Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Miért van szükségünk egymásra?

2024. június 02. 03:00 - gerbeaud

„Mindannyian, mint jó vezetők, használjátok az Istentől kapott ajándékotokat mások szolgálatára." (1 Pét 4,10)

A képességeid más emberek javára vannak. A Biblia Péter első levelében (a 4. rész 10. versében) arra buzdít, hogy „Mindannyian, mint jó vezetők, használjátok az Istentől kapott ajándékotokat mások szolgálatára."

Senki sem jó mindenben. Neked szükséged van rám, nekem pedig szükségem van rád. Senki sem tehetséges minden területen. Nincsenek tökéletes emberek, akik azt mondhatják a világnak, „Nincs szükségem senki másra”. Mert igenis szükségünk van egymásra, és Isten csapatmunkára teremtett minket! Ezért van szükséged neked is egy házicsoportra és egy gyülekezeti családra. Mert együtt jobbak vagyunk.

A siker egyik kulcsa a következő: építs az erősségeidre, hogy a gyengeségeid lényegtelenné váljanak. Minden sikeres ember ezt teszi. Csak dolgozz azon, amiben jó vagy, és fejleszd azt még jobbá.

A siker másik kulcsa: csatlakozz olyan emberekhez, akik abban jók, amiben te nem. Állj össze olyan emberekkel, akik téged kiegészítenek. Mindenki hozzá tud tenni valamit a világhoz, de senki sem tud mindenben jó lenni. Szükségünk van egymásra.

Ez egyébként a házasság egyik célja is. A házasságban azért vagyunk együtt, hogy egymást kiegészíthessük, hogy erősségeinkkel ellensúlyozni tudjuk a másik gyengeségeit. Mi történik, ha nem ellensúlyozzuk a másik fél gyengeségeit? Elkezdjük kritizálni egymást. Pedig a házasság nem erre való. Mivel a házasság két bűnös ember szövetsége, nem lehet tökéletes kapcsolat. Viszont egy házasságban ismerjük a másik gyengeségeit, így ellensúlyozni tudjuk azokat.

Vegyük például a számlák kifizetését és az otthoni költségtervezést. Kinek kell ezt csinálnia? Annak, aki jobban tudja csinálni! A Biblia nem határozza meg, hogy kinek milyen szerepet kell betöltenie. Nézzétek meg, hogy ki csinálja jobban, így ellensúlyozni tudjátok egymás gyengeségeit. Ezért vezet például nálunk mindig a feleségem, Kay – ő ugyanis sokkal óvatosabban vezet, mint én.

Ez a munkádra is vonatkozik. Ha azt akarod, hogy a vállalkozásod hatékony legyen, akkor a neked dolgozó embereket a személyes adottságaik alapján kell kiválasztanod.  Segíts nekik felfedezni a saját képességeiket és személyiségüket, azt, hogy milyen szellemi-lelki ajándékokkal, milyen lelkülettel, milyen alaptermészettel, milyen készségekkel és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, majd helyezd őket olyan pozícióba, amiben jók. Ha ezt megteszed, nem kell irányítanod és nem kell motiválnod őket. Miért? Mert azt csinálják, amit szeretnek és amiben jók.

Isten azt akarja, hogy minden ember arra használja a képességeit, hogy segítsen másoknak. Szükségünk van egymásra!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan támogatott, bátorított vagy segített már neked olyan valaki, akinek a személyisége és a képességei nagyon különböznek a tiédtől?
 • Mit gondolsz, a te a személyiséged és képességeid hogyan tudnak támogatni, bátorítani vagy segíteni másokat?
 • Hogyan segít neked jobban értékelni az emberek közötti különbségeket az, ha jobban ismered a személyiségüket és képességeiket?

Hogyan döntesz Jézussal kapcsolatban?

Isten bebizonyította jóságát a Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia ezt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen" (János 3,16).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy Ő beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd azzal, hogy elmondod ezt az egyszerű imát: „Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye a bűneimet, és hogy te feltámasztottad Őt az életre. A mai naptól kezdve szeretnék Jézusban mint Megváltómban bízni és Őt Uramként követni. Irányítsd az életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.26.)

 

Szólj hozzá!

Használd az ajándékaidat dicsőítésként!

2024. május 27. 03:00 - daniella_89

ke_pernyo_foto_2024-05-25_23_39_54.png

"Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek." (János 15,8)

Amikor az Istentől kapott ajándékaidat használod, az már dicsőítés. 

Mi lehet az, ami Istent jókedvre deríti?

Néhányan azt gondolják, hogy Isten kizárólag akkor mosolyog, amikor imádkozol, dicsőítesz vagy gyülekezetbe mész. Az igazság az, hogy Isten mosolyog akkor is, amikor használod a tőle kapott ajándékaidat.
Amikor éppen azt teszed, amire Ő elhívott és megformált, Isten azt mondja „Ez nagyszerű! Erre a feladatra hívtam el őt!” 

Van egy emlékezetes pillanat a Tűzszekerek című filmben mikor Erik Liddel olimpiai futó ezt mondja: "Amikor futottam, Isten örömét éreztem!”
Isten egyeseket futásra formált meg. Másokat biciklizésre, gyors autók vezetésére vagy szörfözésre. Ők ezekben ügyesek.
Azt gondolom, hogy amikor Isten végignéz rajtuk, azt mondja: "Ez nagyszerű! Én hoztam létre a hullámokat és én formáltam a szörföst is. Ez igazán nagyszerű!”
Nem kell folyton valamilyen lelki dolgot tenned ahhoz, hogy Istennek dicsőséget szerezz.

A Biblia azt mondja, „Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” (János 15,8)

Amikor helyesen használod az ajándékaidat, Istennek szerzel dicsőséget vele.

És biztosan nem tudod megörvendeztetni Istent olyan ajándékokkal, amelyekkel nem rendelkezel. Isten nem várja el tőled, hogy mindenben tehetséges legyél. Ő csak azt várja, hogy használd azokat az ajándékokat, amiket Ő adott.

A Bibliában az „öröm” és az „ajándék” szavak ugyanabból a görög szóból származnak. Ez a szó pedig nem más, mint a kegyelem.
Amikor a lelki ajándékaidat használod, ezzel örömet szerzel Istennek és ez örömet okoz neked is. Isten ezt látván így szól: "Lám, azt teszi, amire elhívtam." Te pedig ezt mondod: "Ez jó érzés!"

Semmihez sem hasonlítható érzés Isten általi szolgálatban lenni, miközben tudod, hogy most pontosan azt teszed, amire Ő elhívott. Ez a legkülönlegesebb Isten által létrehozott örömmámor! Ha még sosem érezted ezt, fedezd fel és fejleszd azokat a lelki ajándékokat, amelyek benned vannak, hogy élvezhesd az életedet és dicsőséget szerezz Istennek! 

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, mi az, amire Isten megalkotott téged?
 • Hogyan használod a Te egész lényedet - ajándékaidat, képességeidet és személyiségedet - arra, hogy Istent dicsőítsd?
 • Emlékezz vissza egy időszakra az életedben, amikor az ajándékaid örömet szereztek neked. Hogyan írnád le, milyen volt ezt megtapasztalni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.20. ford.: PéterBéla, daniella_89)

Szólj hozzá!

Soha nem érsz Isten szeretetének végére

2024. január 16. 03:00 - Anita.B

tim-mossholder-sr8byn6xy3k-unsplash.jpg

“Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”

János 10,28

Amikor még kicsik voltak, elvittem a gyerekeimet a Grand Canyonba, a kép fiam különösen izgága volt. Fogtam a kezüket, ahogy a széle felé tartottunk. El akarták engedni— de eszemben sem volt elengedni a kezüket! Mint az édesapjuk, túlságosan szerettem őket ahhoz, hogy elengedjem.

Miután Isten kezébe teszed a sajátodat, lesznek idők, amikor el akarod majd engedni. De nem számít, hogyan változnak az érzéseid vagy a körülményeid, Isten állhatatos, biztos és hűséges. Amikor keresztény leszel, megígéri, hogy a mennyekig megtartja az üdvösségedet.

Jézus azt mondta, “Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből” (János 10,28).

Voltak olyan időszakok az életemben, amikor azt mondtam, “Istenem, most nem kényelmes Jézus követőjének lenni. Szeretném egy kicsit elengedni a kezed.” Isten azt mondja, “Nos, lehet, hogy el akarsz engedni, de én nem engedlek el téged. A kezemben vagy, és senki nem ragadhat ki.”

Szerinted mekkora Isten keze? Gondolod, hogy olyan kicsi, hogy a szélére érsz? A kezei nagyobbak, mint az univerzum. Soha nem kerülsz Isten kezének a szélére. Soha nem jutsz el Isten szeretetének a végére. 

Ha egyszer már újjászülettél, nem lehetsz “meg nem született”. Miután a neved be van írva az élet örökkévaló könyvébe, kitörölhetetlen tintával, Krisztus vérével van beírva. Miután megmentettek, mindig megmentett maradsz.

Nem tudod, mit hoz a jövőd és nem tudod, hány éved van még hátra. Elveszíthetsz mindent, de soha nem fogod elveszíteni az üdvösségedet. Még ha úgy tűnik is, hogy a világ megőrült, van egy szerető Atyád, aki jó irányba viszi a dolgokat.

Légy magabiztos és nyugodtan bízz abban, hogy az, aki a kezében tart, soha nem enged el.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj életed azon időszakaira, amikor el akartad engedni Isten kezét. Milyen körülmények miatt éreztél így?
 • Mikor volt az az időszak az életedben, amikor érezted, hogy Isten biztonságosan a kezében tart?
 • A Biblia mely ígéretei biztosítanak téged arról, hogy nem veszítheted el üdvösségedet? 

Isten szeret téged, bármit is tettél.

Mivel emberek vagyunk, többször fennakadtunk a Sátán horgán, és több alkalommal ragadtunk bele a bűnbe, mint amennyit meg tudnánk számolni. De nem számít mit tettél vagy hol voltál, helyed van Isten örökkévaló családjában, mely készen áll és vár rád. A meghívó tárva-nyitva van. Csak higgy és fogadd el.

Készen állsz? Íme egy ima, amivel kezdheted: “Kedves Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, közvetlenül neked fogok számot adni az életemről. Bevallom, figyelmen kívül hagytalak. Tudom, hogy vétkeztem ellened és a magam tervei szerint éltem, nem a tiéd szerint. Azt akarom, hogy ez megváltozzon, most azonnal. Szeretnék elfordulni bűneimtől és feléd fordulni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust meghalni mindazért a rosszért, amit tettem, hogy ne nekem kelljen megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a bocsánatodat. Tudom, hogy csak a kegyelmed menthet meg, Uram.

Jézusom, köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy minden bűnömet magadra vállaltad. Elfogadhatóvá tettél a menny számára és alázatosan kérlek, ments meg. Kérlek ments meg a bűnöktől és a szokásoktól, amelyek most összezavarják az életemet. Hiszek benned, Jézus. És hiszem, hogy be fogod tartani az ígéretedet, hogy azonnal, biztosan, teljesen és örökre megmentesz. Jézus nevében, Ámen.”

Ha elmondtad a fenti imát, kérlek oszd meg velem és írj nekem a rick@PastorRick.com címre. Szeretnék néhány ingyenes anyagot küldeni neked, amikor elkezded a Jézussal közös utadat.

(*Daily Hope by Rick Warren 2024.01.09.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

Szólj hozzá!

Nem véletlenül olvasod ezt

2024. január 01. 03:00 - Anita.B

pexels-david-orsborne-724825.jpg“Ha hit által belépünk abba, amit Isten mindig is meg akart tenni értünk – megigazít vele minket, alkalmassá tesz –, mindezt együtt kapjuk Istennel Jézus Mesterünknek köszönhetően.”

Róma 5:1 (MSG fordítás)

Nem véletlen, hogy ezt olvasod.

Nem, Isten már születésed előtt tudta, hogy ebben a pillanatban itt leszel. Eltervezte, hogy elnyeri a figyelmedet néhány pillanatra, hogy ezt elmondhassa neked: “Láttam minden fájdalmat az életedben, és sosem szűntelek meg szeretni. Számítasz nekem. Jobban szeretlek, mint azt valaha is képzelnéd. Azért alkottalak, hogy szeresselek, és arra várok, hogy te is viszont szeress.”

Isten azt mondja, “Azt akarom, hogy a hátralévő időd, életed legjobbja legyen. Veled vagyok és érted vagyok. Meg akarlak menteni a múltadtól. Meg akarlak menteni arra a célra, amelyre megteremtettelek. És a kegyelmem által akarlak megmenteni. Ha hagyod, hogy megtegyem, békességet adok neked, békességet az életedben, és békességet más emberekkel. De ki kell nyitnod az ajtót és elfogadnod a Karácsonyi ajándékot.”

Ha adnál nekem egy Karácsonyi ajándékot és én sosem nyitnám ki, csalódott lennél. És értéktelen ajándék lenne, mert nem részesülök egy ajándék értékében, amit soha nem nyitottam ki.

Jézus Krisztus Isten Karácsonyi ajándéka számodra. Közülünk néhányan mégis Karácsony után Karácsonyoznak, és soha nem bontják ki a legjobb ajándékot: Isten üdvözítő ajándékát. Miért is ünnepelnéd a Karácsonyt, ha nem nyitod ki a legnagyobb ajándékot? Nincs értelme csomagolatlanul hagyni múltad megbocsátott ajándékát, egy életcélt, és egy mennyei otthont.

Jézus Krisztus azt mondja neked: „A szívedben lévő csalódottságot békével helyettesíthetem. A bűntudatot, a haragot, a szégyent és az ellenszenvet megbocsátással helyettesíthetem. Az aggodalmat és a szorongást bizalommal és hittel helyettesíthetem. A depressziót vagy a kétségbeesést reménnyel helyettesíthetem. Az ürességet jelentéssel és céllal tudom helyettesíteni. A zűrzavart világossággal helyettesíthetem. De nem fogom betörni a szíved ajtaját. Be kell hívnod. Nem számít, hogy ki vagy, vagy honnan származol. Ha akarsz engem, és készen állsz megtenni, amit mondok, az ajtó nyitva áll.”

Ha nem bízol Jézusban és nem kötelezted el magad, hogy kövesd őt, mire vársz még?

A bűneid elválasztanak Istentől. És csak Isten kegyelme képes visszavinni a vele való helyes kapcsolatba.

A Biblia azt mondja: “Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Efézus 2,8-9).

Ha készen állsz békét kötni Teremtőddel, akkor mondd el ezt az imát:

“Kedves Jézusom, többé nem akarom, hogy a bűnöm elszakítson tőled. Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rossz, amit valaha tettem, megbocsáttatik, megismerem életem célját és egy napon befogadsz örökkévaló otthonodba, a mennybe.”

“Megvallom bűnömet és hiszem, hogy Te vagy a Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom bűnömet és bízom benned, megmenekülök. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által fakad, és nem azáltal, amit teszek. Uramként fogadlak be az életembe. Ma életem minden részét átadom a vezetőségednek.”

“Úgy akarok élni, ahogyan te teremtettél és életem hátralévő részét arra használom, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Rád bízom életemet és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha elmondtad ezt az imát, hogy befogadd Jézust, kérlek írj nekem a rick@PastorRick.com címre és tudasd velem. Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, melyek segítenek elindulni a Jézussal közös utadon.

(Daily Hope by Rick Warren 2023.12.25.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A változás a te érdekedet szolgálja

2023. december 07. 03:00 - daniella_89

1666419719452.jpeg"Amíg csak a föld megmarad, lesz vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka" (1Mózes 8:22 NLT fordítás)

A változás elkerülhetetlen. Mindannyian tudjuk, mégis gyakran úgy viselkedünk, mint akiket meglep, hogy a dolgok nem maradnak ugyanolyanok.

Amikor változás következik be, panaszkodhatunk, moroghatunk, dühösek lehetünk és hibáztathatunk más embereket. Még a szükségszerű változás megállításával is megpróbálkozhatunk, ha van rá bármi ráhatásunk. De a földön való dolgok sosem maradnak ugyanolyanok. Az életünk minden pillanatában ott van a változás - jó, vagy rossz irányba.

Mikor Isten megteremtette a földet, ez volt az egyik első dolog amit mondott: "Amíg csak a föld megmarad, lesz vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka" (1Mózes 8:22 NLT fordítás). Ebben a tökéletes tervezésben Isten ezen a bolygón mindent időszakosnak teremtett. Minden változik, akkor is, ha nem látjuk, vagy nem érezzük. A családod nem olyan, amilyen régen volt. A munkád nem ugyanolyan, mint korábban. Te sem vagy ugyanolyan.

De mivel Isten alkotta meg, és mondta róla, hogy jó, tudjuk, hogy a változás a mi érdekünket szolgálja. A változás megóv minket attól, hogy önelégültté váljunk, és arra késztet, hogy bízzunk Istenben azokban a dolgokban, amelyeket nem értünk. Mikor a változás fájdalmat hoz az életünkbe, megtanít minket Istentől függni. A változás, a lelki, fizikai és érzelmi növekedés az élet természetes része. Ha jó irányba változik az, ahogyan Jézussal jársz, az azt jelenti, hogy egyre inkább hasonlóvá válsz hozzá.

Nincs növekedés változás nélkül. Nincs változás veszteség nélkül. Nincs veszteség gyász nélkül. És nincs gyász fájdalom nélkül. Az az ember, aki növekedni és jobbá szeretne válni, de nem a fájdalmon keresztülmenve, olyan, mint egy nő, aki ezt mondja: "Szeretnék egy kisbabát, de nem akarok keresztülmenni a szülésen, és a vajúdáson". Ez nem fog megtörténni! Az új élet kezdete itt a földön fájdalmat kíván. Ahhoz, hogy minden jó ajándékot élvezhessünk, néha meg kell tapasztaljuk a fájdalmat azért, hogy megkaphassuk.

A dolgok változnak, de emlékezz erre: A változás nem lesz mindig könnyű, és lehet, hogy nem mindig fogod érteni. De bármilyen változást kíván tőled Isten, biztos lehetsz abban, hogy az a te érdekedet szolgálja.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Milyen módokon változol és növekszel jó irányba?
 • Miért fontos, hogy előre megköszönd Istennek azt, ahogyan változtat, akkor is, ha te nem vagy felkészülve rá?
 • Milyen változást szeretnél látni, hogy Isten munkál az életedben vagy valaki más életében, akit szeretsz? Kérted már Őt ezért?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.30.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása