Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten azt akarja, hogy cselekedj, ne csak hallgasd

2022. március 03. 03:00 - Lencsés Tamás

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói becsapva magatokat!” (Jak 1,22 ESV)

Isten azt akarja, hogy arra koncentrálj és úgy cselekedj, ahogy ő mondja, és ne csak hallgasd, amit ő mond. Arra kér, hogy Jézus aktív követője légy, ne csak passzív hallgatója.

A Biblia ezt mondja: Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói becsapva magatokat!” (Jak 1,22 ESV)

Az igazság az, hogy évtizedekig hallgathatsz prédikációkat és tanulmányozhatod a Bibliát. De ha soha nem az alapján cselekszel, amit hallottál és tanultál, akkor becsapod magad, és nem válsz igazán Krisztushoz hasonlóvá.

D.L. Moody, a késő 19. század befolyásos evangélistája és keresztény nevelője, egyszer azt mondta: „A Biblia nem azért adatott, hogy növelje tudásunkat, hanem hogy megváltoztassa életünket.” Ez egy kézikönyv az élethez.

A Biblia azt mondja: „Minden írás Isten ihletése által adatott, és hasznos a tanításra, a rendreutasításra, a megjobbításra, az igazságban való útmutatásra, hogy az Isten embere kész legyen.” (2Tim 3,16–17 NKJV)

Ez a vers négy dologra mutat rá Isten Igéjével kapcsolatban. Megmutatja az utat, amelyen járni kell: ez a tanítás. Megmutatja, hol tértél le az útról: ez a rendreutasítás. Megmutatja, hogyan térhetsz vissza az ösvényre: ez a megjobbítás. Valamint megmutatja, hogyan maradj ezen az úton: ez az igazságban való útmutatás. Isten Igéje gyakorlatias, a valós világhoz kapcsolódó igazság.

A probléma az, hogy a többségünk sokkal többet ismer meg elméletben, mint amennyit átültetünk a gyakorlatba. Azt mondod, hogy te hiszel a megbocsátásban, de megbocsátasz-e valójában azoknak, akik megbántottak? Azt mondod, hogy hiszel, az Isten válaszára történő várakozásban, de a valóságban is türelmes vagy? Isten nem azt akarja, hogy csak jegyzetelj és azt mondd, hogy hiszel az Igéjében. Azt akarja, hogy az Igéjének igazi cselekvője légy.

Jézus azt mondta Máté evangéliuma 28. fejezetének a 20. versében: „Tanítsátok meg nekik, hogy megtegyenek mindent, amit én parancsoltam nektek!” (GW ). Nem azt mondta: ”Tanítsátok meg nekik, hogy tudjanak mindent, amit parancsoltam nektek!” vagy „Tanítsátok meg nekik, hogy gondolkodjanak mindarról, amit parancsoltam nektek!” Azt mondta: „Tanítsátok meg őket cselekedni!”

Ne csapd be magad azzal, hogy azt gondolod, hogy Isten Igéjének meghallgatása egyben azt is jelenti, hogy Isten Igéjét ténylegesen alkalmazod. Készíts tervet arra, hogy teszel valamit azért, amit hallasz, hogy azzá a személyiséggé nőhess, akinek Isten teremtett téged.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Mi az a dolog, amit még nem tettél meg, de tudod, hogy Isten azt akarja, hogy megtedd?
  • Mit gondolsz, hogyan reagálna a világ, ha az egyház valóban megtenné azt, amit Jézus parancsolt?
  • Írj le egy alkalmat, amikor talán összekeverted az Istenről való tanulást azzal, hogy valójában közelebb kerülj Istenhez.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.24.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan fogadd be életedbe Isten igéjét?

2020. április 20. 03:00 - FodorImi

20200420.jpg

„Ezért távolítsatok el minden erkölcsi szennyet és minden gonoszságot, ami annyira elterjedt, és szelíden fogadjátok be a belétek plántált Igét, amely képes megmenteni titeket” (Jak 1,21 NIV fordítás).

Amerikában mindenhol találhatsz Bibliát, a sarki fűszerestől a hotel szobákig mindenféle formában, méretben, stílusban és fordításban. Részleteket hallhatsz belőle a rádióban, TV-ben, olvashatsz a könyvekben, újságokban. Ott van mindenhol, mégis sok ember életéből hiányzik a Biblia áldása.

Miért? Mert a Biblia áldása nem automatikus. Jakab levele 1. fejezetének a 21. verse azt mondja, ahhoz, hogy a Biblia által áldott lehess, be kell fogadnod a beléd plántált Igét. Ebben a versben a „befogadni” szó egy görög vendéglátós szakkifejezés, melynek a jelentése: „szívesen látott, tárt karokkal várt vendég fogadása, üdvözlése”. Ha tehát azt akarod, hogy Isten Igéje által áldott legyél, akkor először üdvözölnöd kell, be kell fogadnod az Igét az életedbe.

Jakab apostol azt mondja, hogy Isten igéjét négy különleges hozzáállással kell befogadnod.

Először is, légy figyelmes. „Mindenki legyen gyors a hallásra, késedelmes a beszédre” (Jak 1,19 NIV fordítás). Isten két fület és egy szájat adott, kétszer annyit kellene hallgatnunk, mint beszélnünk. Ha gyors vagy a hallásra és késedelmes a szólásra, akkor ez a hozzáállás felkészít Isten Igéjének befogadására.

Másodszor légy nyugodt, csendesedj le! Jakab levele 1. fejezetének a 19. verse így folytatódik: „és késedelmes a haragra” (NIV fordítás). Amikor dühös vagy, nem hallasz meg mindent. A nyugodt viselkedés megnöveli az érzékelő képességet. Amikor Bibliát készülsz hallgatni – akár templomban, imaházban, akár otthoni csendességedben –, szánj időt arra, hogy felkészítsd magad, és lecsendesítsd a szíved. Így képes leszel meghallani, amikor Isten szól hozzád.

Harmadszor, légy tiszta! Jakab azt mondja: „távolítsatok el minden erkölcsi szennyet és minden gonoszságot, ami annyira elterjedt” (Jak 1,21 NIV). Az itt használt „szenny” görög szó jelentése „fülzsír”. Amikor bűn van az életedben, az megakadályozza, hogy meghalld Isten Igéjét.

Hogyan tudod eltávolítani a szennyet? Bűnvallással. „Ha megvalljuk bűneinket, ő hű, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden igazságtalanságtól” (1Jn 1,9 KJV fordítás).

Negyedszer, légy engedelmes. Jakab azt mondja, hogy szelíden kell fogadnunk a belénk plántált igét. Légy tanítható, és add át magad Istennek! Ha a „én már mindent tudok” hozzáállással kezdesz a Bibliához, akkor az Ige nem tud eljutni hozzád. Gyere a Bibliához a változásra engedelmesen!

Kész vagy befogadni Isten Igéjének áldását az életedbe? Gyere figyelmes, nyugodt, tiszta és engedelmes hozzáállással! Ez készít fel téged Isten Igéjének és a benne ígért áldások befogadására.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Mikor tapasztaltad meg Isten Igéjének áldását az életedben? Milyen hozzáállásod, viselkedésed volt, ami lehetővé tette, hogy megkapd ezeket az áldásokat?
  • Napi szinten hol találkozol a Bibliával? Egy app az okostelefonodon? Nyomtatott Biblia a könyvespolcodon? Egy podcast? Hogyan készíted fel magad az Isten Igéjének fogadására, az Igével való napi találkozásokra?
  • Amikor Isten Igéjéhez közeledsz, figyelmesnek, nyugodtnak, tisztának és engedelmesnek kellene lenned. Ezek közül melyik a legnehezebb a számodra? Összpontosíts erre a területre ezen a héten!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.04.13.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása