Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten válasza a nehézségekre: a keresztények közössége

2023. augusztus 01. 03:00 - magyarosijulia

 team-4529717_1280.jpg

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is." (Fil 2:3-4)

Mindannyiunknak szüksége van olyanokra, akik ügyeljenek ránk, - óvnak, védnek, és segítenek megmaradni a helyes úton. A Filippibeliekhez írt levelében Pál apostol felhívja a figyelmünket arra, hogy mások érdekeire is oda kell figyelnünk, nem csak a sajátjainkra!

Micsoda formabontó és a kultúránkkal ellentétes igevers ez! A mai nyugati világban az "én" áll a középpontban – az én szükségleteim, az én vágyaim és az én ambícióim. Pál apostol viszont arra tanít, hogy vegyünk figyelembe másokat is.

Sokan tisztában vagyunk azokkal a fizikai veszélyekkel, amelyek minket és a körülöttünk élőket fenyegetik. Azonban, tudtad, hogy van egy szellemi ellenséged is, ami sokkal rombolóbb természetű, mint bármelyik ember? Az ő neve: Sátán, és le akar győzni téged. Problémákkal akarja elhalmozni életedet; tönkre akarja tenni kapcsolataidat, és olyan mélyen akar megsebezni, ahogyan csak tud!

De miért akar téged bántani? Mert fájdalmat akar okozni Istennek, és mivel neki nem tud, Isten gyermekeit támadja. Egyedül sosem győzhetsz a Sátánnal szemben! De ha vannak olyanok, akik ügyelnek rád és segítenek téged, győzedelmeskedhetsz a gonosz felett!

Íme egy jó tanács a Prédikátor könyvének 4. fejezete 12. verséből: „Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent."

Van olyan, aki vigyáz rád? Van aki megvéd, és őrzi lelki egészségedet? Szükséged van egy olyan közösségre, akik így szólnak: „Melletted leszünk, amikor nehézségeken mész keresztül! Nem hagyunk egyedül, nem hagyjuk, hogy elbátortalanodj és elcsüggedj!".

Isten válasza a nehézségekre: a keresztények közössége. A Prédikátor könyvének 4. fejezetében, a 9. versben ez áll: „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki.

Jegyezd meg: megpróbálhatod, de egyedül nem tudsz harmonikusan élni! Mindannyiunknak szüksége van olyanokra, akikkel közösen haladunk, együttdolgozunk és akik óvnak minket.

Nem kell folyton a hátad mögé pillantgatnod, mert Isten családja ott van veled. Amikor rájuk támaszkodsz, meg tudsz maradni a hitben és az igazságban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Kik azok az emberek, akik ha kell, veled vannak és óvnak téged?
 • Hogyan fejezik ki ezek az emberek érdeklődésüket lelki, szellemi fejlődésed és épséged iránt? És te hogyan tudod kimutatni érdeklődésedet irántuk és más keresztyének iránt?
 • Hogyan láttad megmutatkozni a közösség erejét a Sátán támadásainak legyőzésében?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.25.)

Szólj hozzá!

A Lélek által irányított gondolkodás az élethez vezet

2023. április 06. 03:00 - BlaZsu

brainheart_1png.jpg„Ha a gondolkodásodat bűnös természeted irányítja, akkor lelkileg halott vagy. De ha a Lélek, akkor élet és békesség vár."

(Róm 8,6 ERV fordítás).

Ahhoz, hogy életed bármely területén változásokat érj el, meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat. Ez azért van így, mert a tudatod az a hely, ahol Isten Lelke munkálkodik benned.

Isten Lelke nem a lábujjaidban, a tüdődben vagy az orrodban működik. Ő az agyadban munkálkodik! Gyakran használjuk azt a metaforát, hogy a szívünk az a hely, ahol Isten munkálkodik. Például azt mondjuk: "Meghívtam Jézust a szívembe". De a szíved valójában csak az agyad szimbóluma. Az agyad az a hely, ahol gondolkodsz - tehát Isten az elmédben kezdi meg a változás folyamatát. Ez az a hely, ahol az újraindítás megtörténik.

A Biblia azt mondja az Efézus 4,23-24-ben: "A Lélek változtassa meg gondolkodásmódodat, és tegyen téged új emberré" (CEV fordítás).

Azért lettél megteremtve, hogy olyan legyél, mint Isten, de ez nem történik meg azonnal. Ahhoz, hogy egyre inkább hasonlíts Jézushoz, sok változás kell történjen benned, sokszor kell elölről kezdened. Az új emberré válás Krisztusban a gondolkodásmódod megváltoztatásával kezdődik.

Hogyan működik ez? Amikor a Sátán egy gondolatot sugall neked, azt kísértésnek hívják. Amikor Isten sugall egy gondolatot, az inspiráció.

Életed minden pillanatában a te döntésed, hogy mely gondolatokhoz ragaszkodsz, és melyeket utasítasz el. Hogy elfogadsz vagy elutasítasz egy sugallatot, vagy kísértést, az csak rajtad múlik, ebben segít a Szentlélek. Rajtad áll, hogy milyen eszmék fogják irányítani az életedet.

A Római levél 8-as fejezetének 6. verse azt mondja: „Ha a gondolkodásodat bűnös természeted irányítja, akkor lelkileg halott vagy. De ha a  Lélek, akkor élet és békesség vár."  ( ERV fordítás)

Isten azt akarja, hogy teljes, értelmes, céltudatos életet élj. Azt akarja, hogy növekedj a hitben és a lelki érettségben. Azonban neked kell döntened, minden nap minden egyes pillanatában. Azt az utat választod, ami az élethez vezet?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan segít Isten Igéjének tanulmányozása abban, hogy Isten vezetését válaszd a Sátán befolyása helyett?
 • Mi változott meg a gondolkodásodban, amióta keresztény lettél?
 • Miként vezet a lelki érettségben való növekedés értelmesebb élethez?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A Biblia szerint csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Istenben az Ő Fia, Jézus Krisztus által. Nem tudod kiérdemelni a mennybe jutást! „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efe 2,8-9).

Ha készen állsz arra, hogy Jézusnak szenteld az életedet, kezdd ezzel az imával:

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden, amit valaha is rosszul tettem, megbocsátást nyer, megismerem életem célját, és egy nap befogadsz mennyei örök otthonodba. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és hogy Te feltámasztottad Őt. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve követem, mint Uramat. Irányítsd életemet, és segíts, hogy a Te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen." Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem erről angolul egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.03.30.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Harc az elménkért

2023. április 05. 03:00 - R.K.A.

2023_03_29_kep.jpg„Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket?” (Jak 4,1)

Életünk minden másodpercében harc folyik az elménkben. Most is zajlik egy mentális csata: helyes és helytelen, könnyű és nehéz, vagy akár egészséges és egészségtelen dolgok között.

Minden negatív érzelem – stressz, depresszió, szorongás, magány, félelem, féltékenység – nem más, mint mentális harc. Minden belső konfliktus az elménkben kezdődik. Sőt, az összes külső konfliktus is.

A Jakab 4:1-ben ezt olvassuk: „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket?” Az elménkben zajló egymással ellentétes vágyak közötti harc még alvás közben is folytatódhat, ilyenkor nyugtalanul alszunk és rosszat álmodunk. A harc a nap 24 órájában, a hét minden napján dúl.

Azért dúl ilyen folyamatosan és intenzíven a harc az agyunkban, mert az elménk a legnagyobb értékünk. A gondolataink, az akaratunk, az érzelmeink, a lelkünk – mi magunk vagyunk. Az agyunk nélkül nem lennénk önmagunk.

A Bibliában a Római levél 7:22-23-ban ezt olvassuk: Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.”

Ha Jézust követed, akkor Isten Lelke van benned. Ez az új természeted része. Ez azt jelenti, hogy a Sátán nem tudja irányítani az elmédet, de javaslatokat azért tehet.

A Sátánnak csak annyi befolyása van a keresztény ember életére, hogy gondolatokat ültet az elméjébe. Képes magára vonni a figyelmedet – és ez elég nagy dolog. Miért? Mert ami a figyelmedet felkelti, az téged is megragad. Ha elültetett egy gondolatot a fejedbe, el kell döntened, hogy elfogadod vagy elutasítod a javaslatát.

Sok minden zajlik az agyadban, és mindez megnyilvánul a hozzáállásodban és a tetteidben.

Kérd Istent, hogy segítsen a jót választani a rossz helyett, az egészségeset a rombolóval szemben, és az Ő igazságát a Sátán hazugságaival szemben. Isten kész arra, hogy Szentlelke által megadhassa neked az ehhez szükséges erőt!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan befolyásolja a helyes és helytelen közötti választásodat az, hogy milyen információt fogadsz be és mivel töltöd az idődet?
 • Hiszel-e abban, hogy a Szentlélek tevékenykedik az életedben? Miért vagy miért nem?
 • Melyek azok a dolgok, amelyek a leginkább felkeltik a figyelmedet? Gondolkodj el azon, hogyan fegyelmezhetnéd önmagad jobban ezeken a területeken, hogy a Sátán ne tudja felhasználni őket arra, hogy bűnre késztessen.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.03.29.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Használd ki az idődet!

2021. január 04. 03:00 - Lilla:)

ido.jpg

„A tőled telhető legjobb módon használd ki az idődet!” (Kol 4,5 ICB).

Ha készen akarsz állni arra, hogy Isten munkatársaként használjon, először is meg kell ismerned Jézus Krisztust. Azután úgy kell kihasználnod az idődet, hogy az örökkévalóságot tartod a szem előtt.

A Bibliában Pál levele a kolosséiakhoz 4. fejezetének 5. verse azt mondja: „A tőled telhető legjobb módon használd ki az idődet!” (ICB). Az idő a legértékesebb erőforrásunk. Sokkal, de sokkal értékesebb, mint a pénz. Szerezhetsz több pénzt, de több időt nem. Csak egy bizonyos meghatározott időtartam adatik ebben az életben.

Nem csinálhatsz időt. Nem kölcsönözhetsz időt. Nem tehetsz félre időt. Nem terjesztheted ki az időt. Csak használhatod azt. Mindannyiunknak ugyanannyi ideje van egy héten: 168 óra. Ha nem tanulsz meg jól gazdálkodni az időddel, akkor semmi mást sem tudsz majd jól irányítani az életedben, mert az időd az életed.

Isten látja, hogyan gazdálkodsz az időddel itt a földön, és ebből tudja eldönteni, hogy mit bíz rád majd az örökkévalóságban.

A Sátán egyik stratégiája, hogy túl sok elfoglaltságba visz bele jelentéktelen teendőkkel azért, hogy ne legyen időd az igazán fontos dolgokra, és ne tölthess időt azzal, hogy az örökéletre készülsz. Ha nem tud rávenni arra, hogy rossz légy, akkor elfoglalttá tesz.

A Biblia pontosan elmondja, hogyan kell bánni az időnkkel: „Az életem semmit sem ér számomra, hacsak arra nem használom, hogy befejezzem a munkát, melyet kijelölt számomra az Úr Jézus" (ApCsel 20,24 NLT).

Isten használni akar, de biztos akar lenni abban, hogy az idődet a legfontosabb dolgokba fekteted. Az örökkévalóság távlatában kell felhasználnod az idődet. Fel kell tedd magadnak a kérdést: „Mennyire számít majd öt vagy 10 év múlva az, amivel most töltöm az időmet? Mennyire számít ez az örökkévalóságban?” Válaszod alapján pedig újra kell tervezned, hogy mivel töltöd az idődet.

2021-ben ismét előtted áll 365 nap. Hogyan tudod felhasználni ezt az időt az öröklét távlatában?

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Nézd meg a naptáradat vagy a határidőnaplódat! Hány olyan dolgot tartalmaz, ami lényeges az öröklét szempontjából?
 • Mi az a munka, amit Isten rád bízott a földi életed idejére?
 • Milyen módon tudnád másképpen felhasználni az idődet, hogy teljesíthesd azt a feladatot, amit Isten adott neked?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.12.28.)

Szólj hozzá!

Mi tesz sebezhetővé a kísértésben?

2020. november 22. 03:00 - Tomes Lívia

emoji.png

„Mindenekelőtt vigyázz a szívedre, mert minden, amit teszel, abból árad” (Péld 4,23 NIV fordítás).

Ha harcolni akarsz az életedben az állandó kísértések ellen, tudnod kell, mi tesz téged sebezhetővé a Sátán erőfeszítéseivel szemben.

Pál levele az efezusiakhoz 4. fejezetének 27. versében ezt mondja: „Ne adj helyet az ördögnek!” (NIV fordítás). Ne adj helyet a Sátánnak az életedben, hogy kihasználja a gyengeségeidet, és összezavarjon!

Mi a leggyakoribb támpont, amelyet a Sátánnak adhatsz, ami lehetővé teszi számára, hogy mindezeket a kísértéseket kihasználja? Bármilyen negatív érzelem. Bármikor, ha negatív érzelmek töltenek el, már helyet is adtál a Sátánnak az életedben, és sebezhetőbbé válsz a kísértésben, mint bármikor máskor. Ezért mondja a Biblia A példabeszédek könyve 4. fejezetének 23. versében: „Mindenekelőtt vigyázz a szívedre, mert minden, amit teszel, abból árad” (NIV fordítás).

A szíved az érzelmeid középpontja. De a kísértés legyőzéséhez ne koncentrálj a viselkedésedre, se arra, hogy mit fogsz tenni! Ehelyett ismerd fel azokat a gondolatokat, amelyek benned vannak, és azokat az érzéseket, amelyek e gondolatokból fakadnak!

A Sátán így kap el: nem a viselkedéseddel, hanem a gondolataiddal. Életed minden napján játszik az érzelmeiddel. Elkapja az érzéseidet. Mesterien manipulálja a hangulatodat. A Sátán bizonyos érzelmeket gerjeszt úgy, hogy befolyásolja a gondolataidat, és kétséget kelt benned Isten Igéje iránt.

Mihelyt érzelmileg érintetté tesz téged, véged van. Amint az érzelmeid beindulnak, a viselkedésre is sor fog kerülni. A Sátán jól tudja, hogy a negatív érzelmeid bűnre vezetnek.

Sokkal jobban ki vagy téve a kísértésnek, amikor negatív érzelmeket élsz át. A Sátán tudja, hogy melyek ezek, és azon munkálkodik, hogy elpusztítson. Nem lenne jó tudnod neked is, melyek ezek?

Az egyetlen módja annak, hogy legyőzz bármilyen állandó kísértést az életedben, hogy azonosítod azokat az érzelmeket, amelyek sebezhetővé tesznek. Ezután koncentrálj újra Isten Igéjére, hogy ezeket a negatív érzelmeket Isten szeretetével helyettesíthesd!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Melyek azok a negatív érzelmek, amelyek gyakran sebezhetővé tesznek a Sátán támadásaival szemben?
 • Még ha nem is tartod magad érzelmes embernek, hogyan tapasztaltad, hogy az érzelmeid rossz irányba tereltek? Mivel késztettek tagadásra vagy kételkedésre?
 • Miért kell megtöltened elmédet Isten Igéjével, ha harcolni szeretnél a kísértés ellen?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.11.15.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása