Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Értékes vagy, függetlenül attól, hogy ki vagy!

2024. május 22. 03:00 - Olajfa

"Az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van." 1Sámuel 16,7

Az emberi élet feltárja Isten célját és megmutatja Isten dicsőségét - ezért mindig védenünk kell az élet szentségét!

Nem számít, hogy honnan jöttél, vagy hogy ki vagy, mert  értékes vagy! És ugyanez igaz minden gyermekre, függetlenül attól, hogy a társadalom ma mit próbál bebeszélni neked.

Egyikünk sem tökéletes, de a Biblia azt mondja, hogy Isten vállalja a felelősséget minden genetikai tökéletlenségünkért. Tudtad ezt? Ez nem jelenti azt, hogy felelősséget vállal az életünkben felmerülő problémákért, amelyeket mi magunknak okoztunk rossz döntéseinkkel, például a túlevéssel, a dohányzással vagy a túl sok alkoholfogyasztással. De a genetikád - minden olyan dolog, amibe nem volt beleszólásod, még azok a dolgok is, amelyeket az emberek „defektnek” vagy „gyengeségeknek” neveznek - mind részei a lényed teljességének.

A Biblia azt mondja Sámuel első könyvében a 16. fejezet 7. versében: "Az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van."

Isten vállalja a felelősséget, mert nagyobb perspektívája van, mint bármely embernek. Ő látja azt is, amit mi nem. Mindannyiunkat szeret, mert fogyatékosságaink, tökéletlenségeink vagy gyengeségeink ellenére látja bennünk, hogy meg tudjuk tenni azokat a nagyszerű dolgokat, amiket Ő eltervezett számunkra.

Isten nem fog összehasonlítani téged senki mással. Ő arra teremtett téged, hogy te önmagad légy. Te az Isten mesterműve vagy. Segíteni fog neked, hogy kibontakoztasd egyedülálló lehetőségeidet.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Van valaki, akihez gyakran hasonlítod magad?
 • Mi az, ami miatt azt gondolod, hogy az illető jobb (vagy rosszabb) nálad, vagy hogy Isten jobban (vagy kevésbé) szereti őt?
 • Elég neked az a tudat, hogy Isten szentnek tartja az életedet? Miért vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.15.)

Szólj hozzá!

Isten mindig a kellő időben érkezik

2024. május 21. 03:00 - Mapetso

harvest.jpg

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Gal 6,9)

Az élet várótermében [- amikor Isten imáinkra adott válaszára várunk, ahogy a tegnapi áhítatban olvastuk - ] néha pánikba esünk és elkezdünk kapkodni. Ez természetes emberi reakció! Hajlamosak vagyunk arra összpontosítani, ami körülöttünk történik. Ilyenkor hagyjuk, hogy a körülményeink irányítsák a fókuszunkat, azt sugallva, hogy semmi okunk nincs türelmesen várni, békében lenni, bízni, és remélni.

Pánikba esés helyett dönthetsz úgy is, hogy megbízol Istenben. Ahhoz, hogy ezt meg tudd tenni, gondolj két dologra:

1) Isten soha nem siet.

2) Isten soha nem késik.

Isten időzítése mindig tökéletes.

Mi történik olyankor, amikor úgy tűnik, hogy Isten késik? Isten egy csodára készít fel!

A Szentírásban nagyon sok példa van erre, többek között Lázár története (Ján 11). Lázárnak, Jézus egyik legjobb barátjának két nővére volt, Mária és Márta. Betániában éltek, ami csak néhány kilométerre volt attól a helytől, ahol Jézus tartózkodott, amikor Lázár megbetegedett. Üzenetet küldtek Jézusnak, hogy barátja súlyos beteg, megkérték, hogy jöjjön el hozzájuk és gyógyítsa meg.

Jézus egy-két óra alatt könnyen Betániába érhetett volna, mégis, három nap alatt tette meg azt a - mintegy - nyolc kilométert. Amikor odaért, azt mondták neki: "Elkéstél! Lázárt már eltemettük."

Jézus nem késett el - mert már tudta, hogy mit fog tenni. Nem az volt a célja, hogy meggyógyítsa Lázárt. Az volt a célja hogy feltámassza őt a halálból. Nem az volt a célja, hogy Lázárt egyszerűen csak egészségessé tegye. Az volt a célja, hogy hatalmas csodát tegyen.

Jézus odament Lázár sírjához, megkérte, hogy gördítsék el a követ a sír elöl, és azt mondta: "Lázár, jöjj ki!". És Lázár kijött!

Isten néha hagyja, hogy egy helyzet annyira elfajuljon, hogy már csak a csoda segíthet. Isten már tudja, hogy mit fog tenni életed következő hónapjában, következő évében és következő évtizedében, és van egy jó terve számodra.

Ne ess pánikba! Ne add fel a hitedet! Tarts ki! Imádkozz tovább, szolgálj és találkozz Isten családjával! Vesd tovább a magokat! Maradj hívő! Mert ezek készítenek fel a csodára.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Amikor nehéz élethelyzetben vagy, honnan tudsz energiát szerezni ahhoz, hogy elmenj egy kiscsoportba és egy gyülekezetbe, és ott továbbra is végezz szolgálatokat?
 • Isten terve jó dolgokkal van tele. Mit gondolsz, néha mégis miért történnek veled rossz dolgok?
 • Szánj egy kis időt arra, hogy írj egy imát Istenhez, ami elmondja, hogyan szeretnél fejlődni, és, hogy hol van a legnagyobb szükséged segítségre, amikor már régóta várakozol!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.14.)

Szólj hozzá!

A te álmod, vagy Isten álma?

2024. május 06. 03:00 - Olajfa

"Ha megpróbálsz ragaszkodni az életedhez, el fogod veszíteni. De ha feladod az életedet értem és az örömhírért, akkor megmented." (Márk 8,35 NLT fordítás)

Honnan tudod, hogy a saját álmodért, vagy Isten álmáért élsz?

Talán azt hiszed, hogy Isten arra teremtett, hogy felkelj, elmenj dolgozni, hazamenj, tévét nézz, aludj, pénzt keress, nyugdíjba menj és meghalj. De tényleg ez a helyzet? Azt hiszed, hogy Isten csak erre teremtett téged?

Ha az álmod valóban Istentől való, akkor az valahogyan kapcsolódik az Ő egyházához és a világra vonatkozó tervéhez. Miért adna neked Isten egy önző álmot, amely nem kapcsolódik ahhoz, amit Ő a világban akar tenni? Ő téged a saját álma megvalósításához és az Ő saját terve elvégzéséhez szeretne használni.

Isten családot épít, és családtagokat gyűjt minden nemzetből, törzsből, nyelvből és népcsoportból. Amikor mindenki, akiről tudja, hogy bekerül majd benne lesz ebben a családban, akkor mindennek vége lesz, és valami új kezdődik. Belépünk az örökkévalóságba. Ez Isten nagy terve.

Közvetlenül azelőtt, hogy Jézus a feltámadása után visszament a mennybe, egy nagy álmot adott a tanítványoknak, amit csak úgy hívnak, hogy a nagy misszióparancs: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Máté 28,19-20).

A nagy misszióparancs a te megbízatásod is! Isten 2000 éven át építette családját, és most már 2,5 milliárd ember van benne. Az egyház majdnem akkora, mint Kína és India együttvéve. Nagyobb, mint bármi más ezen a bolygón – mert Isten teremtette. Ez az egész történelem célja.

És amikor Isten álmot ad neked az életedre, az valahogyan kapcsolódik az Ő átfogó tervéhez, az Ő országának és családjának növekedéséhez, egészen addig a napig, amíg az be nem fejeződik és mi mindannyian a mennybe nem megyünk.  

A Márk 8:35 azt mondja, "Ha megpróbálsz ragaszkodni az életedhez, elveszíted. De ha feladod az életed értem és az örömhírért, akkor megmented" (NLT fordítás).

Nem azért vagy itt a földön, hogy magadnak élj. Kérd Istent, hogy adja meg neked az életedre vonatkozóan az Ő álmát, hogy részese lehess a legnagyobb, legjobb és legfontosabb történetnek.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mik az életed álmai? Hogyan járulhatnának hozzá álmaid Isten országának növekedéséhez a földön?
 • Miért fontos, hogy legyenek céljaink?
 • Ha arra gondolsz, hogy mi történik a világban, milyen dolgok alapján látod, hogy Isten megvalósítja a tervét? 

Bízol Isten ígéretében, hogy Jézus Krisztus által megváltást nyerhetsz?

Ha készen állsz arra, hogy életedet Jézusnak szenteld, akkor mondd el ezt az imát:

"Drága Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden bűnt és rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsátasz, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom a bűneimet, és befogadlak az életembe mint Uramat és Megváltómat. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által van, és nem az által, amit én teszek. Ma életem minden részét átadom a te irányításodnak.

Hálás vagyok a te feltétel nélküli szeretetedért. Életem további részét úgy akarom élni, hogy ne önmagamat, hanem téged szeresselek és szolgáljalak. Átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.04.29.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a "Rövidítések - Angol nyelvű bibliafordítások jelölései" pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Amikor a terveid nem egyeznek Isten terveivel

2024. április 21. 03:00 - gabormel

mallorca-6957128_1920.jpg„Az én gondolataim nem olyanok, mint a ti gondolataitok. A ti útjaitok nem olyanok, mint az én útjaim” (Ézs 55,8 NCV fordítás).

Az élet tele van megszakításokkal. Olykor nagy terveink vannak a karrier, a család vagy a szolgálatvégzéssel kapcsolatosan, de Isten más irányba viszi az életünket.

Amikor a terveink és Isten tervei nem egyeznek, gyakran megpróbálunk rúgni egyet az ajtón, de a dolgok ezután még rosszabbá válnak.

Csak kérdezd Jónást! Saját kárán tanulta meg, hogy hogyan kell reagálni, amikor Isten tervei nem egyeztek az övéivel. Isten azt mondta Jónásnak, hogy figyelmeztesse Ninive lakóit: tartsanak bűnbánatot, és térjenek le a gonosz útjaikról. Jónás azonban elfutott Isten elől, és végül egy nagy hal hasában kötött ki, így Istennek meg kellett mentenie őt.

Ezután Jónás azt tette, amire Isten kérte, de amikor Ninive népe bűnbánatot tartott, és Isten nem büntette meg őket, a próféta rendkívül csalódott lett.

Isten tehát megleckéztette Jónást. Elég nagyra növesztett egy növényt, hogy Jónás árnyékot kapjon. Majd egy férget küldött, amely megtámadta, és megölte a növényt. Másnap, amint a nap Jónás fejére tűzött, csalódottságát fejezte ki Isten előtt.

Isten akkor négy igazságra emlékeztette Jónást, hogy ne feledje ezeket, mikor Isten tervei különböznek a mieinktől.

Isten képes olyan dolgokat látni, amelyeket te nem. Egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövőt. Ő teremtette az időt, így rá nem vonatkoznak az idő törvényei.

Isten jó hozzád akkor is, mikor te bolond módjára viselkedsz. Lehet, hogy Istennel ellentétes irányban haladsz, de még mindig árnyékkal véd meg téged. Isten törődik veled, érdekli a jóléted, mert ő ilyen Isten. Még akkor is szeret, amikor nem vagy szeretetreméltó.

Isten irányítja életed minden részletét. A terveid nem véletlenül fulladnak kudarcba. Istennek mindennel célja van az életedben. Jónás megmutatja nekünk, hogy Isten mind a nagyot (a nagy halat), mind a kicsit (a férget) felhasználja életünk irányítására, és mindezt az irányítása alatt tartja.

Isten azt akarja, hogy koncentrálj arra, ami maradandó. A legnagyobb része annak, ami nyugtalanít téged, már nem lesz ott holnap. Isten azt akarta, hogy Jónás gondoskodjon Ninive lakóinak üdvösségéről, és nem egy olyan növényről, amely másnap kipusztul. Mindenekelőtt arra összpontosíts, hogy Isten Igéje kerüljön a szívedbe, és hozz embereket az ő családjába!

Csak azért, mert a terveid nem úgy alakulnak, ahogyan szeretnéd, nem azt jelenti, hogy Isten nem vesz részt szorosan minden lépésedben. Kérd meg Istent, hogy segítsen meglátni a kezét a széttört terveid között, és bízz a jóságában, amint megmutatja, hogy merre haladj tovább!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Írd le azt az időt, amikor terveid nem egyeztek Isten terveivel! Hogy oldódott ez meg?
 • Ha megnézed a mai áhítat négy igazságát, téged melyikre kell leginkább emlékeztetni, amikor azzal küszködsz, hogy mit csinál Isten? Miért?
 • Milyen módon tarthatod észben az örökkévalóságot, miközben alkalmazkodsz Isten tervéhez, ami a sajátod fölött van?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.04.14.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezek a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a "Rövidítések - angol nyelvű bibliafordítások jelölései" pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Mi történik, ha elfutsz Isten elől?

2024. április 09. 03:00 - daniella_89

"Jónás azonnal megpróbált elfutni az ÚR elől, így Tarsís felé vette az irányt." (Jónás 1:3 GW fordítás)

ticket-to-tarnish-scaled.webp


Isten mindannyiunk számára ad egy egyéni küldetést – és megadja nekünk a választás lehetőségét, hogy elvégezzük, vagy nem.

Isten azt a feladatot adta Jónásnak, hogy figyelmeztesse Ninive népét a közelgő ítéletre. De "Jónás azonnal megpróbált elfutni az ÚR elől, így Tarsís felé vette az irányt." (Jónás 1:3 GW fordítás)

Jónásnak szembe kellett néznie a döntése következményeivel – olyan következményekkel, amelyekre te is számíthatsz, ha elfutsz Isten életedre vonatkozó elhívása elől.

A Biblia azt írja, hogy amikor Jónás felszállt a hajóra, hogy elfusson a küldetés elől, Isten hatalmas szelet küldött, amely visszafújta a hajót. (Jónás 1:4)

Miért tette ezt Isten? Azért, mert szerette Jónást és azt akarta, hogy jó döntést hozzon és céltudatos, elégedett életet éljen. Isten néha ellenállást küld az utunkba, hogy rávegyen, hogy jobb döntéseket hozzunk.

Jónás engedetlensége ráadásul mindenki életét veszélybe sodorta, akik a Tarsís felé tartó hajón voltak. Amikor elfutsz Isten elől, ártatlan emberek is – köztük olyanok, akiket szeretsz – megsérülhetnek. Lehet ez a házastársad, a gyermekeid, az unokáid, vagy a barátaid. De néha azok is, akiket nem is ismersz. Más embereknek is fájdalmat tud okozni, ha engedetlen vagy Istennek. 

Jónás története megmutatja, hogy ha elfutsz Isten elől, az életed egy lefelé ívelő pályára kerül. Az engedetlenségedért fizetned kell – vagy pénzzel, vagy fizikailag, vagy a kapcsolataiddal.

Ninive 885 kilométerre volt, de Jónás Tarsísba akart menekülni, ami 4023 kilométerre van az ellenkező irányban. Az igazság az, hogy nem futhatsz Isten elől egész életedben. Ő mindenhol ott van és mindent tud. De megadja neked a választás lehetőségét, mert azt akarja, hogy saját akaratodból szeresd és kövesd Őt.

Isten a legeslegjobbat akarja neked – miért akarnál elmenekülni előle?

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Miért akarja Isten megadni nekünk a választás lehetőségét arra, hogy szeressük és kövessük Őt?
 • Amikor ellenálltál Istennek, milyen következményeket tapasztaltál?
 • Menekülsz valami elől, amiről Isten azt mondta, hogy tedd meg? Mit gondolsz, miért van benned ellenállás?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2024.04.02.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása