya Jimnek, valamint Rachel Saint, Nate testvére odaköltöztek a Huaorani faluba hogy szeretetet és megbocsátást közvetítsenek és hogy szolgáljanak azon emberek felé, akik megölték a családjaikat. Történetesen, Mincaye, a törzs vezére és még 5 ember, akik részt vettek a misszionáriusok megölésében mindannyian megtértek és kereszténnyé lettek.

Az a fajta megbocsátás, amit Elisabeth Elliot és Rachel Saint közvetített, nem hordoz sok értelmet addig, amíg Isten személyesen nem bocsát meg neked. Ha már megtapasztaltad ezt, akkor hogyan bocsátasz meg? Azt a négy dolgot kell megtenned, amit ez a négy nő vitt véghez:

Lemondasz a bosszú jogáról. A Rómabeliekhez írott levél 12:19. Verse ezt mondja: “Ne álljatok bosszút, Istené a bosszúállás.” Hagyd Istenre; Ő majd gondot visel erre és Ő sokkal jobb munkát végez majd mint amit te valaha is tehetnél ez ügyben.

Győzd le a gonoszt jóval. Honnan tudod megmondani, hogy mikor bocsátottál meg teljesen valakinek? Úgy, hogy imádkozol és kéred Istent, hogy áldja meg azt az embert, aki megbántott. A Biblia ezt mondja: “Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.” (Lukács evangéliuma 6:27b-28)

Ismételd meg ezeket a dolgokat mindaddig amíg szükséges. Péter azt kérdezte Jézustól a Máté 18:21-ben: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: "Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.” Néha a megbocsátásnak folyamatosnak kell lennie.

Ments meg másokat Isten megbocsátásának az örömhírével. A Biblia ezt mondja a 2Korintusi levél 5:18-20. versében "Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz miért olyan nehéz lemondanunk a bosszúról vagy arról, hogy a miénk legyen az utolsó szó?
 • Hogyan példázhatod a megbocsátást az életedben?
 • Az életedben kinek van szüksége arra, hogy hallja Isten üzenetét a békéről és a megváltásról?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.11.03)

Save

Szólj hozzá!

Bocsáss meg, mert neked is megbocsáttatott

2016. november 09. 03:00 - Anika Enikő

“Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!” ( Kolossé 3:13b)

A Biblia azt mondja, hogy három oka van annak, amiért el kell engedned a múltban történteket és azokat az embereket, akik megbántottak, és ez egyáltalán nincs semmilyen összefüggésben azzal, hogy az illető megérdemli-e ezt, avagy nem.

 1. Meg kell bocsátanod azoknak, akik megbántottak, mert Isten megbocsátott neked. A Kolossébeliekhez írott levél 3:13.versében ezt mondja az ige: “Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!” (Kolossé 3:13b) Ha olyan ember akarsz lenni, aki megbocsátó, akkor először is el kell fogadnod Isten megbocsátását, Jézus Krisztuson keresztül. A Biblia azt mondja, hogy Isten, Jézuson keresztül emberi formát öltött és a Földre jött, hogy megbocsátást nyerjen mindaz, ami valaha elromlott. Ő kifizette az árat azért, hogy nekünk már ne kelljen. Ez az Örömhír!
 2. Meg kell bocsátanod azoknak, akik megbántottak, mert a harag és a neheztelés fogságban tart. A Prédikátor könyvének 7:9 versében ezt írja a Biblia: “... mert a harag a bolondokra jellemző.” A harag és a neheztelés nyomorúságossá tesz, és a mútba ragadva tart; és ha a múltban vagy ragadva, akkor a múlt tart fogva téged. Minden alkalommal, amikor neheztelsz vagy zokon veszel valamit, az a valami irányít téged. Néhányan közületek még mind a mai napig engednek az  5, 10 vagy 20 évvel ezelőtti sérelmeknek, amit emberek ejtettek rajtatok. Ez elég nagy butaság. Ne engedjétek, hisz nem okozhatnak sérelmet ezentúl. A múlt már a múlt. El kell engedned!
 3. Meg kell bocsátanod azoknak, akik megbántottak, mert a jövőben több megbocsátásra lesz szükséged. Jézus ezt mondja a Máté evangéliumának 6:16. versében: “Mert ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, akkor Mennyei Atyátok is megbocsát nektek.” A megbocsátás oda-vissza működik; nem zsákutca, hisz nem kaphatod meg azt, amit nem vagy hajlandó odaadni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Milyen helyzetben vagy helyzetre szükséges alkalmaznod a megbocsátást az életedben ahhoz, hogy elmozdulj a múltból, múlttól?
 • Mi az a bűn, amiről azt hiszed, hogy nem vagy képes megbocsátani?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.11.01)

Save

Save

Save

Save

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása