Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Honnan kaphatsz erőt a folytatáshoz?

2023. december 01. 03:00 - Olajfa

"Letipornak, de újra felkelünk és folytatjuk tovább."  2Korinthus 4,9 (TLB fordítás)

Ha voltál már valaha versenyen, akkor hallottad, ahogy a nézők azt kiabálják: "Csak így tovább!", hogy motiválják a sportolókat. Ez azok számára is nagyszerű tanács, akik érzelmileg, szellemileg vagy lelkileg kimerülnek az élet maratoni futásában: Tarts ki!

A szentírás számos példát tartalmaz olyan emberekről, akik elszántan folytatták az ellenállással szemben is, köztük Jézus és Pál.

Jézusnak folyamatos ellenállással kellett szembenéznie. Vallási és politikai vezetők megfélemlítették őt. Megpróbálták megállítani a szolgálatát azzal, hogy azt mondták neki, Heródes király meg akarja öletni őt. Jézus azonban azt mondta nekik: "

Ő ezt mondta nekik: "Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem." (Lukács 13:32-33)

Semmi sem akadályozhatta meg Jézust abban, hogy véghez vigye a céljait - sem félelem, sem ellenállás, sem kritika. Rugalmas volt és meg volt benne a kitartás ahhoz, hogy folytassa a munkát.

Pál is szembesült olyan akadályokkal, amelyek könnyen lelssíthatták volna. A 2Korinthus 4:8-9-ben ezt mondta: "Minden oldalról nyomasztanak minket a bajok, de nem zúznak szét és nem törnek össze. Tanácstalanok vagyunk, mert nem tudjuk, miért történnek a dolgok úgy, ahogy történnek, de nem adjuk fel és nem hagyjuk abba. Üldöznek bennünket, de Isten soha nem hagy el. Letipornak, de újra felkelünk és folytatjuk tovább." (TLB fordítás)

Talán ismerősen hangzik ez, mert úgy érzed, hogy a bajok sok irányból érnek téged. Fáradt vagy és kimerültél és úgy érzed, nem fogsz célba érni.

Hogyan tudod folytatni?

Az erőt a folytatáshoz ugyanonnan kapod, ahonnan Jézus és Pál is kapta: Istentől.

"Végül is csak Isten erejéből tudunk kitartani, aki előbb megváltott minket, majd elhívott erre a szent munkára." (2Timóteus 1:8-9 MSG fordítás)

Isten nem várja el tőled, hogy a saját erődből töltsd be az elhivatásod és az ő akaratát. Először megment téged és utána erőt ad neked a mindennapi élethez. Mindent megad neked, amire szükséged van ahhoz, hogy folytasd és befejezd, amire elhívott.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Milyen félelem, ellenállás vagy kritika csábít arra, hogy visszahúzódj annak cselekvésétől, amire Isten elhívott?
 • Miben érzed, hogy "nyomasztanak minden oldalról" a problémáid?
 • Hová fordulnak az emberek Istenen kívül, hogy erőt merítsenek a nehézségek elviselésére? Miért csak Isten ereje elég ahhoz, hogy ezeken átsegítsen?

(*Daily Hope by Rick Warren 2023.11.24)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az úrvacsora hálához vezet

2023. november 30. 03:00 - csmsdvd

ocean.jpg

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?” (1Kor 10,16)

Amikor úrvacsorát veszünk, arra emlékezünk mit tett Jézus értünk a kereszten.

Ez nem egy üres szertartás, amit a keresztyének csak azért gyakorolnak, mert muszáj. Ehelyett Isten azt akarja, hogy azért vegyünk úrvacsorát, hogy segítsen emlékezni. Miért is kell emlékezzünk? Azért, hogy hálásak lehessünk. Csak azokért a dolgokért lehetsz hálás, amire emlékszel.

Az úrvacsorázás emellett egy olyan hálaadási szokás, ami segít emlékezni mit tett értünk Jézus a kereszten.

A Biblia azt mondja Pál első levelében a korintusiakhoz, a 11. fejezet 23-25 verseiben:„Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.””

Jézus azért adta a kenyeret és a bort, hogy az emlékezés egy-egy eszköze legyen. Amikor ezeket használjuk, akkor hálánkat fejezzük ki azért, amit Jézus tett értünk.

Az úrvacsorára használt másik szó az Eucharisztia. Ez egy görög szó, ami hálaadást jelent. Az úrvacsora a hálaadás mintaképe. Isten egyik kedvenc módja arra, hogy köszönetet mondjunk neki. Istennek sokféleképpen mutathatjuk ki a hálánkat, hálaadó énekeken keresztül, hálaadó áldozatokon keresztül, vagy az úrvacsorán keresztül.

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?” (1Kor 10,16)

Amikor az úrvacsorai kehelyből iszunk és a kenyeret esszük, akkor azt mondjuk Istennek: „Atyám, köszönjük, hogy elküldted Fiadat, hogy egy tökéletes életet éljen és meghaljon a mi bűneink miatt, hogy bűnbocsánatot kaphassunk.”

Amikor emlékezetjük magunkat arra, milyen nagy árat fizetett Jézus azért, hogy megmentsen, az egyetlen ésszerű válasz a hála.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Amikor úrvacsorázol, általában a hála szellemében teszed ezt? Miért vagy miért nem?
 • Mit gondolsz, miért akarja Jézus, hogy más keresztényekkel együtt úrvacsorázzunk, és ne egyedül?
 • Milyen más módokon gyakorolhatod a hálát Isten családjában élő emberekkel?

Bíztál-e Isten üdvösség ígéretében?

Ha még soha nem adtad át az életedet Jézusnak, akkor imádkozhatod ezt az egyszerű imát még ma:

Drága Jézusom!
Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsájtod, megismerem életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.
Megvallom bűneimet, és kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy te vagy Isten, az én Megváltóm, és azt akarom, hogy életem Ura légy. Ma életem minden részét átadom neked. Követni akarlak téged, és azt akarom tenni, amit te mondasz nekem.
Jézus, hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amely lehetővé teszi számomra, hogy kapcsolatom legyen veled, és egy nap csatlakozzam hozzád a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg ezt. És köszönöm neked, hogy nem kell kiérdemelnem, vagy megdolgoznom az üdvösségemért, mert tudom, hogy ez lehetetlen. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Neked ajánlom az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg engem, és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

(Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.)

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.23.)

Szólj hozzá!

Az első valódi hálaadás!

2023. november 29. 03:00 - Lencsés Tamás

„Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek, az Úrnak, és adj önkéntes áldozatot aszerint, ahogyan megáldott téged Istened, az Úr.

(5Móz 16,10 )

Az összejövetel, amelyet a legtöbb amerikai az első hálaadásként tart számon, 400 évvel ezelőtt történt.

Azonban 3000 évvel azelőtt Isten azt mondta Izrael népének, hogy hozzanak létre egy hálaadó ünnepet, a Hetek ünnepét. Isten jóságát kellett ünnepelniük, és hálájukat úgy kellett kifejezniük, hogy évente egy különleges hálaáldozatot hoztak neki.

Mózes 5. könyvének 16. fejezetében található 10. versben ez áll: „Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek, az Úrnak, és adj önkéntes áldozatot aszerint, ahogyan megáldott téged Istened, az Úr... Tegyétek ezt az egyetlen imahelyen” (GNT fordítás).

Ezen az eredeti hálaadó napon az izraelitáknak hálaadó ajándékot kellett hozniuk a hálaadás helyére, a templomokba, ahol imádkoztak. Ezt a hálaadó felajánlást Isten népe évezredek óta gyakorolja, és a Szentírás is sokszor említi.

Isten ezt mondja a Zsoltárok könyvének 50. fejezetében található 23.versben: „Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.”

A Biblia sokszor elmondja nekünk, hogy milyen áldozatot kell adnunk: A jövedelmünk első részét kell Istennek adnunk, nem pedig a maradékot. Pénzügyeinkben Istent kell az első helyre tennünk.

Bármikor, amikor felajánlást adunk Istennek, az háromféle hálát képvisel: múltat, jelent és jövőt. Felajánlásod hálát mutat Isten múltbeli és mai áldásaiért. Valamint hitet abban, hogy Isten áldása a jövőben is folytatódik. Isten mindig honorálja a hitet áldásával.

A Bibliában több ígéret kapcsolódik a hűséges adakozáshoz és a nagylelkűséghez, mint bármely más témához. Hogy miért? Mert Isten azt akarja, hogy gyermekei olyanok legyenek, mint Ő. Ő pedig egy nagylelkű Isten!

Jézus azt mondja Lukács evangéliumának 6. fejezetében található 38. versben: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.”

Ahogyan tudtál bízni Jézusban, hogy megbocsátja bűneidet és megmenti a lelkedet, ugyanúgy bízhatsz Istenben, hogy megtartja ígéretét, hogy gondoskodik rólad. A hálaadó áldozatod azt mutatja Istennek, hogy mindenben és mindenkor bízol benne.

 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Ha Istent tennéd első helyre a pénzügyeidben, mi változna meg az adakozás, a megtakarítás és a költekezés terén?
 • Ha egyszer már bíztál Istenben, hogy megmentett a bűneidtől, hogyan könnyíti meg ez azt, hogy minden másban is bízzál benne?
 • Idén hálaadáskor hogyan mutathatod ki Istennek a háládat az adakozásoddal?

 

 (*Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.22.)

  

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan összpontosíts a fontosakra és ne a sürgősekre?

2023. november 28. 03:00 - gerbeaud

"Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; (...) kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak." (Pál levele az efezusiakhoz 5,15-16)

Gyakran úgy tűnik, mintha a rendelkezésedre álló évi 365 nap nem lenne elég arra, hogy mindent megtegyél. Sokszor érezheted azt, hogy nincs elég idő egy nap alatt elvégezni mindazt, amit szükségesnek gondolsz.

De álljon itt egy jó hír: Isten nem is várja el, hogy elvégezz mindent! Isten pont elegendő időt adott arra, hogy megtedd azokat, amiket ő szeretne, hogy elvégezz - azokat, amiket Ő tervezett el számodra és célul adott neked.

Ezért nagyon fontos, hogy célokat tűzz ki magad elé! A célok segítenek téged abban, hogy a saját életedre tudj összpontosítani. Pál ezt eképpen írja le: "Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág" (Pál első levele a korinthusiakhoz 9,26).

Pál tudta mi élete célja, és minden tervével és céljával erre összpontosított. A "Trivial Pursuit" [egy Amerikában népszerű társasjáték] nemcsak egy játék, hanem a kultúránk lenyomata. A legtöbb dolog, ami ma a világban történik, nem fog számítani egy hét múlva - még kevésbé az örökkévalóságban.

Sok ember nem tud különbséget tenni a "fontos" és a "sürgős" között. Ami sürgősnek tűnik, az leggyakrabban nem a legfontosabb. Elhanyagoljuk a családdal, az Istennel és a barátokkal töltött időt a sürgős dolgok miatt, pedig ezek, ritkán számítanak hosszútávon.

Célok azért vannak, hogy összpontosítani tudj, és olyan életet teremts magadnak, ahol a fontosat részesíted előnyben a sürgős helyett. A célok megmutatják hova kell az energiádat összpontosítani és segítenek egyensúlyban tartani tevékenységeidet és egészséges életet élni.

Például, ha azt tűzted ki célul, hogy életed valamelyik területén egészségesebbé válj az idén, akkor ez a döntés erre a feladatra segíti összpontosítani az energiáidat. Tehát, ahányszor megkísért, hogy valami "szemetet" egyél vagy kihagyj egy testedzést egy kis lazulás kedvéért, a célkitűzés segít a helyes úton maradni. Emlékeztet arra, hogy mi a fontos számodra.

A Biblia azt mondja, "Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; (...) kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak" (Pál levele az efezusiakhoz 5,15-16).

Hozd ki a legtöbbet életedből azzal, hogy célokat tűzöl magad elé! Ne vesztegess el további éveket a sürgősekre, a fontosak helyett!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen sürgős, de lényegtelen dolgok töltötték meg mostanában életedet?
 • Milyen változtatásokat tudsz tenni, hogy maximalizáld a fontosat és minimalizáld a sürgőset
 • Miért fontos, hogy konkrét célokat tűzz ki magad elé? Milyen módon kell konkrétnak lenniük?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.21.)

Szólj hozzá!

Az ilyen célokat megáldja Isten

2023. november 27. 03:00 - Erika1832


evtervezes_jpg-5-1024x576.png

„Nem futok cél nélkül. Úgy küzdök, mint egy ökölvívó, aki nem csak a levegőt bokszolja” (1Kor. 9,26. NCV fordítás)

 Célok nélkül nem várhatod el, hogy az idei éved valamiben is más legyen, mint a tavalyi. Célok nélkül lényegében életedben minden ugyanolyan marad.

A hosszú távú célkitűzések segítenek, hogy a szándékaink szerint haladjunk előre életünkben, és megóvnak minket attól, hogy a rövid távon megjelenő hátráltatások és kudarcok elbátortalanítsanak.

Mindannyiunkat érnek kudarcok. Minden nap szembesülsz velük, de nem fognak feltartani, ha arra összpontosítasz, amit el akarsz érni. A Biblia azt mondja Pál apostol Korinthusiakhoz írt első levelének 9. fejezetében, a 26. versben: "Nem futok cél nélkül. Úgy küzdök, mint egy ökölvívó, aki nem csak a levegőt bokszolja " (NCV fordítás)

Ugye nem akarod a következő évet a levegő ütögetésével tölteni.

De pusztán csak célok kitűzése még nem a megoldás. Isten nem méltányol mindenféle célt!

Isten az ilyen fajta acélokat áldja meg:

 • Célok, amelyek kifejezésre juttatják Isten tiszteletét: A Biblia azt mondja az Korinthusi levél 10,31-ben: "Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!". Ha megvan a megfelelő motivációd, Isten dicsőségére bármit megtehetsz.

 • Célok, amelyeket a szeretet motivál: Istent sokkal jobban érdekli, hogy miért teszel valamit, mint az, amit valójában cselekszel. A Biblia azt mondja az első Korinthusi levél 16,14-ben: "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!"

 • Célok, amelyek betöltik Isten valamelyik célját, ami a te életeddel kapcsolatos: Isten öt dologra teremtett téged a Földre: imádd őt, légy része családjának, válj hasonlóvá Krisztushoz, szolgáld őt, és oszd meg élet-üzenetedet másokkal. Ha a céljaid segítenek betölteni ezek valamelyikét, akkor Isten meg fogja áldani őket.

 • Hittel kitűzött célok: A céljaidnak elég nagyoknak kell lenniük ahhoz, hogy elérésükhöz Isten segítségére legyen szükséged. A Biblia azt mondja: „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt” (Zsidók 11,6)

 • Isten erejével megvalósított célok: Vannak olyan célok, amiket Isten hatalma nélkül úgysem nem tudsz elérni. Magadtól nem leszel egészséges. A saját erődre támaszkodva nem tudsz javítani a házasságodon. Életed igazán fontos céljait, csak Isten erejével tudod elérni, és nem a sajátoddal.

Vizsgáld meg, hogy milyen célokat tűztél ki a jövőre nézve! Olyan célok ezek, amiket Isten megáld?

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Milyen célokat tűztél ki magad elé idén?
 • Ezek olyan célok, melyeket Isten megáld? Miért igen vagy miért nem?
 • Miben szeretnél más lenni - spirituálisan, fizikailag, érzelmileg vagy egyéb más területen - egy év múlva?

*(Daily Hope by Rick Warren (2023.11.20.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása