Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Az Istennek való engedelmesség kockázatvállalással jár

2017. február 05. 03:00 - Abidzsil

,,Miután Heródes meghalt, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert azok, akik a gyermek életére törtek, meghaltak." (Máté 2:19-20, NIV fordítás) 

Biztosan nem volt könnyű Józsefnek Egyiptomba menni a családjával, de képeld csak el, milyen félelmetes lehetett engedelmeskednie Isten parancsának, hogy térjen vissza Izraelbe. Ez olyan volt, mint visszamenni az oroszlán szájába. Elindult Máriával és Jézussal oda, ahol fia élete veszélyben volt. De mivel József bízott Istenben és abban, amit mondott, vállalta a kockázatot és elment, mert tudta, az a legjobb hely számukra.

A Biblia ezt mondja: ,,Még akkor is, amikor félek, benned bízom!” (Zsolt. 56,3 CEV ford.) Figyeljük meg, hogy az igeversben az áll, hogy ,,még akkor is, amikor félek’’, és nem az, hogy ,,még akkor is, ha félek”. Talán félelem nélküli életet szeretnénk ezen a világon, de ez csak a Mennyben valósul majd meg. Ebben az életben mindannyian szembenézünk különböző félelmekkel.

Vannak nagyobb és vannak kisebb félelmeink. Félünk a jövőtől, hogy mi fog történni a munkánkkal vagy a családunkkal, de kisebb dolgoktól is félünk, például hogy vajon megfelelően beszéltünk-e valakivel, hogy jól sikerült-e egy előadásunk, vagy akár egy telefonhívástól.

Minden egyes ilyen helyzetben döntést kell hoznod: engeded, hogy a félelem uraljon, vagy hiszel és vállalod kockázatot, mert tudod, van egy Istened, aki szeret téged.

A hittel vállalt kockázat jelentheti azt, hogy olyan helyre mész, ahol azelőtt sosem voltál, vagy megbocsátasz egy olyan személynek, akinek azt hitted, nem fogsz tudni megbocsátani. Jelentheti esetleg azt is, hogy felmondasz a munkahelyeden.  Hittel vállalt kockázat lehet az is, hogy imádkozol valamiért vagy valakiért, vagy hogy egy adott helyzetben úgy döntesz, bízol Istenben és Őrá bízol egy olyan kapcsolatot vagy helyzetet, amit eddig te tartottál kézben.

Milyen (Jézuséhoz hasonló) kockázattal kapcsolatban mondja neked Isten, hogy vállald hitből?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi az a kockázat most az életedben, amit halogatsz, és hitre lenne szükséged, hogy vállalni tudd? 
 • Mit szeretne Isten, hogy mivel helyettesítsd a félelmed?
 • Mit tanultál meg Istenről, amikor korábban kockázatot vállaltál? Hogyan bátorít ez most téged?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.29.)

Szólj hozzá!

Az engedelmesség kényelmetlen, de ez jó dolog

2017. február 04. 03:00 - nagynikoletta

„Miután (a bölcsek) eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.” Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig.” (Máté 2:13-15a, NIV fordítás).

A mai üzenet szerzője Tom Holladay, aki a Saddleback Gyülekezetben tanít.

Józsefnek és Máriának sok dolgot el kellett engedniük a hitből tett utazásuk miatt. Mindent, amit ismertek maguk mögött hagytak, amikor Egyiptom felé haladtak. És egy bizonyos értelemben, a kényelmük volt az, amit a legmélyebb szinten áldoztak fel.

Istenben bízni és az Ő tervét követi gyakran kényelmetlen, mivel rossz dolgok tesznek minket kényelmessé. Kényelmessé válunk a saját kis szokásainkkal és rituáléinkkal, azokkal a dolgokkal, melyek megrekesztenek minket ahelyett, hogy elvezessenek oda, ahova Isten szeretné, hogy növekedjünk.

Ha Istenre bízod az egészséged, valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy le kell mondanod néhány kedvenc ételedről. Ha Istenre bízod a pénzügyeidet, valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy csökkentened kell a kiadásaidat.

Kényelmetlen felhagyni egy szokással. Kényelmetlen szembenézni a félelemmel. Kényelmetlen olyan helyre menni, ahol még sosem jártál korábban vagy megbocsátani valakinek, aki megbántott. De a növekedés és a változás mindig akkor válik valóra, ha azokat a kényelmetlen dolgokat megteszed, és ez jó.

Ha nem hozzuk meg azokat a döntéseket, továbbra is olyan dolgokhoz fogunk ragaszkodni, amelyek kényelmessé tesznek minket és a végén hátat fordítunk Istennek, aki a kényelem és a nyugalom forrása.

A Biblia azt mondja, hogy „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene.” (2Kor 1:3, NIV fordítás).

Felszólítalak arra, mint eddig még soha, hogy ismerd fel azt, hogy Isten a nyugalom és vigasztalás Istene. És azokban a pillanatokban, amikor visszafordulnál ahhoz a régi szokáshoz, régi gondolkodásmódhoz, amely letérít az útról, fordulj Istenhez és mondd „Istenem, adj nekem vigasztalást, adj nekem nyugalmat!”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan mutathatnád Istennek, hogy sokkal jobban szeretnél növekedni, mint kényelemben lenni?
 • Milyen szokások akadályoznak meg abban, hogy engedelmes legyél Istenhez?
 • Hogyan érzékelted azt, hogy Isten munkálkodott benned, amikor engedelmesen megtettél valamit, ami eleinte kényelmetlen volt?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.28.)

Szólj hozzá!

Úgy engedelmeskedsz Istennek, hogy megbízol benne

2017. február 03. 03:00 - kennedymárti

„De [József] nem érintkezett addig feleségével, habár házasok voltak, amíg Mária életet nem adott fiának. És József Jézusnak nevezte el a gyermeket.” (Máté 1:25, NIV fordítás)

A mai üzenet szerzője Tom Holladay, aki a Saddleback Gyülekezetben tanít.

Sok ember jó abban, hogy hezitálás nélkül, azonnal megragadjon egy ajánlkozó lehetőséget. Egyből fejest ugranak a kihívásokba, azonban nem állhatatosak, meglankadnak. Mások viszont kitartóak, de több időbe telik, míg elérik a céljukat.

Ahhoz, hogy azt az izgalmas életet élhesd hitben járva, amit Isten eltervezett számodra, mindkettőben jónak kell lenned: tettre késznek és megfontoltnak is. S mindkettő kitartó hitet követel meg.

József nem értette annak a jelentőségét, hogy Jézus szűztől szülessen; nem tudta befogadni az értelme, hogy Jézus maga Isten lesz a földön egy halandó emberi testbe zárva. De jól tudta, Isten mit jelentett ki neki, tehát József kitartóan bízott benne. Egy frissen házasodott férfi volt, akinek nem adatott meg még a nászút öröme sem és közel sem volt olyan a házassága, ahogyan eltervezte, de ő mégis állhatatosan Istenre hagyatkozott.

Mit teszel, ha az életedben nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan eltervezted vagy szeretted volna?

Mindig fellelkesülök, amikor olvasom Pál levelét a 2Korinthus 4:8-ban, „Meg vagyunk próbálva életünk minden területén, ennek ellenére sem omlunk össze és nem csüggedünk. Elbizonytalanodunk, mert nem tudjuk, miért történnek meg velünk ezek, de nem adjuk fel és nem hátrálunk ki a próbákból.” (TLB fordítás).

Nem tudom, miért diagnosztizálnak embereket áttétes rákbetegséggel. Nem tudom, egyes gyermekek miért lázadnak annyira szüleik ellen. Nem tudom, miért történik olyan sok minden, ami nem lenne indokolt. Éppen ezért bátorító hallani a hit egyik legnagyobb emberét, amint azt mondja, „Nem tudom, miért történnek meg velem ezek, de úgy döntöttem, nem adom fel.”

Olyan jó tudni, hogy bízhatunk Istenben, aki olyan dolgokat tud, amikről nekünk nincs tudomásunk. Azt ígérte, hogy egy nap mindent helyreállít és összegyűjti mindazokat, akik kitartanak mellette.

Addig pedig kétféleképpen élheted az életed. Élhetsz úgy, hogy azt hiszed, Isten magyarázattal tartozik neked a cselekedeteiért vagy belátod, hogy Isten csodálatos ajándékokat helyezett el az életedben.

Ha azzal az érzülettel éled az életed, hogy Isten magyarázattal tartozik neked, végül arra fogsz ráébredni, hogy folyamatos keserűség hatja át az életed. Isten nem tartozik neked elszámolással semmiért.

Nem tartozik neked semmivel, mégis mindent neked adott. A saját fiát adta érted. Az örök élet ajándékát adta neked. Azt az ígéretet adta neked, hogy vele töltheted az örökkévalóságot. Ezek az igazán fantasztikus ajándékok.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Istenre bízod azokat a dolgokat, amelyeket nem értesz? Hogyan nyilvánul meg ez az életedben?
 • Milyen nagyszerű ajándékokat kaptál Istentől?
 • Hogyan segítenek ezek az Istentől kapott ajándékok emlékezni arra, hogy bízz benne?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.27.)

Szólj hozzá!

Ne várj az Istennek való engedelmességgel!

2017. február 02. 03:00 - Anika Enikő

„Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat." (Zsoltárok 119:60)

A héten, ahogy az engedelmességről gondolkodunk és arról, hogy miként éljük meg a mindennapjainkban, szeretnék megnézni öt olyan dolgot, amit József alkalmazott, és melyek által engedelmeskedett Istennek.

Ezt mondta az angyal, amikor megjelent álmában Józsefnek: „Ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.” ( Máté 1:20). Tehát József ezt tette: „József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét.” (Máté 1:24). Nem hezitált, egyszerűen csak megtette!

Van egy frissítő azonnaliság Józsefnek az Istennel való kapcsolatában; amikor Isten szólt, József cselekedett.

Így kellene nekünk is válaszolnunk és cselekednünk, ha hisszük, hogy Isten szeret bennünket és szeretnénk a szeretetére válaszként engedelmeskedni az életünkkel. Úgy élni, hogy azonnal engedelmeskedünk Istennek, az egy olyan élet, ami örömöt és izgalmat sugároz.

Volt lehetőségem számos nagyszerű férfival és nővel találkozni a világ minden tájáról. Mindannyian különböznek egymástól, de ugyanakkor mindannyiukban van egy valami, ami közös: Amikor érzékelik, hogy Isten azt mondja, hogy tegyenek meg valamit, akkor nem tanakodnak, hanem kilépnek és megteszik.

A Biblia az 1János 5:3-ban ezt mondja: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” Tehát, ha valamit Isten kér tőled, hogy tegyél meg, és az számodra terhes, akkor mi lehet a gond? Általánosságban az, hogy halogatod. Amikor nem cselekszünk azonnal, hanem halogatunk, akkor egyre nehezebbé válik az adott dolog véghezvitele. Ám amikor megtesszük, amit Isten mond, akkor a legfelüdítőbb szabadság költözik be az éltünkbe.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi a különbség az azonnali és a halogatott engedelmesség között? Milyenek a hatásaik?
 • Mire hív Isten, hogy megtegyél? Elintézni egy telefonhívást, vagy konkrétan valamit fizikálisan meg kell tenned?
 • Bármi legyen is az, most írd azt le, amire Isten hív téged, hogy vidd véghez, és mondd el Istennek, hogy hajlandó vagy megtenni és kérd Őt, hogy adja meg azt az erőt, ami ennek a dolognak a véghezviteléhez szükséges.

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.26. )

Szólj hozzá!

Bibliai engedelmesség: szeretet + bizalom + cselekvés

2017. február 01. 03:00 - K. Juc

„Ha szerettek engem, tartsátok meg a parancsaimat!” (János 14:15, NIV fordítás)

Mindannyian ismerjük a karácsonyi történetet. De belegondoltál már abba, hogy milyen lehetett József helyében lenni? Itt ez a férfi, aki rájött, hogy a menyasszonya terhes, ráadásul azt állítja, hogy meglátogatta egy angyal és közölte vele, hogy Isten fiát hordozza. És azt akarta, hogy József ezt el is higgye neki! 

József világa egy pillanat alatt a feje tetejére állt. Az életének nem így kellett volna alakulnia. Ennek így nem volt semmi értelme.

Ismered az érzést? Lehet, hogy hirtelen rosszra fordul a pénzügyi helyzeted, vagy elbocsátások várhatóak a munkahelyeden, vagy éppen most kaptál hírt egy családtagot érintő egészségügyi problémáról. Hogyan fogod kezelni? Mit teszel, ha az életedben bizonyos történéseknek semmi értelmét nem látod?

József úgy döntött, hogy megteszi, amire Isten kérte, és ez mindent megváltoztatott. Úgy döntött, hogy engedelmeskedik Istennek, annak ellenére, hogy nem értette mi történik körülötte.

Manapság az engedelmesség szóhoz negatív jelentés társul. Úgy tekintünk rá, mint egy kikényszerített és akaratunk ellenére meghozott döntésre: hogy a büntetéstől való félelmünk miatt olyat tegyünk, amit nem akarunk.

De Isten Szavában nem ilyennek látjuk az engedelmességet. A Bibliában a következőket jelenti: szeretet + bizalom + cselekvés.

Szeretettel kezdődik, ahogy Jézus is szól erről János 14:15-ben: „Ha szerettek engem, tartsátok meg a parancsaimat!” (NIV fordítás). Az engedelmesség abból ered, hogy tudod, Isten szeret téged, te pedig viszonozod a szeretetét.

Sokan azt gondolják, hogy az engedelmesség lényege, hogy félünk Istentől. De Isten azt szeretné, ha úgy látnánk a felé való engedelmességet, mint egy szeretetkapcsolatot. Ha bízol abban, amit Isten mond neked, és elhiszed, hogy szeret téged, akkor ez cselekvéshez fog vezetni.

Mindháromnak meg kell lennie, mert a cselekvés szeretet nélkül csak gépies vallási gyakorlat. A szeretet cselekvés nélkül pedig pusztán üres beszéd.

József az Istennel való kapcsolata miatt tudta elfogadni azt, amit Mária és az angyal mondott neki. Tudta, hogy Isten szereti őt, és ő is szerette Istent. Megbízott benne és úgy döntött, hogy megteszi, amit Isten kért tőle. Emiatt József élete még mindig hatással van emberek életére.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miként tapasztaltad meg az előnyeit annak, amikor kis dolgokban engedelmeskedtél Istennek?
 • Hogyan tudod megvalósítani a gyermekeiddel való kapcsolatodban az Istennel való kapcsolatodat (amelyet a szeretet hajt és ami engedelmességhez vezet)?
 • Miért olyan fontos a bizalom egy szeretetkapcsolatban? 


*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.25.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása