Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Hogyan bánsz a neked szolgáló emberekkel?

2020. szeptember 22. 03:00 - gerbeaud

„Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!” (Lk 6,31).

A jellemed egyik legnagyobb próbája az, ahogy a téged szolgálni igyekező emberekkel bánsz. Legyen az egy pincérnő, egy pincér, egy hivatalnok, egy alkalmazott, egy titkárnő, a gyermeked vagy a feleséged, ahogyan bánsz azokkal, akik téged szolgálnak, sok mindent elárul rólad.

Valójában mióta részt veszek a Saddleback gyülekezet személyzetének felvételi döntéseiben, gyakran étterembe viszem az embereket, hogy lássam, hogyan viszonyulnak a pincérekhez. Aki durva és követelőző ezekben a helyzetekben, annak olyan jellemhibája van, amit nem akarok a csapatunk részeként.

Jézus azt mondja nekünk: „amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük” (Lk 6,31). Ez lehet a Bibliában a legegyszerűbb, ám legfontosabb próbája a jellemünknek.

A szociálpszihológus Eric Hoffer azt mondta egyszer, hogy ”a durvaság a gyenge ember erőfitogtatása”. Egyáltalán nem kell intelligencia ahhoz, hogy durvák legyünk.

A tisztelet e fontos jellemvonásának gyakorlására a legjobb hely az otthonunk. Több házasságot tönkretesz a durvaság, mint bármi más. Amikor házassági tanácsadó voltam, megdöbbentett, hogy hány házasságot temetnek maguk alá az egymást követő csípős megjegyzések.

Gyakran mi vagyunk a legtiszteletlenebbek azokkal az emberekkel szemben, akik a legfontosabbak a számunkra. Ismerek olyan embereket, akik úgy bánnak a családjukkal, ahogy soha nem bánnának idegennel.

Az előzékenység a kis dolgokban csupán a szeretet megnyilvánulása. Az emberek iránti tiszteletet mutatja az, ha az életünknek még a legkisebb területein is kedvesek vagyunk.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért vagyunk sokszor azokkal az emberekkel szemben a legtiszteletlenebbek, akik a legfontosabbak számunkra?
 • Mely helyzetekben a legnehezebb előzékenynek lenned?
 • Ha jellemedet az alapján ítélnék meg, ahogyan azokkal az emberekkel bánsz, akik szolgálnak neked, mit gondolsz, hogyan értékelnék?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.15.)

Szólj hozzá!

Lehet nem egyetértened kellemetlenkedés nélkül

2020. szeptember 21. 03:00 - Anika Enikő

„Mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett!” (Róm 14,12–13).

Sokan, beleértve a keresztényeket is, azt gondolják, hogy csupán azok felé kell tisztelettel lenni, akikkel egyetértenek. De semmi sem áll távolabb a valóságtól. Manapság számos olyan tevékenység létezik társadalmunkban, amelyektől én mint hívő ember irtózom, és amelyekkel egyértelműen nem értek egyet. Ám ennek ellenére tisztelettel vagyok az emberek iránt; még akkor is, ha tudom, hogy helytelen a viselkedésük.

Hogy miért?

Először is mert emlékszem, hogy a végén minden embernek el kell számolnia Isten előtt a saját hozzáállásával, cselekedeteivel és a viselkedésével. Egy napon Isten le fog számolni. Mindegyikünknek számot kell adnunk a viselkedésünkről.

Másodszor pedig, nem vagyok Isten. Azok az emberek, akikkel nem értek egyet, nem tartoznak felelősséggel nekem. Nem nekem, hanem Istennek kell majd számot adniuk. Nem az én feladatom rendőrt játszani, és az után járni, s rávenni azokat, akik nem hívők, hogy úgy cselekedjenek, mintha hívők lennének. Tulajdonképpen a Biblia is mondja, hogy az emberek nem tudnak Istennek tetszően cselekedni mindaddig, míg nincsenek kapcsolatban vele.

A Bibliában ezt találjuk: „Mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett!” (Róm 14,12–13). Nem ítélkezés megmondani az embereknek az igazat. Amikor valaki olyan dolgot tesz, amiről a Biblia azt mondja, hogy rossz, akkor az nem ítélkezés, ha megmondjuk az illetőnek, hogy amit tett, az rossz. Ez csupán az igazság elmondása. Az már viszont ítélkezés, ha vesszük az igazságot, fejbe vágjuk vele az illetőt, miközben azt érezzük, hogy erkölcsileg felsőbbrendűek vagyunk.

Lehet nem egyetérteni valakivel kellemetlenkedés nélkül. Az igazat megvallva, a legdurvább emberek közül néhányan, akikkel valaha találkoztam, túlbuzgó keresztények voltak, akik annyira elkötelezettjei voltak az igazságnak, hogy nem törődtek az emberekkel.

Lehet igazad egy bizonyos helyzettel kapcsolatban, ám ha az igazságot nem szeretettel adod át, akkor nem követed a Bibliában leírtakat. Válasszuk azt a fajta tiszteletet, amelyet Jézus szeretne tőlünk, még akkor is, ha nehéz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért nehéz tisztelni az embereket, ha nem értünk egyet velük?
 • Ha veszed azt a tényt, hogy Jézus meghalt azokért is, akikkel nem értesz egyet, akkor ez hogyan változtatja meg azt, ahogy kommunikálsz velük?
 • Van-e valaki, akitől bocsánatot kell kérned, mert kellemetlenül bántál vele? Milyen lépést tudnál ma tenni ebben az irányban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.14.)

Szólj hozzá!

Minden ember méltó arra, hogy tiszteljék

2020. szeptember 20. 03:00 - Anika Enikő

„Mutass megfelelő tiszteletet mindenki iránt!” (1Pt 2,17 NIV fordítás).

A tisztelet veszélyeztetett értékké vált az elmúlt évtizedekben.

A Biblia mégis világossá teszi, hogy a stabil családok és a stabil társadalmak a tisztelet köré épülnek. A Biblia azt parancsolja nekünk, hogy tiszteljük szüleinket, tiszteljük a polgári tekintélyt, és tiszteljük az egyház vezetőit. Pál levele az efezusiakhoz arra hívja a feleségeket, hogy tiszteljék a férjüket. Péter első levelében az áll, hogy a férjek tiszteljék a feleségeiket. Csakhogy tisztázzuk: Isten senkit nem hagy ki. A Biblia is arra int bennünket, hogy „mutass megfelelő tiszteletet mindenki iránt” (1Pt 2,17).

Meggyőződésektől és magatartástól függetlenül mindenki méltó a tiszteletre.

Miért?

1. Isten teremtett mindenkit. A 8. zsoltár 6. versében ez áll: „Te [Isten] csak önmagadnál tetted alacsonyabb rendűvé őket; dicsőséggel és becsülettel koronáztad őket” (GNT fordítás). Isten nem teremtett szemetet. Senki nem értéktelen. Az emberek hoznak rossz döntéseket, de azért Istennek még mindig értékesek. Isten még a földön élő legkevésbé szeretetreméltó embert is szereti.

2. Jézus mindenkiért meghalt. A Biblia ezt mondja: „Isten váltságdíjat fizetett érted, hogy megmentsen... Krisztus drága életerejével fizetett érted” (1Pt 1,18–19 TLB fordítás). Lehet, hogy te nem sok értéket tulajdonítasz bizonyos embereknek, ám Isten igen. Valójában azt mondja, hogy minden emberért, akivel találkozol, érdemes meghalni.

3. Ez azt mutatja, hogy ismered Istent. A Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet. Ha ismered Istent, akkor szeretettel fogod megtölteni az életed. A Biblia azt mondja: „Ha az ember nem szerető és kedves, az azt mutatja, hogy nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet” (1Jn 4,8 TLB fordítás). A szeretet mindig tisztelettel bánik az emberekkel.

4. Mindent visszakapsz, amit kiadsz. Az aratás törvénye ez. Ha szeretnéd, hogy tiszteljenek, akkor te is tisztelj másokat! A Biblia azt mondja: „Az ember aratás az életben teljesen attól fog függeni, hogy mit vet” (Gal 6,7 Phillips fordítás).

Az által, hogy megtanuljuk szeretni egymást, „lelkesen mutatjuk be egymás iránti tiszteletünket” (Róma 12,10 GNB fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mindenki, akivel ma találkozol méltó arra, hogy tiszteld. Hogyan változtatja meg a viselkedésedet ez az igazság?
 • Miért jelent problémát a számodra bizonyos embereket tisztelni?
 • Milyen módon töltheted be az életed szeretettel?

(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.13.)

Szólj hozzá!
Címkék: tisztelet

Isten tudja a történet végét

2020. szeptember 19. 03:00 - I. K.

„Milyen áldott élete van azoknak, akik helytállnak a próbák közepette! Hallottátok, hogy Jób miként maradt erős, és tudjátok, hogy Isten mindent jóra fordított a végén. Ez azért van, mert Istent érdekli, és törődik minden egyes részlettel” (Jak 5,11 The Message fordítás).

A nagy kérdés, amit most mindenki feltesz: Mikor lesz minden a régi?" 

De én azt kérdezem tőled: mit fogsz tenni akkor, hogyha az élet nem lesz többé a régi?

A válasz egyszerű. Nem veted a hitedet a kormányba, hogy mindent rendbe hoznak. Nem bízol a médiában vagy a hírességekben. Ehelyett Istenbe veted a hitedet.

Miért reménykedj Istenben?

Mert ő tudja a történet végét. Nekünk nem kell tudnunk, mert ő tudja. Ő tartja kezében a jövőt.

Jób története bemutatja ezt. Képzeld el, hogy milyen érzés volt, amikor Jób mindentől meg volt fosztva. Nem tudta a jövőt. Nem tudta, hogy Isten mindent helyreállít végül. De bízott Istenben.

Jakab azt mondja: „Milyen áldott élete van azoknak, akik helytállnak a próbák közepette! Hallottátok, hogy Jób miként maradt erős, és tudjátok, hogy Isten mindent jóra fordított a végén. Ez azért van, mert Istent érdekli, és törődik minden egyes részlettel” (Jak 5,11 The Message fordítás).

Isten a részleteken keresztül dolgozott Jób életében, mert törődött vele. Ugyanezt fogja tenni érted is. Nem számít, hogy mennyire rontottad el a történeted első fejezetében; bízz Istenben, hogy a részleteken keresztül dolgozik, és mindent jóra fordít a történeted második felében. Valójában Isten már tudja, hogy miként fog végződni a történeted.

Az igazság az, hogy ez az ő története, ő alkotott téged egyedinek és a története jelentős részének. Ezért bízhatsz abban, hogy ő azon munkálkodik, hogy gondodat viselje, és egy jó jövőt biztosítson a számodra.

Isten ismétlődően azt mondja a Szentírásban, hogy egy napon meg fog bennünket jutalmazni a hitünkért. Jakab levele ezt írja: „Boldogok, akik hűségesek maradtak a próbák alatt, mert amikor sikeresen kiállják a próbát, meg fogják kapni jutalmukat, amelyet Isten ígért azoknak, akik szeretik őt" (Jak 1,12 GNT fordítás).

Nem számít, hogy min mész most keresztül, Isten megígérte, hogy mindent jóra fordít. És ez ok a reményre, és ok, hogy hűségesen bízzunk benne.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan változhatnak a tetteid és a hozzáállásod, amikor tudod és hiszed, hogy Isten irányít, és tudja, hogyan végződik történeted?
 • Fontold meg válaszodat a következőre: Nem számít, hogy mennyire rontottad el az életed első fejezetében, bízhatsz abban, hogy Isten úgy hozza össze a dolgokat, hogy egy reményteljes jövőre várhatsz!
 • Hogyan tudsz bátorítani másokat, akik úgy gondolják, hogy az ő történetük véget ért a hibáik miatt, amit elkövettek?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.12.)

Szólj hozzá!

Isten arra használja a problémákat, hogy növekedjünk általuk

2020. szeptember 18. 03:00 - I. K.

„Ezek a kis problémák segítenek felkészülni az örökkévaló dicsőségre, amely minden problémánkat semmissé fogja tenni” (2Kor 4,17 CEV fordítás).

Isten mindent felhasznál – még a világjárványt is, amelyben jelenleg vagyunk –, hogy segítsen a jellemünk fejlődésében. Felhasználja a problémákat az éretté válásunkhoz. Jakab így ír erről: „Testvéreim, legyetek nagyon boldogok, amikor különböző módokon tesztelnek titeket! Tudjátok, hogy a hiteteknek az effajta tesztelése kitartást fog eredményezni. Tarts ki addig, amíg a tesztelés véget ér! Aztán érettekké és készekké váltok, és semmi másra nem lesz szükségetek" (Jak 1,2–4 GW fordítás).

Fáradtnak és kimerültnek érezheted magadat azért, ahogyan a COVID-19 befolyásolja az életedet és azok életét, akiket szeretsz. Ez az az időszak, amikor Istenre kell nézni, a hitedet belehelyezni, és bízni abban, hogy még mindig ő irányít.

Ő a remény Istene, és az ő reménye nem fog csalódást okozni. Idővel meglátod majd, hogy Isten fel tudja használni még ezt a világjárványt is úgy, hogy erősebbé tegyen, és hogy fejlessze a lelki izmaidat.

Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 28. versében erre tanít a Biblia: „Tudjuk, hogy Isten mindent fel tud használni arra, hogy javára forduljon azoknak, akik Istent szeretik és az ő elhívatásának élnek” (NLT fordítás).

Isten célja, hogy felkészítsen téged a földön az örökkévalóságra. Ez az élet felkészítés egy másikra. Most a bemelegítésnél tartunk! Bizonyára kevesebb, mint száz évet élsz a földön, de több billió éven át fogsz majd az örökkévalóságban – és az is még csak a kezdet lesz!

A ma problémái tesznek késszé az örökkévalóságra, amelyet most még csak el sem tudsz képzelni.

Pál második levele a korinthusiakhoz 4. fejezetének 17. versében ezt írja: „Ezek a kis problémák segítenek felkészülni az örökkévaló dicsőségre, amely minden problémánkat semmissé fogja tenni” (CEV fordítás).

A ma problémái súlyos tehernek tűnhetnek. De semminek fognak tűnni majd a mennyországban.

Tarts ki ebben a reménységben, amikor fáradtnak, túlterheltnek érzed magadat, vagy csak úgy egyszerűen feladnád! Isten a mennyben vele töltött örökkévalóságra készít fel.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan segít kitartóbbá válni az a tudat, hogy a problémáid az örökkévalóságra készítenek fel?
 • Hogyan segítettek a nehéz időszakok a lelki növekedésben neked vagy valaki másnak, akit ismersz?
 • Hogyan tapasztaltad meg, hogy a remény csak Istentől érkezik?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.11.)

Szólj hozzá!