Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Istennek még mindig van egy álma számodra

2022. május 02. 03:00 - Lencsés Tamás

„Mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miéinkért, hanem az egész világ bűneiért is.” (1Jn 2,2)

A saját bűnöd miatt talán a helyzetedet kétségbeejtőnek látod, viszont ez nem jelenti azt, hogy Istennek már nincs álma az éltedre vonatkozóan. Miért?

Mert Jézus már minden bűnödért megfizetett.

Már azelőtt kifizette a bűneid árát, mielőtt tudtad volna, hogy Istennek van egy álma az életeddel kapcsolatban. A Biblia ezt mondja Jézusról: mert Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miéinkért, hanem az egész világ bűneiért is. (1Jn 2,2).

Amikor Jézus meghalt a kereszten, minden bűnödért fizetett – a múltban, a jelenben és a jövőben elkövetett bűneidért is. Ha nem hiszed, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, minden bűnödért megfizetett, akkor azt mondod, hogy Jézus áldozata nem volt elég. Jézus  kereszthalála miatt minden bűnt és rosszat, amit valaha tettél, Isten eltörölt, megbocsátott, megtisztított és elfelejtett. Ha ezt megérted, akkor szabadon élhetsz, és követheted Isten életeddel kapcsolatos álmát.

Mert Isten jósága nem a te teljesítményeden alapul.

Isten jósága veled szemben nem azon alapul, hogy megérdemled-e azt, hanem azon, hogy Ő egy jó Isten.

„Nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket.” (Tit 3,5). Ezt hívják kegyelemnek! Ez minden, amire szükséged van ahhoz, hogy elfogadd azokat a jó dolgokat, amelyeket Isten tenni akar az életedben.

Mert Isten az elhívását és az ajándékait feltétel nélkül adja.

Istennek minden ember életére vonatkozóan van egy elhívása, egy álma és egy célja. Ajándékokat adott neked, hogy beteljesítsd ezt az elhívást, és ezeket feltétel nélkül adta. Ha meg kellene dolgoznod értük, akkor nem neveznénk őket ajándékoknak.

Isten álma az életedre vonatkozóan még mindig teljes erővel él. Nem számít, hogy évek óta dolgozol azt beteljesíteni, vagy csak most kezded el egy kicsit később az életedben.

Soha nem késő Isten életedre vonatkozó álmát megtudnod.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Isten kegyelme nem a te jóságodon, hanem az Ő jóságán alapul. Mit árul el ez Isten jelleméről?
 • Miből tudod megmondani, hogy valaki Isten kegyelmében él?
 • Hogyan mutathatod meg Istennek, hogy készen állsz arra, hogy megkapd az életedre vonatkozó álmát?

Szeretnéd elfogadni Isten bocsánatát és új életet kezdeni Krisztussal?

Isten megígérte, hogy azok számára, akik hisznek Jézusban, nincs kárhoztató ítélet. Ő elküldte Jézust, hogy megmentsen téged a bűneidtől. Ő a kereszthalála által megfizetett minden bűnért és rosszért, amit valaha is tettél vagy tenni fogsz. Azzal pedig, hogy Ő feláldozta magát a bűneidért, és átadta neked az ő megigazultságát, Jézus lehetővé tette, hogy kapcsolatod legyen Istennel, az Atyával.

És a jó hírnek ezzel még nincs vége! Isten feltámasztotta Jézust a halálból, bizonyítva ezzel azt, hogy neki hatalma van a bűn és a halál felett is. Ez pedig lehetővé teszi számodra, hogy vele töltsd az örökkévalóságot a mennyben.

Ha készen állsz arra, hogy átadd az életedet Jézus Krisztusnak, kezdd azzal, hogy elmondod ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok. Arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy Ő meghalt a bűneimért, és hogy Te feltámasztottad Őt az életre. Szeretnék benne bízni mint Megváltómban, és mint Urat követni Őt ettől a naptól kezdve. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében, Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.04.25.)

 

Szólj hozzá!

Hol ismered meg az életed küldetését?

2022. március 11. 03:00 - Anita.B

nevtelen.jpg

„A legfontosabb dolog, hogy teljesítsem a küldetésemet, a munkát, amit az Úr Jézus adott nekem — hogy elmondjam az embereknek a Jó Hírt Isten kegyelméről.” (ApCsel 20,24 NCV)

Istennek jelentős célja van az életedre nézve. Ezt hívják az életed küldetésének, és ennek betöltése életed elsődleges célja kell, hogy legyen.

Nem azért helyeztek a földre, hogy pusztán fogyasztó légy, pazarold az idődet, és egy lélektelen életet élj. Isten valami egyedi tennivalót szán neked. Nem akarja, hogy fogyasztó légy; azt akarja, hogy közreműködj. Azt akarja, hogy változtass.

Mi az életcélod? A Biblia azt mondja: „A legfontosabb dolog, hogy teljesítsem a küldetésemet, a munkát, amit az Úr Jézus adott nekem — hogy elmondjam az embereknek a Jó Hírt Isten kegyelméről.” (ApCsel 20,24 NCV)

Isten küldetése számodra, hogy elmondd „az embereknek a Jó Hírt Isten kegyelméről.” És a legjobb hely arra, hogy megtanuld, hogyan tedd ezt, a gyülekezeti családodban van.

Valószínűleg nem fogod megtanulni, hogyan töltsd be az életed küldetését egy vállalkozásban, egy iskolában vagy a környéken. De a lelkipásztorod és a gyülekezeti családod feladata az, hogy segítsenek megtenni azt, amire Isten rendelt téged a földön.

Amikor a mennybe kerülsz, Isten nem a felekezetedről fog kérdezni. Valószínűbb, hogy megkérdezi: „Mihez kezdtél azzal, amit adtam neked? Arra használtad, hogy másokat szolgálj? Elmentél a világ minden tájára és hirdetted a Jó Hírt mindenkinek?” (Márk 16,15 NCV)

Istennek van számodra egy szolgálata a gyülekezetben és egy beteljesítendő feladata a világban. Fel akarja használni a gyülekezeti családodat, hogy felkészítsen téged a globális missziójához. Amikor egy gyülekezeti családhoz tartozol, akkor ők segítenek neked beteljesíteni Isten életedre vonatkozó célját.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen módon hirdeted az embereknek a Jó Hírt Isten kegyelméről?
 • Milyen szolgálatban veszel részt a gyülekezetben? Mi vonzott téged erre a szolgálatra?
 • Hogyan segített a gyülekezeti családod megvalósítani Isten életedre vonatkozó küldetését?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.03.04.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten küldetésre teremtett

2022. január 29. 03:00 - gabormel

az-ut-a-kereszt-002-300x300.jpg

„Isten alkotott minket olyanná, amilyenek vagyunk. Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett minket, amelyeket Isten előre eltervezett, hogy azok szerint éljük le életünket.” (Ef 2,10 NCV)

Nem azért kerültél a földre, hogy magadnak élj.

Nagyobb célra lettél teremtve, mint egyszerűen csak arra, hogy pénzt keress, nyugdíjba vonulj és meghalj. Egy küldetésre teremtettél, és ez a küldetés ad értelmet az életednek.

A Biblia azt mondja: „Isten alkotott minket olyanná, amilyenek vagyunk. Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett minket, amelyeket Isten előre eltervezett, hogy azok szerint éljük le életünket.” (Ef 2,10 NCV)

Más szóval kivételes vagy. Az egész világon – a múltban, a jelenben és a jövőben – nincs olyan még egy, mint te. Isten olyan egyedivé teremtett, hogy bizonyos dolgokat csak te tudsz elvégezni a világon. Ezek a dolgok adják az életed küldetését.

Amíg nem ismered fel az életed küldetését, addig csak létezel. Az életed jónak tűnhet, de nem fogod megtapasztalni azt a beteljesülést, amit akkor tapasztalnál meg, ha Isten szándékait valósítanád meg az életedben.

Jézus ezt mondja Márk evangéliuma 8. fejezetének 35. versében: „Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy megmentsd az életedet, elveszíted. Csak azok fogják valaha is megtudni, mit jelent igazán élni, akik elveszítik életüket értem és az evangéliumért.” (TLB)

Isten lehetőséget ad arra, hogy az életedet az ő küldetése köré építsd. Ez csak úgy valósulhat meg, ha egy szilárd alappal kezdesz: Jézus Krisztussal. „És senki sem tud más igazi alapot rakni, mint azt, amivel már rendelkezünk – Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11 TLB)

Dönthetsz úgy, hogy Jézusra építed az életed, az egyetlen tartós alapra. Vagy dönthetsz úgy, hogy olyan hiábavaló dolgokra pazarlod az életed, amelyekkel végül kudarcot vallasz.

Annyi bizonyos, hogy egy nap Isten elé állsz, és ő megkérdezi tőled: „Teljesítetted a küldetést, amit adtam neked ezen a földön?” Azon a napon majd világossá válik, hogy az életedet azzal töltötted, hogy Isten neked szánt küldetését teljesítetted, vagy csak a kevésbé fontos dolgok hajszolását választottad.

Soha nem késő elkezdeni azt az életet élni, amit Isten tervezett neked. Kezdd el ma Jézusra építeni az alapjaidat, és kezdd el követni Isten életedre vonatkozó küldetését!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan láttál már másokat önmagukért élni, ahelyett, hogy Isten céljáért élnének? Hogyan tetted ezt te is?
 • Mit gondolsz, miért tarthat az embereknek olyan sokáig, hogy felfedezzék Isten célját az életükkel kapcsolatban?
 • Mit gondolsz, mi Isten egyedi célja a te életeddel?

Te már bízol Isten ígéretében, hogy Jézus Krisztus által üdvözülhetsz?

Ha készen állsz arra, hogy Jézusnak szenteld az életed, akkor mondd el a következő imát:

„Drága Jézusom! Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit tettem, te megbocsátasz, megismerem életem célját, és egy nap befogadsz majd örök mennyei otthonodba.

Megvallom a bűneimet, és befogadlak mint Uramat és Megváltómat az életembe. Megígérted, hogy ha megvallom a bűneimet és bízom benned, akkor megmenekülök. Bízom abban, amit mondasz, hogy az üdvösség hit által, kegyelmedből van, és nem az által, amit én teszek. A mai napon életem minden részét a te irányításod alá helyezem.

Hálás vagyok feltétel nélküli szeretetedért. Életem hátralévő részét arra akarom fordítani, hogy téged szeresselek és szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Rád bízom az életem, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.22.)

Szólj hozzá!

Te vagy Isten szeretetének középpontja

2021. december 11. 03:00 - gabormel

gods_love.jpg

„Jóval azelőtt, hogy lerakta volna a föld alapjait, (Isten) ránk gondolt, és szeretete középpontjaként döntött rólunk.” (Ef 1,4 The Message)

Tudtad, hogy amikor Isten rád néz, egyszerűen csak azért szeret, mert ő teremtett téged?

Amikor a három gyermekem még kicsi volt, este leültem az ágyuk mellé, és csak néztem, ahogy alszanak. Néztem, ahogy a mellkasuk emelkedik és süllyed. Mivel az édesapjuk voltam, nagy örömmel néztem, ahogy békésen alszanak. 

Mennyei Atyád is így érez irántad.

A Bibliában ez áll: „Jóval azelőtt, hogy lerakta volna a föld alapjait, (Isten) ránk gondolt, és szeretete középpontjaként döntött rólunk.” (Ef 1,4 The Message)

Mielőtt Isten megteremtette a világot, rád gondolt. Sőt a Biblia azt mondja, az egész univerzum egyszerűen azért jött létre, hogy Isten megteremthesse az emberi fajt, és szerethessen minket. Szeretetének középpontjában mi állunk minden más teremtménnyel szemben.

Azért teremtett meg Isten, hogy szerethessen.

Ha hagyod, hogy ez az alapvető igazság a lelked mélyéig hatoljon, soha többé nem lesz problémád a bizonytalansággal vagy az alacsony önértékeléssel. Mert amikor rájössz, hogy Isten azért teremtett, hogy szeressen, nem fogsz többé küzdeni a bizonytalanság érzésével.

Hóseás próféta könyve 6. fejezetének 6. versében Isten ezt mondja: „Nem az áldozataidat akarom – hanem a szeretetedet; nem az égőáldozataidat – hanem azt akarom, hogy ismerj engem” (TLB) A legfontosabb dolog, amit tudhatsz, hogy Isten azért teremtett, hogy szeressen. És a legfontosabb dolog, amit tehetsz, hogy megismered, és viszont szereted őt. Ez az első számú célod az életben.

Tragikus, hogy a legtöbb ember úgy éli le az egész életét, hogy nem tudják, mi az életük célja. Mindenféle más dolgot tudnak – tőzsdei jegyzéseket, sporteredményeket, hogy ki van a kedvenc magazinjuk címlapján –, de nem ismerik Istent.

Lehet, hogy tudsz Istenről, de őt személyesen is ismered? A barátja vagy? Szeretet kapcsolatban állsz vele? Ha nem, én arra biztatlak, hogy ezen még ma változtass.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Meglep, hogy Isten mennyire szeret téged? Isten hogyan mutatja ki az irántad való szeretetét?
 • Hogyan adhatsz Istennek többet a szeretetedből?
 • Mit kell tenned, hogy erősebb barátságot alakíthass ki Istennel?

Isten az ő családjába akar fogadni téged

Isten azért teremtett, hogy szeressen téged, és ezt leginkább a kereszt bizonyítja. Jézus halálával és feltámadásával Isten lehetővé tette számodra, hogy örökre az ő családja részévé válj. Nem számít, hogy mit tettél, vagy honnan jössz, Isten örökkévaló családjában helyed van, amely már készen van, és rád vár. A meghívás érvényes, az ajtó előtted tárva nyitva áll. Csak higgy, és fogadd el!

Készen állsz? Akkor mondd el a következő imát: „Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni az életemről neked. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját terveim szerint éltem, nem a tieid szerint. Azt akarom, hogy ez mostantól kezdve megváltozzon. El akarom hagyni a bűneimet, és feléd akarok fordulni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon mindazért, amit valaha rosszul tettem, hogy nekem ne kelljen kifizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a megbocsátásodat. Tudom, hogy csak a kegyelmed menthet meg engem, Uram. Soha nem lehetnék elég jó ahhoz, hogy tökéletes helyre kerüljek.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy minden bűnömet magadra vállaltad. Elfogadhatóvá tettél a menny számára, és most alázatosan kérlek, ments meg engem. Hiszek benned, Jézus, és hiszem, hogy be fogod tartani az ígéretedet, hogy azonnal, bizonyosan, teljesen és örökre megmentesz. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.12.04.)

Szólj hozzá!

Istentől kapott ajándékaid másokért vannak

2021. november 12. 03:00 - Lencsés Tamás

„Isten közületek mindenkinek egy-egy ajándékot adott az ő sokféle szellemi ajándékai közül. Jól használjátok őket arra, hogy egymást szolgáljátok!” (1Pt 4,10 NLT)

Amikor mindannyian arra használjuk képességeinket, hogy segítsük egymást, Isten megdicsőül. A Biblia azt mondja: „Isten közületek mindenkinek egy-egy ajándékot adott az ő sokféle szellemi ajándékai közül. Jól használjátok őket arra, hogy egymást szolgáljátok!” (1Pt 4,10 NLT)

Isten arra teremtett téged, hogy ehhez te is hozzájárulj. Nem azért adta neked a tehetségedet és a képességeidet, hogy saját magadnak kedvezz, hanem hogy ezzel másokat szolgálj. Mások jó képességei viszont a te hasznodra vannak.

Annyira hálás vagyok azokért az emberekért, akik olyan területen tehetségesek, ahol én nem. Például hálás vagyok a könyvelőkért, mert én csapnivalóan tudok könyvelni. És hálás vagyok azokért az emberekért is, akik meg tudnak javítani dolgokat. Én például képtelen lennék megjavítani egy karburátort, ha erre lenne szükség. Azt sem tudnám, hol van.

Mindenki más területen tehetséges.

Az én egyik képességem, amit Istentől kaptam az, hogy Isten Igéjét mások számára érthetővé teszem. Amikor ezt a képességemet használom, akkor az a te áldásodra lesz.

És itt jön a lényeg: neked is megvannak a saját képességeid. Hogyan használod ezeket, hogy mások számára áldás legyen? Vagy ha még nem használod, akkor mikor fogod elkezdeni?

Ha nem használod az Istentől kapott tehetséged, akkor tulajdonképpen a többi embert hagyod cserben. Ellenben, amikor a tehetségedet és a képességeidet mások szolgálatára használod, ők áldásban részesülnek, és ezáltal Isten megdicsőül.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Milyen ajándékokat adott neked Isten?
 • Hogyan használod ezeket mások szolgálatára? Mit gondolsz, hogyan szeretné Isten, hogy mások javára használd ezeket?
 • Kiktől tudsz elfogadni segítséget az életben, hogy ők is használhassák ajándékaikat Isten dicsőségére?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.11.05.)

(NLT: Az angol New Living Translation bibliafordítás rövidítése.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása